25 มิ.ย. 2565 750

วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน