07 ก.ย. 2565 750

กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี29 ก.ย. 2565 750

นักศึกษาชาวเดนมาร์ก ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น