ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำ ปี พ.ศ. 2558

ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำ ปี พ.ศ. 2558 งานประเพณีตักบาตรเทโวทั่วไทยมีที่ไหนบ้าง ติดตามข้อมูลข่าวสารงานตักบาตรเทโวได้ที่นี่ >> ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี , ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาดีสลัก , ประเพณีตักบาตรเทโว ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , ประเพณีตักบาตรเทโว ณ แหลมสมิหลา https://dmc.tv/a20657

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 22 ต.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 18278 ]

วันออกพรรษา

ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว ประจำ ปีพ.ศ. 2558
 
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

      ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2558 - 28 ตุลาคม 2558 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และตลาดอำเภอเมืองอุทัยธานี

     ประชาชนจะแต่งกายสวยงามและมาร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพรียง นับเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทุกปี ในวันนี้คหบดีของจังหวัดอุทัยธานี จะนำงาช้างเก่าแก่ที่สะสมไว้มาจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชาเพื่อรำลึกถึงบุญคุณที่ช้างมีต่อชาวอุทัยธานี ซึ่งแต่ก่อนมีอาชีพทำไม้ นักท่องเที่ยวสามารถชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ด้วย ซึ่งใน 1 ปี จะมีเพียงวันเดียวเท่านั้น

     สอบถามข้อมูล  กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทัยธานี โทร. 0 5651 1061  ททท.สำนักงานอุทัยธานี  Tel. +66 5651 4982
 
+++++++++++++++++++

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี

     งานประเพณีตักบาตรเทโว  วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2558 วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

     จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ อำเภออู่ทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานสุพรรณบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

   ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีเล็งเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้จัดประเพณีตักบาตรเทโวประจำปีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมาร่วมกันตักบาตรทำบุญซึ่งเป็นหน้าที่ชาวพุทธ และสืบสานประเพณีที่สำคัญอย่างนี้ต่อไป

   เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 200 รูป ซึ่งพระภิกษุสงฆ์จะเดินลงมาจากมณฑปรอยพระพุทธบาทตามบันไดนาค โดยมีประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ มีขบวนเสลี่ยงพระพุทธ ขบวนเทวดา และนางฟ้า 9 องค์ ขบวนเปรต 9 ตน การแสดงพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP 13 ตำบลของอำเภออู่ทอง ฯลฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา โทร. 035-421444  , ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035 – 525867, 035-525880
 
+++++++++++++++++++
 

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน

ประเพณีตักบาตรเทโว บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน

     เทศบาลเมืองน่านเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558

     เทศบาลเมืองน่าน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

     นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า เทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในปีนี้ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 เทศบาลเมืองน่าน จึงได้กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558 โดยนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 200 รูป มารับบิณฑบาต เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และวันออกพรรษา หรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา และวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันเข้าพรรษา) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันมหาปวารณา ซึ่งคำว่า ปวารณา แปลว่า อนุญาต หรือ ยอมให้ วันออกพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือเรียกเต็มๆ ว่า ตักบาตรเทโวโรหนะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลก หลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งบางวัดอาจจัดพิธีทำบุญตักบาตรธรรมดา แต่บางวัดก็จัดเป็นงานใหญ่โต เมื่อเสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีล และในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตนและยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย ดังนั้น เทศบาลเมืองน่านจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสืบไป / ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์ หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
 
+++++++++++++++++++
 
 
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเพณีตักบาตรเทโว ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ 28 ต.ค. 58 ณ ถนนสายวัฒนธรรมและร่วมทำบุญจุลกฐิน 30 -  31 ต.ค.นี้ ณ ศาลาอ่างแก้ว

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดฝายหิน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน และทำบุญจุลกฐิน ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาอ่างแก้ว  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม พร้อมเปิดโรงทาน บริการอาหารผู้มาร่วมงาน
 
+++++++++++++++++++
 
 
ประเพณีตักบาตรเทโว ณ แหลมสมิหลา สงขลา

ประเพณีตักบาตรเทโว แหลมสมิหลา สงขลา

     เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภช-แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วย ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  การแข่งขันแทงต้มและการแข่งขันเซปักตะกร้อ  ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน บริเวณลานดอกแก้ว และบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา

     วันจันทร์ที่  26  ตุลาคม  2558

     เวลา 18.30 น. พิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา

     วันอังคารที่  27  ตุลาคม  2558

     เวลา 08.00 น. พิธีแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณหน้าสถานีวิทยุ สทร. 6 ฐานทัพเรือสงขลา

     วันพุธที่  28  ตุลาคม  2558

    เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน  
     เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2558 การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ และการแข่งขันแทงต้ม ณ บริเวณลานดอกแก้ว และบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา

      สำหรับการจัดงานประเพณีลากพระฯ  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวใต้สืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รู้สึกหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา / ขอบคุณข้อมูลโดย เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว-ภาพ // กองวิชาการและแผนงาน

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality
 
+++++++++++++++++++
 
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      ทบทวนพระธรรมเทศนาหลวงพ่อธัมมชโย วันคุ้มครองโลก
      สารมุทิตา จากคณะกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิมาลาลา เซเกรา ศรีลังกา เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากประธานสหพันธ์พุทธนานาชาติ อินเดีย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สารมุทิตา จากสมเด็จสังฆนายกบังคลาเทศ องค์ที่ 29 แห่งบังคลาเทศ เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2567
      คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2567 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์