ที่นั่ง   

ไม่ต้องจองเผื่อ...กรุณาตรวจสอบผู้ที่ท่านจะจองให้อีกครั้งว่า เขาได้จองไปแล้วหรือยัง


เลือกวันที่ท่านต้องการชมภาพยนตร์ 3 มิติ