ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ถามมา ตอบไป1


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 5 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี

พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี
 • Members
 • 17 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 February 2009 - 06:36 PM

นมัสการครับ...
ความสุข กรรมชั่ว ให้ผลคือความทุกข์
หรืออย่างที่ชอบพูกกันว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
โดยทางทุกศาสนาได้สอนให้คน ละความชั่ว ทำแต่ความดี
แต่ทุกคนย่อมต้องการความสุข เกลียด หลีกเลี่ยงความทุกข์ แล้วอะไรบ้างที่เป็นความชั่ว ให้ผลคือความทุกข์
อะไรบ้างเป็นความดี ให้ผลคือความสุข
ทั้งในปัจจุบัน อนาคต และโลกหน้า .
ขอนมัสการขอรับ
ตอบ การกระทำ พูด คิด ด้วยจิตอันเป็นอกุศลนั้นคือความชั่ว และผลที่จะได้รับคือความทุกข์ ส่วนการทำ พูด คิด ด้วยใจที่เป็นกุศลนั้นคือความดีเพราะผลที่จะได้รับนั้นคือความสุข การสั่งสมความดีทุกวันๆก็ต้องเริ่มโดยการประกอบกรรมที่สุจริต คือการทำพูดและคิดด้วยใจที่บริสุทธิ ในบางครั้งเราอาจจะมีความสงสัยกับหลักธรรมกันมากมายพยายามแสวงหาคำตอบที่ให้ได้ตรงกับตามที่ใจของตนเองนั้นคิดฝันนั้นบางทีก็จะเสียเวลาเปล่าๆโดยใช่เหตุ หากเราควรที่จะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของตนเองเสียใหม่ โดยให้ชีวิตของตนเองนั้นให้ตั่งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่ดีกว่าหรือ บางคนมีความสงสัยทั้งนรก ทั้งสวรรค์ โดยที่สุดแม้กระทั้งหนทางแห่งพระนิพพานว่ามีจริงหรือไม่ เที่ยวเดินเวียนวนมองหาคำตอบ เที่ยวเดินเวียนวนหาว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่ บางทีอาจจะสายไปมากโดยที่ไม่ได้คำตอบตามที่เราคิดไว้ก็มี แต่บางคนไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่มามองดูภายในจิตใจของตนเองว่าได้ละหรือสละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลได้มากน้อยแค่ไหน โดยที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมดี กรรมชั่วเลย แต่เขากับสนใจอยู่กับแค่การสร้างบารมีและการปฏิบัติที่นำตนให้พ้นจากทุกข์ โดยที่ไม่สนใจว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสุข แต่จะสนใจว่า บัดนี้เราได้กระทำตนให้ออกจากทุกข์แล้วหรือยัง บางคนอาจจะแสวงหากับคำตอบที่ตนเองสงสัยโดยที่ไม่รู้จักรักษาใจของตนเองไม่ให้ตกไปตามความฟุ้งซ่านของจิตใจที่คอยแต่ตั้งคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ แต่บางคนกลับรักษาใจของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน ที่ตกไปตามอำนาจของความคิดและความสงสัย แต่กลับพยามรักษาใจของตนไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ดังพระพุทธพจน์ที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่เหล่าภิกษุว่า จงรักษาจิตของตนที่เป็นธรรมชาติไว มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ การฝึกจิตของตนนั้นเป็นความดี จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้.


#2 ดอกอุบล

ดอกอุบล
 • Members
 • 926 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 February 2009 - 07:35 PM

ขอกราบอนุโมทนาบุญสาธุครับ

#3 เด็กโรงเรียนวัด

เด็กโรงเรียนวัด
 • Members
 • 107 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 February 2009 - 12:03 AM

สาธุ ครับ

#4 เดือนฉายงามแสง

เดือนฉายงามแสง
 • Members
 • 214 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 February 2009 - 10:23 PM

อนูโมทนา สาธุค่ะ


#5 chai189

chai189
 • Members
 • 275 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 February 2009 - 11:09 PM

กราบอนุโมทนาบุญครับ สา....ธุ


#6 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 March 2009 - 06:39 AM

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ