ฆ่าตัวตาย วิธีฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายบาปหรือไม่

ทำไมการฆ่าตัวตายจึงบาป การฆ่าตัวตายบาปหรือไม่ วิธีฆ่าตัวตายที่ดีที่สุดมีไหม พระพุทธศาสนากล่าวถึงการฆ่าตัวตายไว้อย่างไรบ้าง https://dmc.tv/a19774

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 23 มี.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 20951 ]

ฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตาย วิธีฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย..บาปหรือไม่

ฆ่าตัวตาย บาป มหันต์

การฆ่าตัวตาย เป็นบาป

ฆ่าตัวตาย คืออะไร

     การฆ่าตัวตาย เกิดขึ้นเมื่อใจเศร้าหมองไม่ผ่องใส บาปจึงได้ช่องสอดละเอียดส่งผังที่เป็นวิบากกรรมเก่ามากระตุ้นทำให้เกิดความคิดที่จะฆ่าตัวตาย คิดซ้ำๆ จนในที่สุด ก็จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตาย

ทำไมเมื่อพบปัญหา จึงหาทางออกด้วยการ ฆ่าตัวตาย

    โดยมากคนที่มีความคิดอยากฆ่าตัวตายจะเริ่มต้นที่ น้อยใจ เศร้าใจ ต้องการเรียกร้องความสนใจ มีอาการซึมเศร้า เศร้าหมอง แล้วก็ประชดด้วยการฆ่าตัวตายในที่สุด

ฆ่าตัวตายแล้วปัญหาจบใช่หรือไม่

    การหนีปัญหา การประชดชีวิต ประชดความรักด้วยการฆ่าตัวตายนั้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่แท้จริง เป็นการหนีปัญหา และทิ้งปัญหาไว้ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ชีวิตไม่ได้จบลงแค่การฆ่าตัวตาย แต่หลังความตายชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไป เพราะการฆ่าตัวตายเป็นแค่การจบอัตตาภาพความเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน เมื่อสิ้นลมแล้ว ก็ต้องเข้าสู่ภพภูมิใหม่ เปลี่ยนจากภพมนุษย์ เป็นอบายภูมิ เพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาป ปกติมนุษย์รักชีวิตตนเอง การที่จะลงมือฆ่าได้แม้แต่ตัวเอง แสดงว่าจิตใจในขณะนั้นต้องเศร้าหมองมาก เมื่อใจเศร้าหมอง ทุคติจึงเป็นที่ไป

      การฆ่าตัวตายก็เหมือนกับการฆ่าสัตว์ ผิดศีลข้อที่ 1 เมื่อจบชีวิตแล้วก็ต้องไปใช้กรรมในอบายภูมิ มีนรกเป็นที่ไป และต้องทนทุกข์ทรมานในนรกยาวนาน... และเมื่อมาเกิดใหม่ก็จะมีอัธยาศรัยคิดฆ่าตัวตายซ้ำๆ ไปหลายๆ ชาติ วนเวียนอยู่ในวงจรฆ่าตัวตายไม่รู้จบ

ฆ่าตัวตาย บาป มหันต์

การฆ่าตัวตาย เป็นบาปอกุศลอย่างยิ่ง
อีกทั้งวิบากกรรมจากการฆ่าตัวตาย ยังจะส่งผลทำให้ผู้ที่ฆ่าตัวตาย
ต้องไปชดใช้กรรมอย่างแสนสาหัสอยู่ในอบายภูมิ

ฆ่าตัวตายทำไมจึงบาป

      การที่เราเกิดคำถามว่าทำไมการฆ่าตัวตายจึงบาป แสดงว่าเราไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องบุญบาป และกฎแห่งกรรมเลย ถึงแม้ว่าเราจะโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาเดียวที่สอนในเรื่องกฎแห่งกรรม บุญ-บาป นรก-สวรรค์ ซึ่งเป็นความจริงสากลของมนุษย์ทุกคนที่ต้องเจอ ไม่ว่าจะเป็นใคร นับถือศาสนาใด เป็นคนเชื้อชาติใด ทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม

      ดังนั้น เป็นความโชคดีอย่างยิ่งหากเราได้เกิดมาในครอบครัวชาวพุทธ ได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา ได้สั่งสมบุญอยู่เนืองนิจ ได้ละเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวง ได้ปฏิบัติธรรม รักษาศีล รักษาใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้วคนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธตามทะเบียนบ้าน ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนที่แท้จริงเลย ทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิต ถึงกลับบางครั้งด้วยความไม่รู้ทำให้หลายคนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

     ทำไมการฆ่าตัวตายจึงเป็นบาป เราต้องมีความเข้าใจก่อนว่า บาป คืออะไร บาปคือกระแสของกรรมชั่ว (บุญคือกระแสของกรรมดี) กรรมหรือการกระทำความดีและความชั่วนั้น มี 3 ทาง คือ

1.) ทางกาย (กายกรรม)
2.) ทางวาจา (วจีกรรม)

3.) ทางใจ (มโนกรรม)

     เราควบคุมพฤติกรรมของตนเองทางกาย และวาจาได้ด้วยการรักษาศีล 5 เพราะศีล 5 เป็นพื้นฐานที่เป็นปกติของมนุษย์ มนุษย์ที่ไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียนผู้อื่น, มนุษย์ที่ไม่ลักขโมยของผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่แย่งชิงคนรักและคนที่มีเจ้าของ มนุษย์ที่ไม่พูดปด มนุษย์ที่ไม่ดื่มสุรา หากมนุษย์ทำได้อย่างนี้ก็จะไม่มีบาป

     การฆ่าตัวตาย เป็นบาป เพราะเป็นการทำลายเบียดเบียนตนเอง มนุษย์อาจฆ่าคนอื่น เพื่อผลประโยชน์บางอย่าง เพื่อปกป้องตนเอง แต่ธรรมชาติคนเรารักชีวิตของตนเอง มนุษย์ที่สามารถฆ่าได้แม้แต่ตนเองแล้ว จิตใจต้องเศร้าหมองมาก เมื่อตายแล้วจึงดำดิ่งสู่นรกทันที

วิธีฆ่าตัวตาย

      การฆ่าตัวตายมีหลายวิธี ได้แก่ ผูกคอตาย กินยาตาย ยิงตัวตาย กระโดดตึกตาย การฆ่าตัวตายไม่ได้กำหนดว่าผู้ชาย หรือผู้หญิง อายุเท่าไหร่ แต่จะขึ้นอยู่กับว่าวิบากกรรมเก่าที่ทำไว้จะมาส่งผลกระตุ้นให้เกิดความคิดอยากฆ่าตัวตายเมื่อไหร่นั่นเอง เราจะมาศึกษาการฆ่าตัวตายจาก Case Study ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยได้เมตตาเทศนาสั่งสอนไว้นานแล้ว ในรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เพื่อนำมาเป็นวิทยาทาน เป็นข้อคิดเตือนใจให้เราไม่ดำเนินชีวิตผิดพลาด

- ผูกคอตาย

     อากง “ผูกคอตาย” เพราะกรรมในอดีต ท่านเคยฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับปัจจุบัน  เรื่องมีอยู่ว่า  ท่านประสบปัญหาชีวิต  จึงหาทางออกด้วยการ “ดื่มสุรา”  เมื่อเมาได้ที่แล้ว ก็ “ผูกคอตาย” ท่านได้ถูกวิบากกรรมนี้บีบคั้น ให้ฆ่าตัวตายมาหลายชาติแล้ว อ่านทั้งหมด

- กินยาตาย

     ลูกสาวคนที่  2  ที่กินยาตาย เพราะ มีนิสัยจากการหาทางออกของปัญหาชีวิตหรือความกลุ้ม ด้วยการ “ฆ่าตัวตาย”  มาหลายครั้งแล้ว ตายแล้ว   ก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไป “ยมโลก”  เพราะ  การฆ่าตัวตาย  กำลังโดนเจ้าหน้าที่จับให้กินยาพิษ   ตายเกิดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ด้วยความทุกข์ทรมานมาก อ่านทั้งหมด

อย่าฆ่าตัวตาย

อย่าคิดสั้น ด้วยการฆ่าตัวตาย

- ดื่มยาพิษฆ่าตัวตาย

     ปัญหาหน้าที่การงาน และครอบครัวที่รุมเร้า น้องชายของลูกจึงสรุปบทชีวิตตัวเอง ด้วยการตัดสินใจฆ่าตัวตาย น้องชายใช้ยาพิษผสมลงไปในนมให้ลูกชายอายุ 10 ขวบ และลูกสาวอายุ 5 ขวบดื่ม และตัวเองก็ดื่มยาพิษฆ่าตัวตายตาม โดยทิ้งจดหมายอำลาภรรยาว่า "ขอโทษที่เอามาลำบาก" แต่โชคดีที่มีคนมาพบเข้า หมอจึงได้ช่วยล้างท้องให้น้องชาย แต่พักอยู่ ICU 6 วันก็เสียชีวิต ลูกชายเสียชีวิตทันที ส่วนลูกสาวล้างท้องทันจึงรอดชีวิต

     น้องชายประสบปัญหาชีวิต ได้ฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษ เพราะในอดีตได้คบคนพาลที่ชอบเล่นการพนัน และได้เคยเชียร์เพื่อนคนหนึ่งให้ไปมีชู้กับภรรยาของผู้อื่น มาส่งผลให้ปัจจุบันได้ภรรยาที่ติดการพนัน และมีชู้กับผู้อื่น จนทำให้เครียดคิดฆ่าตัวตายด้วยการกินยาพิษ ซึ่งเป็นกรรมใหม่ในปัจจุบัน อ่านทั้งหมด

- กระโดดตึกตาย

    น้องชายกระโดดตึกตาย เพราะอาการทางประสาท ที่ทำให้เห็นโน่นเห็นนี่ ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มี เป็นกรรมในอดีตที่เคยดื่มสุราและเสพยาเสพติด คล้ายๆ กัญชาในปัจจุบัน ที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน น้องชายตายใหม่ๆ เป็นกายละเอียดวนเวียนอยู่ที่บ้าน มักจะกระโดดตึกซ้ำๆ อยู่อย่างนั้น เพราะกรรมบันดาลให้คิดซ้ำๆ ทำซ้ำๆ ต่อมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้บ่อยๆ จึงทำให้พ้นกรรมตรงนี้ ได้ไปเกิดใหม่แล้วเป็น เด็กผู้ชาย อ่านทั้งหมด

- น้อยใจ กระโดดตึก

     หลานชายโดดตึกฆ่าตัวตาย เนื่องจากอยู่ในสภาวะที่น้อยใจในเรื่องการทำงานและเป็นโรค “ซึมเศร้า” ด้วยวิบากกรรมในอดีต เคย“ผิดหวัง”ในชีวิต ได้ดื่มสุราจนเมาแล้วฆ่าตัวตาย กรรมนี้ตามมาส่งผล ตายใหม่ ๆ ก็วนเวียนอยู่ตรงที่ตาย แล้วก็โดดตึกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่หลายรอบต่อมาญาติทำบุญอุทิศให้ และครอบครัวของตัวก็ทำบุญให้  จึงทำให้ได้กลับมาที่ห้องพักตามความคุ้น อ่านทั้งหมด

ฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย อย่าทำเด็ดขาด
ให้ตระหนักในคุณค่าของชีวิตตัวเอง

 

สาเหตุของฆ่าตัวตาย

- ฆ่าตัวตาย เพราะกรรมดื่มเหล้าดื่มสุรา

     น้องชายของลูกยิงตัวตาย เพราะอาการทางประสาท มีความเครียด ได้ยินเสียงแว่วให้ฆ่าตัวตาย ที่เป็นอาการทางประสาท เพราะเศษกรรมสุราในอดีต ได้เคยผิดหวังในชีวิต และหาทางออกด้วยการดื่มสุรา เมื่อเมาแล้วฆ่าตัวตาย ผังนี้จึงติดตัวมา เมื่อกรรมสุราส่งผลจึงฆ่าตัวตาย ตายแล้วเป็นกายสัมภเวสี ผีเร่ร่อน ไม่ได้สติ เดินไปอย่างไร้จุดหมาย ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ ทำให้อาการดีขึ้น แต่ยังไม่พ้นกรรมสุรา อ่านทั้งหมด

- ฆ่าตัวตาย เพราะกรรมคบคนพาล

      ในอดีตพ่อ “คบคนพาล” เชื้อพาลนี้จึงติดมาทำให้ติดการพนันมาก

- ฆ่าตัวตาย เพราะวจีกรรมพูดให้คนไปฆ่าตัวตาย หรือพูดให้เขาน้อยใจไปฆ่าตัวตาย

      บุพกรรมที่ทำให้โยมแม่ของลูกคิดสั้นฆ่าตัวตายในภพชาติปัจจุบันนี้นั้น ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมดื่มน้ำเมา และวิบากกรรมปาณาติบาตในภพชาติก่อนๆ ที่ตัวท่านเคยเป็นต้นเหตุทำให้ภรรยาคนแรกของตัวท่าน เกิดความน้อยใจแล้วก็กินยาพิษฆ่าตัวตายได้ช่องตามมาส่งผล อ่านทั้งหมด

     อีกเคสหนึ่ง คิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะวิบากกรรมเคยพูดจาตัดรอนกำลังใจคนที่เขากำลังมีปัญหา และทับถมจนเขาหมดกำลังใจและคิดฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตาย เพราะชาตินั้นเมื่อน้องสาวแทงตัวตาย ตัวก็ไปช่วยน้องสาวทัน เหมือนตัวเองในชาตินี้ ถ้าปล่อยไว้โดยไม่เปลี่ยนนิสัยนี้ ก็จะทำให้มีนิสัยหาทางแก้ปัญหาชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายติดตัวไปในภพเบื้องหน้า ต้องทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานว่า อย่าให้ตัวเองมีความคิดเช่นนี้อีกเลย อ่านทั้งหมด

 

- ฆ่าตัวตาย เพราะเคยทำให้คนอื่นฆ่าตัวตาย

     เหตุที่เธอฆ่าตัวตายก็เพราะในอดีตได้เกิดเป็นผู้ชาย และก็มีนิสัยเจ้าชู้พร้อมทั้งอารมณ์ร้อน เวลาโกรธก็มักจะตบตีทำร้ายแฟนสาว ต่อมามีแฟนสาวคนหนึ่งที่หลงรักแต่ถูกทอดทิ้งก็ตรอมใจ เลยมีความเสียใจได้ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา วิบากกรรมที่ได้ทำให้แฟนสาวคนหนึ่งได้ฆ่าตัวตาย เลยต้องมาฆ่าตัวตาย อ่านทั้งหมด

ฆ่าตัวตาย เพราะความรัก

     ฆ่าตัวตาย เพราะผิดหวังในความรัก ฆ่าตัวตายเพื่อประชดผู้หญิงที่ตนเองรัก คล้ายกับภาพในอดีตชาติที่เคยรักและหลงผู้หญิงคนหนึ่ง (แต่ไม่ใช่คนในชาตินี้) ในชาตินั้น ได้ถูกผู้หญิงคนนั้นตัดรัก จึงคิดสั้นๆว่า “ถ้าฉันไม่ได้เธอมาเคียงข้าง ขอตายเสียดีกว่า” และได้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตาย และได้ฆ่าตัวตายเพราะความรักมาหลายชาติแล้ว หลังจากยิงตัวตาย กายละเอียดก็หลุดออกมาได้ไปวนเวียนอยู่ใกล้หญิงที่ตนหลงรัก เพื่อบอกรัก ด้วยความอาลัยอาวรณ์อยู่หลายวัน แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เรื่อง (ได้แต่รู้สึกเหมือนมีใครมาอยู่ใกล้ๆ วิตกกังวลและนอนไม่หลับ เห็นภาพของเพื่อนคนที่ตายเข้ามาอยู่ในความคิดตลอด) ภพชาติต่อไป ก็ยังมีผังวิบากกรรมฆ่าตัวตายนี้ติดอยู่ จนกว่าจะเข้าถึงพระธรรมกายในตัว จึงจะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้ อ่านทั้งหมด

อยากฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตาย

- ถ้าตายไป จะมีคนคิดถึงเราไหม

     วันหนึ่งตอนอยู่ ม.5 ลูกเกิดความรู้สึกเบื่อมาก จึงคิดฟุ้งซ่านว่า “ถ้าเราตายไป จะเป็นไงนะ จะมีคนร้องไห้คิดถึงเราหรือเปล่า เพื่อนๆ ที่โรงเรียนจะมีใครมางานศพของเราบ้าง ถ้าเราตาย เราคงจะได้รู้ และถ้าตายไป เราจะมาดูว่าใครมางานศพของเราบ้าง”

     จึงกินยานอนหลับจำนวน 20 เม็ดเพื่อฆ่าตัวตาย  เพราะคิดว่าตายโดยวิธีนี้คงไม่เจ็บ แต่ที่ไหนได้ ผ่านไปสักพักยาออกฤทธิ์ มีอาการหัวใจเต้นเร็วมาก เร็วจนแทบจะแตกเป็นเสี่ยงๆ รู้สึกทรมานมาก แล้วก็ไม่รู้ตัวอีกเลย ลูกหลับไปสองวันจึงฟื้น ขณะที่หลับไปลูกมีความรู้สึกเหมือนว่า ลูกเดินเข้าไปในบ้านของอา เห็นการสนทนากันของทุกคนที่นั่น แต่ไม่มีใครสนใจลูก ลูกยิ้มให้ใคร พูดกับใครก็ไม่มีใครสนใจสักคน ลูกจึงน้อยใจ เดินกลับบ้านแล้วก็ตื่นขึ้น และหลังจากนั้นลูกก็ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายอีกเลย เพราะเราตายแล้วก็ไม่เห็นมีใครสนใจ ชีวิตเรามีคุณค่า โชคดีจังที่เราไม่ตาย

     คิดฆ่าตัวตาย แต่ไม่ตาย เพราะกรรมในอดีตลูกเคยมีครอบครัวแล้วไม่รับผิดชอบดูแล ทำให้ครอบครัวอยู่ในสภาวะบ้านแตกสาแหรกขาด ทำให้ชาตินี้มาเกิดเป็นลูกกำพร้าพ่อแม่ อีกทั้งไม่มีบุญในการดูแลพ่อแม่ในอดีตด้วย และทำให้ท่านทั้งสองผิดหวัง และทำให้ลูกเมียคิดฆ่าตัวตาย แต่ไม่ได้ฆ่าตัวตายจริงๆ จึงทำให้ลูกแม้คิดฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตาย สิ่งที่ลูกเห็นตอนสลบ คือกายละเอียดหลุดไป แต่หัวต่อกายยังไม่ขาดจึงยังไม่ตายจริง แค่กายละเอียดหลุดไปเห็นจริงๆ เหมือนตัวตาย อ่านทั้งหมด

- คิดฆ่าตัวตาย แต่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ

    แม่เคยเกิดเป็นผู้ชาย และทำให้ภรรยามีความทุกข์ใจ เช่นเดียวกับที่ปัจจุบันที่แม่มีสามีที่ทำให้แม่ทุกข์ใจ  จนคิดฆ่าตัวตาย แต่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ เพราะไม่ได้มีกรรมถึงขนาดฆ่าตัวตาย หรือทำให้ใครเสียใจจนฆ่าตัวตาย อ่านทั้งหมด

ฆ่าตัวตาย

หยุด คิดฆ่าตัวตาย
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย จะกลายเป็นนิสัยฆ่าตัวตายข้ามชาติ

 

แก้ปัญหาด้วยวิธีฆ่าตัวตาย จะกลายเป็นนิสัยคิดฆ่าตัวตายข้ามชาติ

     พ่อยิงตัวตาย เพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งเคยผิดหวังในชีวิตด้วยเรื่องธุรกิจการงาน และครอบครัว เลยหาทางออกด้วยการผูกคอตาย นิสัยนี้จึงติดข้ามชาติมา เมื่อประสบทุกข์ของชีวิตก็หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย ตายแล้วดิ่งไปในมหานรกขุม 1 ทันที เพราะจิตเศร้าหมองมาก กำลังยิงตัวเองตายโดยอยู่ในท่ายิงตัวตายตอนเป็นมนุษย์ ตายแล้วตายอีกทุกข์ทรมานมาก แล้วนายนิรยบาลถือขวดน้ำกรดสีดำร้อนคอยกรอกสลับยิงตัวตาย มันเป็นกรรมเก่าของพ่อ อ่านทั้งหมด

- เจตนาทำเพื่อประชด หรือทำร้ายตัวเองก็ไม่ได้ เพราะ

     การ กินเครื่องดื่มชูกำลังมากๆ โดยมีเจตนา “ประชด , หรือทำร้ายตัวเอง” ก็จะมีวิบากกรรม คือ จะทำให้มีนิสัยคิดฆ่าตัวตายด้วยวิธีการต่างๆ  และอาจฆ่าตัวตายจริงๆได้ในชาติต่อๆไป ซึ่งก็จะทำให้ไปอบาย อ่านทั้งหมด

- ผังฆ่าตัวตาย

     น้องสะใภ้เป็นโรคเอสแอลอี คิดฆ่าตัวตายแต่ไม่ตายนั้น ก็จะเป็นผังติดตัวไป ที่เมื่อเจอปัญหาชีวิตก็จะคิดฆ่าตัวตาย อ่านทั้งหมด

-  ฆ่าตัวตายทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นบาป

     คุณแม่ของลูกฆ่าตัวตายทั้งๆที่รู้ว่าเป็นบาป เพราะกรรมในอดีต คุณแม่เคยปล่อยเงินกู้แล้วลูกหนี้ไม่อาจหาเงินมาใช้ได้ จึงบีบคั้นให้ลูกหนี้เอาเงินมาใช้ จนลูกหนี้ซึมเศร้าเฉาชีวิต เลยฆ่าตัวตาย ดังนั้น เมื่อกรรมตามมาส่งผลจึงทำให้คุณแม่เบื่อชีวิตคิดอยากตาย แล้วก็ฆ่าตัวตายในที่สุด อ่านทั้งหมด

เลิกนิสัยคิดฆ่าตัวตาย

     ต้องทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานว่า อย่าให้ตัวเองมีความคิดเช่นนี้อีกเลย
     ถ้าลูกไม่อยากคิดฆ่าตัวตายในภพชาติต่อไป ก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้ง ทาน ศีล ภาวนา เอาไว้ให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตบ่อยๆว่า อย่าได้คิดฆ่าตัวตายอีกเลย อ่านทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย
วิบากกรรมที่ทำให้ฆ่าตัวตาย

Case Study เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต
ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ 2
ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนที่ 3
ฆ่าตัวตาย เพราะปากร้ายทวงหนี้ในอดีต ตอนจบ
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม วิบากกรรมฆ่าตัวตาย
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม วิบากกรรมฆ่าตัวตาย 2
แม่ฆ่าตัวตาย สร้างพระแล้วไปไหน
สามีเป็นหมอ เรียนเก่ง...ยิงตัวตาย
ฆ่าตัวตายประชดรัก (27 พฤษภาคม 2547)
พยายามฆ่าตัวตาย สุดท้ายกลับได้เข้าถึงธรรม

กินยาตายแต่พ้นอบายเพราะลูกชายบวช ตอนที่ 1

กินยาตายแต่พ้นอบายเพราะลูกชายบวช ตอนที่ 2
กินยาตายแต่พ้นอบายเพราะลูกชายบวช ตอนจบ

ฆ่าตัวตาย 8 ครั้ง...แต่ยังไม่ตาย
ฆ่าตัวตาย กรรมหนัก นรกเป็นที่ไป
ฆ่าตัวตาย กรรมหนัก นรกเป็นที่ไป (2)
เขานัดกันผูกคอตาย (21 กุมภาพันธ์ 2547)
กรรมเจ้าชู้และเจ้าอารมณ์ (30 มกราคม 2547)

คิดสั้นทำไม

ฆ่าตัวตาย เพราะผิดหวังในความรัก
น้องชายกระโดดตึกตาย
เธอเห็นองค์พระ ตอนฆ่าตัวตาย
ก่อนฆ่าตัวตาย ข้างกายมีอนุโมทนาบัตร
สอง สี่ เท่ากับ สี่ สี่ หาทางออกให้กับชีวิตโดยการ “คิดฆ่าตัวตาย”
ฆ่าตัวตายด้วยการเชือดข้อมือตัวเอง
ฆ่าตัวตาย เพราะเรื่องเมียน้อย เหงาตัวเท่าไหน, เหงาตัวเท่าคาราบาว
อธิษฐานจิตผิด (27 มีนาคม 2547)
รถชนเสาไฟฟ้า กรรมพาบริวารไปตายเพราะความดื้อรั้น ตอนที่ 2

คุณพ่อของลูกต้องจบชีวิตของตัวเอง ด้วยการฆ่าตัวตาย เพราะวิบากกรรมในอดีต

อิสลามสร้างพระ ทุกข์ใจกับสามีถึงขนาดต้องฆ่าตัวตาย
ใจเย็นก่อน...เจ๊อย่าเพิ่งตาย
ชายชุดขาวบนภูชีฟ้า
ตายแล้วไปไหน เมื่อผูกใจไว้กับเจ้าแม่
ถูกตราหน้าว่า ฆ่าพ่อ
กรรมบีบคั้นให้ฆ่าตัวตาย
ติงต๊องตอกย้ำ, ผูกแล้วผูกอีก
ตายพร้อมกัน 6 ศพ
บ้านนี้เจ้าที่แรง
ฉันจะดูแลเธอเอง
เกย์ขายบริการ
อาถรรพ์..!!สะพานข้ามลำน้ำโขง
ฆ่าสัตว์บูชายัญ , จดหมายลูกโซ่
คำวิงวอนจากลูกถึงพ่อติดเบียร์
ผมขาดรอยยิ้มคุณไม่ได้
ลูกสาวโดนรถทับตายตอนจัดปล่อยปลา
สงสัยจัง, คุณย่าคุณยายที่รัก
กุมารทอง (4 ธันวาคม 2546)
ติดจานให้ไม่ยอมดู ปล่อยชีวิตให้หดหู่ พาไปสู่ความตาย
คุณไสยปล่อยหนังควาย, บุญดูแลบิดามารดาคุ้มอบาย
ห้ามปวดตับ, ห้ามดับจิต
ลมหนาวและดาวเดือน
เธอคือลมหายใจ
ชีวิตผมกำกับไม่ได้
พลังสตรีใจสั่ง, พลังฝ่ามือเพชร
หัวหน้าสายส่งเด็กสาวไปเป็นโสเภณี เรื่องที่ 1
อัศจรรย์วันเดียว 3 ครั้ง
คุณจะเลือกใครก็แล้วแต่ใจของคุณ
ต่างภพ, ควาน, แม่พลอย
ถูกปล้น ขโมย หลายครั้ง
อดีตชาติเหมือนชีวิตพระมหาบางรูป
แต่งแล้วไม่ให้แตะ
Case Study
Case Study
คนจนมีสิทธิ์นะครับ
โดนรัดคอ ตั้งแต่อยู่ในท้อง
ลาว-ปารีส...จะตั้งศูนย์ที่ปารีส
หญิงในร่างชาย ผู้มีจิตใจดีงาม
ท้องไม่ทำแท้ง
ปิดบ่อนไก่
ลูกครึ่งอิหร่าน บวชและสร้างพระ
แรงศรัทธา
ทนเอาหน่อย ต่อยใช้หนี้ ตอนที่ 1
ผมขาดเธอไม่ได้จริง ๆ
คาถา...ค้นหาพระเครื่องโบราณ
ฮ๊อบๆ เหาะขึ้นเหาะลง, hop hop กันหน่อย ค่อยๆ เหาะ
แม่จะเป็นอะไรก็ห่วงใยลูกเสมอ
ยิ่งมองยิ่งงาม ตอนที่ 4
ฉันเป็นภรรยาหรือว่าทาสี
กระสุนฝังลืม
ถามฟ้าหารัก
ก้อนเนื้อในท้องมีเส้นผม กระดูก
ม่วยหายช้ำ
มรสุมอ้วน - มรสุมรัก
รักเกินตัดใจ
สาธุชนโดดน้ำตาย น้องชายขาเป๋
คันได้แต่ห้ามปวด
บ้านผีสิง
ผิดฝาผิดตัว และตายก่อนกฐิน
เธอคือสุดหัวใจของฉัน, พลังรัก..ที่ปราศจากเงื่อนไข
ขออุ้มหน่อย (ลุงถูกอุ้ม หลานก็น่าอุ้ม)
เช้าเห็น เย็นตาย
เหตุเพราะเหล้า จึงเมาแล้วต้องตายด้วยกัน
แม่ไปดำน้ำ...เป็นเจ้าหญิงนิทรา, พ่อตายไม่รู้สาเหตุ
คีรอยด์ ไสยเวท (ตุ๊กตาขี้เกียจ และคีรอยด์)
ถนนสายความฝัน

เรื่องของคนเคยคิดฆ่าตัวตาย

จะบวชเป็นพระแท้ เพื่อให้โยมแม่ยิ้มได้อีกครั้ง
ตื่นจากโลกแห่งความตาย

สร้างพระให้น้อง
Case Study
แด่คุณครูด้วยโมดูล
มันเป็นของรักนะ

บทความอื่นๆ

ศีล 5 การรักษาศีล5
ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ
รับมือกับความผิดหวัง
อายุสั้น ไม่ทันเห็นกรรม
ทางลัด ในการเข้าถึงธรรม
ชาตินี้ชาติหน้า

ตายแล้วไม่สูญ

 

อยากคิดฆ่าตัวตาย เพราะพ่อแม่ไม่สนใจ


http://goo.gl/f4MiTy


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย
      คําที่มักเขียนผิด ภาษาไทยในพุทธศาสนา
      6 "ข้อที่ควรรู้" ความสำคัญของอุโบสถ
      คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด
      คำถามน่ารู้ เกี่ยวกับ "สุนทรภู่"
      ความเป็นมาของอุโบสถ
      ว่าด้วยเรื่อง...ลูกนิมิต
      7 สิ่งที่จะได้จากการบวช
      มกุฏพันธนเจดีย์
      วันประชากรโลก
      ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน
      วันดินโลก ( World Soil Day)   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related