02 ก.พ. 2566 750

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 11 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 (เยาวชนชาย อายุ 10-14 ปี) อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หมู่กฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย02 ก.พ. 2566 750

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 11 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 (เยาวชนชาย อายุ 10-14 ปี) อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หมู่กฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น