27 ก.ย. 2566 750

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566 จำนวน 3,000 รูป อบรมระหว่างวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256727 ก.ย. 2566 750

นักเรียนโรงเรียนจิปิภพพิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมนั่งสมาธิ ในโครงการสมาธิเพื่อสันติภาพโลก และส่งชื่อร่วมสร้างสถิติโลก 1,000,000 คน กับกินเนสส์เวิล์ดเรคคอร์ดส์

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น