15 ส.ค. 2565 750

พิธีถวายคิลานเภสัช และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในวันธรรมชัย ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย19 ส.ค. 2565 750

โรงเรียนบ้านโคกตีเต ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส และชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตีเต

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น