บวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา

โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน ให้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช 1 พรรษา การสร้างศาสนาทายาท และ แก้ปัญหาวัดร้างที่มีมากถึง 5,937 วัดทั่วประเทศ https://dmc.tv/a6877

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 17 มิ.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 20321 ]


ข้อมูลโครงการบวชพระเข้าพรรษา วันที่ 19 มิ.ย. - 2 พ.ย. 2557

 
 
 
 
โครงการบวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา
รวมพลังฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการบวช)
 
หลักการและเหตุผล
 
พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน นำโดยคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ได้รวมพลังกันจัดให้มีโครงการบวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยองค์กรพุทธและหน่วยงานราชการกว่า 35 องค์กร ร่วมให้การสนับสนุน โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อรวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน ให้ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช 1 พรรษา การสร้างศาสนาทายาท และ แก้ปัญหาวัดร้างที่มีมากถึง 5,937 วัดทั่วประเทศ (ข้อมูลปี พ.ศ.2553)
 
โครงการบวชพระ เข้าพรรษา 100,000 รูป
ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี พุทธศักราช 2555  
กำหนดการอบรม

วันเวลาอบรม : วันที่ 8 กรกฎาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
วันรับสมัคร    :
วันที่ 1 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย และ วัดที่เป็นศูนย์อบรม
วันบรรพชา  
: วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ศูนย์อบรมใหญ่วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท 
: วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดที่อบรมและวัดใกล้เคียง
สมัครบวช   
: โทร.  02-831-1000,  02-831-1234 

คุณสมบัติของผู้บวชโครงการอุปสมบทหมู่ (บวชพระ)100,000 รูป เข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2555
 
1. เป็นชายอายุ 20 – 60 ปี
2. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.  สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4.   ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5.   ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้า เมื่อครองจีวร
6.    มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

หลักฐานการสมัคร
 
1.   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก
2.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.   สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
4.   ใบรับรองแพทย์และใบระบุผลการตรวจเลือด HIV

ของที่ไม่ควรนำมาในการอบรม

1.  หนังสืออ่านเล่นหรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
2.   อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด
3.   เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ ซีดี MP3 MP4 ฯลฯ
4.   กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
5.   ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ ฯลฯ
6.   อุปกรณ์สำหรับการติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและเก็บดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)
 
ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
 
1.  วัตถุมีคม อาวุธ หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
2.   บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด


รายชื่อศูนย์อบรมทั่วประเทศ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป

ลำดับ

จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ประเภทศูนย์

ชื่อศูนย์อบรม

เบอร์โทรศัพท์

1

กระบี่

เมืองกระบี่

เขาทอง

วัด

ในสระ

08-1406-7997

2

กระบี่

เมืองกระบี่

ทับปริก

วัด

คลองใหญ่

08-5904-0290

3

กรุงเทพมหานคร1

ดอนเมือง

สีกัน

วัด

พุทธสยาม (สีกัน)

08-1455-4321

4

กรุงเทพมหานคร2

บึงกุ่ม

คลองกุ่ม

วัด

นวลจันทร์

08-7712-1988

5

กรุงเทพมหานคร3

ยานนาวา

ช่องนนทรี

วัด

คลองภูมิ

08-

6

กรุงเทพมหานคร4

บางขุนเทียน

ท่าข้าม

วัด

กก

08-1632-7771

7

กรุงเทพมหานคร7

บางกอกน้อย

บางขุนนนท์

วัด

ภาวนาภิรตาราม

08-7594-0207

8

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ลาดหญ้า

สำนักสงฆ์

เขารักษ์

08-4424-2704

9

กาญจนบุรี

เลาขวัญ

เลาขวัญ

วัด

สุวรรณคีรี(เขาปูน)

08-3410-5325

10

กาญจนบุรี

หนองปรือ

หนองปรือ

วัด

เขามุสิการาม

08-8234-2702

11

กาญจนบุรี

บ่อพลอย

บ่อพลอย

วัด

เขาวงจินดาราม

08-3496-2908

12

กาญจนบุรี

เมืองกาญจนบุรี

ปากแพรก

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

กาญจนบุรี

08-3540-6448

13

กาญจนบุรี

ห้วยกระเจา

ห้วยกระเจา

วัด

ไผ่งาม

08-1579-9579

14

กาญจนบุรี

ท่าม่วง

ทุ่งทอง

วัด

ศรีสุวรรณาวาส

08-5241-9731

15

กาญจนบุรี

ท่ามะกา

ท่าเสา

วัด

ใหม่รางวาลย์

08-9459-3884

16

กาญจนบุรี

ศรีสวัสดิ์

หนองเป็ด

วัด

ถ้ำเนรมิตร

08-6339-2546

17

กาฬสินธุ์

ร่องคำ

ร่องคำ

วัด

สองห้อง

08-4334-8995

18

กาฬสินธุ์

ยางตลาด

ยางตลาด

วัด

กลางโคกค้อ

08-7952-2192

19

กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

บัวขาว

วัด

สามัคคีธรรมบวขาว

08-1875-6657

20

กาฬสินธุ์

กุฉินารายณ์

นาขาม

วัด

สว่างหงษ์ทอง

08-4554-9532

21

กาฬสินธุ์

ท่าคันโท

นาตาล

วัด

นาตาล

08-9229-0021

22

กาฬสินธุ์

ฆ้องชัย

ฆ้องชัยพัฒนา

วัด

โพธิ์ศรีท่าแห่

08-9775-6779

23

กาฬสินธุ์

ห้วยเม็ก

ห้วยเม็ก

วัด

ธรรมพิทักษ์

08-6798-8478

24

กำแพงเพชร

ปางศิลาทอง

หินดาต

วัด

เริงกะพงคงคาราม

08-9694-8441

25

กำแพงเพชร

โกสัมพีนคร

โกสัมพี

วัด

บ้านไร่ลำปาง

08-8227-7902

26

ขอนแก่น

น้ำพอง

กุดน้ำใส

วัด

ศรีสว่างวนาราม

08-7133-9542

27

ขอนแก่น

เมืองขอนแก่น

บ้านเป็ด

วัด

ป่าเจริญธรรม

08-7641-6476

28

ขอนแก่น

เขาสวนกวาง

เขาสวนกวาง

วัด

บัวระพา

08-4566-9084

29

ขอนแก่น

โคกโพธิ์ไชย

โพธิ์ไชย

วัด

เกษามคม

043-227365

30

ขอนแก่น

หนองนาคำ

กุดธาตุ

วัด

ศรีสุมังค์

08-3744-7146

31

ขอนแก่น

บ้านไผ่

บ้านลาน

วัด

มัชฌิมวิทยาราม

08-6220-6456

32

ขอนแก่น

โนนศิลา

บ้านหัน

วัด

สว่างน้ำใส

08-6069-3829

33

ขอนแก่น

หนองสองห้อง

หนองสองห้อง

วัด

นิเวศน์วิทยาราม

08-9273-8048

34

ขอนแก่น

พล

โคกสง่า

วัด

ศรีประสิทธิ์

043-227365

35

ขอนแก่น

แวงน้อย

ก้านเหลือง

วัด

เกาะศิริ

043-227365

36

ขอนแก่น

มัญจาคีรี

สวนหม่อน

วัด

สระบัว

043-227365

37

ขอนแก่น

ชนบท

ศรีบุญเรือง

วัด

บำรุงวิริยะ

08-0734-9591

38

ขอนแก่น

กระนวน

หนองโก

วัด

ป่าชัยมงคล

08-85317515

39

ขอนแก่น

อุบลรัตน์

นาคำ

วัด

ถ้ำพระคำเม็ก

08-1580-8063

40

ขอนแก่น

ภูผาม่าน

ภูผาม่าน

วัด

ท่ากระบือ

08-3669-8499

41

ขอนแก่น

สีชมพู

วังเพิ่ม

วัด

สีชมพู

08-5636-8337

42

ขอนแก่น

ชุมแพ

ไชยสอ

วัด

สามัคคีพัฒนาราม

043-227365

43

ขอนแก่น

ภูเวียง

บ้านเรือ

วัด

ศรีชมชื่น

08-4405-6627

44

ขอนแก่น

หนองเรือ

บ้านเม็ง

วัด

ดาวเรือง

08-4454-0858

45

ขอนแก่น

บ้านฝาง

บ้านเหล่า

วัด

แท่นวนาราม

08-0592-2721

46

จันทบุรี

นายายอาม

นายายอาม

วัด

คลองซาก

08-1575-4373

47

จันทบุรี

ขลุง

ตะปอน

วัด

ตะปอนใหญ่

08-5059-0072

48

จันทบุรี

เมืองจันทบุรี

แสลง

วัด

แสลง

08-4468-2402

49

จันทบุรี

สอยดาว

ทรายขาว

วัด

เทพประทาน

08-5119-2906

50

จันทบุรี

มะขาม

อ่างคีรี

ธุดงคสถาน

จันทปุระ

08-3540-6297

51

ฉะเชิงเทรา

แปลงยาว

แปลงยาว

วัด

ไผ่แก้ว

08-1913-2947

52

ฉะเชิงเทรา

เมือง

บางไผ่

วัด

ทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์

08-1694-6326

53

ชลบุรี

บางละมุง

บางละมุง

วัด

ศรีธรรมาราม

08-5399-8568

54

ชลบุรี

พนัสนิคม

นามะตูม

วัด

ใหม่ท่าโพธิ์

08-7352-0512

55

ชลบุรี

สัตหีบ

พลูตาหลวง

วัด

ทุ่งโปรง

08-3297-3553

56

ชลบุรี

เมืองชลบุรี

อ่างศิลา

วัด

อ่างศิลา

08-6999-9898

57

ชัยนาท

เมืองชัยนาท

ธรรมามูล

ศูนย์อบรมเยาวชน

ชัยนาท

08-5245-0652

58

ชัยภูมิ

คอนสวรรค์

คอนสวรรค์

วัด

ภูมิรัตนาราม

08-5419-1032

59

ชัยภูมิ

บ้านเขว้า

บ้านเขว้า

วัด

ปทุมมาวาส

08-6354-9193

60

ชัยภูมิ

จัตุรัส

บ้านขาม

วัด

สวนสว่าง

08-2779-8858

61

ชัยภูมิ

หนองบัวแดง

หนองบัวแดง

วัด

ใหม่ชัยมงคล

08-9450-7446

62

ชัยภูมิ

เมืองชัยภูมิ

นาเสียว

วัด

ยางนาเสียว

08-2779-8858

63

ชุมพร

เมืองชุมพร

ขุนกระทิง

ธุดงคสถาน

ชุมพร

08-9470-3368

64

ชุมพร

ปะทิว

ทะเลทรัพย์

วัด

ถ้ำทะเลทรัพย์

08-6884-0063

65

เชียงราย

แม่สรวย

แม่สรวย

วัด

พระธาตุจอมแจ้ง

08-0852-5228

66

เชียงราย

พาน

ป่าหุ่ง

วัด

พระธาตุสามดวง

08-9765-7225

67

เชียงราย

เมืองเชียงราย

ท่าสาย

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

เชียงราย

08-8227-7826

68

เชียงใหม่

แม่วาง

ดอนเปา

วัด

ดอยสัพพัญญู

08-7686-2843

69

เชียงใหม่

จอมทอง

ข่วงเปา

วัด

ห้วยตองสัก

08-1742-0173

70

เชียงใหม่

ฮอด

บ่อหลวง

วัด

แม่สะนาม

08-1595-6947

71

เชียงใหม่

แม่แตง

แม่หอพระ

วัด

พระธาตสุนันทา

08-9906-9678

72

เชียงใหม่

สันทราย

หนองหาร

ธุดงคสถาน

ล้านนา

08-3540-4604

73

เชียงใหม่

พร้าว

แม่ปั๋ง

วัด

ห้วยทราย

08-3540-4604

74

เชียงใหม่

สันกำแพง

ต้นเปา

วัด

ต้นเปา

08-6556-6314

75

เชียงใหม่

ฮอด

บ่อหลวง

วัด

บ้านขุน

08-1951-4789

76

เชียงใหม่

เชียงดาว

ทุ่งข้าวพวง

วัด

ห้วยเป้า

08-1482-5279

77

เชียงใหม่

ฝาง

สันทราย

วัด

นันทาราม

08-1561-6077

78

เชียงใหม่

หางดง

น้ำแพร่

วัด

เอรัณฑวัน

08-6894-021

79

ตราด

เขาสมิง

แสนตุ้ง

วัด

พนมพริก

08-9770-0821

80

ตราด

บ่อไร่

บ่อพลอย

วัด

บ่อพลอย

08-1309-4378

81

ตาก

แม่สอด

แม่กาษา

วัด

มงคลนิมิต

08-9797-5337

82

ตาก

พบพระ

ช่องแคบ

วัด

ดอนเจดีย์

08-9658-5156

83

ตาก

อุ้มผาง

แม่จัน

สำนักสงฆ์

เขาวงพระจันทร์

08-5061-2345

84

ตาก

วังเจ้า

เชียงทอง

วัด

วังเจ้า

08-2102-7179

85

ตาก

เมืองตาก

วังประจบ

วัด

วังประจบ

08-8227-7882

86

นครนายก

ปากพลี

นาหินลาด

วัด

โคกสว่าง

08-9666-5728

87

นครนายก

องครักษ์

ทรายมูล

วัด

ทวีพูลรังสรรค์

08-1405-1506

88

นครนายก

เมืองนครนายก

ศรีจุฬา

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

รัตนะ

08-1436-1825

89

นครปฐม

กำแพงแสน

ห้วยขวาง

ศูนย์อบรมเยาวชน

นครปฐม

08-8227-8084

90

นครพนม

นาหว้า

บ้านเหล่าพัฒนา

วัด

โพนสว่าง

08-3540-4789

91

นครพนม

ธาตุพนม

น้ำก่ำ

วัด

โสภณธรรมาราม

08-3360-7170

92

นครพนม

นาแก

หนองบ่อ

วัด

ศรีนครานุรักษ์

08-1347-9363

93

นครพนม

นาทม

หนองซน

วัด

ศรีบุญเรือง

08-6792-9540

94

นครพนม

เรณูนคร

เรณูใต้

วัด

บ่อสะอาด

08-1362-0791

95

นครพนม

ท่าอุเทน

ท่าอุเทน

วัด

ป่าโพธิ์ศรี

08-6904-4815

96

นครราชสีมา1

โนนแดง

โนนแดง

วัด

โคกหนองแวง

08-7338-0175

97

นครราชสีมา1

เมือง

ในเมือง

วัด

หนองจะบก

08-0485-5994

98

นครราชสีมา1

ประทาย

ประทาย

วัด

หันเตย

08-2347-7470

99

นครราชสีมา1

ปากช่อง

ปากช่อง

วัด

พิมพาราม

08-9615-3981

100

นครราชสีมา2

ปักธงชัย

ธงชัยเหนือ

ศูนย์อบรมเยาวชน

นครราชสีมา

08-5118-0123

101

นครราชสีมา2

เฉลิมพระเกียรติ

หนองยาง

วัด

สามัคคีธรรม

08-5074-5013

102

นครราชสีมา2

วังน้ำเขียว

อุดมทรัพย์

วัด

โนนค่าง

08-9422-3374

103

นครราชสีมา2

โชคชัย

พลับพลา

วัด

พลับพลา

08-5118-1234

104

นครราชสีมา2

ครบุรี

มาบตะโกเอน

วัด

มาบตะโกเอน

08-2216-2676

105

นครราชสีมา2

เสิงสาง

เสิงสาง

วัด

เสิงสาง

08-4696-4914

106

นครราชสีมา3

โนนไทย

บ้านวัง

วัด

บุ่งตะแบก

08-8372-1281

107

นครราชสีมา3

พิมาย

ท่าหลวง

วัด

จารย์ตำรา

08-7703-8357

108

นครราชสีมา3

โนนสูง

เมืองปราสาท

วัด

คล้า

08-8104-4866

109

นครราชสีมา3

เมืองยาง

กระเบื้องนอก

วัด

โนนลอย

08-7082-7108

110

นครศรีธรรมราช

เมือง

มะม่วงสองต้น

วัด

เตาปูน

08-2414-0525

111

นครศรีธรรมราช

ท่าศาลา

ท่าศาลา

วัด

ท่าสูง

08-7808-6434

112

นครศรีธรรมราช

ทุ่งสง

ที่วัง

วัด

ก้างปลา

08-8227-7931

113

นครศรีธรรมราช

พระพรหม

ช้างซ้าย

ธุดงคสถาน

นครธรรม

08-2332-4596

114

นครสวรรค์

บรรพตพิสัย

บ้านแดน

วัด

นาหุบ

08-0587-9376

115

นครสวรรค์

แม่วงก์

แม่เล่ย์

วัด

หนองตะเคียน

08-9783-1787

116

นครสวรรค์

ท่าตะโก

ท่าตะโก

ศูนย์กัลยาณมิตร

ท่าตะโก

08-1132-5072

117

นครสวรรค์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

วัด

ไผ่นาเริง

08-3951-5097

118

นครสวรรค์

แม่เปิน

แม่เปิน

วัด

ประดู่งาม-สระสวัสดิ์

08-7687-9601

119

นครสวรรค์

เมือง

นครสวรรค์ออก

วัด

ภัทรสิทธาราม

08-2450-9598

120

น่าน

ทุ่งช้าง

ทุ่งช้าง

วัด

ราษฎร์บำรุง

08-1489-6373

121

น่าน

ภูเพียง

ท่าน้าว

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

หนองเจริญ

08-1489-6373

122

น่าน

ปัว

ปัว

วัด

พระธาตุเบ็งสกัด

08-1489-6373

123

บึงกาฬ

ปากคาด

ปากคาด

วัด

ถ้ำจ้องวนาราม

08-

124

บึงกาฬ

ศรีวิไล

นาแสง

วัด

มงคลสามัคคีธรรม

08-

125

บึงกาฬ

บึงโขงหลง

โพธิ์หมากแข้ง

วัด

ป่าโนนหนองสิม

08-8504-7977

126

บึงกาฬ

พรเจริญ

พรเจริญ

วัด

สังฆธรรมมาราม

08-

127

บึงกาฬ

เซกา

ซาง

วัด

ป่าธรรมิกาวาส

08-5738-2588

128

บึงกาฬ

เมืองบึงกาฬ

บึงกาฬ

วัด

ศรีโสภณธรรมทาน

08-6842-0927

129

บุรีรัมย์

เมืองบุรีรัมย์

กระสัง

วัด

จำปาทอง

08-6036-7028

130

บุรีรัมย์

นางรอง

สะเดา

วัด

สุวรรณวนาราม

08-8496-1171

131

บุรีรัมย์

คูเมือง

คูเมือง

วัด

ป่าคูเมือง

08-9721-8014

132

ปทุมธานี

คลองหลวง

คลองสาม

วัด

พระธรรมกาย

08-9449-8786

133

ปทุมธานี

หนองเสือ

นพรัตน์

วัด

นพรัตนาราม

08-4645-5700

134

ปทุมธานี

เมืองปทุมธานี

บางกะดี

วัด

บางกะดี

08-

135

ปทุมธานี

คลองหลวง

คลองสี่

วัด

สว่างภพ

08-9764-9072

136

ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพานน้อย

ไชยราช

วัด

คอกอ้ายเผือก

08-9794-0305

137

ประจวบคีรีขันธ์

บางสะพาน

ร่อนทอง

วัด

เกาะยายฉิม

08-6559-0948

138

ประจวบคีรีขันธ์

เมือง

อ่าวน้อย

วัด

อ่าวน้อย

08-1017-3364

139

ประจวบคีรีขันธ์

เมือง

เกาะหลัก

ธุดงคสถาน

ประจวบคีรีขันธ์

08-6587-6943

140

ประจวบคีรีขันธ์

สามร้อยยอด

ไร่เก่า

วัด

เนินกรวด

08-9603-4965

141

ประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี

หาดขาม

วัด

เฉลิมราษฎร์

08-2983-9648

142

ประจวบคีรีขันธ์

ปราณบุรี

ปราณบุรี

วัด

สิทธิสังฆาราม

08-1937-2373

143

ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน

หัวหิน

วัด

เขาน้อยหัวหิน

08-1572-2827

144

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

นนทรี

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

บ้านไร่กฤษณา

08-9681-9813

145

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

บ่อทอง

วัด

หนองไผ่ล้อม

08-6893-3594

146

ปราจีนบุรี1

เมืองปราจีนบุรี

โนนห้อม

ธุดงคสถาน

ปราจีนบุรี

08-8227-7668

147

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

บ้านนา

ศูนย์การศึกษา

เขาแก้วเสด็จ(มัชฌิม)

08-6891-5637

148

ปราจีนบุรี1

กบินทร์บุรี

บ้านนา

ศูนย์การศึกษา

เขาแก้วเสด็จ

08-8227-7889

149

พระนครศรีอยุธยา

อุทัย

ธนู

วัด

ขุนทิพย์

08-7693-0334

150

พระนครศรีอยุธยา

บางปะอิน

ตลาดเกรียบ

วัด

ตลาดเกรียบ

08-8227-7836

151

พระนครศรีอยุธยา

บางบาล

มหาพราหมณ์

วัด

กลาง

08-8227-7726

152

พระนครศรีอยุธยา

พระนครฯ

สวนพริก

วัด

บรมวงศ์อิศรวราราม

08-9768-2281

153

พะเยา

เชียงคำ

หย่วน

วัด

กู่ผาแดง

08-7446464

154

พะเยา

เมืองพะเยา

บ้านต๋อม

วัด

พระธาตุจอมทอง

08-4697-5051

155

พังงา

ทับปุด

บ่อแสน

วัด

ไสเสียด

08-5363-9034

156

พิจิตร

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ศูนย์กัลยาณมิตร

พิจิตร เฟส2

08-7362-1998

157

พิจิตร

วังทรายพูน

วังทรายพูน

วัด

เขตมงคล

08-7684-0415

158

พิจิตร

ตะพานหิน

ตะพานหิน

ศูนย์กัลยาณมิตร

พิจิตร เฟส1

08-9031-7258

159

พิษณุโลก

บางกระทุ่ม

ท่าตาล

วัด

หลวง

08-9433-0072

160

พิษณุโลก

วังทอง

วังนกแอ่น

วัด

ป่าวังสัจจะธรรม

08-7579-9536

161

พิษณุโลก

นครไทย

บ้านแยง

วัด

ถ้ำธาราสวรรค์

08-9441-0399

162

พิษณุโลก

พรหมพิราม

ท่าช้าง

วัด

ท่าช้าง

08-5063-6789

163

เพชรบุรี

ท่ายาง

ท่าแลง

ศูนย์อบรมเยาวชน

เพชรบุรี(สามเณร)

08-5163-4262

164

เพชรบุรี

ท่ายาง

ท่าแลง

ศูนย์อบรมเยาวชน

เพชรบุรี(พระ)

08-6905-2070

165

เพชรบูรณ์

หล่มเก่า

หล่มเก่า

วัด

สระเกศ

08-8227-7980

166

เพชรบูรณ์

วังโป่ง

วังหิน

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

วังโป่ง

08-0514-4980

167

เพชรบูรณ์

เขาค้อ

หนองแม่นา

วัด

ราชพฤกษ์

09-0006-9325

168

เพชรบูรณ์

บึงสามพัน

บึงสามพัน

วัด

เวียงโพธิ์งาม

08-4180-7088

169

เพชรบูรณ์

ศรีเทพ

โคกสะอาด

วัด

ศิริมงคล

08-8227-7981

170

เพชรบูรณ์

ชนแดน

ท่าข้าม

วัด

ศิริรัตน์วนาราม

08-8227-7986

171

เพชรบูรณ์

เมือง

นาป่า

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

เพชรบูรณ์

08-1441-2072

172

เพชรบูรณ์

เมือง

ในเมือง

วัด

มหาธาตุ

08-5579-9665

173

แพร่

เมืองแพร่

บ้านถิ่น

วัด

ถิ่นใน

08-8002-6180

174

แพร่

สอง

บ้านหนุน

วัด

ทุ่งน้าว

08-7078-7551

175

แพร่

วังชิ้น

แม่ป้าก

ศูนย์อบรม

เยาวชนจังหวัดแพร่

08-9892-1239

176

ภูเก็ต

ถลาง

เทพกระษัตรี

วัด

เมืองใหม่

08-7590-9666

177

ภูเก็ต

เมืองภูเก็ต

วิชิต

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ภูเก็ต

08-3540-8155

178

มหาสารคาม

เมือง

ห้วยแอ่ง

วัด

ท่างาม

08-7637-4568

179

มหาสารคาม

กันทรวิชัย

เขวาใหญ่

วัด

โพธิ์ศรีสว่าง

08-9490-8745

180

มหาสารคาม

เชียงยืน

หนองซอน

วัด

ราษฎร์สังคม

08-6864-7662

181

มหาสารคาม

พยัคฆภูมิพิสัย

ปะหลาน

วัด

พยัคฆภูมิวราราม

08-5076-6148

182

มหาสารคาม

เมือง

ตลาด

วัด

มหาชัย

08-4568-6469

183

มุกดาหาร

ดอนตาล

นาสะเม็ง

วัด

ป่าสามัคคีธรรม

08-4900-2130

184

มุกดาหาร

นิคมคำสร้อย

นิคมคำสร้อย

วัด

สุภากรณ์นิคมธรรมาราม

08-0012-5169

185

มุกดาหาร

หว้านใหญ่

ดงหมู

วัด

นิคมเกษตร

08-5183-2168

186

มุกดาหาร

เมือง

ศรีบุญเรือง

วัด

บรรพตมโนรมย์

08-1580-3385

187

แม่ฮ่องสอน

ปาย

แม่นาเติง

วัด

แม่นาเติงใน

08-3908931

188

แม่ฮ่องสอน

เมือง

ปางหมู

วัด

ป่าอุดมพร

08-5071-9598

189

แม่ฮ่องสอน

ขุนยวม

ขุนยวม

วัด

ประตูเมือง

08-8002-6252

190

แม่ฮ่องสอน

แม่สะเรียง

แม่ยวม

วัด

ห้วยสิงห์

08-9162573

191

ยโสธร

คำเขื่อนแก้ว

ดงแคนใหญ่

วัด

บกน้อย

08-1782-6259

192

ยโสธร

เลิงนกทา

โคกสำราญ

วัด

โคกสำราญ

08-5244-8458

193

ยโสธร

กุดชุม

กุดชุม

วัด

กุดชุม

08-1798-1962

194

ยโสธร

ทรายมูล

ทรายมูล

วัด

นาโป่ง

08-8480-3661

195

ยโสธร

มหาชนะชัย

สงยาง

วัด

ป่าดอนธาตุ

08-4647-4569

196

ร้อยเอ็ด

เมืองสรวง

หนองผือ

วัด

ท่าสว่าง

08-2892-3270

197

ร้อยเอ็ด

หนองพอก

หนองพอก

วัด

ป่าศิริมงคล

08-8116-7934

198

ร้อยเอ็ด

เมยวดี

เมยวดี

วัด

ศรีสว่างอาราม

08-6060-6313

199

ร้อยเอ็ด

หนองฮี

ดูกอึ่ง

วัด

ดูกอึ่ง

08-9695-2561

200

ร้อยเอ็ด

เสลภูมิ

กลาง

วัด

เหนือเสลภูมิ

08-2124-1209

201

ร้อยเอ็ด

เชียงขวัญ

พระเจ้า

วัด

ใหญ่พระเจ้า

08-7636-2549

202

ร้อยเอ็ด

สุวรรณภูมิ

เมืองทุ่ง

วัด

บ้านหนองสิม

08-1271-7108

203

ร้อยเอ็ด

ปทุมรัตต์

สระบัว

วัด

สระบัว

08-5872-5439

204

ร้อยเอ็ด

โพนทราย

โพนทราย

วัด

ป่าศรีโพนทราย

08-8314-9227

205

ร้อยเอ็ด

พนมไพร

พนมไพร

วัด

โนนสะอาด

08-1614-0970

206

ร้อยเอ็ด

ธวัชบุรี

ธวัชบุรี

วัด

บิบผลิวนาราม

08-8167-9304

207

ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด

ในเมือง

วัด

เวฬุวัน

08-1342-0735

208

ร้อยเอ็ด

จตุรพักตรพิมาน

ดงแดง

วัด

ไตรภูมิ

08-1014-7512

209

ร้อยเอ็ด

เกษตรวิสัย

เกษตรวิสัย

วัด

ป่ายาง

08-9375-2514

210

ระนอง

เมืองระนอง

บางนอน

ศูนย์กัลยาณมิตร

แก้วระนอง

08-9439-3929

211

ระยอง

วังจันทร์

วังจันทร์

วัด

กระแสร์บนคูหาสวรรค์

08-6987-8461

212

ระยอง

เมืองระยอง

นาตาขวัญ

วัด

นาตาขวัญ

08-1985-3766

213

ระยอง

แกลง

กองดิน

วัด

เขายายพริ้ง

08-6680-2970

214

ระยอง

บ้านค่าย

หนองละลอก

วัด

เขาโพธิ์

08-9676-2841

215

ราชบุรี

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

สำนักสงฆ์

ห้วยนำ้หนัก

08-3131-4522

216

ราชบุรี

จอมบึง

จอมบึง

ศูนย์อบรมเยาวชน

จอมบึง

08-9175-3765

217

ราชบุรี

บ้านคา

หนองพันจันทร์

ศูนย์อบรมเยาวชน

ทุ่งตาลับ

08-7370-6400

218

ราชบุรี

บ้านโป่ง

หนองปลาหมอ

วัด

ชมภูพล

08-9495-3397

219

ราชบุรี

เมืองราชบุรี

คุ้งน้ำวน

ศูนย์อบรมเยาวชน

ผาสุกวนิช(สามเณร)

08-6882-5606

220

ราชบุรี

เมืองราชบุรี

คุ้งน้ำวน

ศูนย์อบรมเยาวชน

ผาสุกวนิช(พระ)

08-3179-7281

221

ลพบุรี

โคกสำโรง

วังเพลิง

ศูนย์อบรมเยาวชน

ลพบุรี(มัชฌิม)

08-1629-3845

222

ลพบุรี

พัฒนานิคม

พัฒนานิคม

ธุดงคสถาน

พัฒนานิคม

08-8227-8141

223

ลพบุรี

ชัยบาดาล

นาโสม

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ทรัพย์เจริญ

08-8118-8525

224

ลพบุรี

เมืองลพบุรี

งิ้วราย

วัด

โพธิ์ลอย

08-8227-8145

225

ลพบุรี

เมืองลพบุรี

เขาพระงาม

พำนักสงฆ์

บวรบรรพต

08-8227-8142

226

ลพบุรี

โคกสำโรง

วังเพลิง

ศูนย์อบรมเยาวชน

ลพบุรี

08-2495-8783

227

ลำปาง

แม่ทะ

ป่าตัน

วัด

สันฐาน

08-1867-8559

228

ลำปาง

เมืองลำปาง

บ่อแฮ้ว

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ลำปาง

08-3540-4877

229

ลำปาง

เสริมงาม

เสริมซ้าย

วัด

หลวงนางอย

08-4324-6266

230

ลำปาง

เมืองปาน

แจ้ซ้อน

วัด

พระธาตุดอยซาง

08-7223-7277

231

ลำปาง

งาว

หลวงใต้

วัด

ปงคก

08-7787-8160

232

ลำปาง

เถิน

แม่ปะ

ศูนย์อบรมเยาวชน

เถินเทิดธรรม

08-8015-4221

233

ลำพูน

ลี้

ลี้

วัด

บ้านกลาง

08-8246-5177

234

ลำพูน

บ้านโฮ่ง

เหล่ายาว

วัด

ดอยแดน

08-5015-5556

235

ลำพูน

เมืองลำพูน

ป่าสัก

วัด

พระธาตุทรายทอง

08-3540-5011

236

ลำพูน

เมืองลำพูน

อุโมงค์

วัด

กอม่วง

08-9483-8820

237

เลย

เมืองเลย

ศรีสองรัก

วัด

ป่ามุจลินทาราม

08-6846-9120

238

เลย

เชียงคาน

นาซ่าว

วัด

ป่าศรีภูทอก

08-2700-6457

239

ศรีสะเกษ

ขุขันธ์

ห้วยเหนือ

วัด

เขียนบูรพาราม

08-5208-1072

240

ศรีสะเกษ

เมืองจันทร์

เมืองจันทร์

วัด

หนองแคนใหญ่

08-6028-0932

241

ศรีสะเกษ

ราษีไศล

เมืองคง

วัด

เมืองคง

08-1318-8258

242

ศรีสะเกษ

ศิลาลาด

คลีกลิ้ง

วัด

บ้านเดื่อ

08-9017-7681

243

ศรีสะเกษ

อุทุมพรพิสัย

ขะยูง

วัด

สระกำแพงน้อย

08-8100-6310

244

ศรีสะเกษ

ภูสิงห์

ห้วยตึ๊กชู

สำนักสงฆ์

แก้วภาวนา

08-1484-7974

245

ศรีสะเกษ

เมือง

หญ้าปล้อง

วัด

เพียนาม

08-6909-5862

246

ศรีสะเกษ

น้ำเกลี้ยง

น้ำเกลี้ยง

วัด

สว่างวารีรัตนาราม

08-8850-5868

247

ศรีสะเกษ

กันทรลักษ์

น้ำอ้อม

วัด

ขนาวนาราม

08-8610-8796

248

สกลนคร

โคกศรีสุพรรณ

ตองโขบ

วัด

ศรีคูณไชย

08-2100-8128

249

สกลนคร

พรรณานิคม

วังยาง

วัด

สารีวาส

08-0755-6736

250

สกลนคร

โพนนาแก้ว

นาแก้ว

ธุดงคสถาน

เทพนิมิต

08-1447-7606

251

สกลนคร

เมืองสกลนคร

ธาตุเชิงชุม

วัด

ดอนสวรรค์

08-8227-7636

252

สงขลา

บางกล่ำ

ท่าช้าง

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ภาคใต้ (นักเรียน)

08-2442-6005

253

สงขลา

บางกล่ำ

ท่าช้าง

ศูนย์ปฏิบัติธรรม

ภาคใต้ (บุคคลทั่วไป)

08-0533-1675

254

สมุทรปราการ

เมือง

ท้ายบ้าน

ศูนย์อบรม

สมุทรปราการ

08-8227-7757

255

สมุทรปราการ

บางพลี

บางปลา

วัด

ราษฎร์นิยมธรรม

08-4973-3896

256

สมุทรปราการ

พระสมุทรเจดีย์

ในคลองบางปลากด

วัด

ใหญ่

08-5118-9472

257

สมุทรสงคราม

บางคนที

บางคนที

วัด

สินวิเศษศรัทธาราม

08-5326-5641

258

สมุทรสงคราม

อัมพวา

ท่าคา

วัด

มณีสรรค์

08-7415-7282

259

สมุทรสาคร

บ้านแพ้ว

หนองบัว

วัด

รางตันนิลประดิษฐ์

08-5174-8819

260

สมุทรสาคร

เมือง

บ้านเกาะ

วัด

พันธุวงษ์

08-1554-8566

261

สระแก้ว

วัฒนานคร

วัฒนานคร

วัด

สุธรรมมาวาส

08-6849-2534

262

สระแก้ว

วัฒนานคร

แซร์ออ

วัด

แซร์ออ

08-7608-5093

263

สระแก้ว

วัฒนานคร

ท่าเกวียน

วัด

ท่าเกวียน

08-6842-5399

264

สระแก้ว

วังน้ำเย็น

วังน้ำเย็น

วัด

ป่าคลองสาระพา

08-6842-5399

265

สระแก้ว

เมืองสระแก้ว

สระแก้ว

วัด

ราษฎร์นิมิต

08-1567-0627

266

สระบุรี

เมืองสระบุรี

ปากข้าวสาร

วัด

ปากข้าวสารใต้

08-7447-8487

267

สระบุรี

มวกเหล็ก

มิตรภาพ

วัด

มวกเหล็กใน

08-8885-0072

268

สระบุรี

แก่งคอย

สองคอน

วัด

สีทาเหนือ

08-7668-6713

269

สิงห์บุรี

พรหมบุรี

โรงช้าง

วัด

เทพมงคล

08-1309-6112

270

สิงห์บุรี

พรหมบุรี

บ้านแป้ง

วัด

กลางธนรินทร์

08-3540-6615

271

สุโขทัย

ศรีสำโรง

วัดเกาะ

วัด

หนองฝาด

08-1578-5524

272

สุโขทัย

สวรรคโลก

ในเมือง

วัด

เจ็ดธรรมาสน์

08-1545-4787

273

สุโขทัย

กงไกรลาศ

ไกรนอก

วัด

โบสถ์

08-3623-1675

274

สุพรรณบุรี

สามชุก

สามชุก

วัด

สามชุก

08-5297-5180

275

สุพรรณบุรี

หนองหญ้าไซ

แจงงาม

วัด

แจงงาม

08-9618-6072

276

สุพรรณบุรี

ด่านช้าง

ด่านช้าง

วัด

บรรหารแจ่มใส

08-1681-8563

277

สุพรรณบุรี

สองพี่น้อง

ต้นตาล

วัด

สองพี่น้อง

08-0076-6797

278

สุพรรณบุรี

อู่ทอง

ดอนมะเกลือ

วัด

ทุ่งกระเจ็ด

08-0437981

279

สุพรรณบุรี

ศรีประจันต์

บางงาม

วัด

โพธาราม

08-6893-5840

280

สุพรรณบุรี

เมือง

ทับตีเหล็ก

วัด

ราษฎร์สามัคคี

08-8897-2514

281

สุพรรณบุรี

บางปลาม้า

โคกคราม

วัด

ลานคา

08-1195-2003

282

สุราษฎร์ธานี

พุนพิน

ท่าข้าม

วัด

ท่าข้าม

08-6798-2420

283

สุราษฎร์ธานี

บ้านนาสาร

น้ำพุ

วัด

วารีวงก์

08-1670-0999

284

สุรินทร์

สนม

หนองอียอ

วัด

หนองอียอ

08-3540-6613

285

สุรินทร์

ศีขรภูมิ

ระแงง

วัด

ป่าเทพประทาน

08-9453-4365

286

สุรินทร์

สำโรงทาบ

กระออม

วัด

เทพนิมิตร

08-3540-6613

287

สุรินทร์

พนมดงรัก

ตาเมียง

วัด

โพธิ์ธาวราราม

08-3540-4851

288

สุรินทร์

ปราสาท

ทุ่งมน

วัด

สะเดารัตนาราม

08-3540-4851

289

สุรินทร์

รัตนบุรี

ดอนแรด

วัด

ศิลาวรรณ

08-9453-4365

290

สุรินทร์

ท่าตูม

พรมเทพ

วัด

ศาลาลอย(บ้านยางกระจับ)

08-0732-7856

291

สุรินทร์

ศรีณรงค์

ตรวจ

วัด

ป่าบ้านตรวจ

08-5167-0204

292

สุรินทร์

เมืองสุรินทร์

แกใหญ่

ศูนย์อบรมเยาวชน

สุรินทร์

08-2317-0178

293

สุรินทร์

สังขะ

พระแก้ว

วัด

โนนสวรรค์

08-3540-6613

294

หนองคาย

โพธิ์ตาก

โพธิ์ตาก

วัด

รุกขาภิรมณ์

08-6861-8630

295

หนองคาย

ท่าบ่อ

น้ำโมง

วัด

ป่าโนนพระแก้ว

08-9458-3034

296

หนองคาย

โพนพิสัย

กุดบง

วัด

ป่าโนนสะอาด

08-6834-1717

297

หนองคาย

โพนพิสัย

กุดบง

วัด

พุทธอุทยาน

08-2743-5799

298

หนองบัวลำภู

สุวรรณคูหา

สุวรรณคูหา

วัด

คีรีบรรพต

08-4358-3608

299

หนองบัวลำภู

โนนสัง

บ้านค้อ

วัด

ใหม่โคกป่ากุง

08-9714-8741

300

หนองบัวลำภู

ศรีบุญเรือง

ทรายทอง

วัด

ทรายทอง

08-4358-3608

301

หนองบัวลำภู

นาวัง

วังทอง

วัด

ทรงธรรมบรรพต

08-4358-3608

302

หนองบัวลำภู

นากลาง

กุดดินจี่

วัด

สว่างวนาราม

08-7490-7037

303

หนองบัวลำภู

เมือง

ลำภู

วัด

ป่าอุทยาน

08-4358-3608

304

อ่างทอง

เมืองอ่างทอง

มหาดไทย

ธุดงคสถาน

อ่างทอง (สวนศิริวรรณ)

08-6789-1603

305

อ่างทอง

เมืองอ่างทอง

บ้านอิฐ

วัด

ช้าง

08-5149-1123

306

อ่างทอง

วิเศษชัยชาญ

ม่วงเตี้ย

วัด

ช้าง

08-1052-7631

307

อำนาจเจริญ

เมือง

เหล่าพรวน

วัด

บ้านเหล่าพรวน

08-7655-1088

308

อำนาจเจริญ

ปทุมราชวงศา

นาหว้า

วัด

ศรีชมภู่

08-5349-5477

309

อำนาจเจริญ

ลืออำนาจ

เปือย

วัด

ป่าเรไร

08-8009-0436

310

อำนาจเจริญ

เมือง

คึมใหญ่

วัด

ภูเขาขาม

08-9581-9021

311

อำนาจเจริญ

เมือง

นาหมอม้า

สำนักสงฆ์

ป่าดงเย็น

08-9518051

312

อำนาจเจริญ

เมือง

ไก่คำ

วัด

บูรพา

08-1398-0644

313

อุดรธานี

พิบูลย์รักษ์

บ้านแดง

วัด

บูรพาราม

08-1672-2276

314

อุดรธานี

บ้านผือ

หายโศก

วัด

ศรีสว่างมงคล

08-1672-2276

315

อุดรธานี

กุดจับ

กุดจับ

วัด

บรมสมภรณ์

08-1672-2276

316

อุดรธานี

เพ็ญ

นาบัว

วัด

โพธิ์ศรีสัตตนาค

08-1672-2276

317

อุดรธานี

กุมภวาปี

เวียงคำ

วัด

ใหม่สุขธนศรีนคราราม

08-1672-2276

318

อุดรธานี

โนนสะอาด

หนองกุงศรี

วัด

จอมมะณีย์

08-1672-2276

319

อุดรธานี

ประจักษ์ศิลปาคม

อุ่มจาน

วัด

มัชฌิมาวาส(มัชฉิมาวาส)

08-1672-2276

320

อุตรดิตถ์

ตรอน

หาดสองแคว

วัด

หาดสองแคว

08-8227-7874

321

อุตรดิตถ์

น้ำปาด

บ้านฝาย

วัด

ส่องแดด

08-8227-7890

322

อุตรดิตถ์

ทองแสนขัน

ป่าคาย

ศูนย์อบรมเยาวชน

แก้วพฤกษา

08-9787-6546

323

อุทัยธานี

หนองฉาง

ทุ่งพง

วัด

ทุ่งทอง

08-7588-6177

324

อุทัยธานี

ลานสัก

ป่าอ้อ

วัด

ซับป่าพลู

08-5364-5391

325

อุทัยธานี

เมืองอุทัยธานี

อุทัยใหม่

วัด

มณีสถิตกปิฏฐาราม

08-1491-1433

326

อุบลราชธานี

เมือง

ไร่น้อย

วัด

ยางเทิง

08-2370-1431


 
ระยะเวลาโครงการบวชพระ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ปีที่ผ่านๆ มา

โครงการบวชพระ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี พ.ศ.2554
 
ระยะเวลาการอบรม
วันที่ 29 มิถุนายน – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (132 วัน)
วันบรรพชา
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ณ วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท
วันที่ 10-13 กรกฎาคม พ.ศ.2554
 
โครงการบวชพระ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี พ.ศ.2553
 
ระยะเวลาการอบรม
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 (112 วัน)
วันบรรพชา
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ วัดพระธรรมกาย
วันอุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ 22 – วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2553 
 
 
    
 
 
 
¡µÑ­­Ùµè;èÍáÅÐáÁè ºÇª·´á·¹¤Ø³
 
บวชพระ รวมพลังฟื้นฟูศีลธรรม
“ ถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม ภายในประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและขยายไปสู่สังคมโลก ซึ่งโครงการบวชพระ 100,000 รูป เข้าพรรษา คือ โครงการการหนึ่งที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างตรงประเด็นที่สุด”

http://goo.gl/fzjXJ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระ-เจ้าหน้าที่ ถอยห่าง พระมหานพพรย้ำ ไม่เคยบอกธัมมชโยอยู่ในวัด
      ชุลมุนหนัก ตำรวจ พระวัดพระธรรมกาย
      กลอนวันมาฆบูชา
      อานิสงส์การสร้างโบสถ์ วิหาร
      วันมาฆบูชา หลักธรรมวันมาฆบูชามีอะไรบ้าง
      คำอวยพรวันตรุษจีน 2560 สวัสดีปีใหม่เป็นภาษาจีน
      วัดพระธรรมกาย ย้อนไปเมื่อ 38 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้น
      วัดพระธรรมกาย ร่วมกับ มูลนิธิธรรมกาย จัดตั้ง "ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
      ภาพพรุ่งนี้วันพระ พร้อมคติธรรม คำสอนดีๆ
      ชมภาพบรรยากาศสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560" ณ วัดพระธรรมกาย
      พระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
      ประมวลภาพพิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล ๗๖ ปี พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
      พิธีปิดแผ่นทองระฆังธรรมเข้าสู่ยุคชาวศิวิไลซ์และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร