30 พ.ย. 2565 750

กำหนดการพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี30 พ.ย. 2565 750

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น