ทั่วหล้าร่มเย็น พบเห็นพระธุดงค์

ชนชาวพุทธทั้งหลายย่อมมีจิตใจปิติยินดีที่ได้มีโอกาสพบเห็นพระธุดงค์จำนวนมากๆ เป็นพันอย่างนี้ เพราะเป็นสิ่งที่เกิดได้ยาก ความสงบสุขร่มเย็นกำลังจะเกิดขึ้น ทั่วหล้าร่มเย็น พบเห็นพระธุดงค์ https://dmc.tv/a15036

บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์ > ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
[ 21 ม.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 15154 ]

ทั่วหล้าร่มเย็น พบเห็นพระธุดงค์

 


ทั่วหล้าร่มเย็น พบเห็นพระธุดงค์
จากคอลัมน์ ตามตะวัน โดย พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย


พระธุดงค์

--------------------------------------------------------------
 
“เราได้เห็นพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้ว เสด็จดำเนินไประหว่างตลาด
ได้ประนมอัญชลีให้ด้วยจิตเลื่อมใส
ด้วยบุญนั้น
เราไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการประมมือไหว้”


(เอกัญชลิกเถราปทาน)

 --------------------------------------------------------------

ประนมมือไหว้พระธุดงค์

เราเลือกที่จะใช้มือของเราทำในสิ่งที่ดี ที่เป็นบุญกุศลได้


     มือทั้งสองข้างที่อยู่กับตัวเรานี้ มีความสำคัญกับชีวิตเราทั้งภพนี้และภพหน้า หากมือนี้ได้อัญชลีบูชาผู้ประพฤติธรรม มือนั้นก็เป็นมงคล ปากของเราถ้าเปล่งถ้อยคำที่ไพเราะ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เช่น กล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า ก็เป็นบุญกุศลที่จะนำพาไปสู่สุคติสวรรค์ แต่ถ้าหากนำมือนี้ไปสร้างบาป หรือใช้ปากก่อวาทกรรมที่ทำให้คนอื่นคิดผิด พูดผิด และทำผิด ตามที่ตัวเองพูด ก็มีแต่จะนำทุกข์ร้อนมาให้มากมาย เราเกิดมาเป็นมนุษย์ ควรใช้ทุกส่วนของร่างกายให้เป็นทางมาแห่งบุญ


แม้เหลือมือเพียงข้างเดียวก็ขอได้โอกาสในการเคารพพระธุดงค์เช่นกัน
 

     ช่วงนี้มีข่าวมหามงคลบังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ที่จะทำให้เราได้โอกาสสั่งสมบุญพิเศษซึ่งหาได้ยากในโลก เพราะได้มีคณะพระธุดงค์จำนวน 1,128 รูป ออกเดินธุดงค์ผ่าน 7 จังหวัด ระหว่างวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยมีรถซึ่งประดิษฐานด้วยรูปหล่อทองคำบริสุทธิ์ของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) นำหน้าขบวน เป็นการเปิดโอกาสให้สาธุชนได้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้มีกระแสตอบรับจากพุทธศาสนิกชนมากมายที่หลั่งไหลมาจากทั่วประเทศ มานั่งรอข้างถนนเพื่อต้อนรับพระธุดงค์ด้วยจิตเลื่อมใส เพราะตระหนักว่า “การต้อนรับพระธุดงค์เป็นบุญใหญ่”

     เป็นเรื่องธรรมดาว่า การที่มีสาธุชนนับหมื่นคนมานั่งรอโปรยดอกไม้ต้อนรับพระธุดงค์ในแต่ละวันนั้น อาจทำให้การจราจรติดขัดบ้าง แต่ถ้าเข้าใจคำว่า “การแบ่งปัน คือ สิ่งที่ยิ่งใหญ่” (Sharing is great) และตระหนักถึงการให้โอกาสคนอื่นทำความดี จากใจที่เคยคับแคบ เพราะคิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวที่ต้องเร่งรีบไปทำมาหากิน จะขยายกว้างออกไปว่า “เรา คือ ผู้มีส่วนในการช่วยประกาศพระพุทธศาสนา” เพราะในปัจจุบัน ชาวโลกนับพันล้านยังไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลย แล้วคำว่า “พระธุดงค์” เขาจะรู้จักได้อย่างไร เมื่อรู้ว่ารถติด เพราะมีพระธุดงค์เมตตามาโปรดชาวเมือง ก็ให้อนุโมทนาเสียเถิด การยอมเสียเวลารอคอยเพื่อให้โอกาสคนอื่นได้ต้อนรับพระธุดงค์อย่างมีความสุข นับว่าเป็นผู้ให้ เป็นการเอาชนะความเห็นแก่ตัว เป็นการเสียเพื่อได้ ได้บุญได้กุศล ได้ภาพที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในสังคม ภาพเหล่านี้จะถูกแพร่ไปทั่วโลก ให้ชาวโลกนับพันล้านหันมาศึกษาคำสอนและลงมือปฏิบัติธรรม ให้เขามีความสุขในปัจจุบันและมีสุคติเป็นที่ไป อาตมาขอสดุดีพระธุดงค์เหล่านี้ว่าเป็น Super monk เพราะ “ท่านเป็นยอดนักเสียสละ” ยอมเสียสละความสุขส่วนตัว ยอมเหนื่อยเพื่อประกาศพระศาสนา ผ่านการเดินธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ค่ำไหนนอนนั่น ฉันมื้อเดียว ทุกรูปได้ผ่านการฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นพระแท้ ก่อนออกเดินธุดงค์ก็นั่งสมาธิ(Meditation)ร่วมกันวันละไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง พร้อมจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม


ศรัทธาสาธุชนจำนวนมากที่ออกมารอต้อนรับคณะพระธุดงค์


     การเดินธุดงค์ของท่านต้องอดทนเดินฝ่าเปลวแดดที่แผดร้อน เพื่อดับร้อนที่ลุกโชนอยู่ในใจของชาวโลก แม้จะถูกผู้ไม่รู้วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างภาพ ก็ต้องบอกว่าสร้างภาพดี มีคุณภาพ ที่ใครได้เห็นเป็นมงคลแก่สายตา ใครที่ได้โอกาสมาโปรยดอกไม้บูชาท่านยิ่งเป็นมหากุศลที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน ท่านทั้งหลายที่ได้ยินข่าวมงคลนี้ ควรให้โอกาสตัวเองสักครั้งไปต้อนรับ เพราะการหาเงินทองยังมีโอกาสหาได้ทั้งชีวิต แต่ตลอดชีวิตใช่ว่าจะได้โอกาสต้อนรับพระธุดงค์นับพันรูป

      ใครก็ตามที่อุตส่าห์เดินทางไกลมาน้อมไหว้พระธุดงค์ผู้ทรงศีล พร้อมเปล่งถ้อยคำอันเป็นมงคลว่า “สาธุ สาธุ สาธุ” ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ในจิตใจของบุคคลนั้นสูงส่งมาก จะทำให้เกิดในตระกูลสูง ทำให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

     ท่านผู้ใฝ่บุญทั้งหลาย... ความเป็นผู้มีโชคได้บังเกิดขึ้นกับท่านแล้ว ให้ชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักออกมาต้อนรับพระธุดงค์ มาทำมือทั้งสองให้เป็นมงคลด้วยการโปรยดอกดาวรวยต้อนรับ หยิบจับอะไรจะได้เป็นเงินเป็นทอง ทำมาค้าคล่องกำไรงาม ขายดิบขายดี เส้นทางชีวิตจะได้รุ่งเรืองสว่างไสวประดุจปูลาดด้วยทองคำ เป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบวันเข้าสู่พระนิพพาน

พิธีจุดประทีปนับพันดวงถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ 1,128 รูป ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

     ในวันที่ 22 มกราคม นี้ ช่วงเย็นประมาณบ่าย 4 โมง พระธุดงค์จะเดินทางถึงพุทธมณฑล ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของชาติไทย ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านสวมชุดสีขาวๆ มาร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ทั้ง 1,129 รูป ได้ที่พุทธมณฑล ซึ่งตอนค่ำจะมีพิธีจุดประทีปนับพันดวงถวายเป็นพุทธบูชาด้วย

     ใน วันที่ 2 -28 มกราคม พ.ศ.2557 จะมีการเดินธุดงค์ของพระธุดงค์ธรรมชัยนับพันรูปบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ผ่านจังหวัดต่างๆ 7 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ รวม 459 กิโลเมตร ผ่านจุดสำคัญต่างๆ เช่น

วันที่ 2 ม.ค. ผ่านหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
วันที่ 20 ม.ค. ผ่านองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
วันที่ 22 ม.ค. พักค้างที่พุทธมณฑล
วันที่ 24 ม.ค.ไปวัดปากน้ำ โดยใช้เสน้ทาง ถ.จรัญสนิทวงศ์ ผ่านวงเวียนใหญ่ และถ.เทอดไท
วันที่ 25 ม.ค. ผ่านวงเวียนใหญ่ - สะพานพุทธ - สนามหลวง - สนามกีฬาแห่งชาติ - ถ.พญาไท - ถ.เพชรบุรี
วันที่ 26 ม.ค. จากซอยรางน้ำเข้าสู่ ถ. ราชปรารถ - ถ.ราชวิถี - อนุเสาวรีย์ชัยฯ - เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประดิพัทธิ์ - ถ.ประชาชื่น - พักที่กรมชลประทาน
วันที่ 27 ม.ค. ใช้เส้นทาง ถ.ติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 - ถ.แจ้งวัฒนะ - ผ่าน ม.ราชภัฎพระนคร - ตลาดยิ่งเจริญ - สนามกีฬาธูปะเตมีย์
วันที่ 28 ม.ค. ผ่าน ห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต - ถ.รังสิต นครนายก - ถ.โยธาธิการคูคต-คลองสาม - ถึงวัดพระธรรมกาย

     ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านไปเติมบุญรับศักราชใหม่ ด้วยการต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัยตลอดทั้ง 27 วัน

      ซึ่งในโอกาสนี้ ท่านจะปลาบปลื้มใจสุดประมาณ เมื่อได้เห็นรูปหล่อหลวงปู่ทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ประดิษฐานอย่างสง่างามบนเทวรถ นำขบวนพระธุดงค์ธรรมชัยเดินประกาศศาสนาบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ที่มีสาธุชนนับแสนคนมารอรับ

     สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรม และเส้นทางต้อนรับพระธุดงค์ได้ที่ www.dmc.tv และ www.dmycenter.com หรือสอบถามที่ Call center 02-831-1234 และ 087-707-7771 ถึง 3

http://goo.gl/r0fiL


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี
      ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร