ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์

การที่หลวงพ่อจัดทำโครงการตักบาตรแสนในวันที่ 22 เมษายนที่จะถึงนี้..ลูกพระธัมฯทั่วโลกต่างอะเลิร์ทจนอยู่ไม่ติดแล้วค่ะ เพราะปลื้มที่จะได้ตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพระภิกษุสามเณรมากกว่าแสนรูปเนื่องจากอานิสงส์นี้แรงสุดๆ ซึ่งหากได้ศึกษาเรื่องราวจากอรรถกถาก็จะพบว่า..แรงถึงขนาดส่งผลให้เป็น“เอตทัคคะ”กันเลยทีเดียว !!!อย่างในเรื่องของพระมหากัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านถือธุดงค์วัตร https://dmc.tv/a21335

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน
[ 16 เม.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 17071 ]

สมาธิ(Meditation)

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559
 
ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 

     การที่หลวงพ่อจัดทำโครงการตักบาตรแสนในวันที่ 22 เมษายนที่จะถึงนี้..ลูกพระธัมฯทั่วโลกต่างอะเลิร์ทจนอยู่ไม่ติดแล้วค่ะ เพราะปลื้มที่จะได้ตักบาตรและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานพระภิกษุสามเณรมากกว่าแสนรูปเนื่องจากอานิสงส์นี้แรงสุดๆ ซึ่งหากได้ศึกษาเรื่องราวจากอรรถกถาก็จะพบว่า..แรงถึงขนาดส่งผลให้เป็น“เอตทัคคะ”กันเลยทีเดียว !!!อย่างในเรื่องของพระมหากัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านถือธุดงค์วัตร


พระมหากัสสปะ ผู้เป็นเลิศด้านถือธุดงควัตร

     ท่านได้เป็นเอตทัคคะก็เพราะบุญที่ทำกับพระจำนวนมหาศาลนี่แหละค่ะเพราะในสมัยพระปทุมุตตรพุทธเจ้า พระมหากัสสปะท่านได้เกิดเป็นเศรษฐีที่ชื่อว่า เวเทหะวันหนึ่งท่านได้ไปเข้าเฝ้าพระปทุมุตตรพุทธเจ้าแล้วเห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งพระมหานิสภเถระ ให้เป็นเอตทัคคะด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์


พระปทุมุตตรพุทธเจ้าทรงแต่งตั้ง พระมหานิสภเถระ
 ให้เป็นเอตทัคคะด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์

     และหลังจากเสร็จพิธีในวันนั้นเวเทหะเศรษฐีก็ได้เข้าไปกราบนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยขออนุญาตว่า..พรุ่งนี้จะขอนิมนต์พระภิกษุทั้งหมดจำนวนมากถึง 6 ล้าน 8 แสนรูปมาฉันที่บ้านและในวันรุ่งขึ้น...ระหว่างการถวายภัตตาหารนี่เอง เวเทหะเศรษฐีก็เห็น พระมหานิสภเถระเดินบิณฑบาตอยู่จึงนิมนต์เข้ามาฉันภัตตาหารในบ้านของตน แต่ด้วยข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดในการถือธุดงควัตร

     ท่านจึงแค่รับภัตตาหารลงในบาตรแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านของเวเทหะเศรษฐีทำให้พระปทุมุตตรพุทธเจ้าได้สรรเสริญข้อวัตรปฏิบัติของพระมหานิสภเถระจนเวเทหะเศรษฐีเกิดความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าแล้วอยากเป็นเลิศด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์เหมือนพระมหานิสภเถระบ้าง ด้วยเหตุนี้..เวเทหะเศรษฐีจึงได้นิมนต์พระจำนวน 6 ล้าน 8 แสนรูป มาฉันแบบนี้อีก 7 วันติดกันเพื่อเอาบุญนี้..อธิษฐานตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะเหมือนพระมหานิสภเถระซึ่งในครั้งนั้น..พระปทุมุตตรพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตจะได้เป็นเลิศด้านผู้ถือธุดงค์และกล่าวสอนเรื่องธุดงค์มีชื่อว่า“พระมหากัสสปเถระ” ในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้าจากเรื่องนี้..จะเห็นว่า

     การทำบุญกับพระจำนวนมหาศาลเป็นบุญที่มีอานิสงส์แรงมากอีกทั้งในอรรถกถายังมีการยืนยันอีกว่า..มีการตักบาตรพระถึง 2 หมื่นรูป ในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าในครั้งที่พระองค์ทรงนำพระภิกษุทั้งหมดบิณฑบาตโปรดพระประยูรญาติและชาวเมืองกบิลพัสดุ์ดังนั้น..การตักบาตรแสนรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 22 เมษายนนี้ จึงถือเป็นการตักบาตรที่จะทำให้ทุกคนได้บุญใหญ่ดั่งย้อนยุคพุทธกาล....และล่าสุด วันที่ 14  เมษายนที่ผ่านมา ทางวัดพระธรรมกาย ก็ได้นำอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรที่ผ่านมาไปมอบให้กับผู้ประสบภัยจากไฟป่า ซึ่งไหม้หมู่บ้านดอยจะนะ จ.เชียงใหม่


วัดพระธรรมกายมอบอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็น
ให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 2 คันรถกระบะ

     และที่สำคัญอาหารตักบาตรนี้ จะได้นำไปช่วย 4 จังหวัดภาคใต้อีกด้วย


ขนอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรใส่รถ 10 ล้อลงไปมอบถวายให้พระภาคใต้


ถวายอาหารตักบาตรแด่พระตามวัดต่างๆใน 4จังหวัดภาคใต้


ทหารในพื้นที่ช่วยกันขนอาหารแห้งถวายวัด


ได้มอบอาหารแห้งบางส่วนให้ทหาร
เพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยปกป้องวัดในภาคใต้


วัดพระธรรมกายได้จัดถวายสังฆทานมอบปัจจัยช่วยเหลือวัดภาคใต้
อย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี

     ซึ่งงานนี้..พระปลัดวิศาล วิสารโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ยะลา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน


พระปลัดวิศาล วิสารโท เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง จ.ยะลา
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

     ท่านก็ฝากมาบอกว่า..“ทุกวันนี้พระภาคใต้บิณฑบาตไม่ได้  ดังนั้นอาหารแห้งที่ได้จากโครงการที่วัดพระธรรมกายจัดตักบาตรจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในเขต อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา และขอฝากถึงคนส่วนน้อยที่มาขัดขวางการตักบาตรว่า..อยากให้เห็นใจกันด้วย หรือถ้าไม่เข้าใจก็อยากจะให้ลองมาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดู จะได้รู้ว่ามีความอัตคัดขนาดไหน และถ้ามาอยู่กันที่นี่แล้ว ก็อยากให้ส่งลูกหลานมาบวชที่นี่ด้วย จะได้รู้ว่าในพื้นที่เขามีความลำบากกันอย่างไร” แม้แต่ พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน


พระครูวิเชียรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอรามัน

     ท่านก็บอกว่า.. “นอกจากพระจะบิณฑบาตกันไม่ได้แล้ว ชาวบ้านที่เป็นไทยพุทธก็ทยอยย้ายออกไป จึงไม่ค่อยมีใครมาทำบุญ ดังนั้นอาหารแห้งที่วัดพระธรรมกายขนมาให้..ช่วยได้มาก อย่างช่วงนี้..มีการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ทางวัดก็ต้องใช้อาหารแห้งจำนวนมากมาเลี้ยงเณร และชาวบ้านที่พาลูกหลานมาบวช ฉะนั้นถ้าวัดพระธรรมกายเขาจัดตักบาตรที่ไหนก็อย่าไปขัดขวางเลย ให้เห็นใจพระที่อยู่ภาคใต้บ้าง เพราะแม้ไม่ขัดขวาง..ทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วอย่างอาทิตย์ที่แล้ว..วัดส่งคนขับซาเล้งไปรับอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร คนขับซาเล็งยังถูกยิงเสียชีวิตเลย ดังนั้นคนพุทธด้วยกันถ้าไม่เห็นด้วยก็อย่าคุกคามกันเลย..อาตมาขอบิณฑบาตเถิด”


     ส่วนสามเณร กมลศัลย์ สมบัติทยานนท์ อายุ 11 ขวบ แห่งศูนย์บวชบ้านแพงพวย จ.บุรีรัมย์


สามเณร กมลศัลย์ สมบัติทยานนท์ อายุ 11ขวบครับ

     ก็บอกว่า..“ ผมได้แต่ตั้งหน้าตั้งตารอให้ถึงวันที่ 22 เมษายนนี้เร็วๆเพราะผมตั้งใจจะไปเป็นเนื้อนาบุญ แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในวันนั้น ก็คือ..อยากเห็นใบหน้าของหลวงพ่อตอนยิ้มใกล้ๆครับ เพราะมีคนบอกว่า..หลวงพ่อจะมาใส่บาตรด้วยซึ่งสามเณรและเพื่อนๆ จะไปกันทั้งศูนย์เลยครับ เพราะในเมื่อสาธุชนอยากเห็นสามเณรเต็มลานธรรม พวกสามเณรก็อยากเห็นสาธุชนมาเต็มลานธรรมเหมือนกันครับซึ่งสามเณรก็ได้ชวนโยมแม่และญาติพี่น้องมากันเป็น10 คนเลยครับ”


     สุดท้ายนี้..ก็อย่าลืมชวนพ่อแม่พี่น้องมาตักบาตรกันให้เยอะที่สุดนะคะ เพราะการตักบาตรแบบนี้ไม่ได้มีบ่อย อีกทั้งการตักบาตรแสนเป็นบุญใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในพุทธันดรนี้เป็นครั้งแรก แล้วยังได้ส่งอาหารบิณฑบาตไปยังภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พุทธบุตรภาคใต้ ได้หยัดสู้ ดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั้งยืนนานใน 4 จังหวัดภาคใต้ตลอดไป ดังนั้นห้ามพลาดค่ะ

พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related