พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 65 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีเป้าหมายอันเด็ดเดี่ยวมั่นคง มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ ดังนั้น พระโพธิสัตว์จึงมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวอยู่ 10 ประการ https://dmc.tv/a10039

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 1 ก.พ. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 16549 ]

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 65 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์

 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 65 "คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... สำหรับหนทางในการสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระโพธิสัตว์ทุกๆ ท่านจะต้องผ่านการสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างสุดกำลัง และต้องทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเกินกว่าที่คนทั่วไปจะทำได้ และไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกำเนิดเป็นอะไรก็ตาม ท่านก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีอยู่ตลอดเวลา และไม่เคยมีความคิดที่จะละทิ้งการสร้างบารมีเลยแม้สักชาติเดียว ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้การลงมาเกิดสร้างบารมีในแต่ละชาติของพระโพธิสัตว์จึงไม่สูญเปล่า เพราะพระโพธิสัตว์แต่ละท่าน ล้วนมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตที่มั่นคงและหนักแน่นเหมือนๆกันว่า “ในสักวันหนึ่ง เราจักต้องเดินทางให้ถึงฝั่งแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้”
 
        นอกจากนี้ เส้นทางแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์แต่ละท่าน ยังเป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้เหล่าผู้มีบุญญาบารมี ซึ่งมีอุดมการณ์คล้ายๆกับโพธิสัตว์ ได้มาร่วมกันสร้างบารมีเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากคุกแห่งวัฏสงสารไปเป็นทีมอีกด้วย
 
เหล่าผู้มีบุญญาบารมีซึ่งมีอุดมการณ์คล้ายๆกับโพธิสัตว์ มีโอกาสได้มาร่วมสร้างบารมีเพื่อที่จะหลุดพ้น จากวัฏสงสารด้วย
 
        ด้วยเหตุที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีเป้าหมายอันเด็ดเดี่ยวมั่นคง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีน้ำใจอันเต็มเปี่ยม และมีมหากรุณาอันหาที่เปรียบมิได้นี้เอง จึงทำให้พระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวอยู่ 10-ประการด้วยกัน ซึ่งคุณสมบัติพิเศษทั้ง 10-ประการนี้ ถือเป็นความดีอันยิ่งใหญ่เฉพาะตัวของเอกบุรุษที่ไม่สามารถหาผู้ใดจะมาเสมอเหมือนได้
 
 พระโพธิสัตว์มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวอยู่ 10 ประการ
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 1.ได้แก่ อะเคธะตา คือ ความไม่ติดอยู่ในของรักของชอบของผู้อื่น หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่หนทางแห่งพระนิพพานเป็นหลัก สิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้จะไม่มีติดอยู่ภายในใจของท่านเลยแม้แต่น้อย ถ้าจะติดก็ติดอยู่เพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ...ติดอยู่กับการสร้างบุญสร้างบารมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่หนทางแห่งพระนิพพาน เป็นหลัก
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 2.ได้แก่ นิราละยะตา คือ ความไม่อาลัยเกี่ยวข้องในสิ่งของภายนอก หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายในชีวิต ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของ ที่ชาวโลกทั้งหลายต่างก็หลงใหลได้ปลื้ม พระโพธิสัตว์ก็จะไม่หลงยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น เพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลก ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ใจไม่เป็นอิสระ และเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องติดอยู่ในภพ กล่าวคือ ยากที่จะทำให้จิตให้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลศทั้งหลายได้
 
 พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจมุ่งไปสู่ความบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทั้งหลายในชีวิต
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 3.ได้แก่ จาโค คือ ความเสียสละ การแบ่งปัน หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความยินดีในการเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ เพราะอัธยาศัยโดยปกติของพระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสละความตระหนี่ออกจากใจอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ในทุกๆชาติที่ท่านเกิดมาสร้างบารมี ท่านจึงได้สละทรัพย์ สละอวัยวะ หรือแม้กระทั่งสละชีวิตของตัวท่านเองให้แก่ผู้อื่น เพื่อประโยชน์สุขอย่างยิ่งของตัวท่านเอง และมวลมนุษย์ชาติทั้งหลาย นั่นก็คือ...การได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต ด้วยเหตุนี้เอง...พระโพธิสัตว์จึงถือเป็นสุดยอดของบุคคลที่มีความเสียสละ และเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของโลกและจักรวาลอย่างแท้จริง
 
พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีความยินดีในการเป็นผู้ให้ มากกว่าที่จะเป็นผู้รับ
 
        คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ ผู้มุ่งที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ข้อที่ 4.ได้แก่ ปะหานัง คือ ความปล่อยวาง หมายความว่า พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่มากระทบใจได้อย่างง่ายดาย เพราะโดยปกติแล้ว พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่มีใจไม่ผูกโกรธใคร ไม่ว่าร้ายใคร ไม่ถือสาหาความใคร และไม่เอาเรื่องใครเลยแม้แต่น้อย จะมีก็แต่อารมณ์ที่อยากจะสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปเพียงอย่างเดียว
 
พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆ ที่มากระทบใจได้อย่างง่ายดาย
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 65
 

http://goo.gl/vR7W8


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก