วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ จึงเป็นวันสำคัญที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะพร้อมใจกันไปร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีที่วัดพระ-ธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สละชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จนบรรลุวิชชาธรรมกายและนำมาสั่งสอนจนกระทั่งสืบทอดมาถึงปัจจุบัน https://dmc.tv/a20513

บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์
[ 8 ก.ย. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 16316 ]
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

เรื่อง : ธมฺมวิชฺโช ภิกฺขุ
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘


     การที่ใครสักคนหนึ่งมีครูดีนับเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในชีวิต เพราะเส้นทางชีวิตที่เราเดินจะถูกต้องมากน้อยแค่ไหน ล้วนอาศัยครูเป็นผู้ชี้แนะ แม้แต่พระอริยเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายกว่าท่านจะได้พบจุดหมาย คือ เส้นทางแห่งพระนิพพาน บางท่านต้องใช้เวลาในการแสวงหาครูบาอาจารย์เกือบทั้งชีวิต หรือบางท่านแม้โดยพื้นฐานเป็นผู้มีปัญญามากอยู่แล้ว ดังเช่น พระสารีบุตรเถระ ผู้สามารถไปถึงที่สุดแห่งความรู้ของครูบาอาจารย์ท่านต่าง ๆ ได้ แต่ก็ไม่อาจที่จะพาตนให้ไปถึงที่สุดแห่งปัญญาจนสิ้นสงสัยในวัฏสงสารได้ ต่อเมื่อได้พบกับพระบรมครู คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงได้เข้าถึงบรมสุข หลุดพ้นจากกองทุกข์ สิ้นสงสัยอย่างแท้จริง

     พวกเราทั้งหลายก็นับได้ว่าเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้เกิดมาในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นศิษยานุศิษย์ของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้เป็นต้นบุญต้นแบบในการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้รู้เห็นเส้นทางสายกลางภายในตัวที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ทางเอกสายเดียวที่นำพาไปสู่พระนิพพานได้อย่างถูกต้อง
 

     วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ จึงเป็นวันสำคัญที่เหล่าศิษยานุศิษย์จะพร้อมใจกันไปร่วมพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและสักการะรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีที่วัดพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สละชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ อุโบสถวัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จนบรรลุวิชชาธรรมกายและนำมาสั่งสอนจนกระทั่งสืบทอดมาถึงปัจจุบัน

     อีกทั้งยังถือเป็นวันอันสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราจะได้ปรารภเหตุตั้งใจทำความเพียรให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวให้ได้ เพื่อบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ซึ่งจะเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตสืบต่อไป
 
ประวัติพระมงคลเทพมุนี อานุภาพหลวงปู่พระมงคลเทพมุนี ผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรม
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี
      ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559