เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7714

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ประสูติ
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 24230 ]
พุทธประวัติ
 
 เลือกเกิดได้ด้วยพระบารมี

 พระองค์ทรงตรวจดู “ปัญจมหาวิโลกนะ”
 คือ 1. ทวีป 2.ประเทศ 3.อายุขัยของมนุษย์
 4.ตระกูล 5. มารดา เมื่อทรงเห็นว่ามีครบทั้ง 5 ประการ
ที่เหมาะแก่การตรัสรู้แล้ว จึงทรงรับคำเชิญมาเกิด
และทรงเลือกเกิดในตระกูลกษัตริย์
ซึ่งเป็นตระกูลสูง พระราชบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ
 พระราชมารดา คือ พระนางสิริมหามายา
 ในวันเสด็จลงสู่พระครรภ์
พระราชมารดาทรงพระสุบิน (ฝัน) ว่า
มีพญาช้างเผือกนำดอกบัวขาวมาถวาย
 
 

http://goo.gl/ULiRu


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2561 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2561 ประวัติวันวิสาขบูชา