ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ทำไมคนทำแท้งถึงมีลูกง่าย


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 6 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 art2007

art2007
 • Members
 • 18 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 June 2007 - 07:46 PM

คือว่าสงสัยค่ะเพราะมีเพื่อนหลายคนด้วยที่สมัยเรียนทำแท้ง บางคน 3-4 รอบ ทุกวันนี้พวกเพือ่นที่ทำแท้ง เขาแต่งงานเขาก็มีลูกกันได้ ส่วนเราไม่เคยทำอย่างนั้นเลยกลับมีลูกยาก พอตั้งท้องก็ท้องนอกมดลูกอีก โดนตัดมดลูกไป 1 ข้าง ทำให้มีลูกยากขึ้นไปอีก หรือว่าจะเป็นเพราะผลกรรมเก่าชาติที่แล้วมาส่งผลส่วนเพื่อนเราที่ทำแท้ง ชาติที่แล้วเขาไม่มีกรรมเรื่องนี้ เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วมีเพื่อนเราเขาติดต่อมาบอกว่าเพื่อนเขาที่อยู่ต่างจังหวัดจะมาที่ๆจังหวัเราอยู่มาธุระขอนอนที่บ้านเราเราก็เราปากสุดท้ายมารู้ว่าเขามาเพื่อทำแท้ง(เพื่อนเราก็รู้แต่ไม่บอกเรา) เราไม่รู้จะทำอย่างงัยเพราะเขาไม่มีญาติอยูที่นี่เลยเราเลยจำใจไปเป็นเพื่อนเขาเพราะห่วงว่าเขาอาจเป็นลมกลางทางหรือเป็นอะไรไป แต่ว่าเราก็ถามเหตุผลเขาและห้ามเขาว่าอย่าเอาออกเลย เขาก็บอกว่าเอาไว้ไม่ได้เราจนใจ พอมาถึงทุกวันนี้เพื่อนเราคนที่ฝากคนที่มาทำแท้งเขาก็มีลูกได้ทั้งๆที่ตอนเรียนเขาก็เคยเอาลูกออกแถมเขายังแนะนำเพื่อนเขาให้มาทำแท้งด้วย ทำให้เรารู้สึกผิดมาตลอด ทุกวันนี้เราก็จะนั่งสมาธิ สวดมนต์ ขออโหสิกรรมกับเด็กที่ เพื่อนของเพื่อนเราเขาเอาออก และอุทิศส่วนบุญไปด้วย เราอยากมีลูกมาก เลยมานั่งนึกว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าพวกเอาลูกออกมักจะมีลูกยากเราเลยสงสัยว่าจริงไหมและนึกท้อใจด้วย หรือว่าเป็นกรรมเก่าของเรา ช่วยตอบหน่อยนะคะ

#2 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 20 June 2007 - 09:11 PM

บุคคลผู้กระทำบาป ย่อมเห็นบาปว่า "ดี" ตราบเท่าที่บาปนั้นยังไม่เผล็ดผล แต่เมื่อใดถึงกาลที่บาปนั้นเผล็ดผล เมื่อนั้น เขาย่อมประสบทุกข์
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#3 พักผ่อน

พักผ่อน
 • Members
 • 422 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 21 June 2007 - 01:41 AM

คงไม่เกี่ยวกันมั้งครับ เพราะคนที่ไม่ทำแท้งก็มีทั้งมีลูกง่ายและมีลูกยาก คนที่ทำแท้งก็น่าจะเช่นกัน อย่างน้อยผมก็รู้จักหลายคนที่ทำแท้งแล้วไม่มีลูกอีกเลยครับ

ทั้งนี้อาจจะเพราะปัจจัยหลายอย่าง อย่างหนึ่งก็คือเคยอธิษฐานให้มีลูกมาก เช่น ที่ผู้ใหญ่เขาอวยพรว่าให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง เป็นต้น หรือบางคนที่มีลูกดื้อเลยเข็ดขยาดไม่อยากมีลูก ทำบุญแล้วก็อธิษฐานไม่อยากมีลูก พอมีแล้วก็อยากทำแท้ง เป็นต้น

#4 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 June 2007 - 08:38 AM

การให้ผลของวิบากกรรมเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตย การจะคาดเดาเอาเองโดยอาศัยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นซึ่งยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วด่วนสรุปผลนั้นย่อมไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันย่อมเป็นผลจากวิบากกรรมในอดีตที่เราได้ทำมา ส่วนการกระทำในปัจจุบันก็จะส่งผลเป็นวิบากต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนและก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วย เหมือนต้นไม้ที่ปลูกมานานย่อมจะให้ผลก่อนต้นไม้ที่เพิ่งจะปลูกฉันใด การให้ผลของวิบากกรรมก็ฉันนั้น ดังนั้นบัณฑิตพึ่งหมั่นสั่งสมบุญกุศลอยู่เนื่องๆ และหมั่นละบาปอกุศล อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาครับ.....

#5 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 21 June 2007 - 11:29 AM

อีกส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ คนมีศีล 5 เขาตั้งใจรักษาศีล และตั้งใจอยากจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกตัวเอง ดังนั้น จึงคุมกำหนัดตัวเอง ไม่ให้เกิดอารมณ์ส่ำสอนทางเพศ เสพกามพร่ำเพรื่อ ต้องการให้พร้อมจริงๆ แล้วค่อยมีลูก ดังนั้น ก็อาจจะมีลูกอย่างเหมาะสม

ในขณะที่ผู้ที่ทำแท้ง ย่อมต้องสำส่อนทางเพศ เสพกามพร่ำเพรื่อ โอกาสที่จะมีลูก ก็เลยง่ายไงล่ะครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#6 [email protected]

[email protected]
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 June 2007 - 08:21 PM

ให้ทำความดีต่อไปนะคะ

#7 Sareochris

Sareochris
 • Members
 • 207 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:-
 • Interests:-

โพสต์เมื่อ 25 June 2007 - 04:49 PM

ไม่จริงครับ เข้าใจผิดแล้ว
http://webboard.mtha...-25/246858.html
http://doctorcat.ext...m/20050527/2-by
http://www.yenta4.co...post_id=1089496

ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ยอมรับว่าการทำแท้งมีส่วนสัมพันธ์กับการมีบุตรยาก เพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ แล้วนำมาวิเคราะห์ในเชิงประจักษ์นะครับ