กินเจ 2557 ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ

กินเจ 2557 เทศกาลกินเจมีความเป็นมาอย่างไร อาหารเจมีอะไรบ้าง กินเจได้บุญจริงหรือไม่ ถ้าไม่กินเเจ กินเนื้อสัตว์ แต่ไม่ได้ฆ่าเองจะบาปไหม https://dmc.tv/a18832

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 24 ก.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 13847 ]

กินเจ 2557


กินเจ ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลกินเจ

กินเจ

กินเจคืออะไร

      ในแต่ละปีเราคงจะได้พบเห็นเทศกาลกินเจ ซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นธงเจสีเหลืองๆ โดยในปี 2557 นี้ มีกำหนดการกินเจถึง 2 ครั้ง เนื่องจากในปี 2557 นี้ ปฏิทินจีนมีเดือน 9 สองครั้ง ทำให้มีเทศกาลกินเจ 2 ครั้งด้วยกัน คือ

          ครั้งที่ 1 ตรงกับวันที่ 24 กันยายน-2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

          ครั้งที่ 2 ตรงกับวันที่ 24 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

          สำหรับบางท่านอาจกินเจล่วงหน้า 1 วัน หรือที่เรียกว่า "ล้างท้อง"

หลายๆ ท่านเกิดความสงสัยว่า จริงๆ แล้วเรากินเจไปเพื่ออะไรกันแน่ กินเจเพื่อให้ได้บุญ แล้วได้บุญจริงไหม การกินเจมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทำไมต้องกินเจ มาติดตามข้อเท็จจริงกันได้เลยค่ะ...

 

ประวัติความเป็นมาของเทศกาลกินเจ

      โดยทั่วไปแล้ว การกินเจในช่วงเทศกาลนั้น คนทั่วไปมีความมุ่งหวังว่าจะได้เป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว การกินอาหารกับบุญนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ต้องพิจารณาแยกกัน ถ้าเรากินแต่อาหารเจ แต่เราไม่ได้รักษาศีลด้วย ก็คงไม่ได้บุญ แต่ถ้าเราทำบุญทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติภาวนาไปด้วย แม้ไม่ได้กินอาหารเจย่อมได้บุญ ดังนั้น เราอาจเคยได้คำโบราณว่าถือศีลกินเจ อย่างนี้จะได้บุญ ซึ่งจะอธิบายให้ละเอียดขึ้นดังนี้ ..

อาหารเจ

      อาหารเจเป็นอาหารที่มีประโยชน์ และไม่มีพิษต่อร่างกาย เพราะได้โปรตีนจากถั่วต่างๆ และย่อยง่าย ดีต่อระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ผู้ที่รับประทานอาหารเจ เลือกรับประทานข้าวกล้อง (ใช้แทนข้าวขาว) โปรตีนเกษตร (แทนเนื้อสัตว์) ผักสด เห็ดหอม ถั่วนานาพันธุ์ เต้าหู้ แป้งหมี่กึงได้ ปัจจุบันมีเมนูอาหารจำนวนมาก ซึ่งหลายเมนูทำเลียนแบบเนื้อสัตว์ได้เหมือนจริง เช่น ขาหมูเจที่ทำจากแป้ง และถั่ว ฯลฯ

กินเจ

     การกินอาหารเจจะงดกินผักฉุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง ซึ่งประกอบไปด้วยพืชผัก 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม (หัวกระเทียม, ต้นกระเทียม) หัวหอม (ต้นหอม, ใบหอม, หอมแดง,หอมขาว,หอมหัวใหญ่) หลักเกียว (ลักษณะคล้าย หัวกระเทียม แต่เล็กกว่า) กุ้ยช่าย (ใบคล้ายใบหอม แต่แบนและเล็กกว่า) ใบยาสูบ (บุหรี่,ยาเส้น,ของเสพติดมึนเมา) ผักเหล่านี้เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นรุนแรง นอกจากนี้ยัง ให้โทษทำลายพลังธาตุในร่างกาย

กินแต่พืชผักได้บุญจริงไหม

      ถ้าเราศึกษาองค์ของระบบนิเวศ ก็จะพบว่าประกอบไปด้วย ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต(abiotic component ) และส่วนประกอบที่มีชีวิต(biotic component) ส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อากาศ  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น สำหรับส่วนประกอบที่มีชีวิต(biotic component) ก็จะแบ่งออกได้เป็น

1 ผู้ผลิต(producer) ได้แก่ พืชสีเขียว แพลงก์ตอนพืช และแบคทีเรียบางชนิด
2 ผู้บริโภค(consumer) คือ เป็นพวกที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้เอง เรียกว่า พวกเฮเทอโรทอป(Heterotroph) ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร ได้แก่

2.1 สิ่งมีชีวิตทีกินพืชเป็นอาหาร(Herbivore) เช่น กระต่าย วัว ควาย และปลาที่กินพืชเล็กๆ ฯลฯ
2.2 สัตว์ที่ได้รับอาหารจากการกินเนื้อสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร(Carnivore) เช่น เสือ สุนัขจิ้งจอก ปลากินเนื้อ ฯลฯ
2.3 สัตว์ที่กินทั้งสัตว์ กินพืช และสัตว์กินสัตว์(Omnivore) เช่น คน

3 ผู้ย่อยสลาย(decompser) เป็นพวกที่ไม่สามารถปรุงอาหารได้แต่จะกินอาหารโดยการผลิตเอนไซน์ออกมาย่อยสลายแร่ธาตุต่างๆ ในส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต

   ทีนี้เราจะเห็นว่าสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารมีอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น วัว ควาย กระต่าย สัตว์เหล่านี้กินหญ้า กินผักอยู่ทุกวัน แต่ก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไร เพราะไม่ได้บุญจากอาหารที่กิน ถ้ากินแต่ผัก ไม่กินเนื้อ แล้วได้บุญ เราคงมีโอกาสได้เห็นสัตว์เหล่านี้บินได้ เหาะได้บ้างแล้ว แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ เพราะสัตว์เหล่านั้นด้อยโอกาสในการสั่งสมบุญทำสมาธิอย่างมนุษย์ ด้วยลักษณะทางกายภาพที่มีร่างกายขวางกับพื้นโลก ทำให้นั่งสมาธิหาศูนย์กลางกายไม่ได้

การไม่กินเนื้อ กินเฉพาะผักเป็นการสนับสนุนให้คนเลิกฆ่าสัตว์ ลดการฆ่าได้จริงหรือ

      ถ้าเรามองรวมๆ ก็เหมือนจะจริง เพราะถ้าเราไม่ซื้อ คนขายก็คงจะขายให้ใครไม่ได้ ก็คงจะเลิกขายไปเอง การฆ่าสัตว์ก็คงไม่มี ...

     แต่เราต้องยอมรับว่าในความเป็นจริงนั้น เราไม่ซื้อ ก็มีคนอื่นซื้ออยู่ดี ถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจกฎแห่งกรรม ก็จะเข้าใจว่าการที่ต้องเกิดมาถูกฆ่าก็เพราะเคยทำกรรมเข่นฆ่าชีวิตเขาเอาไว้  จึงต้องมาถูกฆ่าแบบเดียวกัน การจะหยุดวงจรการเข่นฆ่านี้ก็คือ การให้คนมีความเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนา ที่สอนเรื่องกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด หลักสัมมาทิฏฐิ คือ การมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อคนเข้าใจ ก็จะมีหิริ โอตตัปปะ คือ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป และผลของบาป เมื่อนั้น การเข่นฆ่ากันก็จะไม่มีโดยปริยาย

    ส่วนการกินผัก ก็ไม่ได้ช่วยให้การฆ่าลดลง เพราะตั้งแต่การลงมือไถพรวนเพื่อเตรียมการเพาะปลูก สิ่งมีชิวิตในดินก็ต้องถูกฆ่าตายอยู่ดี และการกำจัดหนอน แมลงต่างๆ เป็นต้น

 

กินเจได้บุญจริงหรือไม่

กินเจอย่างไรให้ได้บุญ

      เราต้องเข้าใจว่าบุญคืออะไร ทำอย่างไรจะเกิดบุญ บุญคือพลังงานอย่างหนึ่ง ละเอียด ปราณีต ทรงพลัง บุญเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ให้ห่างไกลจสกกิเลสเครื่องเศร้าหมอง  ถึงแม้เราจะมองไใ่เห็นบุญ แต่เราสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งบุญ เช่น เวลาที่เราทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ความปลาบปลื้ม ความปีติ ความสบายใจ จิตใจผ่องใส สิ่งเหล่านี้คืออาการของบุญ

     เรื่องกระแสบุญนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตรัสไว้ในปฐมปุญญาภิสันทสูตรว่า เวลาบุญเกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นสายธาร เหมือนท่อธารแห่งบุญไหลไปยังผู้ทำบุญ ดังนี้ “เมื่อภิกษุบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัย ของทายกใด แล้วเข้าเจโตสมาธิ ท่อธารบุญกุศล ย่อมไหลไปสู่ทายก (ผู้บริจาคทาน) นับประมาณมิได้ นำสุขมาให้ ให้ผลอันเลิศ มีสุข เป็นวิบาก ดุจแม่น้ำทั้งหลายไหลลงสู่ทะเลฉะนั้น” (มก. 35/178)

     การจะได้บุญได้กุศล ไม่ใช่เอาบุญจากการกินอาหารอย่างเดียวเท่านั้น เพราะจะทำให้กลายเป็นความหลงผิดไป แต่เราจะต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (ทางมาแห่งบุญ 10 ประการ) ดังต่อไปนี้ด้วย

1.    ทานมัย บุญจากการทำทาน
2.    สีลมัย บุญจากการรักษาศีล
3.    ภาวนามัย บุญจากการเจริญสมาธิภาวนา
4.    อปจายนมัย บุญเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมต้น
5.    เวยยาวัจจมัย บุญจากการช่วยเหลือการงานที่ถูกที่ควร
6.    ปัตติทานมัย บุญจากการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่น
7.    ปัตตานุโมทนามัย บุญจากการอนุโมทนา
8.    ธัมมัสสวนมัย บุญจากการฟังธรรม
9.    ธัมมเทสนามัย บุญจากการแสดงธรรม
10.  ทิฏฐุชุกัมม์ บุญจากการทำความเห็นให้ตรงความเป็นจริง

วัตถุประสงค์ในการกินเจต้องชัดเจน

1. กินเพื่อสุขภาพ กินเจเพราะว่าอาหารมังสวิรัตนี้มันถูกกับโรคของเรา คือถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วหันมากินเจแทน ทำให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ กินเพื่อสุขภาพ ไม่ใช่กินเจเอาบุญ ถ้ากินเจเพื่อสุขภาพก็กินไปเถอะ
2. กินเพื่อดำรงชีวิต หาอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในบริเวณนั้นได้ยาก คือกินอาหารนั้นเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป

ถ้าเราไม่ได้กินเจควรทำอย่างไร

การจะหาอาหารมากินกันแต่ละมื้อ พึงนึกดังนี้
            1.  ไม่ฆ่าเอง
            2.  ไม่สั่งให้ใครฆ่า
            3.  ไม่รู้ไม่เห็นในการฆ่านั้นๆ
            4.  ไม่รู้ด้วยว่าเขาฆ่าเพื่อเจาะจงเอาไว้เพื่อให้เรา
 
เพราะฉะนั้นเมื่อมีในท้องตลาดอย่างไร ก็ซื้อมาอย่างนั้น กินกันไป ไม่ได้ฆ่าใคร เท่านี้ ไม่ว่าจากอาหารเจหรือไม่เจ ก็เอาเรี่ยวแรงที่ได้ ไปทำความดีให้เยอะๆ ช่วยกันไปเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกที่ยังไม่รู้ความจริงของชีวิต ว่าคนเราเกิดมาทำไม มีอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิต ด้วยการชักชวนให้ละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ให้มาบวชพระ ทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ถ้าทุกคนในโลกนี้เข้าใจตรงกัน เมื่อนั้นโลกของเราก็จะปราศจากการเข่นฆ่า

กัลยาณมิตร

บทความเกี่ยวกับการกินเจและอาหารมังสวิรัติ

การกินอาหารมังสวิรัต หรือกินเจนั้นได้บุญจริงหรือไม่ ?
บุญคืออะไร
บุญคือมิตรแท้
เนื้อนาบุญคืออะไร
ใครคือเนื้อนาบุญ

บทความอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกับการกินเจ

การไหว้เจ้าที่
วันตรุษจีน
วันสารทจีน

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการกินเจ ไหว้เจ้า

การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ของเซ่นไหว้จะไปถึงบรรพบุรุษหรือไม่
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับสามารถรับอาหารเช่นไหว้หน้าหลุมศพได้หรือไม่
การเอาอาหารไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษนั้นท่านจะได้รับหรือไม่

พอเลิกไหว้ศาลพระภูมิแล้วรู้สึกกังวลใจควรทำอย่างไรดี
บุญก็ทำ เจ้าก็ไหว้

 

Case Stuty เกี่ยวกับการกินเจ ไหว้เจ้าที่น่าศึกษา

หมาเห็นหมาคร้าม แมวเห็นแมวกลัว
ไม่ได้เจตนา
ทำไมเขานุ่งกางเกงแดง

หมอลำม่วย
BK19
เมืองพระรถ เมรี


http://goo.gl/VirPDp


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน
      วันดินโลก ( World Soil Day)
      การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน
      พุทธศาสนากับภาษาไทย
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร