World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : คนยากจน พบ 113 รายการ

   Tag :    คนยากจน

เทวดาไม่แสดงตัว
  คำถาม : ทำไมยมบาลและเทวดา ไม่ออกมาแสดงตัวตนให้ทุกคนในโลกได้เห็น.. ชม 584 ครั้ง (14 ส.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610813-เทวดาไม่แสดงตัว.html..
ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทานมี ๘ ประการ คือ ให้ของสะอาด ให้ของประณีต ให้ตามกาล ให้ของส.. ชม 2642 ครั้ง (09 ก.ย. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ทำถูกหลักวิชชา%20นำพาสู่สวรรค์.html..
ความจน - ความรวยในพระพุทธศาสนา
  หนึ่งในความยากลำบากที่น่ากลัวที่สุดในการดำเนินชีวิตของคนในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิ.. ชม 34917 ครั้ง (09 ส.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/ความจน-ความรวยในพระพุทธศาสนา.html..
ความรู้เกี่ยวกับการทำทาน
  การทำบุญกับการทำทานเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ? อานิสงส์ในการทำบุญทำทานเหมือนหรือต่างกันอย่า.. ชม 5656 ครั้ง (25 พ.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/ความรู้เกี่ยวกับการทำทาน.html..
ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ
  ทำไมต้องทำบุญบ่อย ๆ หรือ? คนที่มีทรัพย์น้อยบางคนไม่เข้าวัดเพราะคิดว่าไม่มีเงินทำบุญ จะอธิบ.. ชม 7413 ครั้ง (10 พ.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ.html..
Case Study โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน (คุณแม่ชื้น)
  คำถามข้อที่ 1. คุณแม่ของลูกเสียชีวิตแล้ว ท่านไปอยู่ที่ไหน...มีความเป็นอยู่ในปรโลกเป็นอย.. ชม 6046 ครั้ง (07 พ.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/59-Case-Study-โรคมะเร็งลำไส้และภาวะลำไส้อุดตัน-คุณแม่ชื้น.html..
"ปลื้ม" หัวใจของการสร้างบุญ
  คำว่าปลื้มเป็นคำทั่วไปที่เราใช้กันคุ้นเคยแต่ศัพท์ในพระพุทธศาสนาที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำ.. ชม 6884 ครั้ง (01 มี.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/ปลื้ม-หัวใจของการสร้างบุญ.html..
อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว
  ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพ.. ชม 4946 ครั้ง (06 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว.html..
อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่
  การจะเอาชนะกิเลสในตัวได้นั้นต้องอาศัยกำลังใจสูง จึงจะสามารถสวนกระแสกิเลส.. ชม 33831 ครั้ง (08 ก.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่.html..
อานิสงส์การรักษาศีล 5
  “เรารักษาศีล 5 บริบูรณ์แล้ว ทำให้ไม่ต้องตกอบายภูมิอีกเลย การที่เรารักษาศีล 5 ย่อมได้อานิสง.. ชม 220423 ครั้ง (06 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การรักษาศีล-5.html..
ประธานกฐินธรรมชัย เป็นได้ทุกคน
  ในช่วงก่อนเข้าพรรษา พระเดชพระคุณหลวงพ่อ คุณครูไม่ใหญ่ของเราท่านก็ได้ให้โอวาทเป็นวาทะสั้นๆ .. ชม 4488 ครั้ง (03 ต.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/ประธานกฐินธรรมชัย-เป็นได้ทุกคน.html..
อยากรวย ทําอย่างไรให้รวย ต้องอ่านวิธีรวยใน "ปฏิบัติการห้ามจน"
  อยากรวย ทําอย่างไรให้รวย ชี้ช่องรวย ให้อ่านวิธีรวยใน "ปฏิบัติการห้ามจน" แล้วคุณจะรู้ว่ารวย.. ชม 272911 ครั้ง (26 ส.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/อยากรวย.html
มาเป็น"คนจนยาก"กันดีกว่า
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ความจนเป็นทุกข์ของผู้ครองเรือนในโลก ..คนยากจนเข็ญใจยากไร้ย่อมกู้ยืม กู้แล้วต้องใช้ดอกเบี้ย หากไม่ใช้ดอกเบี้ยตามกำหนด เจ้าหนี้.. ชม 3572 ครั้ง (20 พ.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/มาเป็นคนจนยากกันดีกว่า.html..
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 บุพกรรมแหวนสวรรค์ - เล่าเรื่องคุณย.. ชม 15015 ครั้ง (02 เม.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140331-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันจันทร์ที่-31-มีนาคม-2557..
มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย
  มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย หมายถึง การเดินไปเป็นหมู่ใหญ่ของพระภิกษุเพื่อเผยแผ่ธรรมและปฏิบัต.. ชม 16516 ครั้ง (03 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย.html..
อีก 22 วัน ก็จะออกพรรษา : ระบบการควบคุมชีวิต
  เหลืออีก 22 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว เผลอประเดี๋ยวเดียวนะ พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุพระธรรม.. ชม 14195 ครั้ง (29 ก.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-ระบบการควบคุมชีวิต.html..
แสดงตนเมื่อถึงกาลอันควร
  การปกปิดตน เมื่อยังไม่ถึงกาลอันควรเป็นการดี การปกปิดสิ่งที่เป็นความลับเอาไว้ไม่แพร่งพรายเป.. ชม 13746 ครั้ง (27 มิ.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แสดงตนเมื่อถึงกาลอันควร.html..
กรณีศึกษา คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา ตอนที่ 18
  พระราชาทรงรับสั่งให้นายทหารหนุ่มรีบส่งข่าวกลับไปถึงนายทหารหน่วย ฉ.ก.เฉพาะกิจพิเศษท่านนั้นเ.. ชม 14573 ครั้ง (17 พ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130515-คุณพ่อตายแล้วไปเป็นภุมมเทวา-ตอนที่-18_RIGHT.html..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณให.. ชม 20620 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html..
อเนกวรรณเทพบุตร
  ข้าพเจ้าได้ชักชวนคนอื่นๆ ให้ทำบุญว่า ท่านทั้งหลายจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ค.. ชม 14499 ครั้ง (28 เม.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อเนกวรรณเทพบุตร.html
พิธีถวายโคมมาฆประทีป เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
  ขอเชิญร่วมพิธีถวายโคมมาฆประทีป ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 10.20 น. ณ หน้าร.. ชม 14694 ครั้ง (04 ก.พ. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีถวายโคมมาฆประทีป.html..
ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง (๒)
  ดูก่อนน้องนางผู้เจริญ ในท่ามกลางหญิงเหล่านี้ ไม่มีหญิงแม้แต่คนเดียวที่โดดเด่นเสมอเหมือนกับ.. ชม 14082 ครั้ง (02 พ.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง-(2).html..
ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง (๑)
  นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า ทานและการรบมีผลเสมอกัน พวกวีรบุรุษแม้มีน้อย ย่อมชนะคนขลาดที่มีพร.. ชม 14224 ครั้ง (02 พ.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ออกแบบชีวิตด้วยตนเอง-(1).html..
ผู้หญิงจะงามหรือไม่งาม
  มาตุคามบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มักโกรธ มากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียว.. ชม 15362 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ผู้หญิงจะงามหรือไม่งาม.html..
สันติภาพโลกเป็นจริงได้
  ท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาท จงตามคุ้มครองจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างที่ต.. ชม 16776 ครั้ง (22 ก.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สันติภาพโลกเป็นจริงได้.html..
ปรโลกนิวส์ ตอน ครอบครัวธรรมปัตโต ตอนที่ 2
  คำถามข้อที่ 2 วิบากกรรมอะไรที่ทำให้ตาข้างซ้ายของโยมพ่อบอดสนิท ก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิต.. ชม 15180 ครั้ง (19 ก.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120717-ปรโลกนิวส์-ตอน-ยาดอง-น้องหมา-ตาบอด-2.html..
เราชนะแล้ว
  เพราะความตระหนี่และความประมาท คนเราจึงให้ทานไม่ได้ ผู้มีปัญญาเมื่อต้องการบุญ พึงให้ทานเถิด.. ชม 13807 ครั้ง (18 ก.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เราชนะแล้ว.html
เพราะส่อเสียดจึงปากเหม็น
  ผู้มีผิวพรรณงาม แต่ปากมีกลิ่นเหม็น หมู่หนอนพากันไซซอน เหตุเพราะ แต่ก่อนเป็นสมรณะลามก มีวาจ.. ชม 16030 ครั้ง (10 ก.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ส่อเสียดจึงปากเหม็น-แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฏก.ht..
มนุสสภูมิที่สร้างบารมี
  กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เป็นการยาก.. ชม 14987 ครั้ง (02 พ.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มนุสสภูมิที่สร้างบารมี.html..
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 12
  และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ เมื่อกำลังบุญในตัวของลูกมีปริมาณที่หนาแน่นมากเข้า มากเข้า.. ชม 16258 ครั้ง (26 ม.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120124-อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ-ตอนที่-12.html..
สิ่งที่บรรพบุรุษรอคอย
  ความวิบัติอันเป็นโทษทางกาย ๓ ประการคือ การฆ่า การลัก การประพฤติผิดในกาม และโทษทางวาจา ๔ ปร.. ชม 14329 ครั้ง (03 ม.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สิ่งที่บรรพบุรุษรอคอย.html..
กรรมของคนหลงอำนาจ
  คนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว ดีแต่ว่าคนอื่น ทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผ..คนยากจน ซึ่งจะหาท่อนผ้า อาหาร ความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยาก คนพาลเหล่านั้นประสงค์.. ชม 15160 ครั้ง (27 ธ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กรรมของคนหลงอำนาจ.html..
โทษของการห้ามลูกทำบุญ
  คนเหล่าใดในโลกนี้ เป็นคนตระหนี่เหนียวแน่น ดีแต่ว่าเขา ทำการขัดขวางผู้อื่นที่ให้ท..คนยากจน หาเสื้อผ้า อาหาร ความสนุกสนานได้โดยยาก คนตระหนี่ปรารถนาสิ่งใดจากผู้อื่น เขาย่อม.. ชม 14403 ครั้ง (21 ธ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของการห้ามลูกทำบุญ.html..
อานิสงส์เลือกทำทานถูกเนื้อนาบุญ
  บุคคลให้ทานในเขตใดแล้วมีผลมาก พึงเลือกให้ทานในเขตนั้น การเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญ ทานที.. ชม 16378 ครั้ง (29 พ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์เลือกทำทานถูกเนื้อนาบุญ.html..
คนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกับพระราชาเขาเคยทำบุญกันมาอย่างไร
  คนที่ในอดีตทำบุญบ้าง ไม่ทำบ้าง เวลาทำก็ทำคราวละมากๆ แต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ทำเลย พอบุญที่สร้าง.. ชม 22411 ครั้ง (29 พ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/ทำบุญอย่างไรจึงได้เป็นนายกรัฐมนตรี-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 1
  มาศึกษาถึงความเป็นมาของพิธีทอดผ้าป่าว่าใครคือคนแรกที่ได้ถวายผ้าป่าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แ.. ชม 33495 ครั้ง (20 พ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20111119-อานิสงส์ของการทำบุญทอดผ้าป่า-1_RIGHT.html..
อานิสงส์ขายเส้นผมทำบุญ
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ เหมื.. ชม 19883 ครั้ง (08 ต.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ขายเส้นผมทำบุญ.html..
ตะลึงอานิสงส์กฐิน ขอได้ทุกสิ่งบุญน่าอัศจรรย์
  อำนาจบุญกุศลที่ได้ถวายผ้ากฐิน เป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใด ๆ ในภพ.. ชม 37382 ครั้ง (17 ก.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/กฐิน-อานิสงส์กฐิน-อานิสงส์.html..
บุพกรรมใดทำให้พี่สาวต้องชํ้าใจเพราะสามีเจ้าชู้
  พี่สาวคนที่ ๒ มีชีวิตครอบครัวที่ลำบากมาก เพราะสามีชอบดื่มเหล้า เจ้าชู้ มีกิ๊กไปเรื่อย เธอเ.. ชม 16384 ครั้ง (16 ก.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/สามีมีกิ๊ก-ที่นี่มีคำตอบ.html..
อานิสงส์บูชาด้วยดอกบัว
  ผู้ที่เกิดมาแล้วจำต้องตายในโลกนี้ ย่อมทำกรรมอันใดไว้ คือเป็นบุญ และเป็นบาปทั้งสองประการ .. ชม 25647 ครั้ง (13 ก.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์บูชาด้วยดอกบัว.html..
อานิสงส์รักษาอุโบสถศีลครึ่งวัน
  กามแม้น้อย ก็ไม่พอแก่มหาชน มหาชนย่อมไม่อิ่มในกามแม้มาก น่าสลดใจที่พวกคนพาลพากันบ่นว่า รูป .. ชม 15095 ครั้ง (06 ก.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์รักษาอุโบสถศีลครึ่งวัน.html..
อานิสงส์รักษาศีลครึ่งวัน
  สิกขาบททั้ง ๕ เหล่านี้ ถ้าหากสมาทานและรักษาไว้ดีแล้ว ศีลจะเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์.. ชม 14436 ครั้ง (01 ก.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์รักษาศีลครึ่งวัน.html..
การประเคนของแด่พระภิกษุสงฆ์
  การประเคน หมายถึง การมอบให้ด้วยความเคารพ ใช้ปฎิบัติต่อพระภิกษุสงฆ์เท่านั้น มีวินัยบัญญ.. ชม 93185 ครั้ง (28 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและหน้าที่ชาวพุทธ-ศาสนพิธี-การประ..
โลสกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยา
  ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ ชนบทแคว้นโกศลมีหมู่บ้านชาวประมงประมาณ 1,000 ครอบครัว อาศัยอยู่ด้.. ชม 44483 ครั้ง (23 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-โลสกชาดก.html..
โลกมนุษย์ที่สุดของความแตกต่าง
  มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความแตกต่างของแต่ละบุคคล แม้เราจะมีอวัยวะที่เป็นคนเหมือนกัน แต่มีหลายส.. ชม 18562 ครั้ง (16 พ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/ตายแล้วไปไหน/โลกมนุษย์ที่สุดของความแตกต่าง.html..
เพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาว
  อากงอายุยืนถึง ๑๐๓ ปี ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมาก ปัจจุบันอายุ ๙๕ ปี แทบไ.. ชม 15077 ครั้ง (27 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/เพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาว-ที่นี่มีคำตอบ.html..
อานิสงส์กฐิน นายติณบาล
  บุญที่เกิดจากการทอดกฐินนั้น หากทำอย่างทุ่มเทด้วยจิตที่เลื่อมใสเต็มที่แล้ว แม้ทรัพย์จะน้อย .. ชม 27436 ครั้ง (03 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101102-อานิสงส์กฐิน-นายติณบาล.html..
ออกแบบชีวิตด้วยทาน
  การให้ทานเป็นการเอาชนะความตระหนี่ เมื่อเราให้ทานอยู่เป็นนิตย์ กระแสบุญจากการให้จะเข้ามาแทน.. ชม 17497 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ตอนออกแบบชีวิตด้วยทาน.html..
อายุยืน สุขภาพดี – หมวดรูปสมบัติ
  อายุยืน เพราะอดีตชาติ ไม่ฆ่า และปัจจุบัน ทำบุญถวายยารักษาโรคพระภิกษุ สามเณร แ..คนยากจน เป็นต้น ชม 25840 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-อายุยืน.html..
รูปงาม – หมวดรูปสมบัติ
  หล่อ สวย หน้าตาดี ผิวพรรณดี อดีตชาติ ทำทาน และอธิษฐานขอ.. ชม 21045 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-รูปงาม.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ