ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกายที่เราได้เห็น ได้มาทำบุญได้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่ในทุกวันนี้ https://dmc.tv/a15314

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมกาย
[ 13 มี.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 24760 ]

วิชชาธรรมกาย

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

     เมื่อตอนที่คุณยายอาจารย์พบกับหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ หลวงพ่อมาขอคุณยายอาจารย์บวช คุณยายอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปเรียนมาให้จบเสียก่อนแล้วจะบวชให้ หลวงพ่อธัมมชโยซึ่งตอนนั้นคือ นายไชยบูลย์ สุทธิผล ก็ไปเรียนสอบเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ก็เพียรธรรมะปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์สม่ำเสมอ คุณยายอาจารย์เห็นว่าเป็นคนเอาจริง จึงได้เมตตาสั่งสอนธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งให้ ต่อมาก็ได้พาลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์อีกมากมายและหนึ่งนั้นคือ นายเผด็จ ผ่องสวัสดิ์ ปัจจุบันคือหลวงพ่อทัตตชีโว

     ต่อมาเมื่อหลวงพ่อธัมมชโยบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชชาธรรมกายให้กว้างขวางออกไปด้วยบุญบันดาล คุณหญิงประหยัด แพทยวงศาวิสุทธาธิบดี ก็ยกที่ดินให้ 196 ไร่ อยู่ที่ ต.คลองสาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 
อุโบสถ วัดพระธรรมกาย  อุโบสถวัดพระธรรมกายเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520
เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2525

วัดพระธรรมกาย

     คุณยายอาจารย์เล่าให้ฟังว่า.....คุณยายอาจารย์จะมีถุงกระดาษสีน้ำตาลเก่าๆ อยู่ใบหนึ่ง เวลาที่ใครๆ ถวายปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัว คุณยายอาจารย์จะเก็บสะสมไว้ในถุงใบนี้ เมื่อตัดสินใจสร้างวัด คุณยายอาจารย์ก็เทปัจจัยในถุงใบนี้ออกจนหมด นับดูปรากฏว่ามีเงินอยู่ 3,200 บาท คุณยายอาจารย์ถวายเงินนั้นเพื่อเป็นทุนสร้างวัดจนหมด น้ำใจท่านยิ่งใหญ่ปานนั้น ท่านทำบุญเต็มกำลังดังที่ท่านสอนให้พวกเราทำเสมอและยังให้กำลังใจลูกศิษย์อีกว่า การจะสร้างคนให้มีระเบียบวินัยอยู่ในศีลในธรรม เป็นคนดียอมสละอุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนาสักคนหนึ่งนั้น มีเงินร้อยล้านก็ไม่แน่จะสร้างได้ แต่นี่ยายมีคนดีๆ อยู่ตรงหน้าถึง 11 คน เท่ากับยายมีเงินทุนเป็นพันล้าน ยายมั่นใจว่าจะต้องสร้างวัดได้สำเร็จ
 
     ในเวลาทำงานหนักคุณยายอาจารย์สังเกตแล้วเห็นว่า ทำงานหยาบกันมากใจชักจะคลายความละเอียดลง คุณยายอาจารย์ก็จะบอกว่ามานั่งสมาธิ(Meditation)เอาความละเอียดกันก่อนนะ หรือไม่ก็วันนี้อย่าพึ่งประชุมเลยนะมาช่วยกันจัดดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้ากันดีกว่า ด้วยวิธีการนุ่มนวล ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของคุณยายอาจารย์นี้ กิจการงานทั้งหลายก็ลุล่วงไปด้วยดี วัดพระธรรมกายสร้างได้สำเร็จได้ก็เพราะคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงนั่นเอง

     แต่กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกายที่เราได้เห็น ได้มาทำบุญได้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่ในทุกวันนี้ คุณยายอาจารย์ต้องทำงานหนักสุดชีวิต ผู้ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จและความรู้สึกนึกคิดของคณะทำงานก็คือคุณยายอาจารย์ คุณยายอาจารย์จะเป็นผู้ให้กำลังใจเป็นผู้คอยคัดท้ายนาวาของคณะผู้ทำงานให้อยู่บนเส้นทางบุญ คุณยายอาจารย์จะใช้บุญเป็นที่ตั้ง เมื่อเห็นว่าจะออกนอกเส้นทางบุญท่านก็จะตะล่อมจิตตะล่อมใจของทุกคนให้อยู่ในบุญและก้มหน้าก้มตาสร้างวัดเพื่อเอาบุญ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักการสร้างบุญและการเข้าถึงพระธรรมกายกันต่อไป

     ชีวิตของคุณยายอาจารย์จึงเป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตลอดกาลนาน ชีวิตอันยิ่งใหญ่จิตใจอันงดงามของคุณยายอาจารย์ซ้อนอยู่ภายในวิถีชีวิตสันโดษ เรียบง่าย ในร่างกายที่บอบบาง ในแววตาที่สุกสว่างเปี่ยมด้วยพลังแห่งนักสู้ ผู้ไม่รู้จักคำว่าท้อ และแม้ว่าคุณยายอาจารย์จะไม่รู้หนังสือเลย แต่คุณยายอาจารย์รู้จักตนเอง รู้จักทุกสิ่งจากธรรมะซึ่งเป็นของจริงด้วยปัญญาอันสว่างไสวของคุณยายอาจารย์ วัดพระธรรมกายอันสง่างามจึงได้ปรากฏบนแผ่นดินนี้ พร้อมกับการสร้างวัด คุณยายอาจารย์ยังได้อบรมคุณธรรมแก่ศิษย์ทั้งหลาย ให้เป็นผู้มีกาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์มุ่งสู่มรรคผลนิพพาน
 
พิธีจุดไฟแก้วสลายร่าง 

     บัดนี้แม้ว่าคุณยายอาจารย์ได้ละสังขารแล้ว และได้จัดพิธีจุดไฟแก้วสลายร่างของท่านอย่างสมเกียรติ โดยมีเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการกว่า 30,000 รูป และสาธุชนจำนวนกว่า 200,000 คน จากทั้งในและต่างประเทศ เดินทางมาร่วมพิธีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ที่ผ่านมา แต่คุณธรรมความดีที่มีต่อชาวโลกของท่านยังคงอยู่คู่โลกต่อไปตราบนานเท่านาน


ชมวิดีโอประวัติวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชชาธรรมกาย 

ธรรมกาย กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
ประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
 
วัดพระธรรมกาย
 

http://goo.gl/xQfW7


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ความรู้เรื่องธรรมกาย
      ความหมายของกายในคำว่าธรรมกาย ตอนที่ 2
      ความหมายของกายในคำว่าธรรมกาย
      ความหมายของ ธรรม ในคำว่า ธรรมกาย
      ธรรมกาย ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทยุคต้น
      มหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
      วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์
      ธรรมกาย กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร