14 มิ.ย. 2567 750

โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13 อบรมระหว่างวันที่ 7-28 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 9-16 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.256720 มิ.ย. 2567 750

วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น