16 มี.ค. 2566 750

พระอาจารย์ พร้อมด้วยทีมงานเยาวชนและอบรมสามเณรจังหวัดลพบุรี ได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ตามโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอชัยบาดาล และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น