ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ปรมัตถ์ แปลว่าอะไรครับ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 4 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ลูกอินทรีย์หัดบิน

ลูกอินทรีย์หัดบิน
 • Members
 • 369 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 October 2009 - 08:02 PM

อ่านไปอ่านมา เริ่มสับสนนิดหน่อย ใครก็ได้รับบุญ ช่วยอธิบายชัดเจนให้ทีครับ สาธุ

รายการชีวิตในสังสารวัฏ

ยืนยันตัวจริงเสียงจริงเจ้าของกรณีศึกษากฎแห่งกรรม

http://video.dmc.tv/programs/life_in_samsara/page5.html


หนังสือเรียนธรรมะ DOU           http://book.dou.us/d...ya-book-gl.html

GL 101 จักรวาลวิทยา                            http://book.dou.us/gl101.html
GL 102 ปรโลกวิทยา                              http://book.dou.us/gl102.html
GL 203 กฎแห่งกรรม                             http://book.dou.us/gl203.html
GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์           http://book.dou.us/gl305.html


#2 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 October 2009 - 08:17 PM

nerd_smile.gif ปรมัตถ์
[n.] ultimate truth
[syn.] ประโยชน์อย่างยิ่ง,เนื้อความอย่างยิ่ง,ความจริงอันเป็นที่สุด

http://www.dmc.tv/fo....php/t5692.html
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#3 ลูกอินทรีย์หัดบิน

ลูกอินทรีย์หัดบิน
 • Members
 • 369 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 October 2009 - 10:20 PM

สาธุ คุณ WISH ครับ ค้นจาก DOU อ่านแล้วยังสงสัยนิดหน่อย ขอบคุณครับ


MD 408
สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน

http://main.dou.us/v...?s_id=7...มัตถ์"ทานในพระปรมัตถ์ 6 คือ
มีอายตนะ 6 คือ ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ถอนความยินดีในอารมณ์เหล่านี้ออกเสียได้ สละความยินดีในอารมณ์เหล่านี้เสียได้ก่อนเราเกิดมาเขาก็ยินดีกันอยู่อย่างนี้ ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ กำลังที่เราเกิดมาเขาก็ยินดี ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์เหล่านี้ ครั้นเราจะตายเขาก็ยินดี ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์อย่างนี้เหมือนกัน
ความยินดีเหล่านี้ หากถอนอารมณ์ออกเสียได้ ไม่ให้มาเสียดแทงเราได้ พิจารณาว่านี้เป็นอารมณ์ของชาวโลก ไม่ใช่อารมณ์ของธรรม ปล่อยอารมณ์เหล่านั้นเสีย ไม่ยึดมั่นถือมั่น ไม่ให้เข้าไปเสียดแทงใจ ทำใจให้หยุด ให้นิ่ง นี่เขาเรียกว่า ให้ธรรมารมณ์เป็นทาน ย่อมมีกุศลใหญ่ เป็นทางไปแห่งพระนิพพานโดยแท้ และเป็นทานอันยิ่งใหญ่ทางปรมัตถ์"


MD 408
สมาธิ 8: วิปัสสนากัมมัฏฐาน

http://main.dou.us/v...?s_id=8...มัตถ์

สัมมาสมาธิ ในวิปัสสนา ได้ปรมัตถ์ คือ รูปนามเป็นอารมณ์ มีลักษณะ 11 ประการ1 คือ
1. อวิกฺเขป ทำจิตเจตสิกให้สงบระงับ ให้ตั้งมั่นในศีล สมาธิ ปัญญา จนกระทั่งถึงมรรคญาณ
2. ปหาน ละมิจฉาสมาธิ ตั้งอยู่ในสัมมาสมาธิ จนถึงมรรคญาณ
3. อุปตฺถมฺภน อุปถัมภ์ค้ำชูมรรคที่เหลืออีก 7 ให้เป็นมัคคสมังคี
4. ปริยาทาน ครอบงำกิเลสโดยตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน และสมุจเฉทปหาน
5. ปฏิเวธาทิวิโสธน ยังใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเพราะปฏิเวธ
6. อธิษฺฐาน ตั้งจิตไว้ให้มั่นคงในศีล สมาธิ ปัญญา จนถึงมรรคญาณ
7. โวทาน ยังใจให้ผ่องแผ้วจากกิเลส จนกระทั่งถึงมรรคญาณ
8. วิเสสาธิคม บรรลุคุณวิเศษคือ มรรคญาณ
9. อุตตริปฏิเวธ แทงตลอดในมรรคญาณเบื้องสูงยิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นับแต่โสดาปัตติมรรคญาณเป็นต้นไป จนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคญาณ
10. สจฺจาภิสมย ได้ตรัสรู้อริยสัจ 4
11. ปติฏฺฐาปน ยังใจให้เข้าถึงพระนิพพาน

รายการชีวิตในสังสารวัฏ

ยืนยันตัวจริงเสียงจริงเจ้าของกรณีศึกษากฎแห่งกรรม

http://video.dmc.tv/programs/life_in_samsara/page5.html


หนังสือเรียนธรรมะ DOU           http://book.dou.us/d...ya-book-gl.html

GL 101 จักรวาลวิทยา                            http://book.dou.us/gl101.html
GL 102 ปรโลกวิทยา                              http://book.dou.us/gl102.html
GL 203 กฎแห่งกรรม                             http://book.dou.us/gl203.html
GL 305 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์           http://book.dou.us/gl305.html


#4 ณ ๐๗๒

ณ ๐๗๒
 • Members
 • 1340 โพสต์
 • Location:Ladkrabang

โพสต์เมื่อ 22 October 2009 - 12:57 AM

ขอถอดความจากหนังสือเล่มนึงมาให้อ่านแบบย่อๆ ค่ะ (ตามจินตมยปัญญา)

QUOTE
ถาม- ที่พระพุทธองค์มีพุทธพจน์ว่า เรารู้สึกต่อราหุลอย่างไร เราก็รู้สึกต่อเทวทัตต์อย่างนั้น หมายความว่าอย่างไร?
ตอบ- นั่นคือสุดยอดของความรัก รักแบบพระอรหันต์ รักแบบผู้รู้จริงในปรมัตถธรรมที่ไม่ติดในสมมติ มองเห็นสภาพทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันหมด ไม่มีราหุล ไม่มีเทวทัตต์ มีแต่สัตว์โลกซึ่งประกอบด้วยรูปและนามเหมือนกันหมด

เรื่องปรมัตถธรรมนี้ ตอนที่ฝึกกรรมฐาน ในวันที่จิตสงบมากๆ ได้ยินเสียงจากการพูด แต่จับไม่ได้ว่าเป็นเสียงของคนและพูดเรื่องอะไร เพราะจิตสงบมาก จนไม่มีการปรุงแต่ง จึงไม่เกิดวิญญาณคือการรับรู้เลย หรือถ้ามีเสียงสุนัขเห่าแต่เราฟังไม่รู้ว่าเป็นเสียงสุนัข เพราะจิตไม่ปรุ่งแต่ง สังขารไม่เกิด วิญญาณไม่รับรู้ ทุกผัสสะที่เกิดกับจิตเป็นจริงทั้งหมด เสียงจึงเป็นแค่เสียง แต่ฟังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร นั่นแหละคือปรมัตถธรรมของเสียง

อ้างอิง- หนังสือตามรอยพ่อ เขียนโดยจุ้มจะริง สำนักพิมพ์อมรินทร์ พ.ศ. 2550 หน้า 216-217, 232-233

ความพร้อมเกิดขึ้น เมื่อเริ่มต้นลงมือทำ (โอวาทหลวงพ่อ 27/4/51)

ไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจบุรุษให้หลงใหลได้มากเท่ากับสตรี  ไม่มีสิ่งใดที่จะรัดตรึงใจสตรีให้หลงใหลได้มากเท่ากับบุรุษ
แท้จริงแล้วความรักก็เปรียบดั่งเครื่องพันธนาการ  ที่มัดตรึงเหนียวแน่น ให้ลุ่มหลงอยู่ ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและจมอยู่ในกองทุกข์ร่ำไป


#5 Yenta4

Yenta4
 • Members
 • 21 โพสต์
 • Interests:Dhamma

โพสต์เมื่อ 22 October 2009 - 10:16 PM

เสริมนิดนึงครับ ปรมัตถ เป็นภาษาบาลีมาจาก ปรม(อย่างยิ่ง,อย่างที่สุด)+อัตถ(ประโยชน์) สนธิกัน จึงกลายเป็น ปรมัตถ
คำแปลและความหมาย ด้านบนสมบูรณ์แบบแล้ว