ศูนย์อบรมคุณภาพจังหวัดชัยนาท

..ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่ควรนิ่งดูดาย จึงมีความจำเป็นที่พุทธบริษัท 4 จะต้องร่วมแรงร่วมใจ สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาอย่างเร่งด่วน.. https://dmc.tv/a11803

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ > ทันโลกทันธรรรม
[ 4 ส.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 17532 ]
ทันโลก ทันธรรม
 
ศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาท 
 

ChainartCenter

บรรยากาศรอบพื้นที่ศูนย์ฯ ชัยนาท

          ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่ควรนิ่งดูดาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง เยาวชนไม่ค่อยเข้าวัด คนมาบวชน้อยลง วัดร้างเพิ่มขึ้น มีภัยต่างๆ คุกคามพระพุทธศาสนาเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นที่พุทธบริษัท 4 จะต้องร่วมแรงร่วมใจ สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนา

โดยหัวใจสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าวคือ..

          จะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งให้พุทธบริษัททั้งหลาย ทั้งเยาวชน และ ประชาชนทั่วไป โดยการเข้ามาศึกษา และ ประพฤติปฏิบัติธรรม ในขณะเดียวกัน พระสงฆ์ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พุทธศาสนิกชน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า...

“ตราบใดที่พุทธบริษัท 4 ยังคงประพฤติปฏิบัติธรรม ตราบนั้นจะไม่มีใครทำลายพุทธศาสนาได้เลย”

 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งได้แก่..
 

โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

อุบาสิกา

โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว 1,000,000 คน

           สิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยยืดอายุพระพุทธศาสนา และทำให้เกิดพระภิกษุซึ่งเป็นหน่อเนื้อแห่งพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาหลายพันรูป ซึ่งโครงการเหล่านี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี


          ดังนั้นคณะกรรมจึงมีความเห็นว่า หากจะให้การอบรมได้ผลดีนั้น แต่ละจังหวัดควรจะมี “ศูนย์อบรมคุณภาพ” ประจำจังหวัด เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธ ที่มีบรรยากาศที่เป็นสัปปายะ ทีมงานพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งได้รับการฝึกตัวเองมาเป็นอย่างดี


          โดยในเบื้องต้น จะเริ่มจาก 3-4 จังหวัด ต่อ 1 ศูนย์ แล้วต่อๆ ไปให้มีจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจะได้เป็นต้นแบบให้กับศูนย์อบรมย่อยภายในจังหวัดต่อไป แล้วสามารถใช้ในการอบรมโครงการต่างๆ ข้างต้น ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะใช้ในโครงการของวัดแล้วยังรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ภายในจังหวัดมาใช้ประชุมได้อีกด้วยเนื่องจากศูนย์อบรมดังกล่าวสามารถสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาได้ทุกรูปแบบ
          ซึ่งในขณะนี้มีศูนย์อบรมดังกล่าวแล้วใน จังหวัดชัยนาท เพชรบูรณ์ นครศรีธรรมราช นครปฐม ฯลฯ ซึ่งในวันนี้เราจะขอกล่าวถึง....
 
 
ศูนย์อบรมคุณภาพจังหวัดชัยนาท
 
ยินดีต้อนรับสู่ชัยนาท
 
บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ในตัวเมืองชัยนาทด้วยทำเลที่สัปปายะ
 
 
 
ภูเขาและวัดทางด้านขวาของพิื้นที่
 
ด้านหน้าติดถนนใหญ่ ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านขวาของพื้นที่ติดภูเขาและวัดธรรมามูล
 
 
...สืบเนื่องจากโครงการบวชพระ 100,000 รูป, โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน, โครงการเด็กดีวีสตาร์

          โครงการต่างๆ นั้นมุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งเพื่อสามารถนำธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้มาฝึกเป็นหลักปฏิบัติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
          พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์และพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิริยคุณท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการคิดริเริ่มที่จะมีศูนย์อบรมประจำจังหวัดเกิดขึ้น

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในใจ คือ ชาวพุทธทุกคนต้องนำธรรมะมาฝึกให้ได้ในทุกสถานที่ทั้งบ้านทุกๆ ครัวเรือน

           เน้นให้ทุกคนฝึกธรรมะตามพุทธวิธี โดยฝึกที่ตนก่อนแล้วขยายสู่กลุ่มใหญ่ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะฝึกคนอื่นได้ จำเป็นที่จะต้องฝึกตนเองให้เข้มแข็งก่อน
 

หลักการเลือกพื้นที่ตั้งศูนย์
 
ปฎิรูปเทส 4

ปฏิรูปเทส4

• อาวาสเป็นที่สบาย
• อาหารเป็นที่สบาย
• บุคคลเป็นที่สบาย
• ธรรมะเป็นที่สบาย


พุทธบริษัท4
 
...เมื่อพุทธบริษัท 4 เข้มแข็ง ก็ยากที่ใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาได้...
 
 
 
สนใจร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างศูนย์อบรมคุณภาพ จังหวัดชัยนาท

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดชัยนาท

โทร. 08-4361-8727, 08-2790-7018
 
หรือทุกวันอาทิตย์ ที่สภาธรรมกายสากล เสา P21
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ทันโลกทันธรรม
 

http://goo.gl/JCA5h


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร