บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก

ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง น่าจะได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่เราจะปลาบปลื้มไปได้ตลอดทั้งชีวิต และสิ่งที่จะเป็นความปลื้มที่ว่านี้ ก็คือการบรรพชาสามเณร 1,000,000 รูป ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อันยาวนาน.. https://dmc.tv/a18244

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 23 มิ.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 3978 ]
บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
เรื่องโดย : จันทร์ซีโร่
จากวารสารอยู่ในบุญเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
 

    
ชีวิตของเราชีวิตหนึ่ง น่าจะได้ทำสิ่งอัศจรรย์ที่เราจะปลาบปลื้มไปได้ตลอดทั้งชีวิต และสิ่งที่จะเป็นความปลื้มที่ว่านี้ ก็คือการบรรพชาสามเณร 1,000,000 รูป ที่ไม่เคยบังเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อันยาวนาน..
 
     ในวันนี้ สิ่งอัศจรรย์สิ่งนี้กำลังรอคอยพวกเราทั้งหลายมาร่วมมือกันทำให้ปรากฏขึ้นเพราะการดำเนินโครงการอัศจรรย์เช่นนี้จะสำเร็จได้ มิใช่อาศัยเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหลายบุคคลและหลายองค์กร ในเมื่อเราทั้งหลายเป็นผู้โชคดีที่มาเกิดในยุคที่จะมีสิ่งอัศจรรย์เช่นนี้ เราจึงควรมีส่วนร่วมในการทำสิ่งนี้ให้ปรากฏเป็นจริง ซึ่งนอกจากจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตัวเราไปแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ยังมีคุณค่าทั้งแก่ผู้บวช ครอบครัว สังคม ประเทศชาติศาสนา และจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นอีกด้วย

       ชีวิตสามเณร เหล่ากอของสมณะชีวิตของสามเณรหรือเหล่ากอของสมณะเป็นชีวิตในอุดมคติ ที่ชาวโลกทั้งหลายต่างปรารถนา เพราะเป็นชีวิตที่สงบ ร่มเย็นมีคุณค่า และมีเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งเกียรติอันสูงยิ่งนี้ ไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองมนุษย์เท่านั้น แต่ยังตามไปปรากฏในสัมปรายภพอีกด้วย และที่สำคัญชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรงไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้นการตัดสินใจมาประพฤติพรหมจรรย์และอุทิศตนมาเป็นเหล่ากอของสมณะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและสูงค่ายิ่ง ดังที่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ปรารภเสมอว่า
“เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด”
 

     สามเณรหนึ่งล้าน ช่วยบันดาลสันติสุขโครงการนี้มีเป้าหมายว่า สามเณรที่มาร่วมกันบรรพชานับล้านรูป จะตั้งใจฝึกตนทนหิว บำเพ็ญตบะ เป็นนักบวชแท้ ที่มุ่งมั่นปรับปรุงแก้ไขและฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว และหากสามเณรมีโอกาสทำหน้าที่เป็นผู้ให้แสงสว่างแก่โลกนำพาเพื่อนมนุษย์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและรู้จักเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงได้ด้วยแล้วย่อมถือว่าเป็นการช่วยกันกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ และถึงแม้สามเณรทั้งหลายยังเยาว์วัยอยู่ แต่หากท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่

      ดังเช่นพระโพธิสัตว์ผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปสู่โลกแห่งสันติสุขแล้ว ย่อมถือเป็นการดำเนินตามรอยบาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียว

       ส่งเสริม...สนับสนุน...ประสานงานสามเณรหนึ่งล้านจะเป็นจริงข่าวโครงการบรรพชาสามเณร 1,000,000 รูป ที่กำลังเริ่มกระจายไปในหมู่พุทธศาสนิกชน เป็นที่อนุโมทนาสาธุการของมหาชนทั้งในและต่างประเทศ และต่างปรารถนาที่จะมีส่วนในโครงการมหัศจรรย์นี้
 

      สำหรับการมีส่วนร่วมในโครงการนั้นนอกจากเราจะช่วยกันไปเชิญชวนกุลบุตรลูกหลาน ญาติมิตร ที่มีวัยเหมาะสมให้เข้ามาบรรพชาแล้ว ยังเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการบรรพชาได้ด้วย โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ ด้วยการสะสมปัจจัยวันละเล็กละน้อยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันเริ่มโครงการในปีพุทธศักราช 2559 เช่น อาจจะสะสมไว้วันละ 20 บาท และเมื่อวันบรรพชาสามเณร 1,000,000 รูป มาถึงปัจจัยที่เราเก็บสั่งสมไว้นี้ก็จะมีส่วนในการสร้างความสำเร็จแก่โครงการอัศจรรย์นี้ และสร้างความปีติแก่เราอย่างยากที่จะลืมเลือนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแสนนานเท่าใดก็ตาม ทุกสิ่งที่เราทำลงไปเพื่อโครงการบรรพชาสามเณร 1,000,000 รูป จะกลายเป็นตำนานแห่งความอัศจรรย์ ที่เราทุกคนปีติยินดีเสมอว่า เราคือบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน และผลักดันให้โครงการนี้บังเกิดเป็นจริง

      ชีวิตของสามเณรยังเป็นทางลัดตัดตรงไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ดังนั้น การตัดสินใจเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์และอุทิศตนมาเป็นเหล่ากอของสมณะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและสูงค่ายิ่ง


http://goo.gl/pzfjif


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
      การแต่งกายไปวัด เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องและสุภาพงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร