Review รายการ DMC

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC

  การเป็นนักสร้างบุญบารมี - ผู้อ่าน 497
การเป็นนักสร้างบุญบารมี ทางมาแห่งบุญ หรือวิธีการเพื่อให้ได้บุญมาขจัดอุปสรรคของชีวิต เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ คือ สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือเรื่องที่จัดเป็นการทำบุญ เป็นหนทางในการทำความดีหรือเป็นทางมาแห่งบุญ มี ๓ ประการ คือ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ถ้าชาวพุทธไม่ช่วย แล้วใครจะช่วยพระภาคใต้ - ผู้อ่าน 3246
ถ้าชาวพุทธไม่ช่วย แล้วใครจะช่วยพระภาคใต้ ถ้าชาวพุทธไม่ช่วย แล้วใครจะช่วยพระภาคใต้ มูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ส่งแรงใจและอาหารแห้งน้อมถวายแด่พุทธบุตร ผู้หยัดสู้อยู่ใน ๔ จังหวัดภาคใต้มานานกว่า ๑๒ ปี อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ - ผู้อ่าน 443
อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ ความเลื่อมใสศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วในบุคคลผู้เลิศเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมของชีวิต ขณะยังอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะพรั่งพร้อมไปด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี ประวัติความเป็นมา - ผู้อ่าน 112579
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี ประวัติความเป็นมา วันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด ความเป็นมา วันต่อต้านยาเสพติด อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  กลวิธีแก้ไขความผันแปรของสภาพอากาศโลก - ผู้อ่าน 667
กลวิธีแก้ไขความผันแปรของสภาพอากาศโลก นับวันสภาพอากาศในโลกของเราจะแปรปรวนไปมากยิ่งขึ้น มนุษย์กำลังเผชิญหน้ากับภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลก ทั้งอากาศร้อนจัด หนาวจัด เกิดพายุแผ่นดินถล่ม น้ำท่วม แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นต้น ในประเทศไทยก็พบกับปัญหาภัยแล้งและอากาศที่ร้อนกินช่วงระยะเวลายาวนานกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านม อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  คำว่า “ดุสิตบุรี”มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ ? - ผู้อ่าน 897
คำว่า “ดุสิตบุรี”มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ ? คำว่า “ดุสิตบุรี”มีในพระไตรปิฎกหรือไม่ ? หรือพวกวัดพระธรรมกายบัญญัติขึ้นมาล่อชวนคนทำบุญเพื่อให้อยากขึ้นสวรรค์? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยดอกบัว ๘ กำ - ผู้อ่าน 800
อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยดอกบัว ๘ กำ การสะสมทรัพย์เป็นเพียงปัจจัยเกื้อหนุนให้เรามีความสุขในภพชาตินี้ แต่การสั่งสมบุญจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติ ยิ่งถ้าหากทำบุญถูกเนื้อนาบุญ บุญนั้นก็เป็นบุญใหญ่ ได้ผลเกินควรเกินคาด อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  เจ๋ง เก่ง แน่ - ผู้อ่าน 1137
เจ๋ง เก่ง แน่ การที่คนเก่งทำตัวเหมือนอวดความรู้ของตนสมควรหรือไม่? คนเราเวลาทำดีหรือมีความเก่งแล้ว จะอยากให้คนอื่นรู้ทุกคนไหม? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  สถานการณ์ชายไทย - ผู้อ่าน 746
สถานการณ์ชายไทย ชายไทยทำไมต้องบวช และทำไมต้องบวชนานถึง ๓ เดือน ในช่วงเข้าพรรษา? บางคนบวช ๓ เดือนไม่ได้ อยากบวช ๑ เดือน อานิสงส์ต่างกันไหม? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ - ผู้อ่าน 1501
ทางกลับสู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ บุคคลปรารถนาเป็นผู้มีอายุยืน ไม่มีโรค มีผิวพรรณผ่องใส มีสวรรค์เป็นที่ไป อยากเกิดในตระกูลสูง และมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป พึงบำเพ็ญความไม่ประมาท บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญทุกอย่าง (อัปปมาทสูตร) อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บวช..คำตอบสุดท้ายของชีวิตในสังสารวัฏ - ผู้อ่าน 763
บวช..คำตอบสุดท้ายของชีวิตในสังสารวัฏ ท่านพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวานับเป็นตัวอย่างที่น่าอัศจรรย์ของผู้เห็นภัยในสังสารวัฏนอกจากจะละสมบัติมากถึง ๘๗ โกฏิออกบวชแล้วยังชวนน้องสาว ๓ คน คือ นางจาลา นางอุปจาลา นางสีสุปจาลาและน้องชายอีก ๒ คน คือ จุนทะ อุปเสนะ ให้บวชทั้งหมด อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  พระสถูปเจดีย์ คือ สัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 813
พระสถูปเจดีย์ คือ สัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ร้างขาดการดูแล จนกระทั่งมีนักโบราณคดีทำการขุดค้นโบราณสถานต่าง ๆ ในอินเดีย... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ท่าทีต่อสงฆ์ในยุคปัจจุบัน - ผู้อ่าน 1141
ท่าทีต่อสงฆ์ในยุคปัจจุบัน พระภิกษุตามวัดต่าง ๆ มีอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ตั้งใจรักษาศีล ปฏิบัติธรรม ฝึกจิต ยินดีในความมักน้อย สันโดษ แต่สื่อไม่ได้นำข่าว ในด้านดีของพระมาเสนอต่อสาธารณชน ผู้คนในสังคมจึงพากันเข้าใจว่า พระดี ๆ หาไม่ได้แล้ว อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  แนวคิดในการสร้างวัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 797
แนวคิดในการสร้างวัดพระธรรมกาย การอุทิศชีวิตทำงานสืบอายุพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมีน้ำพระทัยยิ่งใหญ่ ทรงช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ข้ามสู่ฝั่งพระนิพพาน โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากใด ๆ แม้แต่นิดเดียว อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ - ผู้อ่าน 813
ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ ทำไมต้องทำบุญบ่อย ๆ หรือ? คนที่มีทรัพย์น้อยบางคนไม่เข้าวัดเพราะคิดว่าไม่มีเงินทำบุญ จะอธิบายให้เขาฟังอย่างไร? จะทราบได้อย่างไรว่าช่วงไหนบุญเรามากขึ้น ช่วงไหนบุญน้อยลง? ทำอย่างไรถึงจะมีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมี? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  การอนุโมทนาและมุทิตาจิต - ผู้อ่าน 7790
การอนุโมทนาและมุทิตาจิต คำว่า “อนุโมทนาบุญ” มีความหมายอย่างไร? การที่เรามุทิตาจิตถือเป็นการอนุโมทนาบุญอย่างหนึ่งหรือไม่? สำหรับคนที่เราไม่ชอบ เราจะวางใจร่วมยินดีกับเขาอย่างไร? การมุทิตาหรืออนุโมทนาบุญมีผลต่อสภาวะใจของเราใช่ไหม? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ - ผู้อ่าน 7556
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระรัตนตรัย คืออะไร อยู่ตรงไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไร เมื่อไม่รู้จึงแสวงหาสิ่งนอกตัวเรื่อยไป แต่พวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐเกิดมาแล้วได้รู้ว่า พระรัตนตรัย คือ... อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  รักตัวเองกับหลงตัวเอง - ผู้อ่าน 792
รักตัวเองกับหลงตัวเอง “รักตัวเอง“ กับ “หลงตัวเอง“ แตกต่างกันอย่างไร ? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 639
คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่เหล่ากุลบุตรจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และเพื่อการเป็นพุทธบริษัท ๔ ที่ดี อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วัยรุ่นยุคใหม่กับภัยลดน้ำหนัก - ผู้อ่าน 652
วัยรุ่นยุคใหม่กับภัยลดน้ำหนัก ปัจจัยที่ทำให้กลัวความอ้วนมีอย่างไรบ้าง วิธีการลดน้ำหนักที่อันตราย และ วิธีการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีประกอบด้วย อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  นิสัยอันตราย - ผู้อ่าน 1000
นิสัยอันตราย นิสัยอันตราย ที่นำมาสู่ความล้มเหลวในชีวิตมีอะไรบ้าง และเราต้องปฏิบัติอย่างไร ไม่ให้เกิดนิสัยแบบนี้ขึ้น อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  หัวหน้าที่รัก - ผู้อ่าน 538
หัวหน้าที่รัก หัวหน้าที่รักต้องมีลักษณะอย่างไร และ มีคุณธรรมอย่างไรบ้าง อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  บุญบาปที่ปลายนิ้ว - ผู้อ่าน 2788
บุญบาปที่ปลายนิ้ว ผลกระทบจากการกด like กด share ที่มีเนื้อหาไม่ดี บาปหรือไม้? ควรปฏิบัติตัวอย่างไร? และมาเรียนรู้ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  อากาศร้อน ใจร้อน - ผู้อ่าน 603
อากาศร้อน ใจร้อน สภาพอากาศร้อนมีผลต่อจิตใจของเราอย่างไร? ในเมืองหนาว ผู้คนมีแนวโน้มอารมณ์เย็นกว่าคนในเมืองร้อนหรือเปล่า? คนใจร้อนกับคนเจ้าโทสะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 
  วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ - ผู้อ่าน 63313
วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ คนไทยได้ยึดถือประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมาแต่ โบราณกาล ถัดมาอีก 1 วันคือวันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันครอบครัว” เพื่อมุ่งหวังจะให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิม อ่านเรื่องReview รายการ DMCต่อ 

พิธีถวายมหาสังฆทาน 3,000 วัดทั่วประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


พิธีพิมพ์พระของขวัญ รุ่น "บรรลุธรรม"
ณ ลานหน้าหอฉันฯ วัดพระธรรมกาย


นิทรรศการ : ความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก
จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 ก.ค.- 16 ต.ค. 2559

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม