27 ก.ย. 2566 750

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566 จำนวน 3,000 รูป อบรมระหว่างวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256730 ก.ย. 2566 750

วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรม Mindful Relaxation Meditation สำหรับชาวท้องถิ่น ครั้งที่ 7

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น