ร่วมสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด

https://dmc.tv/a2087

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 30 มิ.ย. 2550 ] - [ ผู้อ่าน : 38515 ]
 “มหารัตนวิหารคด” คือศาสนสถาน ในโครงการก่อสร้าง “มหาธรรมกายเจดีย์” เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ที่ได้เริ่มต้นสถาปนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ปรารถนาให้ชาวโลกได้พบความสุขที่แท้จริงของชีวิตด้วยการเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนาอันจะก่อให้เกิดสันติสุขภายใน และแผ่ขยายกลายเป็นสันติภาพของโลกในอนาคต

   มหารัตนวิหารคด จึงถูกสร้างขึ้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญทุกชาติ ทุกภาษา ทั่วโลก ที่หลั่งไหลมาประพฤติ ปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ ได้ถึงคราวละหลายๆแสนคน ซึ่งหากรวมพื้นที่รอบลานธรรม จะสามารถรองรับสาธุชนได้มากถึง ๑ ล้านคน

   มหารัตนวิหารคดยังเป้นประดุจมหารัตนบัลลังก์ของพุทธบุตรทั่วโลก ที่จะเดินทางมาประชุมรวมกัน เพื่อประกอบศาสนกิจในโอกาสสำคัญ อันจะเป็นจุดเชื่อมประสานให้พุทธบุตรทุกนิกายสามารถหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว


   มหารัตนวิหารคด เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะใช้เป็นสถานที่อบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ตลอดแห่งปี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ “สร้างคนดี” ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างมหาศาล

   จนถึงขณะนี้ มหารัตนวิหารคดใหล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงแค่การก่อสร้างในส่วนสุดท้าย นั่นคือ “หลังคา” ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในอนาคต พื้นที่ชั้นโครงสร้างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในอนาคต พื้นที่ชั้น ๒ ของมหารัตนวิหารคด จะใช้เป็นที่ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์จากทั่วโลก ได้มากถึง ๓๐๐,๐๐๐ รูป และหลังคานี้จะช่วยทำให้มหารัตนวิหารคด ลานธรรม และมหาธรรมกายเจดีย์สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สมกับที่ผู้มีบุญทุกคนได้ทุ่มแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ร่วมสร้างกันมาเป็นเวลายาวนานเกินกว่าทศวรรษ
 
 
มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี 
 

   บัดนี้ นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมสร้าง “หลังคามหารัตนวิหารคด” ซึ่งเป็นบุญใหญ่ ที่มีอานิสงส์อันไม่มีประมาณ จากการที่ได้ให้ร่มเงา เพื่อคุ้มแดด คุ้มฝน ถวายแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก และนอกจากนี้ หลังคาทุกตารางเมตร จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการแผ่ขยายร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่จิตใจของชาวโลกอันจะก่อให้เกิดสันติสุข และความร่มเย็นแก่โลกใบนี้ ไปตราบนานนับพันปี
 
 
 
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น
 
มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายมหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย
 
 
เสารองรับหลังคา วัสดุ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โชว์ผิวเปลือย รูปทรง เป็นเสากลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ซม. ความยาวตั้งแต่ ๗-๑๒ เมตร จำนวน ๑,๗๖๔ ต้น
 
คานรับหลังคา วัสดุ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โชว์ผิวเปลือย ทำหน้าที่เป็นรางรับน้ำฝนในตัว หลังคา วัสดุ เป็นโลหะประเภท Stainless มีฉนวนกันความร้อน รูปทรง ใน ๑ Module ของหลังคา เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 
 
ส่วนหลังคา มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิด มีทั้งหมด ๘๖๐ Module เมื่อมองจากมุมสูงจะมีลักษณะคล้ายเพชร ล้อมรอบมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ พื้นที่ใต้หลังคาทั้งหมดมีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร
 
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานทุกภาคที่ท่านสังกัด
 
หรือ 02-831-1000
 

 
 
 
กฐิน ๒๕๕๐ กฐินพระธัมฯ เพื่อสร้าง"หลังคามหารัตนวิหารคด"
 
 
                               
 
 
รับผ้าไตรเป็นปฐมฤกษ์ อาทิตย์ต้นเดือน ๑ ก.ค. ๕๐

 

พระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญ
 
สำหรับผู้ร่วมบุญ สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด จะได้รับพระของขวัญ ไว้ตรึกระลึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนี้
  สำหรับผู้ร่วมบุญ สร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
 
 
 
อานิสงส์จากการสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด
 
๑.ย่อมบังเกิดในปฏิรูปเทส ได้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
 
๒.ย่อมเข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ
 
๓.ย่อมมีพวกพ้องบริวารที่เป็นสัมมาทิฏฐิ มีกัลยาณมิตรคอยชี้แนะไปสู่หนทางอันประเสริฐ
 
๔.ย่อมเข้าถึงฐานะอันสูงส่งเป็นที่รัก ที่เกรงใจของมหาชนทั้งหลาย
 
๕.ย่อมมีปัญญาเฉลียวฉลาดในการดำเนินชีวิต
 
๖.ย่อมเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่าย
 
 
 
โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
 
 
 
 
 
 

 
 
เวลา  
เรื่อง
23:04   หาทุน หาที่ หาทีมในที่
05:03   สร้างที่รวมพุทธบุตร เพื่อที่สุดแห่งธรรม
14:36  
02:09  
02:09  
16:49  
27:56  
37:41  
08:43  
59:09  
49:25  
54:45  
54:23  
     
 
 
 
(Thai)
    The Grand Meditation Stadium For World Peace
                          
 
 
 
(English)
Spot: The Grand Meditation Stadium for World Peace
    The Grand Meditation Stadium For World Peace
 
 
 
(Music Video) WMV
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/Qpa77


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
  กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา 1,135..
(16 ม.ค. 2562)    ชม 294 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร