World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : เด็กดี พบ 992 รายการ

   Tag :    เด็กดี

ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 346 ครั้ง (30 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620128-ธรรมยาตรา-28-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 282 ครั้ง (29 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620127-ธรรมยาตรา-27-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 412 ครั้ง (26 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620124-ธรรมยาตรา-24-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 396 ครั้ง (26 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620123-ธรรมยาตรา-23-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 431 ครั้ง (24 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620122-ธรรมยาตรา-22-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 562 ครั้ง (23 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620121-ธรรมยาตรา-21-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 291 ครั้ง (20 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620118-ธรรมยาตรา-18-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 333 ครั้ง (20 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620117-ธรรมยาตรา-17-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 300 ครั้ง (19 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620116-ธรรมยาตรา-16-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 489 ครั้ง (16 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620115-ธรรมยาตรา-15-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 509 ครั้ง (15 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620114-ธรรมยาตรา-14-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 484 ครั้ง (13 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620112-ธรรมยาตรา-12-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 513 ครั้ง (13 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620111-ธรรมยาตรา-11-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 654 ครั้ง (11 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620110-ธรรมยาตรา-10-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562.. ชม 598 ครั้ง (10 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620109-ธรรมยาตรา-9-มกราคม-2562.html..
ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
  ประมวลภาพธรรมยาตรา ปี 7 ประจำวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 .. ชม 511 ครั้ง (08 ม.ค. 2562)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมยาตรา/620108-ธรรมยาตรา-8-มกราคม-2562.html..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 .. ชม 423 ครั้ง (22 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611122-วัดพระธรรมกายเท็กซัส.html..
พิธีสมโภชมหากฐินสามัคคีครอบครัวเด็กดี ณ วราภาเนอร์สเซอรี่
  โรงเรียน 3 แห่งในเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง จัดพิธีสมโภชมหากฐินสามัคคีคร..เด็กดี เพื่อทอดถวายแก่ 3 วัดในจังหวัดตรัง .. ชม 369 ครั้ง (13 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611113-พิธีสมโภชมหากฐินสามัคคี.html..
ไม่มีที่ให้พึ่ง
  คำถาม : เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีญาติพี่น้องให้พึ่งพาอาศัย.. ชม 609 ครั้ง (12 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611111-ไม่มีที่ให้พึ่ง.mp4.html..
กำลังตัดสินใจเป็นโสด
  คำถาม : กำลังตัดสินใจอยู่คนเดียว เป็นโสด แต่ก็ยังกังวลกลัวว่าอยู่ตัวคนเดียว แล้วจะไม่มีใคร.. ชม 588 ครั้ง (09 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611108-กำลังตัดสินใจเป็นโสด.html..
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธฮัมบวร์ก
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561 .. ชม 379 ครั้ง (07 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611107-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐินบูชามหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช.. ชม 681 ครั้ง (03 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611103-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2.. ชม 469 ครั้ง (02 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611102-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ.. ชม 678 ครั้ง (22 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611022-ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน.html..
พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27
  นาคยุวธรรมทายาท 69 คน ในโครงการบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 เข้าพิธีบรรพชา ณ วัดพระ.. ชม 440 ครั้ง (14 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611014-สามเณรยุวธรรมทายาท.html..
ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ภาคเหนือ
  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาว.. ชม 424 ครั้ง (03 ก.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610903-ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม-ภาคเหนือ.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ มีสาธุชนทั้วชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วม.. ชม 504 ครั้ง (04 ก.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/610703-วัดพุทธฮัมบวร์ก-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.ht..
รับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 11
  โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก เกิดขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการขยายงานฟื้นฟูศี.. ชม 1061 ครั้ง (21 พ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/610521-รับสมัครบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก.html..
พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่
  โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จัดพิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่ ณ มหารัตนวิหารคด .. ชม 782 ครั้ง (18 เม.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610418-พิธีตักบาตรสามเณรบวชใหม่.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีทอดกฐิน
  พระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2560.. ชม 2131 ครั้ง (19 ต.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/601019-วัดพระธรรมกายโอซาก้า-จัดพิธีทอดกฐิน.h..
คำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.
  คำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น... ชม 2334 ครั้ง (24 ก.พ. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/รวมคำถามคำตอบข่าววัดพระธรรมกาย/คำชี้แจงจากวัดพระธรรมกาย-24-02-60-เวลา14-0..
กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
  ในช่วงปีระกา ปีฟ้าเปิดนี้ ถือได้ว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆ ที่นักเรียนอนุบาลฯทุกๆท่านจะได้ร่วมใ.. ชม 3433 ครั้ง (11 ม.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20170110-กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว-คลอง7-ปทุมธานี.html..
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่า ..เด็กดี V-STAR Japan ชม 1862 ครั้ง (09 ม.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/600109-วัดพระธรรมกายโตเกียว-จัดพิธีบูชาข้าวพ..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2559.. ชม 1431 ครั้ง (18 พ.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/591118-วัดพุทธฮัมบวร์ก-จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี..
หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
  ผมได้มาร่วมงานเด็กดีวีสตาร์ ได้เห็นการบริหารจัดการที่ดี ทำให้การรวมตัวกันของนักเรียนเป็นแสน ๆ คน ดำเ.. ชม 8120 ครั้ง (17 พ.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม.html..
ลูกเอาแต่เรียนไม่ช่วยทำงานบ้าน
  คำถาม : ลูกมีผลการเรียนดี สติปัญญาดี แต่มีปัญหาคือ เอาแต่เรียนอย่างเดียว ไม่ช่วย..เด็กดีคือตั้งใจเรียนไม่ได้ไปทำงานที่ไหน ถ้าเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีสอนเขาอย่างไรดีคะ.. ชม 2053 ครั้ง (09 ก.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/ลูกเอาแต่เรียนไม่ช่วยทำงานบ้าน.html..
เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย
  การที่คณะศิษย์มีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อนั้นมิได้เกิดขึ้นลอย ๆ แต่มีสาระสำคั.. ชม 2844 ครั้ง (14 มิ.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย/เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย.html..
สถานการณ์ชายไทย
  ชายไทยทำไมต้องบวช และทำไมต้องบวชนานถึง ๓ เดือน ในช่วงเข้าพรรษา? บางคนบวช ๓ เดือนไม่ได้ อยา.. ชม 3022 ครั้ง (28 พ.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/สถานการณ์ชายไทย.html
รับสมัคร บัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 9
  โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกเกิดขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการขยายงานฟื้นฟูศีล.. ชม 3054 ครั้ง (23 เม.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัคร-บัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก-รุ่นที่-9.html..
เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
  นับถอยหลังอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาสว่าง ชั่วโมงทอง ของโครงการประกวดสามเณรแสดงธรรมในรอบช.. ชม 3258 ครั้ง (18 เม.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160416-เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาคชิงชัยสู่เวทีแสดง..
บวชสามเณรลูกแก้ว รักษาประเพณีชาวพุทธ
  หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณครูไม่ใหญ่ ประกาศโครงการประกวดสามเณรเทศนาธรรมรุ่นเนื้อนาบุญแสนรูปข.. ชม 2165 ครั้ง (31 มี.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160330-บวชสามเณรลูกแก้วรักษาประเพณีชาวพุทธ.html..
โครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน เพื่อนชวนเพื่อนปิดเทอมไปบวช
  วันนี้เราไปติดตามเรื่องราวการทำหน้าที่ เพื่อนชวนเพื่อน ของเหล่าเยาวชนตัวน้อยจนถึงตัวใหญ่ๆเ.. ชม 2607 ครั้ง (17 มี.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160316-เพื่อนชวนเพื่อนปิดเทอมไปบวช%20.html..
โครงการสามเณรล้านรูป ตอน จดหมายจากพระกัลยาณมิตร Super monk จ.ขอนแก่น
  วันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวการทำหน้าที่ Super monk หัวใจยอดกัลยาณมิตร จ.ขอนแก่น จังหวัดขอ.. ชม 1971 ครั้ง (16 มี.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160315-จดหมายจากพระกัลยาณมิตร-Super-monk-ขอนแก่น.html..
ภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน ลมหายใจของพระพุทธศาสนาคือสามเณร
  ก่อนที่เราจะได้ปลื้มกับโครงการบรรพชาสามเณรล้านรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต วันนี..เด็กดีเด็กดอยพร้อมใจกันมาบวชถึง 120 รูป.. ชม 1938 ครั้ง (18 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160217-ลมหายใจของพระพุทธศาสนาคือสามเณร.html..
จดหมายจากว่าที่พระพี่เลี้ยงโครงการสามเณรล้านรูป ตอน จะนำแสงแห่งธรรมไปสู่ดวงใจของสามเณร
  หลวงพ่อครับ ผมมีน้องชายที่รักมากอยู่คนหนึ่ง แต่จู่ๆเขาก็มาด่วนตายจากไปต่อหน้าต่อตา เป็นเหต.. ชม 3032 ครั้ง (14 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160213-จะนำแสงแห่งธรรมไปสู่ดวงใจของสามเณร.html..
ทบทวนความปลื้มธรรมยาตรา ตอน เสียงสวดจากใจ และศรัทธาที่กล้าแกร่ง
  วันนี้เรามาติดตามเบื้องหลังของเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่พิเศษกว่าใคร และมีหัวใจที่ไม่ธรรมดา ใ.. ชม 2746 ครั้ง (12 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160208-เสียงสวดจากใจและศรัทธาที่กล้าแกร่ง.html..
เบื้องหลังความปลื้ม 30 วันธรรมยาตรา ตอน อัศวินน้อย ตามรอยธรรมยาตรา พิทักษ์ พระพุทธศาสนา
  ผ่านมาแล้ว 6 วัน สำหรับโครงการธรรมยาตรากตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถา.. ชม 2245 ครั้ง (07 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160206-อัศวินน้อยตามรอยธรรมยาตราพิทักษ์พระพุทธศาสนา.html..
เกาะติดความปลื้ม 31 มกราคม "ที่สุดแห่งชัยชนะ ที่สุดของธรรมยาตรา คือ ที่สุดแห่งธรรม"
  สามสิบวันที่ผ่านมา (2-31 มกราคม 2559) พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ได้ใช้วันเวลาทุกวินาทีเป็นไ.. ชม 1756 ครั้ง (03 ก.พ. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160201-เกาะติดความปลื้ม-31-มกราคม-ที่สุดแห่งชัยชนะที่สุดข..
เกาะติดความปลื้ม 28 มกราคม "ความปลื้มไม่มีที่สิ้นสุด"
  เราไปเก็บตกความปลื้มกันก่อนกับบรรยากาศงานบุญเมื่อวานนี้ ณ คลองบางนางแท่น ในพิธีจุดประทีปบู.. ชม 2530 ครั้ง (30 ม.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20160129-เกาะติดความปลื้ม-28-มกราคม-ความปลื้มไม่มีที่สิ้นสุ..
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
  พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ 1,500 รูป ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ 2 : สถานที่ตั้งมโนปณิธา.. ชม 3241 ครั้ง (29 ม.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/590129-ธรรมยาตรา-ปีที่-5.html..

<1> 2 3 4 ..  18  19   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ