World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บุญ พบ 12882 รายการ

   Tag :    บุญ    บุญกิริยาวัตถุ    อยู่ในบุญ    ผลบุญ

วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจัก.. ชม 322 ครั้ง (04 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611204-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 321 ครั้ง (04 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611204-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 387 ครั้ง (03 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611203-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ ชม 428 ครั้ง (03 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611203-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด .. ชม 405 ครั้ง (03 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611203-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั.. ชม 441 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611201-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศล .. ชม 457 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงาน..บุญพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 556 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีลอยกระทงธรรม .. ชม 451 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีลอยกระทง
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญประเพณีลอยกระทง และพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว .. ชม 425 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)
  พุทธศาสนิกชนทั้งชาวประเทศไทยและกัมพูชา ร่วมพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี) จั.. ชม 520 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611130-วัดโพธิมาราม.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีลอยกระทง ชม 361 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611130-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร .. ชม 378 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611130-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
ชาว สปป.ลาว เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  พุทธศาสนิกชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุ.. ชม 713 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611129-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ ชม 444 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงาน..บุญพิธีจุดประทีปกระทงธรรม และพิธีปุพพเปตพลี .. ชม 450 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด .. ชม 414 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีทอดมหากฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดมหากฐินสามัคคี 3 Bigboon เพื่อสถาปนาศูนย์ปฏ.. ชม 339 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายโตเกียว.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างรัตนบัลลังก์ .. ชม 379 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีลอยกระทงธรรม .. ชม 362 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611128-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  ชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกาและจากหลากหลายประเทศในยุโรป มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย .. ชม 363 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611128-ชาวเวียดนาม.html..
ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา
  พระรัตนตรัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ทุกคนรู้ดีแล้วผ้ายันต์ เครื่องรางของขลังมาจากไหน.. ชม 594 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/พระรัตนตรัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ-ทุกคนรู้ดีแล้วผ้ายั..
ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันครบรอบ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
  ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว สวด.. ชม 714 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611127-สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.html..
บรรยากาศสอบนักธรรมโท-เอก ณ วัดพระธรรมกาย
  สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561 ในระดับชั้นนักธรรมโทและเอกพร้อม.. ชม 660 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611127-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขยายวัดและพิธีลอยกระ.. ชม 292 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611127-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินเมืองไฮเดอราบัด และตรีปุระ
  คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐิน ณ วัดสิทธัตถะพุทธวิหาร ไฮเดอราบัด และ วัดธรรมะทีปะ รั.. ชม 279 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611127-มูลนิธิธรรมกาย.html..
วัดศิลาลาด จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี
  วัดศิลาลาด จังหวัดตาก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี สด.. ชม 407 ครั้ง (26 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611126-วัดศิลาลาด.html..
พิธีถวายสังฆทาน ฉลองเปิดวัดพระธรรมกายสิงคโปร์แห่งใหม่
  พุทธศาสนิกชนชาวสิงคโปร์ และไทย ร่วมพิธีถวายสังฆทานพระสงฆ์จาก 5 ทวีปทั่วโลก เนื่องในการฉลอง.. ชม 498 ครั้ง (26 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611126-วัดพระธรรมกายสิงคโปร์.html..
พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
  ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกันสร้างความทรงจำอันแสนดี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการถวายอุป.. ชม 888 ครั้ง (24 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611124-พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว.html..
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างห้องปฏิบัติธรรมพระมงค.. ชม 413 ครั้ง (24 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611124-วัดพระธรรมกายคานากาว่า.html..
วัดภาวนาโซล จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดพิธีทอดกฐินประจำปีพุทธศักราช 2561 .. ชม 467 ครั้ง (24 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611124-วัดภาวนาโซล.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ ชม 501 ครั้ง (24 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611124-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 82
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ.. ชม 432 ครั้ง (23 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611123-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ชม 438 ครั้ง (23 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611123-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 404 ครั้ง (23 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611123-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 453 ครั้ง (23 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611123-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561 .. ชม 406 ครั้ง (22 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611122-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ชม 416 ครั้ง (22 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611122-วัดพระธรรมกายเท็กซัส.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายกองทุนการศึกษา
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองทุนการศึกษา .. ชม 379 ครั้ง (22 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611122-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติ.. ชม 548 ครั้ง (21 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611121-วัดพระธรรมกายโทชิหงิ.html..
มหธัมมปาลชาดก ชาดกว่าด้วยตระกูลที่ไม่ตายวัยหนุ่ม
  “ มหาบพิตรในบัดนี้พระองค์จะทรงเชื่อได้อย่างไร แม้ในครั้งก่อน ครั้งหม่อมฉันเกิดเป็นมหธัมมปา.. ชม 1403 ครั้ง (21 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-มหธัมมปาลชาดก.html..
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี
  วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดงาน..บุญพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี ชม 401 ครั้ง (21 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611121-วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทสหรัฐอเมริกา ได้จัดงาน..บุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 389 ครั้ง (21 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611121-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะอุโบสถวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ .. ชม 366 ครั้ง (21 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611121-วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช 2561 .. ชม 337 ครั้ง (21 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611121-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
ชาวเมียนมาร่วมพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธรรมกาย
  ชาวเมียนมากว่า 2,000 คน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี .. ชม 497 ครั้ง (20 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611120-2-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงาน..บุญวันอาทิตย์ ชม 402 ครั้ง (20 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611120-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีทอดกฐิน เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลององค์พระประ.. ชม 292 ครั้ง (20 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611120-วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น.html..
พิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีตักบาตรพระ จำนวน 1,111 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และช.. ชม 451 ครั้ง (17 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611117-พิธีตักบาตรพระ.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน..บุญทอดกฐินบรมจักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช 2561 .. ชม 358 ครั้ง (17 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611117-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ