World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : กฐิน พบ 1864 รายการ

   Tag :    กฐิน

วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระ.. ชม 642 ครั้ง (14 ม.ค. 2564)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/640114-วัดพระธรรมกายเท็กซัส.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ผ่านร.. ชม 561 ครั้ง (26 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631126-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 398 ครั้ง (23 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631123-วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์ จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 565 ครั้ง (13 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631113-วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์-จัดพิธีทอด..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปบูชาสั.. ชม 317 ครั้ง (03 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631103-วัดพระธรรมกายเท็กซัส.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบริวาร..กฐิน เพื่อสร้างกุฏิ อาคารที่พักสงฆ์ .. ชม 377 ครั้ง (02 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631102-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมวันทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมวันทอด..กฐินของวัดพระธรรมกาย และพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรบริวาร.. ชม 318 ครั้ง (02 พ.ย. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631102-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 408 ครั้ง (31 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631031-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายผ้าไตรบริวารกฐินธรรมชัย
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายผ้าไตรบริวาร..กฐินธรรมชัย ชม 436 ครั้ง (31 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631031-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายไทเป
  วัดพระธรรมกายไทเป ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 443 ครั้ง (30 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631030-วัดพระธรรมกายไทเป.html..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีถวายยารักษาโรค
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายยารักษาโรค .. ชม 365 ครั้ง (30 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631030-วัดพระธรรมกายเท็กซัส.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวาร..กฐินสามัคคีวัดพระธรรมกาย ชม 393 ครั้ง (30 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631030-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกาย
  วัดพระธรรรมกายซีแอตเติล ประเทศสสหรัฐอเมริกา ร่วมงานบุญพิธีทอด..กฐินสามัคคี วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ .. ชม 402 ครั้ง (30 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631030-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินบรมจักรพรรดิบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร .. ชม 397 ครั้ง (29 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631029-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดกฐินสมปรารถนา สร้างทุกสิ่ง
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคีสมปรารถนา สร้างทุกสิ่ง ประจำปีพุทธศักราช 2563 .. ชม 414 ครั้ง (29 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631029-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 574 ครั้ง (28 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631028-วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินธรรมชัย
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวาร..กฐินธรรมชัย ชม 422 ครั้ง (28 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631028-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 395 ครั้ง (27 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631027-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 493 ครั้ง (27 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631027-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ Online .. ชม 467 ครั้ง (27 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631027-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 380 ครั้ง (27 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631027-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ณ วัดพระธรรมกายดีซี
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช 2563 .. ชม 400 ครั้ง (26 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631025-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีบรมจักรพรรดิ
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคีบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช 2563 .. ชม 388 ครั้ง (26 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631026-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2563 .. ชม 444 ครั้ง (23 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631023-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี โดยทางวัดได้ทำตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด .. ชม 429 ครั้ง (23 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631023-วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์.html..
ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19
  ขอความร่วมมือสาธุชน ที่มาร่วมสั่งสมบุญที่วัดพระธรรมกาย ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระ.. ชม 541 ครั้ง (22 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/การระมัดระวังป้องกันการติด-Covid-19.html..
พิธีทอดกฐิน ณ วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน
  วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 386 ครั้ง (22 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631022-วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน.html..
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 328 ครั้ง (21 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631021-วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอด..กฐินสมปรารถนา ชม 332 ครั้ง (22 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631022-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบริวาร..กฐิน ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 ชม 433 ครั้ง (21 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631021-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 410 ครั้ง (20 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631020-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเน.. ชม 350 ครั้ง (19 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631019-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมงานบุญในช่วงการแพร่ระบาด.. ชม 458 ครั้ง (19 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631019-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญพิธีทอด..กฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 466 ครั้ง (17 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631017-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญเนื่องในวันครบรอบ 136 ปี วันคล้ายวันเกิดด้.. ชม 517 ครั้ง (16 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631016-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินบรมจักรพรรดิ“กอง ชม 556 ครั้ง (16 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631016-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ชม 624 ครั้ง (15 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631015-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้.. ชม 530 ครั้ง (15 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631015-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธรรมกาย
  กำหนดการทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธ.. ชม 2264 ครั้ง (14 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กำหนดการทอดกฐินสามัคคี-2563.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่า สหวาระเดือนเ.. ชม 607 ครั้ง (13 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631013-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัดในอำเภอเบตง
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับความอนุเคราะ..กฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 629 ครั้ง (12 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631012-ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวาร..กฐิน ชม 534 ครั้ง (12 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631012-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 2563 ชม 540 ครั้ง (12 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631012-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายโอ๊คเเลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดพิธีทอด..กฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชม 552 ครั้ง (09 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631009-วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเผ.. ชม 605 ครั้ง (08 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631008-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา จัดงานบุญใหญ่ ประจำปี 2563
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดงานบุญใหญ่ ประจำปี 2563 พิธีสมโภช..กฐินสามัคคี 41 วัด 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา .. ชม 472 ครั้ง (06 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631006-ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้.html..
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคม
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคม .. ชม 532 ครั้ง (06 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/631006-วัดพระธรรมกาย-จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคม.h..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ผ่าน.. ชม 352 ครั้ง (05 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631005-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 377 ครั้ง (03 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631003-วัดภาวนาซานดิเอโก.html..
เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายกุมมะ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานบุญกฐิน
   เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิ..กฐินของวัดพระธรรมกายกุมมะ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม .. ชม 516 ครั้ง (02 ต.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/631002-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..

<1> 2 3 4 ..  36  37   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ