ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

โครงการประชาร่วมใจบรรพชา – อุปสมบท


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 3 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 alicezabet

alicezabet
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 02 April 2008 - 03:36 PM

โครงการประชาร่วมใจบรรพชา – อุปสมบท
“ ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า ” ในพระสังฆราชูปถัมภ์
บำเพ็ญพระราชกุศลพระศพครบ ๑๐๐ วัน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
**************
#####เชษฐา ฐานะจาโร ประธานอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย #####ประดิษฐ์ บุญเกิด ประธานดำเนินโครงการฯฝ่ายฆราวาส และ พระครูปลัดเฉลียว นาคเสโน (พระครูปลัดธรรมาคีจธาตุสี่ นาคเสโน พุทน์ครุฑ) ประธานดำเนินโครงการฯ ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วมแถลงข่าว เปิดโครงการมหากุศลบรรพชา-อุปสมบท “ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า” ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพครบ ๑๐๐ วัน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุม กองทัพบก สี่เสาเทเวศร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศแจ้งความประสงค์เข้าพิธีบวช หรือ ร่วมสนับสนุน เครื่องอัฐบริขาร และการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโดยการ บริจาค หรือขอรับเป็นเจ้าภาพ-ผู้อุปถัมภ์ การอุปสมบทพระภิกษุ รูป ละ 7,500 บาท การบรรพชาสามเณรรูปละ 5,000 บาท อุบาสก-อุบาสิกา ท่านละ 3,000 บาท หรือ แล้วแต่จิตศรัทธา โดยติดต่อได้ ที่สำนักทำการ โครงการมหากุศลบรรพชา-อุปสมบท “ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า”ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ มลฑลพิธีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระบรมมหาราชวัง หน่วยบริการอาหาร-เครื่องดื่มประชาชน จุดที่ ๔) มูลนิธิพุทธอุปถัมภ์ภัทรากร เลขที่15/9 หมู่ที่ 15 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 โทร./โทรสาร 02-224 2753, 02-628 9200 มือถือ 087-337 5464, 087-348 6356, 084-671 4356 หรือ โอนปัจจัยผ่าน บัญชีชื่อ “โครงการประชาร่วมใจบรรพชา-อุปสมบท ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 061- 208815-1
#####เชษฐา ฐานะจาโร ประธานอำนวยการโครงการฯ เปิดเผยว่า “รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับโครงการประชาร่วมใจบรรพชา-อุปสมบท “ ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า ” ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และทรงอนุโมทนาพร้อมประทานผ้าไตรจีวร 9 ชุด เพื่อเป็นสิริมงคลในพิธีดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ได้เข้ารับการอบรม และบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของพุทธศาสนิกชน ได้แสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อบำเพ็ญบุญบารมีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพครบ ๑๐๐ วัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสำนึกทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้แก่พุทธศาสนิกชนอีกด้วย ”
#####ประดิษฐ์ บุญเกิด ประธานดำเนินโครงการฯฝ่ายฆราวาส กล่าวถึงรายละเอียดว่า “มุ่งเปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชน ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ทั่วประเทศ ได้เข้ารับการอบรมและบรรพชา-อุปสมบทหมู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และบำเพ็ญบุญ ณ มลฑลพิธีสนามหลวง ก่อนไปธุดงค์ ปักกลด บำเพ็ญ


ภาวนา ณ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต. ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี เป็นเวลา ๑๕ วัน พร้อมทั้งได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสนับสนุน และบริจาค เครื่องอัฐบริขาร และการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ หรือขอรับเป็นเจ้าภาพ-ผู้อุปถัมภ์ การอุปสมบทพระภิกษุ รูปละ 7,500 บาท การบรรพชาสามเณรรูปละ 5,000 บาท
อุบาสก-อุบาสิกา ท่านละ 3,000 บาท หรือ แล้วแต่จิตศรัทธา ได้ที่สำนักทำการ โครงการมหากุศลบรรพชา-อุปสมบท “ ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า ” ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ณ มลฑลพิธีสนามหลวง กรุงเทพมหานคร หรือโอนปัจจัยผ่าน บัญชีชื่อ “ประชาร่วมใจบรรพชา-อุปสมบท ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า ในพระสังฆราชูปถัมภ์” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระบรมมหาราชวัง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 061-208815-1”
พระครูปลัดเฉลียว นาคเสโน (พระครูปลัดธรรมาคีจธาตุสี่ นาคเสโน พุทน์ครุฑ) ประธานดำเนินโครงการฯ ฝ่ายสงฆ์ กล่าวถึงรายละเอียดพิธีการว่า “ กำหนดการประกอบพิธี เริ่มจากวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๑ จะมีการปฐมนิเทศ อบรม จริยธรรม-คุณธรรม และกฎระเบียบสงฆ์ และทำพิธีขานนาค -ปลงผมผู้บรรพชา-อุปสมบท และเข้าฝึกปฏิบัติ จริยธรรมของสงฆ์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชส่วนวันพุธที่ ๙ เมษายน ๕๑ คณะกรรมการฯนำคณะนาค จากโครงการประชาร่วมใจบรรพชา-อุปสมบท “ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า” ถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อจากนั้นไปถวายสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช - ถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – เข้าขบวนมหากุศลสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – ไปถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้า - ไปถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระศรีสุริโยทัย สำหรับวันพฤหัสฯ ที่ ๑๐ เมษายน ๕๑ – พิธีขอขมาและทำขวัญนาค โดยศิลปินแห่งชาติ ครูชินกร ไกรลาศ ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ๙๙๙ รูป ณ บริเวณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนช่วงบ่าย ๑๔.๐๙ น. ประกอบพิธีบรรพชา-อุปสมบท และบวชชีพราหมณ์ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และใน วันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๕๑ - พิธีฉลองพระใหม่ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ก่อนไปออกเดินธุดงค์ ปักกลด ณ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต.ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี เป็นเวลา ๑๕ วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีถวายเป็นพระราชกุศลพระศพ ครบ ๑๐๐ วัน ”

*****************

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
นางสาว ลักขณา จำปา 084-1111 208 [email protected];
รองประธานดำเนินการฝ่ายบริหารโครงการมหากุศลบรรพชา-อุปสมบท“ถวายองค์ กรมหลวงฯ...ดวงใจ ไทยทั่วหล้า”
(รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตดำเนินการรายกาวิทยุและวิทยุโทรทัศน์-ประเทศไทย)
โทร.02-375 2674, 02-375 0127-8 โทรสาร 02-375 2670 www.lcom.co.th E-mail: [email protected]
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์:
นางสาว นิภาพร ดวงกุลสา 089-772 6997 [email protected]
นางสาว มาลี จิระเรืองฤทธิ์ 085-118 7424 [email protected]


#2 วัดในดวงใจ

วัดในดวงใจ
 • Members
 • 1199 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 April 2008 - 10:27 AM

อนุโมทนากับผู้ร่วมโครงการทุกทานสาธุ
พระพุทธเจ้ารู้
และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

#3 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 23 April 2008 - 12:46 PM

ใช้คำผิดนะครับ พระราชกุศลพระศพ จะไม่ใช้กันครับส่วนใหญ่เป็นพระกุศลพระศพ เพราะพระราชใช้กันคนที่มีชีวิตอยู่ครับ
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#4 Eto

Eto
 • Members
 • 18 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 March 2010 - 12:50 PM

อนุโมทนาบุญด้วย