หางานอย่างไร ให้ได้งาน วิธีการหางานให้ได้ดังใจต้องการ

เป็นผู้ที่อยากทำงาน ไม่ใช่แค่เพียงอยากได้เงินเดือนเท่านั้น แต่ต้องมีใจรักในงานที่จะทำด้วย อยากทำและพอใจในงานจัดระเบียบความคิดให้มองงานในแง่ที่ดี มีความเฉลียวฉลาด มีสามัญสำนึก และความสามารถในการ “รักที่จะเรียนรู้” https://dmc.tv/a11519

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 11 ก.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 18673 ]
หางาน สมัครงาน
เคล็ด(ไม่)ลับในการสมัครงาน หางานทำ
 
หางานอย่างไร ให้ได้งาน วิธีการหางานให้ได้ดังใจต้องการ
 
หางานตรงใจ สมัครงานให้ได้งาน
 
หางานอย่างไรให้ได้งานอย่างที่หวังไว้
 
หางานอย่างไร ให้ได้งาน
 
    ...”ว่างงาน” คือปัญหาใหญ่ของสังคมปัจจุบัน แล้วทำอย่างไรล่ะ ถึงจะได้งาน...สิ่งที่ต้องทำคืออะไร ติดตามได้ต่อไปนี้
 
     เคยสังเกตไหมว่า... “ตัวเราเอง” อาจเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราไม่ได้งาน ฉะนั้น สิ่งที่ต้องทำคือ
 
การปรับปรุงพัฒนาตนเอง
 
     ปรับอย่างไร?  กล่าวคือ เราต้องทราบความต้องการของนายจ้างว่าจริงๆแล้วเขาต้องการลูกน้องประเภทไหน ซึ่งหลักง่ายๆ เบื้องต้น มีดังนี้
 
     1. เป็นคนที่ไว้วางใจได้ และเชื่อถือได้ (dependability) ลักษณะของคนประเภทนี้คือ ปฏิบัติตามกฎ กติกา ที่เราตกลงกันไว้ ไม่นอกกรอบ ให้คนอื่นลำบากใจ
 
-     มีความแม่นยำ คือมีความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ลักษณะของคนประเภทนี้คือ พูดอะไรไว้ก็ต้องทำให้ได้ รับปากอะไรไว้ก็เสร็จตามกำหนด รับงานมาต้องทำให้ได้ การตัดสินใจต้องแม่นยำ ทำให้ถูกต้อง แบบ “ถูกดี ถึงดี พอดี”
-     พร้อมในมีความการทำงาน คือ มีความรู้ และ ประสบการณ์ สามารถทำงานได้เองโดยไม่ต้องการพี่เลี้ยง ไม่ต้องให้ใครมาคอยสอนมากให้เสียเวลา ถ้าทำไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่
-     มีความสามารถเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร และลูกค้า
-     ต้องมีความสะอาดสะอ้าน สุขอนามัยส่วนตัวดี ทรงผมเรียบร้อย เสื้อผ้าไม่มีกลิ่นอับ
 
หางานให้ได้ต้องใช่ความอดทนและคุณสมบัติที่ดีของเรา
 
คนที่คงเส้นคงวา ซื่อสัตย์ ขยันจะเป็นตัวเลือกแรกของบริษัทที่ต้องการบุคลากร
 
2.    เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ และคงเส้นคงวา (Honesty & Interactivity) ลักษณะของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ คือ คนที่ทำงานช้ากว่ามาตรฐาน อู้งาน หรือคนที่นำของสำนักงานไปทำงานส่วนตัว งานนอก
 
3.     เป็นผู้ที่มีทัศนะคติที่ดี (คิดเชิงบวก) และเป็นทัศนะคติเชิงรุก (Proactive)
-     คือคนที่ยิ้มแย้ม บุคลิกท่าทางเป็นคนยิ้มง่าย ดูภูมิฐานและสง่างาม ทั้งท่าทางและน้ำเสียง น้ำเสียงต้องนุ่มนวล “เวลาจะติเตียนใครต้องนำเสนอผ่านช่องทางที่ถูกต้อง และนำเสนอแนวทางพัฒนาควบคู่ไปด้วย” 
-     เป็นคนที่มีมารยาทที่ดี คือ ทั้งกับผู้ใหญ่ เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
-     มีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง และ ความโกรธของตัวเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากว่า ทำอย่างไรเมื่อโกรธแล้วจะไม่แสดงออกถึงความโกรธนี้
-      มีผลงานดี และ สนใจผู้อื่น   “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”
 
4.     เป็นผู้ที่อยากทำงาน ไม่ใช่แค่เพียงอยากได้เงินเดือนเท่านั้น แต่ต้องมีใจรักในงานที่จะทำด้วย อยากทำและพอใจในงานจัดระเบียบความคิดให้มองงานในแง่ที่ดี มีความเฉลียวฉลาด มีสามัญสำนึก และความสามารถในการ “รักที่จะเรียนรู้” เรียนเพิ่มเติม ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานภาพ และงาน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งหมายถึง การแสดงความรับผิดชอบเมื่อถึงเวลา คือ เชื่อมั่นว่าเราจะทำได้ “กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และทำให้สำเร็จ” มีลักษณะของความเป็นผู้นำ (Leadership) เช่น เวลามีงานเข้ามาให้ “คิดให้รอบคอบ” แล้ว “นำเสนอ” แสดงออกว่าจะสานการงานให้มัน “จบ”  มีพลังเหลือเฟือที่จะทำงาน หมายถึงทำงานเต็มที่ในเวลางาน หากพลังไม่พอให้ชาร์ตแบตโดยการ นั่งสมาธิ(Meditation) สวดมนต์ อย่านอนดึก แล้วให้ตื่นเช้า
 
หางานได้ต้องทำงานให้เป็น
 
หางานได้ต้องทำงานให้เป็น ให้คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้รับ
 
5.    ใช้เวลานอกงานอย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ศึกษาเพิ่มเติม อ่านนิตยสาร บทความ เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือองค์กรของตน แนวโน้มธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงาน และคิดงานใหม่ๆ หาทางช่วยคนอื่นบ้าง คิดหาทาง “ที่ดีกว่า” ในการทำงาน จัดโต๊ะทำงาน จัดระเบียบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ อีเมล์ และเข้าคอร์ส “ฝึกอบรม” ซึ่งมี คอร์สออนไลน์
 
     หากทำได้ 5 ข้อดังนี้แล้วนอกจากจะเป็น “ลูกน้องที่ดีถูกใจเจ้านายแล้ว” ยังเป็นการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมเป็นหัวหน้าที่ดีอีกด้วย
 
     เปลี่ยนแปลงตัวเองในทาง “ธรรม” เพื่อให้ได้งาน  ซึ่งนอกจากจะได้งานแล้ว องค์กรจะเห็น “คุณค่า” ในตัวเรา เก็บเราไว้เป็น “กำลังสำคัญ” ของหน่วยงาน เพียงแค่เราเป็น คนเก่ง ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีทั้ง 3 ข้อ ประกอบกัน ไม่ใช่เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
 
หางาน สมัครงาน อย่างไรให้ได้งาน
 
คนเก่งและดีเท่านั้นที่โลกต้องการ
 
ความเก่ง จะแบ่งแยกไว้ 2 ประเภทคือ
1.  คนที่เก่งแล้ว
2.  คนที่ยังไม่เก่ง แต่มี “เชื้อ” แห่งความ “เก่ง” อยู่ในตัวแล้ว “พัฒนาต่อ” ตามหลักธรรม ดังนี้
 
      อิทธิบาท 4
     ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
     วิริยะ คือ ความพากเพียรในสิ่งนั้น
     จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น
     วิมังสา คือ มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ทำ
 
    ในหลักอิทธิบาท4 นี้ อธิบายเช่นนี้คือ เราจะทำอะไรให้พยายามทำให้สิ่งที่ตัวเอง “รัก” และ “ชอบ” ที่จะทำ เพราะ ความวิริยะอุตสาหะจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ หรือที่เรียกว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” แม้จะเกิดอุปสรรคก็จะสามารถแก้ไขได้เพราะเรารักที่จะทำใจจดจ่อ จะมีจิตตะใส่ใจในสิ่งที่กำลังทำ วิมังสาความสามารถแม้ไม่รู้ก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติม ไตร่ตรองขบคิด สังเกต ทำความเข้าใจ ถ้าฝึกได้ดังนี้ เราจะสร้างงานสร้างรายได้ ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเราต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต องค์กรใหญ่ๆ อาจเลือกรับคนที่ได้ผ่านการ “บวชเรียน” มาแล้ว แบบไม่จำกัดวุฒิ เพราะต้องการคนมี “ศีลธรรม” เพราะคนเหล่านี้มาตรฐานสูงกว่าคนอื่นๆ ส่วนเรื่องมนุษย์สัมพันธ์อยู่ที่ไหนใครก็รัก เพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนตัวเองให้โลกต้องการกันเถิด...
                                                                         
รับชมวิดีโอ
                                                      
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ทันโลกทันธรรม
 
 
 

http://goo.gl/pHsL2


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related