Jump to content


สิริปโภ

Member Since 05 Aug 2005
Offline Last Active Sep 22 2014 06:43 AM
-----

Posts I've Made

In Topic: สวัสดีครับ คิดถึงบอร์ดDMC ไม่ได้เข้ามานานมาก

18 September 2014 - 10:33 AM

ความจริงก็วนเวียนอยู่หน้าจอคอมนี่ละครับ ไปวัด ก็เดินเฉียดกันไปมา
ปรกติถ้าเมื่อก่อนผมจะนั่งแถวๆไกล้บูท DMC แต่พักหลังนี้เข้าในห้องแก้วตลอด เลยไม่ได้แวะมาทางด้านฝั่งนี้เลยครับ