24 ก.ย. 2564 750

โครงการบวชเรียนภาษา International Program หลักสูตร International Program หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ระยะเวลา 1 ปี เปิดรับสมัครบัณฑิตอายุไม่เกิน 25 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน พ.ศ.2564 (พิเศษ จำนวน 30 คน เท่านั้น)27 ก.ย. 2564 750

วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 155 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 120 ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมอนุโมทนาผ่านระบบ Zoom เป็นจำนวนมาก

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น