๔๙ พรรษา วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม

เมื่อถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายต่างรำลึกเสมอว่าเป็น “วันธรรมชัย” (วันแห่งชัยชนะโดยธรรม) คือ วันที่หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เข้าบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ https://dmc.tv/a20394

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย
[ 10 ส.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 2769 ]
๔๙ พรรษา
วันธรรมชัย วันแห่งชัยชนะโดยธรรม
 
เรื่องโดย : จันทร์ซีโร่
จากวารสารอยู่ในบุญ ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


    เมื่อถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ของทุกปี เหล่าศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายต่างรำลึกเสมอว่าเป็น “วันธรรมชัย” (วันแห่งชัยชนะโดยธรรม) คือ วันที่หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย เข้าบรรพชาอุปสมบท ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

    
หลวงพ่อธัมมชโยเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
 
วันที่๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ พระเทพญาณมหามุนี บรรพชาอุปสมบท ณ พระ<a href=http://www.dmc.tv/search/อุโบสถ title='อุโบสถ' target=_blank><font color=#333333>อุโบสถ</font></a>วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
วันที่๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ หลวงพ่อธัมมชโย
บรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

     ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวรเวที (ปัจจุบันคือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ)เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า “ธมฺมชโย”

      นับตั้งแต่
หลวงพ่อธัมมชโย เข้าสู่เพศสมณะ ท่านก็ทุ่มเทอุทิศตนเผยแผ่และสืบทอดความประเสริฐสูงส่งแห่งพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านพระปริยัติและธรรมปฏิบัติ จนกระทั่งได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น
 
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ หลวงพ่อธัมมชโย

    - ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระสุธรรมยานเถร เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

    - ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

    - ได้รับรางวัลสถานีวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่นจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (พ.ศ. ๒๕๕๑)
 
ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records)
ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records)

    - ได้รับโล่เกียรติยศ ๓ ปีซ้อน (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) จากกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด (Guinness World Records) จากการจัดงานเดินธุดงค์ธรรมชัย ซึ่งสามารถทำสถิติใหม่ในประเภท “การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก”

    - ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา (พ.ศ. ๒๕๕๖)
 
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์ โบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์
โบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน

   - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์โบราณสถาน Mes Aynak แห่งอัฟกานิสถาน ในฐานะบุคคลสำคัญที่ร่วมมือกับนานาชาติรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์และปกป้องพุทธโบราณสถาน เพื่อรักษาให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของโลก (พ.ศ. ๒๕๕๖)

   - ได้รับโล่เกียรติยศจากคณะสงฆ์และคณะครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ในฐานะที่ให้การสนับสนุนเครื่องบริโภคอุปโภคและกองทุนเพื่อหนุนแรงใจในการทำงานในพื้นที่มาตลอดทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า ๑๑ ปี
 
ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
ได้รับโล่เกียรติยศ Noble Peace Award
จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา

     ในวาระมหามงคลสมัย “วันธรรมชัย” หรือวันเกิดใหม่ในเพศสมณะของหลวงพ่อธัมมชโย เหล่าศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งในปีนี้มีบุญพิเศษ คือ ในช่วงสายมีพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคแด่คณะพระภิกษุ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล และในช่วงบ่ายมีการนั่งสมาธิ(Meditation)เข้ากะรอบพิเศษพร้อมกันทั่วโลก โดยผู้ที่ไปนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกจะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุด ที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อว่า “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”
 
ผู้ที่ไปร่วมนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุดที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อให้ว่า “ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”
ผู้ที่ไปร่วมนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
จะได้รับดวงแก้วกายสิทธิ์รุ่นพิเศษสุดที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาตั้งชื่อให้ว่า
“ดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส”

    ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้มีบุญทุกคนรวยสวนกระแสภาวะเศรษฐกิจ (ดวงแก้วนี้จะมอบให้เฉพาะผู้ที่ไปเข้ากะในวันธรรมชัยวันเดียวเท่านั้น)
 
     สุดท้ายนี้ คณะศิษยานุศิษย์และกัลยาณมิตรทั่วโลกขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่พวกเราทั้งหลายในการสร้างบารมีไปตลอดสิ้นกาลนานเทอญ

บทความที่เกี่ยวข้อง....
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย
      "ทั่วโลกยกย่องหลวงพ่อธัมมชโย เผยแผ่พุทธธรรม สร้างสันติภาพโลก"
      พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในวันคุ้มครองโลก
      น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 72 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      โอวาทคุณครูไม่ใหญ่ช่วงเข้าพรรษา
      เสียงหลวงพ่อธัมมชโย นำสัมมา อะระหัง 300 ครั้ง
      70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการสร้างศาสนสถาน
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านสาธารณสงเคราะห์
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการเผยแผ่ต่างประเทศ
      ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ : โครงการด้านเยาวชน

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร