คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ รวมคติสอนใจ ดีๆ จากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ... https://dmc.tv/a18719

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 3 ก.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 12785 ]

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

ประวัติคุณยาย ครบรอบวันคล้ายวันเกิด วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์

ชีวิตของคนเรามีแต่ร่อยหรอลงไปทุกวัน
รีบทำความดีให้มาก ๆ
อย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์
เสียดายเวลาที่ผ่านไป
เพราะมันทำให้ชีวิตของเราพลอยร่อยหรอไปด้วย
๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๕

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น

คนเราจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้ไม่ได้
จะวิ่งหนีบุญ  ก็หนีไม่พ้น
จะวิ่งหนีบาป  ก็หนีไม่พ้น
เพราะทั้งบุญและบาปติดที่ศูนย์กลางกายของเรา
จะหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแน่นอน
ใครสั่งสมอย่างไร  ก็ได้ผลอย่างนั้น
สร้างความดี  สร้างกุศล  ก็ได้บุญ  ได้ความสุข
๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

การมาวัดวันหนึ่ง

... การมาวัดวันหนึ่ง...

ก็ได้บุญไปช่วงหนึ่ง
ถ้าไม่มา ก็ไม่ได้ ถ้ามาแล้วก็"ด้บุญ
บุญจะสะสมทับทวี
เหมือนกับเก็บออมสิน
คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส

เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆ
ต้องพยายามตรึก
อยู่ในธรรมะตลอดเวลา
เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะ
จะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

ความอยาก  ทำให้ทุกข์

ที่เขาเป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้
เพราะเขามีแต่ความอยาก
ความอยากนี่แหละทำให้ทุกข์
อยากสวยก็ทุกข์  อยากรวยก็ทุกข์
อยากเด่นอยากดังก็ทุกข์
เพราะยายไม่มีความอยากในสิ่งเหล่านี้  จึงไม่มี
ทุกข์  ยายมีความสันโดษของยายติดตัวอย่างนี้มานานแล้ว
สิ่งของคนอื่น  ยายก็ไม่อยากได้  พอใจแต่ของ
ของตัวเอง  ความอยากในสิ่งต่าง ๆ  ไม่มีในใจยายเลย
มีแต่อยากสร้างความดี  สร้างเรื่อย ๆ  ให้เป็นบุญ
ล้วน ๆ  บุญที่สะอาดบริสุทธิ์
ใครจะเป็นอะไรก็ช่างเขา
ขอให้ยายได้ทำแต่ความดีมาก ๆ
ให้คิดแต่ที่ดี ๆ  ก็พอแล้ว

๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๕
คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

การจะทำงานสิ่งใดก็ตาม

...ต้องทำให้ละเอียด
ถ้าละเอียดแล้วก็จะละเอียดไปทุกภพทุกชาติ
ถ้าหยาบชาตินี้ ก็จะหยาบไปทุกภพทุกชาติ

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

ทุกอย่างในโลกนี้..มีบุญเป็นเครื่องตัดสิน

มีบุญเป็นต้นเหตุ
ทุกอย่างจะสำเร็จหรือชนะได้
ก็อาศัยบุญเท่านั้น
บุญเป็นที่พึ่งของทุกคน
เป็นสิ่งนำมาซึ่งความสุข

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

มีความเจริญที่ไหน

ก็ต้องมีความเสื่อมที่นั่น
มีนักปราชญ์บัณฑิตที่ไหน
ก็มีคนเสื่อมที่นั่น

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

ให้ยึดบุญเป็นใหญ่

ไม่มีห่วงกังวล ใจไม่เศร้าหมอง
ไม่เอาเรื่องใครทั้งนั้น เอาแต่บุญ
เราต้องช่วยตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาเอาใจ
ให้ยึดบุญเป็นใหญ่

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

การส่งผลของบุญ

บุญในอดีต เรามีมากหรือน้อย
จะส่งผลให้เป็นไป ในปัจจุบันนี้
ถ้าบุญในอดีต เราทำมาสิบ ก็ส่งผลสิบ
ทำมาร้อย ก็ส่งผลร้อย

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

รักษาใจไว้ดีกว่า

เหตุการณ์ต่าง ๆ  มีดี  มีเสีย
โลกเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว
บางช่วงก็ยินดี  ร่าเริง
บางช่วงทุกข์  เครียด  กังวล  สับสน
โลกจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด
อย่าไปกังวลกับมันนักเลย
รักษาใจเราไว้ดีกว่า
อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี
แม้เป็นเรื่องของคนอื่น
ถ้าขืนไปคิด  มีแต่จะเข้าตัว
เสียอะไร  เสียได้  เสียไป
แต่อย่าให้  ใจเสีย

๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕
คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

คนเราตายไปแล้ว เอาอะไรไปไม่ได้

...เหมือนหุ่นเชิด
คนเราตายไปแล้ว เอาอะไรไปไม่ได้
เอาไปได้ แต่บุญกับบาป
คนเราเหมือนหุ่น บุญบาปพาไป
ทำบุญ บุญก็เชิด ทำบาป บาปก็เชิด

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

การทำทาน เป็นเสบียง
การทำสมาธิ(Meditation) ทำให้หลุดพ้น

ต้องทำให้มากๆ กว่าเราจะได้บุญ
ต้องมีความเพียรพยายาม
กว่าจะได้บุญ ต้องมีศรัทธา
มีเนื้อนาบุญ มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อม จึงจะทำบุญได้
เมื่อทำบุญยากอย่างนี้ ต้องอย่าให้บุญหล่นไป
ใช้บุญให้เป็น
เพราะบุญจะนำเราไปสู่ความสุขได้

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

อาศัยบุญ

ในที่สุดตัวเราเองเท่านั้นที่จะช่วยเราได้
คนอื่นเราจะหวังพึ่งไม่ได้
ต้องอาศัยบุญของเรา และความตั้งใจของเรา
ถ้าเอาใจจรดเข้าไปข้างในศูนย์กลางกาย
ความรู้ก็จะกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด
ถ้าเอาใจไว้ข้างนอกตัว
ความรู้ก็ถูกบีบให้แคบลง

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

พรหมจรรย์

คนไม่แต่งงานจะไปไหนก็"ด้
เหมือนนกน้อยบินไปในอากาศ
ค่ำไหนก็นอนนั่น

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

อย่าประมาทในวัย

เราแก่แล้วนะ
อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
ให้คิดถึงความแก่ตลอดเวลา
ถ้ายังทะนงว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่
ก็จะทำให้หลงตกนรกได้ง่ายๆ
เอาบุญละเอียดให้มากกว่าบุญหยาบ
เพราะบุญละเอียดทำให้หลุดจากกิเลส

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

พิจารณาด้วยธรรมะ
 
 
เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา 
ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า  เป็นอย่างไร
 อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส  เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่า ๆ
 ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา  เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น
 ปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรา
 รู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด
วันหนึ่งๆ  ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน
 เดี๋ยวก็อาทิตย์  เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปี 
ลองพิจารณาดูเถิดว่าเวลาล่วงไปๆ  เราทำอะไรบ้าง
 
เราต้อง พิจารณาอยู่เสมอว่า
เราดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมาย ของเราหรือเปล่า ?
เราควร ทำสิ่งใดบ้าง ?  ควรเว้นสิ่งใดบ้าง ?
การกระทำ ครั้งนี้  เหมาะสมกับตัวเราและฐานะเราแล้วหรือ ?
ต้องพิจารณา อยู่เสมอ  อย่าได้หลงตัวเอง
คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

ใจจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา

ใจจรดอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลานั้น คือ สติที่สมบูรณ์
"ความสมบูรณ์ของการกระทำภายนอก
ย่อมมาจากใจที่สมบูรณ์ด้วยสติและปัญญา

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

เหตุการต่างๆ มีดี มีเสีย

...โลกของเราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้ว บางช่วงก็ยินดี ร่าเริง
บางช่วงก็ทุกข์ เครียด กังวล สับสน
โลกจะเป็นอย่างไรก็ช่างเถิด
อย่าไปกังวลกับมันนักเลย
รักษาใจเราไว้ดีกว่า
อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดี

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

 

ต้องมีความดีเป็นฐาน

คนที่ยังไม่มีความรู้ ยังไม่มีความดี
แต่อยากดัง อยากมีชื่อเสียง อยากเป็นใหญ่
อย่างนี้เป็นไปได้ไม่นาน ก็ต้องตกกระป๋อง
เพราะไม่มีฐาานของความดีรองรับ
ยิ่งประกาศอย่างนี้ ยิ่งทำลายตัวเองเร็วขึ้น

คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์ฯ

คำสอนดีๆ

 

รวมบทความคำสอนดีๆ

100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
188 คำสอนยาย
หนังสือคำสอนคุณยาย
การ์ดภาพคำสอนหลวงพ่อ
คำสอนดีๆ จากคุณยายอาจารย์

คำคมธรรมะสอนใจ

การ์ดภาพธรรมะใสๆ
รูปภาพธรรมะสอนใจ ข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต
ธรรมะสอนใจ
คำคมธรรมะ
บทความให้กำลังใจ

วิดีโอไฟล์เสียงคำสอนดีๆ

รายการคำสอนคุณยาย
ธรรมะอัพเดททุกวัน
ธรรมะเพื่อประชาชน
พระธรรมเทศนา
หลวงพ่อตอบปัญหา


http://goo.gl/4VlRKT


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร