ลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ด้วยการใช้ถุงผ้า Change The World www.Dmc.tv

มาร่วมกันรักษาประเทศไทยและโลกของเราไว้ให้ลูกหลาน ลดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ด้วยการใช้ถุงผ้าเพื่อลดขยะพลาสติกกันเถอะ https://dmc.tv/a11057

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 27 พ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 59376 ]
View this page in: English
ภาวะโลกร้อน
(Global Warming)
 
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) 
 
 ภาพแสดง อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะก้าวกระโดด
 หากเราไม่ช่วยกันหาทางป้องกันและลดภาวะโลกร้อน         ภาวะ โลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มาจาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด เพื่อไม่ให้โลกกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่งการทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการของเรือนกระจก (ที่ใช้ปลูกพืช) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
 

 
ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  

ภาพจาก Global Warming Exhibition of National Academy of Science (US) 

         โดยภาวะโลกร้อน ซึ่งมีต้นเหตุจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ การขนส่ง และการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
 
  
โลกร้อนมีผลกระทบอย่างไร
ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ?
 
         ภาวะโลกร้อน ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งจะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์โดยจะเปลี่ยนไปในด้านลบ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของคน อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี จะทำให้เกิดการละลายของน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ประกอบกับอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจะยิ่งทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำทะเลในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมาก จะทำให้เมืองสำคัญต่างๆ ที่อยู่ติดกับมหาสมุทรอาจถึงขั้นถูกน้ำทะเลท่วมจนจมอยู่ใต้น้ำ
 
น้ำในทะเลที่สูงขึ้น  

ภาพแสดง เสาไฟฟ้าริมน้ำที่บางขุนเทียน บ่งบอกถึงปริมาณน้ำในทะเลที่สูงขึ้น
 
        นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังผลต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุหมุนที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น อากาศที่ร้อนก็จะร้อนมาก อากาศที่หนาวก็จะหนาวอย่างสุดขั้ว อุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกจะทำให้เกิดฤดูกาลที่แห้งแล้ง น้ำท่วม มีพายุที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ผลิตผลทางการเกษตรลดลง ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จะถูกทำลายด้วยระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนไป อาหารการกินจะหายากและราคาแพงขึ้น โลกที่ร้อนขึ้นจะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน แต่จะเหมาะสมกับการฟักตัวของเชื้อโรคต่างๆ ที่ฟักตัวได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น การติดเชื้อโรคและการระบาดของโรคต่างๆ เช่น ไข้มาลาเรีย อหิวาตกโรค ไข้ส่า อาหารเป็นพิษ ฯลฯ
 
 
ภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุหมุนที่มีความรุนแรง   
 
ภาพแสดง ภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุหมุนที่มีความรุนแรง
 
 
 
น้ำแข็งขั้วโลกละลาย 

ภาพแสดง น้ำแข็งละลาย
 
 
        ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเป็นการเกิดกับระบบต่างๆ โดยรวมของโลก เช่น ระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและทุกๆ คนจะได้รับผลกระทบนี้อย่างแน่นอนตราบใดที่ยังต้องอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ การจะเอาตัวรอดเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือ ประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นไม่อาจเป็นไปได้ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนจะเกิดขึ้น โดยภาพรวมของโลกทั้งโลก ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันป้องกันและลดภาวะโลกร้อน
 

ถุงพลาสติกกับภาวะโลกร้อน
ถุงพลาสติกทำให้โลกร้อน ?  

ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน
 
ภาพแสดง ทุกปีผู้คนจับจ่ายซื้อของทั่วโลกใช้ถุงพลาสติก 10,000 ล้านใบต่อปี
ซึ่งจะต้อง ใช้เวลา ย่อยสลาย นานกว่า 1,000 ปี
 
 
         ความเกี่ยวโยงระหว่างการใช้ถุงพลาสติกกับโลกร้อนคือ ยิ่งมีการใช้ถุงพลาสติกมากเท่าไหร่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลก จากการเผาไหม้ในกิจกรรมการผลิต และเผาทำลายถุงพลาสติกก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ตามมาด้วยปัญหามากมายจากมลพิษ
 
         ถุงพลาสติกมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน  ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็ง และหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี
 
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
 
ภาพแสดง ปริมาณถุงพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อระบบนิเวศน์
และความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 
         ทั้งนี้ ปัจจุบัน (กันยายน 2550) กทม.ต้องเก็บขยะมากถึง 85,00 ตัน/วัน เป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ 21 หรือ 1,800 ตัน/วัน ดังนั้น หากเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการเก็บขยะได้วันละ 1.78 ล้านบาท/วัน หรือคิดเป็น 650 ล้านบาท/ปี
 
         ถึงเวลานี้ คงไม่มีใครปฏิเสธแล้วว่า ไม่รู้จักปรากฏการณ์สำคัญของโลกที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global warming) ปีที่ผ่านมา ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยต้องเผชิญกับอากาศหนาวจัดกว่าหลายปีที่ผ่านมา ขณะที่ภาคกลางประสบกับปัญหาน้ำท่วมหนักอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน ส่วนภาคใต้ก็เจอกับพายุที่รุนแรงขึ้น
 
         เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการนานาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (IPCC) ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คน จาก 130 ประเทศ ได้พบข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้วว่า สาเหตุของปัญหาโลกร้อน นั้น ร้อยละ 90 มาจากการที่ มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินไป จนความร้อนจากพื้นโลกไม่สามารถสะท้อนออกนอกโลกได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่างรุนแรงไปทั่วโลก
 
คนไทยร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก
 
ภาพแสดง ภาวะโลกร้อนลดลงได้ ถ้าทุกคนร่วมใจลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก 

 
         ดังนั้นภารกิจที่เหล่ามนุษยชาติต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือ ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและปล่อยก๊าซคารบอร์ไดออกไซด์ลงให้มากที่สุด เพื่อต่อเวลาให้กับโลกใบนี้ให้ยาวยิ่งขึ้น ถุงพลาสติกที่เราใช้ ผลิตจากเม็ดพลาสติก จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใช้เพลิงฟอสซิลเป็นวัตถุดิบ การผลิตถุงพลาสติกสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก และด้วยต้นทุนที่ต่ำ เมื่อนำมาใช้จะมีอายุการใช้งานสั้น และส่วนใหญ่เป็นการใช้เพียงครั้งเดียว โดยเฉพาะถุงขนาดเล็ก บางถุงที่ผ่านการใช้งานแล้วก็จะถูกนำไปทิ้งจนเป็นภาระในการเก็บขน และจัดการเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณลักษณะที่เบาบาง และมีปริมาณมากปะปนกับมูลฝอยประเภทอื่นๆ ซึ่งทำให้การย่อยสลายมูลฝอย เป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วย
 
         ถ้าถามว่า “ลดใช้ถุงพลาสติกเกี่ยวอะไรกับโลกร้อน” และเราคนเดียว ลด หรือ ไม่ใช้ ถุงพลาสติก จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้? คำตอบคือ ได้
  
 
ข้อดีของการใช้ถุงผ้า
ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ?
 
ถ้าคนเราใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วัน
จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปี ข้อดีของการใช้ถุงผ้ามีดังนี้
 
• ช่วยลดปัญหาโลกร้อน
 • ซักทำความสะอาดได้ง่าย
• นุ่มสบายมือน่าใช้ และไม่ก่อให้เกิดการกดทับอย่างรุนแรงต่อฝ่ามือเท่าถุงพลาสติก
• ใช้ง่ายขาดยาก ตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ชอบ
• ย่อยสลายได้ ไม่ตกค้างจนเป็นปัญหาในสิ่งแวดล้อม
• ทนทานและใช้ซ้ำได้มากกว่าถุงพลาสติกหลายครั้ง
• ช่วยลดปริมาณมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
• บ่งบอกภาวะรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้
• ใช้ถุงผ้าไปได้ทุกที่ทุกเวลา ใส่สิ่งของได้หลายอย่าง
• พกพาติดตัวได้ง่าย และติดรถ พร้อมใช้งานในทุกโอกาส 
• ใช้เป็นสื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง
• ถุงผ้าดิบจะช่วยลดการเกิดและการปนเปื้อนของสารประกอบไดอ๊อกซินที่เป็นสารก่อมะเร็งที่มีอันตรายต่อชีวิต
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่น เพื่อขยายวงกว้างของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 
• ไม่เกิดเสียงดังรบกวนเวลาปฏิบัติธรรม
  
 
การใช้ถุงพลาสติกภายในวัด
ถุงพลาสติก สำหรับใส่รองเท้า ?
 
        เนื่อง จากในปัจจุบันวัดพระธรรมกายมีสาธุชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปี  ไม่ว่าจะเป็นโครงการเด็กดี V-Star โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน โครงการบวชพระธรรมทายาท เป็นต้น ทำให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่รองเท้าก็ต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าการใช้ถุงพลาสติกของทางวัดพระธรรมกายจะมีการนำกลับมาใช้ซ้ำ แต่บางครั้งสาธุชนก็ไม่ได้นำส่งคืนกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ดูแล และถึงแม้จะนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ก็มีข้อจำกัดของจำนวนครั้ง ในที่สุดก็ต้องชำรุด หรือขาดใช้งานต่อไม่ได้

วันรวมพลังเด็กดี V-Star
 
ภาพแสดง การใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่รองเท้าเพื่อรักษาความเป็นระเบียบ
เมื่อมีคนมาปฏิบัติธรรมมากขึ้น

 
         อีกทั้งถุงพลาสติกยังทำให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อการปฏิบัติธรรม ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยวัดประหยัดและลดเสียงรบกวนจากถุงพลาสติก ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก และวัดพระธรรมกายจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับวัดอื่นในเรื่องกา­รรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจัดการเรื่องร­องเท้า และเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป จึงควรพร้อมใจกันใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนกัน
 
 
ถุงผ้า Change The World www.Dmc.tv ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน สำหรับใส่รองเท้า  
 
ถุงผ้าลดโลกร้อน Change the world - www.dmc.tv
 

ภาพแสดง ถุงผ้า Change The World www.Dmc.tv ลดโลกร้อน
มีให้ 5 สีสดใส ให้เลือกใช้
 

        ถุงผ้า "Change The World www.Dmc.tv ลดโลกร้อน" จึงเกิดขึ้นมาเพื่อร่วมกันสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน และยังคงรักษาความเป็นระเบียบของการจัดการเรื่องรองเท้า เกิดความงดงาม สบายตา ไม่สูญหาย ที่สำคัญถุงผ้าลดโลกร้อนนี้ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อผู้ปฏิบัติธรรม โลกไม่ร้อน เย็นกาย เย็นใจ เข้าถึงธรรมโดยง่ายกันทุกคน
 
ถุงผ้าลดโลกร้อน DMC.tv
 
ภาพแสดง ถุงผ้าลดโลกร้อน www.Dmc.tv
 
 
       เตรียมพบกับถุงผ้า "Change The World www.Dmc.tv ลดโลกร้อน" กันได้ เร็วๆ นี้  
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับถุงผ้าลดโลกร้อน
 

http://goo.gl/TNv3t


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
  กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,135..
(16 ม.ค. 2562)    ชม 247 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร