27 มิ.ย. 2565 750

ธุดงคสถานพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหารำลึก ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่ออุทิศบุญแด่บรรพบุรุษ บุพการี หมู่ญาติ และบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้ว