05 ม.ค. 2565 750

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างปัญญาบารมี ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "สวดมนต์ ฉบับวัดพระธรรมกาย" เพื่อเป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2565 หมดเขตส่งรายชื่อจารึก 31 มกราคม พ.ศ. 256511 ม.ค. 2565 750

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น