World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ภัตตาหาร พบ 3632 รายการ

   Tag :    ภัตตาหาร

มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ - รอดตาย...เพราะอาศัยญาติ
  เราจะเห็นว่า การสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตพวกเรา เพราะหมู่ญาติจะเป.. ชม 14242 ครั้ง (04 มี.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-01.html
อาสาสมัคร นักสร้างบารมี
  เพราะลูกก็นอนนับองค์พระ โดยนึกว่าฝนตกหนึ่งแปะ ก็คือ องค์พระหนึ่งองค์ ตกลงมาที่ศูนย์กลางกาย.. ชม 13497 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Sarin.html
คำยืนยันจากวิศวกร
  ลูกกล้ายืนยันว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่บอกกับลูกๆ ล้วนแต่เป็นความจริงทั้งสิ้น เพร.. ชม 13626 ครั้ง (07 ก.พ. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Phimhatai.html
มาฆบูชา 2551
   ชม 16862 ครั้ง (03 ก.พ. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/Magha_Puja_Day_2551.html
World-PEC ครั้งที่2 โซโลมอน
  เมื่อพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม ได้ส่งพระมหานิราศ สุทฺธิภาโส และอุบาสก จากวัดพระธรรมกายนครซิดนี.. ชม 13805 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/World_PEC_Around_The_World05.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทาน คือ ชีวิต
  อย่างไรก็ตาม ตายเร็วตายช้าก็ไม่ได้เป็นเครื่องวัดความมีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ต้องดู.. ชม 14686 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-41.html
เกือบไป
  ชายคนหนึ่ง ไม่ค่อยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่เชื่อเรื่องบุญ-บาป มีภรรยาสองคน เมื่อภรรยา.. ชม 13836 ครั้ง (22 ม.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-21.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ให้ทานอย่างสัตบุรุษ
  ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว ผลนั้นจะอำนวยให้ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเป็นผู้มี.. ชม 14712 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-39.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - มหาทาน คือ เสบียงสู่ความหลุดพ้น
  วันหนึ่งพระเจ้าเภรุวมหาราชทอดพระเนตรโรงทานของพระองค์ ทรงดำริว่า ปฏิคาหก ผู้รับทานของเรานี้.. ชม 15080 ครั้ง (10 ม.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-37.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - การให้ที่มีผลมาก (๑)
  การทำบุญให้ทานที่ถูกหลักวิชา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การให้ที่มุ่งถึงปฏิคาหก ถ้าทักขิไณยบุคคลม.. ชม 15219 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-31.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ยิ่งให้สมบัติใหญ่ยิ่งไหลมา
  เมื่อให้ทาน สละทรัพย์ออกจากใจ ความตระหนี่ซึ่งเป็นวิบัติก็หลุดร่อนออกไปด้วย เมื่อวิบัติหลุด.. ชม 14648 ครั้ง (21 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-30.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - คิดก่อน พูดก่อน ทำก่อน ได้ก่อน
  กุฎุมพีชื่อว่า เวเทหะ มีทรัพย์สมบัติ ๘๐ โกฏิ เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากได้เข้าไปถวาย.. ชม 14879 ครั้ง (20 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-27.html
ถ้ากล้า แล้วจะรุ่ง
  จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่า จะมีพระมาสอนปฏิบัติธรรมที่อิตาลี และสถานที่ที่พระอ.. ชม 13786 ครั้ง (28 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Italy_Sombat.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ยิ่งให้ยิ่งได้เพิ่ม
  สิริ คือ ที่มานอนแห่งโภคทรัพย์สมบัติ ใครมีสิริอยู่ในตัว ย่อมจะเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์สมบ.. ชม 15208 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-26.html
จดหมายจากฮาวาย
  สำหรับบุญ Module นั้น เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อเวลาให้ ลูกก็หยอดกระปุกไหสมบัติของลูกต่อ .. ชม 13660 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Kawita2.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - สังฆทานเป็นทานอันเลิศ
  การถวายภัตตาหารหรือไทยธรรมเป็นสังฆทานนี้ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญใหญ่ ได้อานิสงส์มากกว่.. ชม 15222 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-24.html
แสงสว่างภายในสว่างไสวในบ้านของซูเปอร์สตาร์
  คนมองโกเลียจึงต้องทำงานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เราจ.. ชม 14308 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Mongolia_Journey3.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำบุญก่อนได้ก่อน
  หากเราปรารถนาความสุขความสำเร็จ เพื่อส่งผลให้เราไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เราต้องรู้จักวิธี.. ชม 18501 ครั้ง (18 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-23.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำบุญก่อนได้ก่อน
  การสั่งสมบุญเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญเรื่องหนึ่งที่พวกเรา จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ควบคู่ไปก.. ชม 17186 ครั้ง (11 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-22.html
เพชฌฆาตฟันคอ
  เธอเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ท่านพ่อของเธอเป็นหม่อมเจ้า ราชนิกุล ท่านมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำง.. ชม 15792 ครั้ง (18 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-14.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เศรษฐีผู้มีใจตระหนี่
  คนตระหนี่กลัวความยากจนย่อมไม่ให้อะไรแก่ผู้ใด ความกลัวจนนั่นแหละ จะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้ คนตร.. ชม 15892 ครั้ง (04 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-20.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เนื้อนาบุญอันเลิศ
  พระราชาว่า "ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นสุขุมาลชาติเคย..ภัตตาหารนั้นแล้วไม่เสวยเอง แต่พระราชทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตทำไม พระเจ้าข้า".. ชม 14173 ครั้ง (04 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-19.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ไม่ควรดูหมิ่นบุญ
  ขึ้นชื่อว่าบุญ อันใครๆ ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย บุคคลถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ.. ชม 19178 ครั้ง (14 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-16.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - อสทิสทาน
  การให้ทานจะนำเราไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นบันไดไปสู่สวรรค์นิพพาน การทำบุญด้วยเจตนาบริสุทธิ์.. ชม 19891 ครั้ง (16 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-17.html
ผีบ้านเช่า
  ผู้หญิงคนหนึ่ง...เธอมักมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแปลก ลี้ลับ...ครั้งหนึ่ง ตอนที่เธออาศัยอ.. ชม 13994 ครั้ง (30 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-11-28.html
เทศกาลออกพรรษาที่เชียงตุง
  พระพุทธศาสนาในเชียงตุง เราจะไม่ทอดทิ้งกัน แม้ว่าจะมีความหลากหลายของเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์.. ชม 17856 ครั้ง (23 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Myanmar_Chiangtung2.html
ปริญญาใจ ที่ใฝ่หามานาน
  กระทั่งปี พ.ศ.2537 ลูกเริ่มรู้จักหนทางสู่ปริญญาใจเป็นครั้งแรก จากกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นคนพิเศ.. ชม 14215 ครั้ง (19 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Aksonnarong.html
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) - ยอดนารีั ศรีภรรยา
  การจะใช้ชีวิตคู่ให้ยั่งยืนจนตลอดชีวิตและมีความสุข ตามอัตภาพได้นั้น ภรรยาจำเป็นต้องรู้จักวิ.. ชม 16024 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-07.html
เธอเป็นนางฟ้ามาเกิด
  เธอเกิดมาปากกัดตีนถีบก็แค่ตอนคลอดเท่านั้น...มีชีวิตที่สมบูรณ์ เพียบพร้อม ทั้งรูปสมบัติ ทรั.. ชม 14484 ครั้ง (05 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-11-13.html
วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก
  ทั้งนี้ทั้งนั้น เกิดจากความเชื่อมั่นในมโนปณิธานของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่จะสร้างสั.. ชม 14992 ครั้ง (07 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Shosholoza_Wat_Putta_Johannesburg.html
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร - สงเคราะห์บุตรให้เข้าถึงธรรม
  จงเลือกเอาว่า ต้องการให้ลูกของเราเป็นคนดีในระดับใด เรามีสิทธิ์เลือก จะให้เป็นคนดีแบบทางโลก.. ชม 16775 ครั้ง (24 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-01.html
กฐินบรมจักรพรรดิ์ 2550
   ชม 14552 ครั้ง (27 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/Kathina2550.html
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา - พระในบ้าน
  ข้าพเจ้าจักเพลิดเพลิน และปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใด บุตรเหล่านั้นถูกภรรยา ยุยง รุกรานข.. ชม 15149 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-57.html
ดาวแห่งความดีที่เวียดนาม
  ในช่วงชีวิตนี้ คิดว่าที่เราได้ทำบุญแบบคุ้มสุด ก็ตอนมาวัดพระธรรมกาย วันคุ้มครองโลก 22 เมษาย.. ชม 13528 ครั้ง (19 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Vietnam_Fuang.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - กัลยาณวาทะ
  นิครนถ์นาฏบุตร เจ้าลัทธิเดียรถีย์ที่ไม่ชอบใจในพระบรมศาสดา เพราะศรัทธามหาชนของตนเองห่างเหิน.. ชม 15254 ครั้ง (04 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-51.html
123 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)
   ชม 14007 ครั้ง (04 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/501010_123_Aniversary_of_Phramongkolthepmuni.html
วันครูวิชชาธรรมกาย
   ชม 13859 ครั้ง (23 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/The_Great_Dhammakaya_Teacher_day.html
พุทธบุตรใจเพชร...พระครูปัญญาธรรโมภาส
  ช่วงแรกที่มา วัดเป็นป่ารก ทรุดโทรม หน้าวัดเป็นดงงูกะปะ ท่านก็จัดการพัฒนากระทั่งว..ภัตตาหารมาถวาย ใส่ปิ่นโตมา ก็วางไว้เลย ไม่มาประเคนหรือถวายพระ ท่านจึงสอนโยม โดยการไม่ฉัน.. ชม 13688 ครั้ง (19 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Great_Monk.html
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ - ศิลปะำในการดำรงชีวิต
  ชายหนุ่มผู้มีศรัทธา เขาตั้งใจอุปัฏฐากบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า ตลอดครบถ้วนไตรมาส บุญใหญ่ตลอด .. ชม 14464 ครั้ง (12 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-39.html
มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต - พระปัญญาบริสุทธิ์
  ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ผู้รู้ ผู้มีปัญญา ต้องดำรงตนเป็นทูตสันติภาพได้ด้วย นอกจากจะมีปฏ.. ชม 18837 ครั้ง (27 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-34.html
มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต - ปัญญาพิชิตปัญหา
  พระโพธิสัตว์ได้ใช้สติปัญญา แก้ข้อครหาของอำมาตย์ทั้ง ๕ คน เช่น เรียกให้อุจเฉทวาทีอำมาตย์เข.. ชม 15168 ครั้ง (23 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-33.html
ข้าวยำ, มัมมี่
  เธอเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย มีชีวิตที่เพียบพร้อมไปทุกด้าน มีสามีเป็นนายกเทศมนตรี มีลูกๆที.. ชม 18082 ครั้ง (24 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-08-23.html
ความเลวต้องหนี ความดีต้องทำ
  พอเลิกนั่ง ก็ไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า “ผมคิดไปเองรึเปล่า” ท่านก็บอกว่า “ที่เห็นเป็นกายล.. ชม 13866 ครั้ง (21 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Suwan.html
ทนายความผู้พบความสุขภายใน
  ถึงตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่า สมาธินั้นสำคัญกับผม และคนรอบข้าง การได้มารู้จัก The Middle Way แ.. ชม 13293 ครั้ง (16 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Malaysia_Kang_zan_lim.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (๓)
  พระราชารู้สึกกลัวในกาเมสุมิจฉาจารที่พระองค์กำลัง จะล่วงละเมิด ทรงเริ่มเกิดความสังเวชสลดพระ.. ชม 18303 ครั้ง (10 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-28.html
วันสมาธิโลก 2550
   ชม 14407 ครั้ง (01 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/world_meditation_2550.html
เหล่ากอสมณะที่นิวเจอร์ซี่
  ผมกำหนดนิมิตเป็นองค์พระ ตอนแรกเห็นเป็นสีเหมือนหินอยู่กลางตัวผม แล้วท่านก็เปลี่ยนเป็นใสมากๆ.. ชม 13583 ครั้ง (01 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Novice2.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๕ )
  สามเณรเดินต่อไป เห็นช่างศร กำลังเอาลูกศรลนไฟ เล็งดูด้วยหางตา แล้วดัดให้ตรง จึงเรียนถามพระเ.. ชม 14725 ครั้ง (26 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-25.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๔ )
  ฝ่ายมหาทุคตะกลับจากวิหารเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้น บังเกิดมหาปีติ ขนลุกไปทั่วสรรพางค์ ปลื้มใ.. ชม 14932 ครั้ง (25 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-24.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๓ )
  พระองค์ทรงรับอาราธนา แล้วประทานบาตรแก่มหาทุคตะ มหาทุคตะรับบาตรไปด้วยความดีใจ เสมือนหนึ่งได.. ชม 14779 ครั้ง (25 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-23.html


   ค้นหา บทความธรรมะ