ความสุข ณ ศูนย์กลางกายกลางทวีปอเมริกา

จุดเชื่อมต่อระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ ยังมีดินแดนที่หากมองดูจากแผนที่โลกแล้วมีลักษณะเหมือนคอคอดเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจไม่ค่อยรู้จักเท่าไรนัก ดินแดนแถบนี้ส่วนหนึ่งเป็นถิ่นที่อารยธรรมมายาในสมัยโบราณเคยเจริญรุ่งเรือง https://dmc.tv/a22046

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 23 พ.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 3297 ]
ความสุข ณ ศูนย์กลางกายกลางทวีปอเมริกา
สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : ทีมงานพีซเรฟโวลูชัน
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
 

      จุดเชื่อมต่อระหว่างอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้ ยังมีดินแดนที่หากมองดูจากแผนที่โลกแล้วมีลักษณะเหมือนคอคอดเล็ก ๆ ที่หลายคนอาจไม่ค่อยรู้จักเท่าไรนัก ดินแดนแถบนี้ส่วนหนึ่งเป็นถิ่นที่อารยธรรมมายาในสมัยโบราณเคยเจริญรุ่งเรือง ผู้คนสื่อสารกันด้วยภาษาสเปน เพราะเคยถูกปกครองโดยอาณาจักรสเปนมาก่อน ตั้งแต่เมื่อครั้งชาวยุโรปเริ่มเข้ามาบุกเบิก และเพื่อเป็นการบุกเบิกเอาความรู้เรื่องราวการทำสมาธิ(Meditation)เพื่อสันติสุขภายในอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนแสวงหา ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์และทีมงานพีซเรฟโวลูชันจึงได้เดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังดินแดนอันห่างไกลนั้น เพื่อเผยแผ่ให้ผู้คนในแถบนั้นได้รู้จักการนั่งสมาธิและความสุขจากภายในโดยเดินทางไปใน ๕ ประเทศ ได้แก่ กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส นิการากัว และคอสตาริกา

กัวเตมาลา

    จุดหมายแรก คือ ประเทศกัวเตมาลา (Guatemala) ชื่อประเทศนี้มาจากภาษาพื้นเมือง Cuauhtēmallān แปลว่า “สถานที่อันเต็มไปด้วยต้นไม้” อยู่ถัดจากประเทศเม็กซิโกลงมาทางใต้ เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว มองไปโดยรอบจะเห็นภูเขามากมาย อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิ ๒๓ องศาเซลเซียสเช้าถึงเย็นตลอดทั้งปี ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอากาศดีที่สุดในโลก เหมาะแก่การทำใจหยุดใจนิ่งเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตกัวเตมาลาเคยเป็นดินแดนที่อารยธรรมมายาอันรุ่งเรืองตั้งอยู่ จึงมีพีระมิดโบราณเป็นจุดหมายที่น่าสนใจ ต่อมาถูกปกครองโดยอาณาจักรสเปนและได้รับเอกราชเมื่อปี ค.ศ. ๑๘๙๑

     สำหรับผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรม PIPO กัวเตมาลาในครั้งนี้ คือ ชายชาวกัวเตมาลาคนหนึ่งชื่อ “เซบัสเตียน” เป็นเจ้าของโรงเรียนที่เปิดสอนเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม เขาถูกใจงานสร้างสันติภาพที่พีซเรฟโวลูชันทำอยู่ จึงก้าวเข้ามาร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เซบัสเตียนเป็นคนที่อุปนิสัยดี ทีมงานประทับใจการดูแลของเขามาก
 
      การเดินทางไปถึงกัวเตมาลานับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนในโรงเรียนของเขาจะได้รู้จักการนั่งสมาธิ เขาจึงนิมนต์พระอาจารย์ให้ช่วยสอนสมาธิให้แก่คุณครูและเด็กนักเรียนกว่า ๓๐๐ คน บรรยากาศของการนั่งสมาธิสดใสด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็ก ๆทุกคนดูมีความสุข ได้อารมณ์สบายจากการนั่งสมาธิวันเดียวกันนั้นพระอาจารย์ได้ไปสอนสมาธิต่อที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม Integration Personal Wellness Center ผู้ที่มาร่วมนั่งสมาธิในรอบนี้เคยนั่งสมาธิออนไลน์กับพระอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตมาหลายเดือนแล้ว พอได้มาเจอพระอาจารย์พวกเขาดีใจมากตั้งใจนั่งฟังเทศน์อย่างดี

      หลังจากนั้น ก็ออกเดินทางไป Casa Del Agua ซึ่งเป็นที่จัดอบรมสมาธิระยะ ๓ วันให้แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและอยากมาแสวงหาความสุขสงบและสมดุลของชีวิต ในโปรแกรมอบรมนี้พระอาจารย์นำนั่งสมาธิวันละ ๓ รอบ และบรรยายเรื่องสมาธิเบื้องต้น กายกับใจ ทุกข์สี่ และนิสัย ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจธรรมชาติของโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้น เมื่อเข้าใจชีวิตแล้วก็จะสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยใจที่สงบ เมื่อจบโครงการพระอาจารย์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 


เอลซัลวาดอร์


     ลงมาทางใต้อีกนิดก็ถึงประเทศที่สอง คือเอลซัลวาดอร์ (El Salvador) ชื่อประเทศนี้เป็นภาษาสเปนแปลว่า “ผู้พิทักษ์” หรือ “ผู้ช่วยชีวิต ”ที่นี่อากาศร้อนคล้ายเมืองไทย การจราจรค่อนข้างคับคั่ง ในปัจจุบันประเทศนี้ยังขาดเสถียรภาพทางการเมือง แต่ก็มีคนบางกลุ่มที่สนใจสมาธิเป็นอย่างมาก ที่เอลซัลวาดอร์เรามีผู้ประสานงานในการจัดกิจกรรมชื่อ “ซีซาร์” เป็นหัวหน้าองค์กร Psicolegas ซึ่งร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพีซเรฟโวลูชันด้วย พอมาถึงเอลซัลวาดอร์ พระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปให้สัมภาษณ์เพื่อออกรายการโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่า “สันติสุข” และให้ทุกคนสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในตนเองก่อนด้วยการนั่งสมาธิจนใจใสบริสุทธิ์ ใจหยุด ใจนิ่ง เมื่อทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงสันติสุขภายในแล้ว สันติภาพภายนอกในสังคมโลกก็จะเกิดขึ้นตามมา

      ต่อมา พระอาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งชื่อ La Prensa Grafica ถึงเรื่องประโยชน์ของการนั่งสมาธิต่อสุขภาพ การทำใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุข บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วทั้งประเทศ ทำให้ชาวเอลซัลวาดอร์ในวงกว้างได้รับฟังเรื่องราวดี ๆ นี้
 

      วันต่อมาพระอาจารย์ไปนำนั่งสมาธิที่บ้านเพื่อนของซีซาร์ มีคนมานั่งสมาธิราว ๆ ๑๐ คน ทุกคนเคยนั่งสมาธิมาก่อนแล้ว ก่อนนั่งมีการพูดคุยกันถึงความสำคัญของอาสาสมัครที่จะช่วยกันเผยแผ่ส่งเสริมให้มีการนั่งสมาธิอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ความสำคัญของการมองตนเอง และการรู้จักตนเองด้วยการนั่งสมาธิ เป็นต้น แล้วทุกคนพากันไปปฏิบัติธรรมที่ชายทะเล ซึ่งมีบรรยากาศที่สดชื่นเย็นสบายสภาพแวดล้อมเงียบสงบ ทุกคนพึงพอใจและมีความสุขที่ได้มานั่งปฏิบัติธรรม ณ ที่แห่งนี้

      กิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่เห็นจะเป็นการรวมตัวกันนั่งสมาธิที่อนุสาวรีย์กลางเมืองหลวงเอลซัลวาดอร์ ซึ่งมีคนสนใจมานั่งปฏิบัติธรรมประมาณ ๑๐๐ คน พระอาจารย์กล่าวทักทายและขอบคุณทั้งผู้จัดและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และกล่าวว่า หากทุกคนอยากให้สันติสุขเกิดขึ้น ทุกคนต้องพิจารณาปรับปรุง และเข้าใจตนเองก่อน โดยทุกคนต้องสร้างสันติสุขภายในให้เกิดขึ้นก่อน สันติสุขภายนอกจึงจะเกิดขึ้นได้ การสร้างสันติสุขภายในกระทำได้โดยการนั่งสมาธิ จากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกคนนั่งสมาธิ ณ สถานที่อันกว้างขวาง อากาศเย็นสบาย เมื่อลืมตาขึ้นหลายคนบอกว่านั่งได้ดี นั่งแล้วโปร่ง โล่ง เบาสบาย
 
 


ฮอนดูรัส

      ประเทศที่สาม คือ ฮอนดูรัส (Honduras) เป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ถนนกว้างขวาง รถไม่ติด อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว ผู้คนใจดี งานที่ประเทศนี้มีหนุ่มชาวฮอนดูรัสชื่อ “ซาฟีโร” เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัด ซาฟีโรเคยมาอบรมที่ประเทศไทยจนได้เป็นพีซเอเจนต์แล้ว ครอบครัวเขาเป็นเจ้าของสถาบันโยคะชื่อ Yoga's Garden

     ภารกิจสร้างสันติภาพในประเทศฮอนดูรัส เริ่มขึ้นด้วยการให้สัมภาษณ์สดในรายการโทรทัศน์เรื่องความสำคัญและประโยชน์ของสมาธิ สมาธิช่วยให้เกิดสันติสุขได้อย่างไร หลังจากนั้นพระอาจารย์และทีมงานเดินทางไปที่มหาวิทยาลัย UNITEC มีนักศึกษาประมาณ ๓๕ คน สนใจมานั่งสมาธิพระอาจารย์อธิบายเรื่องของกายกับใจว่าทำอย่างไรจึงจะมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและกล่าวถึงวิธีนั่งสมาธิ แล้วนำนั่งสมาธิทุกคนนั่งนิ่ง สงบเงียบ พระอาจารย์ให้ทุกคนลืมตาเมื่อเวลาผ่านไป ๔๐ นาที หลายคนบอกว่านั่งแล้วโล่ง โปร่ง เบา สบาย หลายคนนั่งแล้วตัวหายไป บางคนนั่งแล้วเห็นแสงสว่าง
 


นิการากัว

      ประเทศที่สี่ คือ นิการากัว (Nicaragua) เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแถบอเมริกากลาง ประเทศนี้เจริญน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ที่ผ่านมา ถนนและเมืองไม่อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีร่องรอยความเสียหายที่เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง นอกจากนี้จิตใจของผู้คนยังต้องการการเยียวยาที่เกิดขึ้นจากบาดแผลทางการเมือง สงครามกลางเมืองการคอร์รัปชัน และปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังกว่าครึ่งศตวรรษ อย่างไรก็ตาม ทีมงานยังพบคนหลายคนที่สนใจสมาธิ โดยพระอาจารย์ได้รับนิมนต์ไปสอนสมาธิที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงก็พบว่ามีผู้มาร่วมนั่งสมาธิ ๒๕ คนพระอาจารย์สอนเรื่องใจกับกาย ศูนย์กลางกายแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรม ทุกคนนั่งนิ่ง สงบ เงียบจนเวลาผ่านไป ๓๐ นาที เมื่อพระอาจารย์ให้ทุกคนลืมตาและถามถึงผลการปฏิบัติธรรมก็พบว่านั่งกันได้ดี หลายคนตัวหาย หลายคนเห็นแสงสว่าง
 


คอสตาริกา

    จุดหมายสุดท้าย คือ ประเทศคอสตาริกา (Costa Rica) ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ (University for Peace) เรื่องมีอยู่ว่า สมัยที่สหประชาชาติริเริ่มจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพ ก็มีมติที่จะไปตั้งที่ประเทศคอสตาริกา ซึ่งเป็นประเทศที่ไม่มีกองกำลังทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ในการมาเยือนครั้งนี้ พระอาจารย์ได้รับเชิญให้ไปสอนสมาธิในมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพด้วย ซึ่งปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 

     ที่ประเทศนี้ ทีมงานยังได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ที่ศูนย์โยคะ นอกจากนี้ยังมีรอบไฮไลต์ คือ การปฏิบัติธรรมใหญ่กลางห้างสรรพสินค้าในเมืองซานโฮเซ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งแม้ว่าห้างสรรพสินค้าจะมีคนพลุกพล่าน แต่ภาพที่คนกว่าร้อยคนนั่งหลับตาสงบนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว กว่า ๔๐ นาทีทำให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาฉงนพอสมควร
 

     การปฏิบัติธรรมในวันนี้ แต่ละคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกมีความสุขเหมือนไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้น และต่างก็แย่งกันซักถามปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ ซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติของใจ และสอนให้เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดใจที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงมุมมองของโลกและชีวิตให้มีความสุขที่สมบูรณ์ขึ้น
 

     ในโอกาสนี้ พระอาจารย์เปิดเพลง Change the World ซึ่งมีภาพคนนั่งสมาธิจากทั่วทุกมุมโลก เสียงเพลงเรียกความสนใจจากผู้คนที่เดินอยู่แถวนั้น เมื่อเพลงจบลงเสียงปรบมือก็ดังขึ้น และพระอาจารย์ได้สรุปให้ทุก ๆ คนในที่นั้นตระหนักว่า สันติสุขภายในคืออุปกรณ์ในการสร้างสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้น แต่การจะค้นหาสันติสุขภายในนั้นทุกคนต่างมีหน้าที่ที่จะค้นหาด้วยตัวของตนเองจากกลางกายของตนเอง
 

      จากการเดินทางไปเยือนอเมริกากลางในครั้งนี้ ทำให้ได้บทสรุปเช่นเคยว่า ความฝันที่จะรังสรรค์สันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกย่อมสำเร็จไม่ได้ หากผู้ใฝ่ฝันยังไม่สามารถทำให้ตนเองพบสันติสุขในชีวิตได้ เมื่อใดที่ทุกคนมีสันติสุขในใจเกิดขึ้น เมื่อนั้นสันติภาพที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นในโลก เปรียบได้กับความอิ่ม เมื่อเราอิ่ม เราจะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีความอดอยากแต่อย่างใด เมื่อมนุษย์ทุกคนในโลกอิ่มพร้อม ๆ กัน นั่นก็หมายความว่าความอดอยากหมดสิ้นไปจากโลก แต่ความอิ่มจากสมาธิมีคุณค่ากว่านั้น เพราะเป็นความอิ่มที่ยั่งยืนและเติมเต็มความหิวโหยทางจิตใจได้อย่างไร้ขีดจำกัด
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร