World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : พระสมณโคดม พบ 99 รายการ

   Tag :    พระสมณโคดม

รู้จักแต่พระสมณโคดม
  คำถาม : ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีมากนับพระองค์ไม่ถ้วน แต่เหตุใดเรารู้จักแค่พร..พระสมณโคดม ชม 818 ครั้ง (28 พ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/610527-รู้จักแต่พระสมณโคดม.html..
วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
  วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทา.. ชม 437681 ครั้ง (10 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันมาฆบูชา-วันจาตุรงคสันนิบาติ.html..
วัดพระธรรมกายสร้างใหญ่ผิดหลักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่
  ก่อนจะสรุปว่า “การสร้างวัดใหญ่” ผิดหรือถูก ก็อยากให้ลองเปิดพระไตรปิฎกศึกษาประวัติการสร้างท.. ชม 2786 ครั้ง (06 ก.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/วัดพระธรรมกายสร้างใหญ่ผิดหลักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่.h..
ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
  การที่หลวงพ่อจัดทำโครงการตักบาตรแสนในวันที่ 22 เมษายนที่จะถึงนี้..ลูกพระธัมฯทั่วโลกต่างอะเ.. ชม 3450 ครั้ง (16 เม.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160415-ซุปเปอร์บิ๊กบุญ-ตักบาตรแสนรูป-ครั้งประวัติศาสตร์.h..
อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว
  ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพ.. ชม 5030 ครั้ง (06 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว.html..
วันอาสาฬหบูชา 2562 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
  วันอาสาฬหบูชา 2562 ตรงกับวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่.. ชม 616930 ครั้ง (20 ก.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/20100720_Asarnha_Puja_Day.html
บูชายัญ บูชายัญคืออะไร บูชายัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไร
  บูชายัญคืออะไร คนเราจะโชคดีจากการเข่นฆ่า ทำร้ายผู้อื่น บูชายัญได้หรือไม่ การบูชายัญในทางพร.. ชม 20148 ครั้ง (06 พ.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/บูชายัญ.html
พระพากุลเถระ ตอน ได้เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้อย
  ในภัทรกัปนี้ พระพากุลเถระได้มาเกิดในตระกูลมหาเศรษฐี แห่งนครโกสัมพี ช่วงก่อนที่..พระสมณโคดมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้น และในระหว่างที่ท่านถือปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดา ก็ทำ ให้ตระกู.. ชม 3641 ครั้ง (13 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก/พระพากุลเถระ-ตอน-ได้เป็นเอตทัคคะด้านมีอาพาธน้..
พระมหากัจจายนะ
  พระมหากัจจายนะมิเพียงเปี่ยมด้วยคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติ แต่ท่านยังเลิศด้วยรูปสมบัติ คือมีผ.. ชม 7258 ครั้ง (27 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/พระมหากัจจายนะ.html
ผ้ากฐินธรรมชัย ผ้าแห่งความสมปรารถนา
   ผ้ากฐินที่ทุกท่านได้ร่วมบุญมา จะเป็นปัจจัยก็ดี หรือจะเป็นผ้าไตรก็ดี นำผ้ากฐินนี้มาน้อมถวา.. ชม 9112 ครั้ง (23 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/ผ้ากฐินธรรมชัย-ผ้าแห่งความสมปรารถนา.html..
สรรเสริญพระรัตนตรัยปลอดภัยทุกชาติ
  เราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ฝึกพระองค์แล้ว แวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ผู้ฝึกตน จึ.. ชม 15509 ครั้ง (10 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สรรเสริญพระรัตนตรัยปลอดภัยทุกชาติ.html..
หลวงปู่วัดปากน้ำ ผู้นั่งสมาธิเดิมพันด้วยชีวิต
  หลวงปู่วัดปากน้ำ ผู้นั่งสมาธิเดิมพันด้วยชีวิต ศึกษาประวัติความเป็นมาของการค้นวิชชาธรรมกายข.. ชม 5538 ครั้ง (04 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/หลวงปู่วัดปากน้ำ-ผู้นั่งสมาธิเดิมพันด้วยชีวิต.html..
รู้แจ้งด้วยธรรมกาย
  ชนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้แจ้ง พากันลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้ ความมืดตื้อย่อมมีแก่ชนพาลทั้งหลายผู้ถู.. ชม 8234 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รู้แจ้งด้วยธรรมกาย.html..
เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ (๖)
  ธรรมดาพวกมนุษย์ ย่อมไปสู่สำนักของพวกมนุษย์ พวกโคก็ไปสู่ฝูงโค บรรพชิตก็ไปสู่สำนักของบรรพชิ.. ชม 22178 ครั้ง (27 มี.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เมณฑกเศรษฐีผู้ใจบุญ-(6).html..
พุทธชิโนรส (๖)
  ดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งที่สุด ตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดเสียแล้ว ชนเหล่าใดสำรวมดีแล้ว ด้วยกาย.. ชม 15169 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(6).html
พุทธชิโนรส (๓)
  มารดาบิดาหรือว่าหมู่ญาติทั้งหลาย ไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้ แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ พึงทำบุค.. ชม 15698 ครั้ง (06 ธ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(3).html
พุทธชิโนรส (๒)
  จิตซึ่งบุคคลตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลนั้น ให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศเสียหาย ที่โจรเห็นโจร หรื.. ชม 15259 ครั้ง (05 ธ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(2).html
พระปิลินทวัจฉะ (๒)
  หมู่สัตว์ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ หากได้ทำกรรมอันใดไว้คือบุญและบาป บุญ และบาปทั้ง.. ชม 15665 ครั้ง (28 พ.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิลินทวัจฉะ-(2).html
อัครสาวก ซ้าย-ขวา
  ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ .. ชม 25892 ครั้ง (23 ต.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อัครสาวก%20ซ้าย-ขวา.html
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ขาดเมตตาชาวประชาจะเห็นแก่ตัว"
  พุทธสุภาษิต วันนี้ "โลโกปตถมภิกา เมตตา เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑ.. ชม 22216 ครั้ง (14 ก.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิตสะกิดใจ-3-ขาดเมตตาชาวประชาจะเห็นแก่ตัว.html..
พุทธประวัติ
  พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอง.. ชม 33655 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พุทธประวัติ.html
แก้วมณีไม่มีหมอง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หากคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควร.. ชม 13830 ครั้ง (05 ก.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แก้วมณีไม่มีหมอง.html
วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
  วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ.. ชม 168184 ครั้ง (27 เม.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันอัฏฐมีบูชา-ประวัติความสำคัญ-ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐ..
อุกกาบาต คลิปอุกกาบาตตก สาเหตุอุกกาบาตพุ่งชนโลก
  อุกกาบาตตก ข่าวอุกกาบาต คลิปอุกกาบาต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข่าว อุกกาบาตเกิดเห.. ชม 22596 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อุกกาบาต.html
มหาพรหม-มหาบุรุษ
  ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคจรส่องทิศให้สว่างอยู่เท่าใด อำนาจของท่านย่อมเป็นไปในพันจักรวาล.. ชม 14223 ครั้ง (06 มี.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาพรหม-มหาบุรุษ.html
วิธีเอาชนะข้อกล่าวหา
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เอกบุรุษ เมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน เ.. ชม 13828 ครั้ง (02 ก.พ. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธีเอาชนะข้อกล่าวหา.html..
วิธีแบ่งแยกบุคคล
  บุคคลไม่ได้เป็นคนเลวเพราะชาติ ไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติกำเนิด แต่เป็นคนเลวทรามเพราะกร.. ชม 14371 ครั้ง (24 ม.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธีแบ่งแยกบุคคล.html
ภัทรกัป
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มีพระจักษุ มีพระสิริ พระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเค.. ชม 15030 ครั้ง (03 พ.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภัทรกัป.html
ผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
  ความศรัทธา เป็นทางมาแห่งความดีทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่ควรบูชา โดยเฉพาะอย่.. ชม 16081 ครั้ง (12 ก.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว.html..
กัณหชาดก ชาดกว่าด้วยผู้เอาการเอางาน
  ในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมคธรัตนนั้น มีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกั.. ชม 29441 ครั้ง (28 มี.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-กัณหชาดก.html..
ควรพิจารณากิจของตน
  บุคคล ไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่น ไม่ควรมองการงานของคนอื่น ว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ .. ชม 14889 ครั้ง (26 ก.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ควรพิจารณากิจของตน.html..
ปฏิปทาแห่งพรหมโลก
  ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทาเครื่องให้ถึงพรหมโลก ก็ไม่ชักช้าหรือประหม่าเช่นเดียวกัน ดู.. ชม 14033 ครั้ง (30 พ.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปฏิปทาแห่งพรหมโลก.html..
พญานาค ๔ ตระกูล
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อจะได้ปกป้อง คุ้.. ชม 94295 ครั้ง (05 พ.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญานาค-4-ตระกูล.html
พระภัททิยเถระกับการสร้างบุญพิเศษอย่างหนึ่งให้เต็มที่เต็มกำลัง
  ในการทำบุญที่ส่งผลอลังการนั้น ไม่ใช่สิ่งผูกขาดเฉพาะกับบุคคลในพระไตรปิฎกเท่านั้น แต่เป็นสิ่.. ชม 16092 ครั้ง (09 เม.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/พระภัททิยเถระ-แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก.html..
การปกครองพระนั้นทำกันอย่างไร
  แม้กรมการศาสนาจะใช้คำว่า กรมการศาสนาปกครองพระ ก็พูดได้ไม่เต็มปาก เพราะจริงๆ แล้วตามพระวินั.. ชม 14486 ครั้ง (27 ม.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/พระปกครองพระ-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 11
  อานิสงส์ข้อที่ 11.ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ลูกๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งจิต.. ชม 17491 ครั้ง (21 ม.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120120-อานิสงส์โปรยกลีบกุหลาบ-ตอนที่-11.html..
สัญลักษณ์สากล
  ในโลกที่ไร้พรมแดนเช่นนี้ ภาษาที่เป็นสากลนั้น จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร แต่บางครั้งตัวภาษ.. ชม 21498 ครั้ง (12 ม.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ทันโลกทันธรรม-สัญลักษณ์สากล.html..
ธุดงค์ธรรมชัย เชิญโปรยกลีบกุหลาบ ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
  ขอเชิญ โปรยกลีบกุหลาบ ต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย ภาพอัศจรรย์ที่ไม่เคยบัง.. ชม 42002 ครั้ง (22 ธ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/พระธุดงค์ธรรมชัย-สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์.html..
บรรพชาครั้งประวัติศาสตร์ ประเทศเนปาล และประมวลภาพ
  พิธีบรรพชาครั้งประวัติศาสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ วิหารมายาเทวี ซึ่งเป็.. ชม 16050 ครั้ง (20 ธ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/บรรพชาประเทศเนปาล.html
Super Big Cleaning ในครั้งพุทธกาล
  เรื่องราว Super Big Cleaning ในสมัยพุทธกาลในช่วงที่..พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้านำเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกกว่า 500 รูป เดินทางไปโปรดชาวเมืองไพศาลี.. ชม 18481 ครั้ง (16 ธ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20111215-Super-Big-Cleaning-ในครั้งพุทธกาล.html..
อานิสงส์บูชาด้วยดอกบัว
  ผู้ที่เกิดมาแล้วจำต้องตายในโลกนี้ ย่อมทำกรรมอันใดไว้ คือเป็นบุญ และเป็นบาปทั้งสองประการ .. ชม 25701 ครั้ง (13 ก.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์บูชาด้วยดอกบัว.html..
ขัลลฏิยชาดกว่าด้วยความหลงผิดลุ่มหลงในอบายมุข
  ขัลลฏิยชาดก เป็นเรื่องความหลงผิดของสตรีนางหนึ่ง ซึ่งนางหลงประกอบมิจฉาชีพและทำจนคุ้นชิน ควา.. ชม 26952 ครั้ง (01 ก.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-ขัลลฏิยชาดก.html..
อานิสงส์ถวายดอกกรรณิการ์
  ดูก่อนมาณพ เพราะความที่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายดอกกรรณิการ์ประดับฉัต..พระสมณโคดม แล้วจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุด ชม 14240 ครั้ง (24 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายดอกกรรณิการ์.html..
อานิสงส์ถวายร่ม
  ผู้ใดเอาร่มกฤษณาและมะลิซ้อน บังร่มให้เราในกาลที่สุด เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟั.. ชม 15532 ครั้ง (23 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายร่ม.html
อานิสงส์ถวายน้ำดื่มแด่พระพุทธเจ้า
  เพราะบุญที่ข้าพเจ้าทำแล้วนั้น วรรณะของข้าพเจ้างดงามเช่นนี้ เพราะบุญนั้น ความปรารถนาทุกอย่.. ชม 17337 ครั้ง (19 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายน้ำดื่มแด่พระพุทธเจ้า.html..
อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง
  ขุมทรัพย์ คือบุญนี้ ให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ เหล่าเทวาและมนุษย.. ชม 24895 ครั้ง (16 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายน้ำผึ้ง.html..
อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน
  นอกจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลก ปากคน ๑ นหุต บุรุษไรเล่าผู้สามารถจะกล่าวอานิสงส์ของการ.. ชม 14239 ครั้ง (13 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน.html..
อานิสงส์ถวายรองเท้า
  เราได้ถวายรองเท้าแด่พระพุทธเจ้า พระนามว่ากกุสันธะ ผู้เป็นปราชญ์ มีบาปอันลอยแล้ว อยู่จบพรหม.. ชม 19962 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายรองเท้า.html..
อสาตมนต์ชาดก-ชาดกว่าด้วยมนต์มายาหญิง
  ณ พระเชตะวันมหาวิหารกาลนั้น มีภิกษุสงฆ์ผู้ตกทุกข์ด้วยเหตุจากอิสตรีเข้ากวนกิเลสมิ..พระสมณโคดมรูปหนึ่ง มิเป็นอันบำเพ็ญภาวนา.. ชม 21953 ครั้ง (31 พ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อสาตมนต์ชาดก.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 98 พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช ตอนที่ 2
  ใครก็ตามที่อยากจะเกิดมาพบกับพระศรีอริยเมตไตรย์ บุคคลผู้นั้นก็ต้องสั่งสมบุญทุกๆบุญอย่างเต็ม.. ชม 17941 ครั้ง (13 เม.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110412-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พระเจ้าปภาวันตจ..


   ค้นหา บทความธรรมะ