เกาะดอนสวรรค์ คำชี้แจงวัดพระธรรมกายปฏิเสธข่าวเกาะดอนสวรรค์

ข่าวเกาะดอนสวรรค์ วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า เรื่องการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่นั้น เป็นสิทธิของทางการคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเองไม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่ประการใด https://dmc.tv/a14273

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 7 ก.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 14617 ]
กรณีข่าวเกาะดอนสวรรค์ จ. สกลนคร
 
คำชี้แจง
วัดพระธรรมกาย ปฏิเสธข่าวเกาะดอนสวรรค์

     กรณีข่าวเกาะดอนสวรรค์ จ. สกลนคร จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า วัดดอนสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะดอนสวรรค์ ในบึงหนองหาร จ.สกลนคร เป็นวัดร้าง และยังคงเป็น "ที่วัด" และ "ธรณีสงฆ์" ตราบจนถึงปัจจุบัน ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครและทางราชการ กำลังปรับปรุงให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการคณะสงฆ์ เพื่อแก้ไขปัญหาวัดร้างตามนโยบายของการการคณะสงฆ์ส่วนกลางและทางราชการ

     วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า เรื่องการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่นั้น เป็นสิทธิของทางการคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครเอง และกรณีความคิดเห็นเรื่องการจัดการพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดสกลนครเอง ไม่เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายแต่ประการใด

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย


 
เกาะดอนสวรรค์ สกลนคร 

ยกวัดร้าง

ข้อมูลการขอยกวัดร้างจาก www.mahathera.org

http://goo.gl/XVLsH


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      มูลนิธิธรรมกาย เปิดจุดบริการอาหารแก่ประชาชนจิตอาสา
      กลอนถวายอาลัย ครบรอบ 1 ปี สวรรคตในหลวง ร.9
      กลอนแปดไว้อาลัยพ่อหลวง ร.9
      วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ครบ 17 ปี
      กลอนวันแม่โดย "เจ้าคุณพิพิธ"
      ประมวลภาพวันสมาธิโลก World Meditation Day
      ข่าวน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทุกภาคทั่วไทย ภาพน้ำท่วม
      วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายสมเด็จพระสังฆราช
      มูลนิธิธรรมกายต้านภัยน้ำท่วม ประเทศบังกลาเทศ ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน
      ประมวลภาพพิธีปลงผม ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 3
      ขอเชิญชาวพุทธร่วมสวดมนต์ บทเทศนากัณฑ์แรก "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"
      กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2560 ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
      ฉันก็รักวัดของฉัน เพลงฮอตฮิตจากใจศิษย์วัดพระธรรมกาย