ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ

การฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงวิชชาธรรมกายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับกระผม บางวัน กระผมก็มองเห็นองค์พระพุทธรูปจากขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าไกลๆตัว แล้วท่านก็เล็กลงๆ และใกล้เข้ามาเกือบจะจรดตาของกระผม พร้อมกันนั้นร่างกายก็เบาสบายเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศ https://dmc.tv/a6080

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
[ 19 ม.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 14939 ]

ผลการปฏิบัติธรรม

พระภิกษุ-สามเณร จากประเทศศรีลังกา
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
 
 
กราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยที่เคารพอย่างสูงยิ่ง
 
    พวกกระผม พระภิกษุ-สามเณร ดรีมทีม จากประเทศศรีลังกา ที่ได้เข้าร่วมโครงการสืบค้นคำสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา ตามนโยบายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ พวกเราได้มาเมืองไทยและปฏิบัติธรรมร่วมกัน ณ สวนสุขสว่าง ตั้งแต่วันที่ 19-29 ธันวาคม พ.ศ.2552
 
    ทีมของพวกเรา มากันทั้งหมด 11รูปครับ ส่วนใหญ่บวชมาตั้งแต่อายุ 11-12ปี เพราะรักในเพศนักบวช และพ่อแม่ก็สนับสนุนด้วย ตอนนี้ต่างก็จบปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาพุทธศาสตร์ และตั้งใจจะต่อปริญญาเอก ส่วนอีกหลายรูปสามารถสอบเป็นราชบัณฑิตได้ แต่สิ่งที่ทุกรูปมีเหมือนกัน คือ พร้อมจะกอบกู้พระศาสนา ด้วยการนำหลักฐานคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลับมาให้โลกเห็นและนำไปปฏิบัติอีกครั้ง
 
บรรยากาศการสอนธรรมะ โดยพระปลัดสุธรรม สุธฺมโม
 
    แต่ทว่า ก่อนหาหลักฐานของคำสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เราจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติเสียก่อน ที่ผ่านมาภารกิจต่างๆในศรีลังกา ทำให้พวกเราไม่เคยมีเวลาทำภาวนาอย่างต่อเนื่องนานๆ ดังนั้น การมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ พวกเราจึงรู้สึกประทับใจกับสิ่งแวดล้อมอันเป็นสัปปายะ และมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมตามวิธีการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนเป็นอันมาก ซึ่งพระอาจารย์พระปลัดสุธรรม สุธมฺโม นำมาถ่ายทอดสู่พวกเรา และยังได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตผ่าน DMC
 
    ทำให้พวกเราซาบซึ้งกับมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ และที่ประทับใจมากๆอีกอย่าง คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดูหนุ่มสดใส ไม่อยากเชื่อเลยว่าอายุถึง 65ปีแล้ว
 
รับชมพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความตั้งใจ ผ่านช่อง DMC
 
    ผลที่เกิดขึ้นจากการมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ทำให้พระภิกษุ-สามเณร ทุกรูป ได้รู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ภายในตัว และพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติต่อที่ศรีลังกา และมีผลการปฏิบัติธรรม ดังนี้
 
พระเลกูมเดนิยะ ปิยะรัตนะ ภิกขุ 
อายุ 34 ปี บวชเป็นพระมาได้ 14 พรรษาแล้ว
 
    พระเลกูมเดนิยะ ปิยะรัตนะ กล่าวว่า “เมื่อได้ฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย กระผมสามารถทำใจให้เป็นสมาธิได้มากกว่าการฝึกด้วยวิธีอื่นๆ รู้สึกว่าทำใจเป็นสมาธิได้อย่างง่ายๆ ในการนั่งสมาธิ ช่วงแรกๆ กระผมจะมองเห็นพระพุทธรูปจำนวนมากอยู่ตรงหน้า ก่อนจะเหลือเพียงองค์สีขาวเพียงองค์เดียว บางทีก็มองเห็นวงแสงต่างสี เข้ามาแทนที่อยู่สองข้างด้านหน้า แต่เมื่อแสงสีหายไป กระผมก็จะเห็นองค์พระสีขาวอีกครั้ง ตอนนี้ กระผมสามารถนั่งสมาธิได้เป็นเวลานานๆโดยที่เสียงภายนอกรบกวนกระผมไม่ได้เลย และทำให้กระผมเป็นคนมีอารมณ์สบาย ทรงจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นครับ”
 
พระอูดะเวละ ปิยะรัตนะ ภิกขุ   อายุ 30 ปี 10 พรรษา 
ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาพุทธปรัชญา และเป็นครูสอนภาษาบาลีที่โรงเรียนสอนนักบวช
 
    พระอูดะเวละ ปิยะรัตนะ กล่าวว่า “การได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดพระธรรมกาย และการฝึกสมาธิที่ทำกันมาในหลายวันนี้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของกระผมทีเดียวครับ เพียงแวบหนึ่งที่ใจหยุดนิ่ง ช่วงที่ไม่ได้คิดหรือนึกอะไร กระผมก็มองเห็นองค์พระอยู่ภายในตัวที่สว่างมาก ในขณะนั้น กระผมไม่ได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวเลย แถมยังผ่อนคลาย สบายมากๆ สมาธิเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวกระผม และต่อการที่กระผมจะได้สอนผู้อื่นต่อไป อย่างน้อยในวันนี้กระผมก็รู้แล้วว่า ถ้าจะนั่งสมาธินั้น เราจะต้องทำอย่างไร”
 
พระสรณปาละ ภิกขุ อายุ 27 ปี 8 พรรษา 
ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ และสอบได้เป็นราชบัณฑิต
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายภาษาสันสกฤตในแผนกการศึกษาของจังหวัด, เป็นครูสอนทั้งวิชาการและสอนธรรมะ 
 
    พระมิลเลเว สรณะปาละ กล่าวว่า “กระผม เริ่มต้นสมาธิโดยมององค์พระที่วางไว้ตรงหน้า แล้วนึกน้อมเข้ามาในตัว แต่ตอนนี้องค์พระ ท่านเข้ามาง่ายๆเป็นอัตโนมัติแล้วครับ และกระผมก็รู้สึกสบายมากๆ องค์พระภายในตัวของกระผมนั้น บางครั้งก็ขยายโตขึ้น บางครั้งก็เล็กลง ตอนนี้ท่านใสเหมือนน้ำ และกระผมก็รู้สึกมีความสุขใจมากๆเลย มาถึงวันนี้ กระผมสามารถระลึกถึงองค์พระไว้ในศูนย์กลางกายได้ทั้งยามหลับตาและลืมตา การฝึกสมาธิทำให้อดทนต่ออะไรต่างๆได้มากขึ้น แม้แต่อาการปวดหัวในเวลาไข้ก็หายได้ด้วยการทำสมาธิครับ ต่อไป กระผมจะนำสมาธิวิธีนี้ ไปปฏิบัติต่อและจะนำสมาธิไปช่วยบำบัดผู้ที่ติดบุหรี่และสุราครับ”
 
พระสุชาตะ ภิกขุ อายุ 29 ปี 5 พรรษา 
ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์
ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาสันสกฤตในโรงเรียนสำหรับพระภิกษุสามเณร 
 
    พระโปตะทะ ปิติเย สุชาตะ กล่าวว่า “การฝึกสมาธิเพื่อเข้าถึงวิชชาธรรมกายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับกระผม บางวัน กระผมก็มองเห็นองค์พระพุทธรูปจากขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าไกลๆตัว แล้วท่านก็เล็กลงๆ และใกล้เข้ามาเกือบจะจรดตาของกระผม พร้อมกันนั้นร่างกายก็เบาสบายเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศ บางวันกระผมก็มองเห็นดวงแก้วอยู่ตรงหน้า จากขนาดเล็กที่อยู่ข้างหน้า ก็ขยายใหญ่ขึ้นแต่ก็เคลื่อนไกลออกไป บางครั้งเมื่อองค์พระหรือดวงแก้วหายไป กระผมก็นึกขึ้นมาใหม่แทนครับ กระผมจะฝึกน้อมองค์พระและดวงแก้วนั้นเข้ามาไว้ข้างในตัวด้วยครับ กระผมอยากบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่า สมาธิ  พลังใจ และความเชื่อมั่นที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของกระผมครับ”
 
สามเณร สุคตะวังสะ อายุ 31 ปี
จบการศึกษาอนุปริญญาสาขาภาษาอังกฤษ มีความรู้ดีในภาษาอังกฤษ ภาษาบาลีและพระไตรปิฎก
สามารถจำเนื้อหาพระสูตรได้เป็นส่วนใหญ่
 
    สามเณร วะตุโปละ สุคตะวังสะ ท่านมีความรู้ดีในภาษาอังกฤษ ภาษาบาลีและพระไตรปิฎก เพราะมีใจรักที่จะอ่านพระสูตรให้ได้มากที่สุด จึงทำให้ท่านทรงจำพระสูตรได้มาก เวลาอ่านท่านจะรู้สึกเหมือนได้อยู่กับพระพุทธเจ้าและอยากปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังด้วย นอกจากท่านจะทรงจำธรรมะได้เป็นเลิศแล้ว เมื่อปฏิบัติสมาธิก็ยังพบดวงธรรมภายใน ท่านกล่าวว่า “เมื่อกระผมทำใจให้เป็นสมาธิแล้ว ก็นึกถึงดวงแก้วได้อย่างเป็นธรรมชาติ ตอนแรกยังไม่ใสสว่าง แต่เมื่อฝึกมากๆเข้า ก็เห็นดวงแก้วใสๆที่ศูนย์กลางกายแล้วครับ”
 
 
    นี่คือผลการปฏิบัติธรรมจากตัวแทนของพวกเราทั้งห้ารูปครับ แม้วันเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จะแสนสั้น แต่พวกเราก็จะจดจำภาพแห่งความสุขอันงดงามนี้ไว้ให้ยาวนานที่สุด แม้ต้องกลับศรีลังกา ก็จะตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างสม่ำเสมอ และจะตั้งใจอุทิศชีวิตให้กับการค้นคว้าหลักฐานเกี่ยวกับคำสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา ดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งใจ ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่ของพระสัทธรรม
 
กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
 
พระภิกษุ-สามเณร ดรีมทีม จากประเทศศรีลังกา

http://goo.gl/8L8LA


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      องค์พระภายในทั้งใสทั้งสว่าง
      ดวงแก้วกลมใสในตัวเรา
      เมื่อใจหยุดนิ่ง...สิ่งอัศจรรย์ก็บังเกิด
      เริ่มจากมืด...เริ่มจากฟุ้ง
      ความสุข...ที่แท้จริงแล้วอยู่ในตัวเรานี่เอง
      สมาธิ...ที่ได้รับ คือ ความสุข
      ดวงใสๆที่กลางกาย
      รางวัลของความตั้งใจ
      สมาธิ...คุณทำได้...ถ้าได้ทำ
      ความสุขภายในไม่ได้ไกลเกินเอื้อม
      ผมมาบวชได้เพราะเกมส์ออนไลน์
      จุดเปลี่ยนชีวิตนักแม่นปืนสู่ชีวิตสมณะ
      สมาธิบนโลกออนไลน์
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร