ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อ

ลงนามถวายพระพรวันพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ https://dmc.tv/a12766

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 5 ธ.ค. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 30900 ]
 
 
        เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ ในหลวงของเรา นั้น เว็บไซต์ดีเอ็มซีดอททีวี จึงขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร ในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงของเรา
 
     
                                                                        (มีผู้ร่วมลงนามถวายพระพรไปแล้ว    คน)
ข้อความที่ 1
12/4/2013 2:38:25
ข้าพระพุทธเจ้า สามเณรธิติเทพ สุขเกษม
    
ขอให้พระองค์มีพระชนอายุยิ่งยืนนาน พลานามัยสมบูรณ์แข้งแรง ตลอดกาลนาน
ข้อความที่ 2
12/4/2013 4:03:21
ข้าพระพุทธเจ้า สุมณฑา หมอจัน
  
พระทรงพระเจริญ Long live the King
ข้อความที่ 3
12/4/2013 5:28:57
ข้าพระพุทธเจ้า สุธามาศ จินดาศรี
 
ขอพระองค์ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 4
12/4/2013 5:59:28
ข้าพระพุทธเจ้า บรรเจิด ดวงบุรงค์
  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 5
12/4/2013 6:01:45
ข้าพระพุทธเจ้า นางประไพ ดวงบุรงค์
  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรง มีพระหฤทัยที่สดชื่น เข้มแข็ง มีความสุข ทุกๆวัน ตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 6
12/4/2013 6:05:27
ข้าพระพุทธเจ้า นางอัญธิฌา มีวรรณ์
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้อความที่ 7
12/4/2013 7:32:28
ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกลักษณ์ ภัทษ์ไพบูลย์พร้อม ครอบครัว
    
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8
12/4/2013 7:45:00
ข้าพระพุทธเจ้า นายมานิด อมรลักษณ์ปรีชา
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาล
ข้อความที่ 9
12/4/2013 7:49:02
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.วาสุณี สิริชูวงศ์
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 10
12/4/2013 7:55:03
ข้าพระพุทธเจ้า นางบุปผา มณีพรหม
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 11
12/4/2013 7:59:43
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ อินธนู
   
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 12
12/4/2013 8:02:39
ข้าพระพุทธเจ้า นตท.ชวิศ ชูช่วย ,บิดามารดา ชูช่วย
    
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 13
12/4/2013 8:03:02
ข้าพระพุทธเจ้า ศศิธร ทรัพย์เมือง
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 14
11/28/2012 13:08:15
ข้าพระพุทธเจ้า นางสมจิต วัชรกุลและครอบครัว
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 15
12/4/2013 8:17:50
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฬารัตน์ ผาเหลา
 
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้อความที่ 16
12/4/2013 8:22:48
ข้าพระพุทธเจ้า นายธุวานันท์ เพียนาวรรณ์
 
ขอพระองค์ทรวงพระเจริญ
ข้อความที่ 17
12/4/2013 8:23:28
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิยะดา โพธิ์พิทักษ์
   
 
ข้าพระพุทธเจ้าพวงทอง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและมีพลานามัยแข็งแรง                       
ข้อความที่ 18
112/4/2013 8:31:48
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระชัย สุขสีทอง และครอบครัว

ขอถวายพระพร ให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 19
12/4/2013 8:37:24
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัศศิริ พันธุ์ไพศาลและนายพิจักษณ์ มายะ
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัย แข็งแรง ....!!
ข้อความที่ 20
12/4/2013 8:38:21
ข้าพระพุทธเจ้า พจนีย์ จั่นสมจิตต์
 
 ขอพระองค์มีพระชนม์ยั่งยืนยาน เป็นร่มโพธิ์ให้แก่ชนชาวไทยตลอดยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 21
12/4/2013 8:43:03
ข้าพระพุทธเจ้า ฐิติมา ปุญญะยันต์
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคะ
ข้อความที่ 22
11/29/2012 18:20:56
ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายศุภกฤต ขาวมีวงษ์
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่ยิ่งยืนนา ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
ข้อความที่ 23
12/4/2013 8:45:03
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมัญชรี ภักดีบาง
  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพละนามัยที่แข็งแรง อยู่กับลูกหลานไปจนยาวนานะ
ข้อความที่ 24
12/4/2013 8:47:00
ข้าพระพุทธเจ้า โสฬส แสงเพ็ญ
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 25
11/30/2012 9:28:01
ข้าพระพุทธเจ้า นางสายปัญญา แก้วผลึก
     
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป
ข้อความที่ 26
12/4/2013 8:56:59
ข้าพระพุทธเจ้า ายวัชรินทร์ นักดนตรัี
  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 27
12/4/2013 8:58:08
ข้าพระพุทธเจ้า วิฑูรย์ ศรีธีรสกุล
   
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานฯ
ข้อความที่ 28
12/4/2013 8:59:56
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมาภรณ์ วังทอง
 
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์รร่มไทรของปวงชนมีพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 29
12/4/2013 9:00:06
ข้าพระพุทธเจ้า นาย บรรเจิด ปิ่นสุวรรรบุตร
    
ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 30
12/4/2013 9:01:28
ข้าพระพุทธเจ้า โยธิน จาละ
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิงยืนนานตลอดไป
ข้อความที่ 31
12/4/2013 9:02:53
ข้าพระพุทธเจ้า สมไชย อุสิงห์คำ
   
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช
ข้อความที่ 32
12/4/2013 9:05:35
ข้าพระพุทธเจ้า นางปิยา ตั้งคำ
   
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 33
12/4/2013 9:06:37
ข้าพระพุทธเจ้า นางถนอมศรี สุขช่วย
    
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่34
12/4/2013 9:21:14
ข้าพระพุทธเจ้า สุพล บัวงาม
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 35
12/4/2013 9:25:23
ข้าพระพุทธเจ้า  มาลี บัวงาม
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 36
12/4/2013 9:28:51
ข้าพระพุทธเจ้า อลินดา
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข้อความที่ 37
12/4/2013 9:39:09
ข้าพระพุทธเจ้า นางไพศรี ภักดีภูวนารถ
   
ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้อความที่ 38
12/4/2013 9:39:24
ข้าพระพุทธเจ้า นางราตรี ทิพย์เทพ
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 39
12/4/2013 9:52:45
ข้าพระพุทธเจ้า วันวิสา กมลมิตรตระกูล
  
ขอให้สุขภาพดี
ข้อความที่ 40
12/4/2013 9:55:40
ข้าพระพุทธเจ้า รัชนีญา บุราชรินทร์
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 41
12/4/2013 9:57:51
ข้าพระพุทธเจ้า สามเณร ลาภวัต อึ๊งสกุลสิริรัตน์
    
ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 42
12/4/2013 9:56:44
ข้าพระพุทธเจ้า ศศิกานต์
  
ถ้าวันนี้ไม่มีพ่อเราจะอยู่ได้ไหม
ข้อความที่ 43
12/4/2013 9:57:51
ข้าพระพุทธเจ้า ม่วง บุราชริทร์
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 44
12/4/2013 9:59:46
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กวิสรา ชายหงษ์
  
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชน
ข้อความที่ 45
12/4/2013 10:07:37
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.กล้าณรงค์
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ
ข้อความที่ 46
12/4/2013 10:08:14
ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงชนิกานต์ และเด็กชายธนกฤต
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้อความที่ 47
12/4/2013 10:09:08
ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกสิทธิ์ กุเวฬรัตน์ และครอบครัว
    
ขอน้อมถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานสืบต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 48
12/4/2013 10:10:30
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาลีวิว มีศรี
 
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุที่ยืนนานอยู่เป่นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราปวงชนชาวไทย หนูรักในหลวงค่ะ....
ข้อความที่ 49
12/4/2013 10:12:38
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสร้าง เชื้อแถว
 
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสร้าง เชื้อแถวและครอบครัว
ข้อความที่ 50
12/4/2013 10:13:18
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ประจบ พันธุ์ไม้และครอบครัว 
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 51
12/4/2013 10:16:41
ข้าพระพุทธเจ้า เเก้วเกียรติ
   
ขอให้ในหลวงอายุยืนนาน
ข้อความที่ 52
12/4/2013 10:17:12
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรัญญา ขัดศิริ
    
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 53
12/4/2013 10:21:33
ข้าพระพุทธเจ้า นางพักตร์นภา คำเพราะ
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญ ร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าดว้ยกระหม่อมขอเดชะ
พักตร์นภา คำเพราะ
ดวงพร ปิ่นแก้ว
ครู โรงเรียนวัดเนินพระ จังหวัด ระยอง
ข้อความที่ 54
12/4/2013 10:24:31
ข้าพระพุทธเจ้า นส.กนกวรรณ สุทธิวารีวัฒนา
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยื่นนาน
รัักพ่อหลวงที่สุดมากกว่าชีวิตของลูกคนนี้
ข้อความที่ 55
12/4/2013 10:27:45
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุพัตรา ชุมช่วย
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยยั่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวชุมช่วย
ข้อความที่ 56
12/4/2013 10:34:36
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปรีชา แย้มนุ่น
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 57
12/4/2013 10:34:39
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภวดี หลังโนนโพธิ์
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ                     
ข้อความที่ 58
12/4/2013 10:39:59
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ดรุณี ป้องแก้ว
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 59
12/4/2013 10:42:19
ข้าพระพุทธเจ้า นางวิรพร โพธิ์งาม
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 60
12/4/2013 10:42:34
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเกียรติ แน่นพิมาย
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ตราบนานเท่านาน
ข้อความที่ 61
12/4/2013 10:43:07
ข้าพระพุทธเจ้า ด ญ มน ลุงต๊ะ
  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 62
12/4/2013 10:46:13
ข้าพระพุทธเจ้า pirat tongmain
  
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 63
12/4/2013 10:48:41
ข้าพระพุทธเจ้า ธิติสุดา ภูมิศาสตร์
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 64
12/4/2013 10:49:26
ข้าพระพุทธเจ้า พัณณิตา คงเฟื่อง
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 65
12/4/2013 10:51:20
ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพร พวงชมพู
   
 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 66
12/4/2013 10:52:34
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.น้ำทิพย์ ชัยนา
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 67
12/4/2013 10:52:41
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.อาทิตยา สร้อยภู่ระย้า
    
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไปนะค้ะ
ข้อความที่ 66
12/4/2013 10:52:47
ข้าพระพุทธเจ้า นายพรภิรมย์ ทองร่วง
 
ขอพระองค์จงทรงมีพระเกษมสำราญและเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ข้อความที่ 67
12/4/2013 10:53:09
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นพวรรณ จันดา
   
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
ข้อความที่ 68
12/4/2013 10:53:27
ข้าพระพุทธเจ้า นางอ๋า ซิบเข
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 69
12/4/2013 10:54:54
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอำเพิ่มพูน
    
ขอให้พระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน พลานามัยแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ
ข้อความที่ 70
12/4/2013 10:56:34
ข้าพระพุทธเจ้า อลิสา สุริยะแก้ว
   
อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล
ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี
รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย
เหล่าประชา คารวะ สดุดี
แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย ...

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.......
ข้อความที่ 71
12/4/2013 11:06:05
ข้าพระพุทธเจ้า ธารินี แก้วภิรา
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 72
12/4/2013 11:06:20
ข้าพระพุทธเจ้า นายพลธา ภานิล
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้อความที่ 73
12/4/2013 11:14:26
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพงษ์ อารีเจริญ
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 74
12/4/2013 11:15:16
ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย พิรัตร หมื่นชัย
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 75
12/4/2013 11:16:44
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส พรรณวิไล แคล้วคลาด
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราษฎร์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 76
12/4/2013 11:17:22
ข้าพระพุทธเจ้า นางพรรณา สิรสุนทร
 
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 77
12/4/2013 11:20:52
ข้าพระพุทธเจ้า ผกาทิพย์
   
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อายุยืนนานค่ะ

ข้อความที่ 78
12/4/2013 11:21:50
ข้าพระพุทธเจ้า ประภัสสร วงษ์ยอด
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 79
12/4/2013 11:23:36
ข้าพระพุทธเจ้า นางประจบ อินพักทัน
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 80
12/4/2013 11:23:48
ข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ วงศ์จู
  
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรีกาล พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ข้อความที่ 81
12/4/2013 11:24:49
ข้าพระพุทธเจ้า นางอรัญญา ดียิ่ง
 
ขอพระองค์ ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยิ่งขึ้น อยู่เป็นมิ่งขวัญให้แก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป.. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 82
12/4/2013 11:25:51
ข้าพระพุทธเจ้า ศุภรา สุวรรณ
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

ข้อความที่ 83
12/4/2013 11:25:51
ข้าพระพุทธเจ้า มธุรดา
  
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
ข้อความที่ 84
12/4/2013 11:32:56
ข้าพระพุทธเจ้า นางจันจีรา วรรณสาร
  
ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมครอบครัว ขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นางจันจีรา วรรณสารพร้อมครอบครัว
ข้อความที่ 85
12/4/2013 11:36:38
ข้าพระพุทธเจ้า นาย ประสาร เมืองแสงธรรมและครอบครัว
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนน์มายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงประชาทั่วราช และทรงหายจากอาการประชวน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้อความที่ 86
12/4/2013 11:41:17
ข้าพระพุทธเจ้า นาง ลักขณา เขียวสมบัติ
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 87
12/4/2013 11:46:34
ข้าพระพุทธเจ้า สราวุธ จันทร์ธำรง
   
ขอให้พระองค์ทรงอายุยืนนานเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงชนชาวไทย

ข้อความที่ 88
12/4/2013 11:51:01
ข้าพระพุทธเจ้า นายพีระศิลป์ ชินสอน
  
ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ เกษมสำราญสุข ปราศจากโรคาพยาธิ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิรันดร์เทอญ
ข้อความที่ 89
12/4/2013 11:53:33
ข้าพระพุทธเจ้า อรรถชัย ศรีสุนทร
  
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
อยู่คู่กับ ปวงชลชาวไทยตลอดไป สาธุ
ข้อความที่ 90
12/4/2013 12:00:29
ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐรัตน์ วัชระนิมิต
  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้อความที่ 91

12/4/2013 12:07:42
ข้าพระพุทธเจ้า นายพยงค์ ทองเจริญ
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 92
12/4/2013 12:10:28
ข้าพระพุทธเจ้า นางบังอร เกตุอารี
   
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

ข้อความที่ 93
12/4/2013 12:12:39
ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญ สายหมี
  
ข้าฯพุทธเจ้าและครอบครัว "ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน"
ข้อความที่ 94
12/4/2013 12:13:57
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.จันจิรา แสงจันทร์ศิริ
  
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 95
12/4/2013 12:14:46
ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัววงษ์ปรีชา
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 96
12/4/2013 12:15:58
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนันทา วรรณอุณกุล
 
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 97
12/4/2013 12:20:19
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.จิรญาดา สุขสว่างผล
   
ขอให้พระองค์ทรงมีอายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ

ข้อความที่ 98
12/4/2013 12:22:46
ข้าพระพุทธเจ้า วรากร จันทร์พร้อย
  
ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน คิดอะไรขอให้สมปรารถนา และขอให้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาราษฎร์ชาวไทยตลอดไป
ข้อความที่ 99
12/4/2013 12:22:46
ข้าพระพุทธเจ้า วรากร จันทร์พร้อย
  
ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน คิดอะไรขอให้สมปรารถนา และขอให้อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชาราษฎร์ชาวไทยตลอดไป
ข้อความที่ 100
12/4/2013 12:22:55
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย บุนนาคและครอบครัว
  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ข้อความที่ 101

12/4/2013 12:24:59

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อรุณี แสงเจริญ
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 102
12/4/2013 12:30:40
ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริทรัพย์
   
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ข้อความที่ 103
12/4/2013 12:31:15
ข้าพระพุทธเจ้า นางเตือนใจ บุตรสรี
  
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 104
12/4/2013 12:40:57
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.เกตติญา มงคล
  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ
ข้อความที่ 105
12/4/2013 12:46:11
ข้าพระพุทธเจ้า นางเกลี่ย ยิ้มย่อง
  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ข้อความที่ 106

12/4/2013 12:46:44

ข้าพระพุทธเจ้า นายพงศ์ธวัช เวฬุธนราชิน
 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสุขเกษมสำราญตลอดไป
ข้อความที่ 107
12/4/2013 12:47:07
ข้าพระพุทธเจ้าด.ญ.พัณณิตา มีชัย
   
ขอให้พระองค์หายจากอาการประชวรนะคะ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริิญ

ข้อความที่ 108
12/4/2013 12:48:18
ข้าพระพุทธเจ้า นายเต็ง ยิ้มย่อง
  
ขอพระองค์ทรงสุขเกษมสำราญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 109
12/4/2013 12:54:41
ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ ยิ้มย่อง
  
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 

 

 


http://goo.gl/doSqw


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
      กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561
      ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด