อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2

บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัดหลายประการ และมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา https://dmc.tv/a12377

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 12 ต.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 18707 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2
 
 
 
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 2
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        อานิสงส์ข้อที่ 2. ด้วยผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะด้วยสภาพใจที่สว่างไสวเป็นอย่างยิ่งอันเกิดจากการทำบุญกฐิน จะส่งผลทำให้ทุกคนเป็นสุขยิ่งกว่าสุข กล่าวคือ ทุกคนจะเป็นสุขได้ด้วยตัวเอง สุขจนไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายใคร และอยากเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ สุขจนไม่คิดอยากขโมยของของใคร สุขจนไม่คิดจะไปแย่งคนรักของใคร แม้ผู้นั้นจะสวยหรือหล่อแค่ไหน หรือสุขจนไม่คิดจะโกหกใคร แต่อยากที่จะนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลทำให้ทุกคนที่ทำจะมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
 
        อีกทั้งด้วยสภาวะใจที่สะอาด บริสุทธิ์ สว่างไสว และประภัสสรอย่างที่สุดนี้เอง นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน จะสามารถรักษาศีลได้ด้วยความสมัครใจ, ด้วยความสุขใจ และด้วยความปลื้มปีติใจ เบิกบานใจที่ได้รักษาศีล กล่าวคือ ไม่ต้องฝืน หรือใช้ความพยายามในการรักษาศีลเลย เมื่อใจของทุกคนมีความผ่องใสสว่างไสวอย่างที่สุดแล้ว วิบากกรรมต่างๆที่แต่ละคนได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติก็จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผล เช่น สมมุติว่าถ้าหากในภพชาติก่อนๆโน้น นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนใดได้เคยไปฆ่าสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหาร ทันทีที่สัตว์เหล่านั้นได้ถูกฆ่าแล้ว วิบากกรรมดังกล่าวจะถูกตั้งเป็นผังพร้อมกับคอยหาช่องชิงช่วงส่งผลกับผู้กระทำอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคนนั้นได้ทำบุญทอดกฐิน กระแสบุญจากการทำบุญทอดกฐินก็จะหลั่งไหลไปจรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของเขาให้สว่างขึ้นมาทันทีทันใด ซึ่งจะเป็นผลทำให้วิบากกรรมปาณาติบาตที่เขาได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติจะไม่ได้ช่องตามมาส่งผล
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลทำให้วิบากกรรมปาณาติบาตที่ได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้
ในอดีตชาติ จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผล
 
        นอกจากนั้น ผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน ยังจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ทั้งหนักและเบา ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ที่แต่ละคนได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้อีกด้วย กล่าวคือ จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาจะหาย หรือจากร้ายจะกลายเป็นดี และที่ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐินอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ด้วยความปลื้มปีติและเบิกบานใจมากเท่าไหร่ ความบริสุทธิ์และความสว่างของใจก็จะบังเกิดขึ้นมากเท่านั้น ซึ่งจะเป็นผลทำให้ผลแห่งบุญสามารถที่จะส่งผลได้อย่างเหนือความคาดหมายหรือเกินควรเกินคาดอีกด้วย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินยังจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆ ทั้งหนักและเบา ทั้งเจตนาและไม่เจตนา
ที่แต่ละคนได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้
 
        อานิสงส์ข้อที่ 3. ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคน ได้ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน จะส่งผลทำให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์ หรือถ้าหากจะต้องเจ็บป่วยไข้อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าในอดีตชาติได้ช่องตามมาส่งผล ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงเจ็บป่วยเข้าขั้นวิกฤต
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลทำให้ทุกคนที่ทำมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์
 
        บุญจากการสร้างมหากาลทานอย่างบุญทอดกฐิน จะไปช่วยทำให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นทุเลาเบาบางลงไป จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาจะหาย หรือจากร้ายจะกลายเป็นดี และด้วยผลแห่งบุญนี้ ยังจะไปช่วยหล่อเลี้ยงรักษาให้ทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ไม่เจ็บปวดไม่ทรมาน หรือไม่รับรู้ถึงอาการเจ็บป่วยไข้ที่มาคอยรบกวนร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นผลทำให้ทุกคนจะเป็นผู้ป่วยที่ดูดี มีความผ่องใสทั้งกายและใจ อีกทั้งยังจะแลดูอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในบุญอีกด้วย
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
 บุญจากการสร้างมหากาลทานอย่างบุญทอดกฐิน จะไปช่วยทำให้อาการเจ็บทั้งหลายทุเลาเบาบางลงไป
จากหนักจะกลายเป็นเบา จากเบาจะหาย หรือจากร้ายจะกลายเป็นดี
 
        นอกจากนี้ อานิสงส์แห่งบุญทอดกฐินยังจะติดตามตัวนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนไปเหมือนดั่งเงาตามตัว ซึ่งจะเป็นผลทำให้ในภพชาติต่อๆไป ทุกคนจะยิ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน และสง่างามยิ่งๆขึ้นไป กล่าวได้ว่า “บุญกฐินจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สดชื่นสดใส”
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
บุญทอดกฐินจะส่งผลให้ในภพชาติต่อๆไป ทุกคนที่ทำจะยิ่งมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมส่วน และสง่างามยิ่งๆขึ้นไป
 
        อานิสงส์ข้อที่ 4. ด้วยความปลื้มปีติอันเปี่ยมล้นพ้นประมาณ ในผลแห่งบุญที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินไว้อย่างดีแล้วนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนจะเป็นผู้มีจิตใจงดงามด้วยความดี จะเป็นผู้มีเสน่หาบารมี และจะเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย กล่าวได้ว่า...ไม่ว่านักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินไว้อย่างดีแล้ว จะอยู่ ณ ที่แห่งใดบนโลกกลมๆใบนี้ ทุกคนจะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย ชนิดที่เรียกว่า “ใครได้เห็นเป็นอยากจะเข้าใกล้ อยากที่จะช่วยเหลือ อยากที่จะสนับสนุน อยากที่จะดูแล อุปถัมภ์ค้ำชูให้ได้ดิบได้ดีและเจริญรุ่งเรือง” เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดก็ตาม ด้วยอานุภาพแห่งบุญกฐินนี้จะส่งผลทำให้ความสำเร็จนั้นบังเกิดขึ้นกับทุกคนได้โดยง่าย อย่างอัศจรรย์แบบเกินควรเกินคาด
 
 อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
ผู้ที่ได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญทอดกฐินไว้อย่างดีแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งใด
บนโลกกลมๆใบนี้ จะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลาย
 
        ไม่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่อานิสงส์แห่งบุญนี้จะส่งผลกับทุกคน แม้ในภพชาติต่อๆไป อานิสงส์แห่งบุญกฐินก็จะติดตามตัวทุกคนไปด้วย กล่าวคือ ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ จะส่งผลทำให้ทุกคนจะเป็นที่ถูกตาต้องใจและเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงมหาชนทั้งหลาย ซึ่งไม่เพียงเฉพาะในมนุษยโลกนี้เท่านั้น แม้แต่ชาวสวรรค์หรือเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญก็จะรู้สึกรัก เอ็นดู และคอยปกปักรักษาทุกคนให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย กล่าวได้ว่า “ทุกคนจะเป็นเหมือนดารายอดนิยมทั้งในเมืองมนุษย์และในเทวโลก ที่แจ้งเกิดและประสบความสำเร็จด้วยผลแห่งบุญ อย่างที่ไม่ต้องขึ้นเวทีประกวดให้เสียเวลา”
 
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน, กฐิน, ทอดกฐิน
 
ชาวสวรรค์หรือเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญจะรู้สึกรัก เอ็นดู และคอยปกปักรักษา
ผู้ที่ตั้งใจทำบุญทอดกฐิน ให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
 
 
อ่านรายละเอียด...
  
รับชมวีดีโอ กฐินธรรมชัย กฐินสร้างทุกสิ่ง

http://goo.gl/7aTXf


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก