Jump to content


สิริปโภ

Member Since 05 Aug 2005
Offline Last Active Sep 22 2014 06:43 AM
-----

Topics I've Started

สวัสดีครับ คิดถึงบอร์ดDMC ไม่ได้เข้ามานานมาก

17 September 2014 - 07:25 PM

สวัสดีครับ คิดถึงบอร์ดDMC ไม่ได้เข้ามานานมาก  สบายดีกันไหมครับ

เข้าโครงการสมาธิแก้วมา เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ

ขอแนะนำใครที่อยากนั่งธรรมะให้ได้ผลดี และได้ฝึกฝนอบรมตัวเองทั้งหยาบและละเอียด โครงการสมาธิแก้วเป็นโครงการที่ดีจริงๆครับ