เกาะดอนสวรรค์ คำชี้แจงวัดพระธรรมกายปฏิเสธข่าวเกาะดอนสวรรค์

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า เรื่องการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่นั้น เป็นสิทธิของทางการคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเองไม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่ประการใด https://dmc.tv/a14273

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 7 ก.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15049 ]
กรณีข่าวเกาะดอนสวรรค์ จ. สกลนคร
 
คำชี้แจง
วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวเกาะดอนสวรรค์

     กรณีข่าวเกาะดอนสวรรค์ จ. สกลนคร จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า วัดดอนสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะดอนสวรรค์ ในบึงหนองหาร จ.สกลนคร เป็นวัดร้าง และยังคงเป็น "ที่วัด" และ "ธรณีสงฆ์" ตราบจนถึงปัจจุบัน ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและทางราชการ กำลังปรับปรุงให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการคณะสงฆ์ เพื่อแก้ไขปัญหาวัดร้างตามนโยบายของการการคณะสงฆ์ส่วนกลางและทางราชการ

     วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า เรื่องการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่นั้น เป็นสิทธิของทางการคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเอง และกรณีความคิดเห็นเรื่องการจัดการพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดสกลนครเอง ไม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่ประการใด

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย


 
เกาะดอนสวรรค์ สกลนคร 

ยกวัดร้าง

ข้อมูลการขอยกวัดร้างจาก www.mahathera.org

http://goo.gl/XVLsH


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประวัติการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
      กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561
      ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด
      ประมวลภาพวันมาฆบูชา ปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพตักบาตรพระทั้งเมืองเมียวดี ตักบาตรพระ 3,000 รูป