พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7742

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > ประกาศพระศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 24647 ]
พุทธประวัติ - <a href=http://www.dmc.tv/search/พระพุทธศาสนา title='พระพุทธศาสนา' target=_blank><font color=#333333>พระพุทธศาสนา</font></a> ศาสนาแห่ง<a href=http://www.dmc.tv/search/สันติภาพ title='สันติภาพ' target=_blank><font color=#333333>สันติภาพ</font></a>
 
พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งสันติภาพ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ
ที่เผยแผ่สู่ชาวโลกด้วยความสงบ
โดยไม่บังคับให้ใครเชื่อ แต่ให้ไตร่ตรองหาเหตุผลก่อน
แล้วจึงพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติตาม
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวพุทธมีนิสัยรักความสงบ
มีเหตุมีผล ไม่ชอบความรุนแรง
ดังจะเห็นได้ว่า 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีสงครามระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นเลย
ดังนั้น ถ้าหากมนุษย์ทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์

http://goo.gl/MUP9H


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2561 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2561 ประวัติวันวิสาขบูชา