World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ม้ากัณฐกะ พบ 24 รายการ

   Tag :    ม้ากัณฐกะ

วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
  วันวิสาขบูชามีความสําคัญ คือ เป็นวันเพ็ญเดือนหก ซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรูิ และปรินิพพานข.. ชม 8469 ครั้ง (26 พ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร.html..
วันลอยกระทง 2561 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
  วันลอยกระทง ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประเพณีลอยกระทง ประวัติวันลอย.. ชม 975032 ครั้ง (18 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันลอยกระทง.html
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพ.. ชม 43136 ครั้ง (28 พ.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/พระพุทธเจ้า/พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก.html..
พระพุทธรูปปางต่างๆ
  พระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส พระพุทธรูปปางรั.. ชม 136123 ครั้ง (21 ต.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พระพุทธรูปปางต่างๆ.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 71384 ครั้ง (21 ส.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-3.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 96611 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 146874 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-1.html..
พุทธประวัติ
  พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอง.. ชม 33444 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พุทธประวัติ.html
พุทธประวัติ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื้อหาและภาพพุทธประวัติ พุทธประวัติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเ.. ชม 122072 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
กัณฐกวิมาน
  พระจันทร์มีรอยรูปกระต่ายในเดือนเพ็ญ ถูกหมู่ดาวแวดล้อม เป็นอธิบดีของหมู่ดาวทั้งหลาย ย่อมโคจ.. ชม 14361 ครั้ง (15 ก.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กัณฐกวิมาน.html
พระเจดีย์จุฬามณี
  ใครๆ ไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชา คือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลาย ผ.. ชม 17304 ครั้ง (22 พ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระเจดีย์จุฬามณี.html
ภัทรกัป
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มีพระจักษุ มีพระสิริ พระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอนุเค.. ชม 14986 ครั้ง (03 พ.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภัทรกัป.html
ศาสดาเอกของโลก (๔)
  แต่...ไม่มีใครรู้ว่าสันติสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร จนกระทั่งพระสัมมา.. ชม 13677 ครั้ง (23 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก(๔).html
กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ก่อนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ต้องสละชีวิตและอวัยวะมานับภพนับชาติไม่ถ้วน หากเ.. ชม 40545 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-06.html
ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด?
  นางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองมาถวายด้วยความเคารพเลื่อมใสในลักษณะ มหาบุรุษที่สง่างามม.. ชม 21892 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-02.html
ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร
  ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นม้าสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธั.. ชม 35083 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-01.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 52102 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 25201 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 27576 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 32198 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html
ศาสดาเอกของโลก (4)
  สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็น.. ชม 14219 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(4).html
มงคลที่ 38 - จิตเกษม - ทำลายข่าย คือ ทิฏฐิมานะ (1)
  พระพุทธองค์จึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์และสอบถามพระฉันนะว่า เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ เมื่อท่านยอ.. ชม 14126 ครั้ง (27 พ.ย. 2552)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่_38_จิตเกษม_ทำลายข่าย_คือ_ทิฏฐิมานะ_(1).html..
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - ชีวิตที่ประเสริฐ
  พระองค์ถือเอาความสิ้นไปของหยาดน้ำค้างนั้น เป็นอารมณ์ จึงมองเห็นภพทั้งสามดุจมีเพลิงลุกไปทั่.. ชม 15136 ครั้ง (29 ม.ค. 2552)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-01.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ผลแห่งการถวายดอกปทุม
  ครั้งหนึ่ง พระกาฬุทายีเถระได้สร้างบุญพิเศษที่ทำให้เกิดมหาปีติไม่เสื่อมคลาย คือ วันหนึ่งพระ.. ชม 14676 ครั้ง (08 ม.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-36.html

   

   ค้นหา บทความธรรมะ