พญานาค การเลี้ยงลูกของนาคบางประเภท

พวกนางนาคเมื่อตั้งครรภ์ในอุตุสมัย ก็จะพากันคิดว่า หากเราจักคลอดในบึงน้อยนี้พวกลูกๆ ของเราจักไม่อาจทนกำลังของกระแสคลื่นและครุฑที่โลดแล่นมาได้ แม่นาคเหล่านั้นจึงพากันดำลงในมหาสมุทรถึงประตูมีปากทางร่วมกัน พากันเข้าไปยังแม่น้ำใหญ่ 5 สาย แล้วไปสู่ป่าหิมวันต์ https://dmc.tv/a11822

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 5 ส.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 38708 ]
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพญานาค
 
วิธีเลี้ยงลูกของนาคบางประเภท 1
 
นางนาคจะหลบไปคลอดลูกในถ้ำเพื่อป้องกันการโจมตีจากครุฑ
พวกนางนาคอาศัยอยู่ที่ถ้ำทอง ถ้ำเงิน และถ้ำแก้วมณีในช่วงตั้งครรภ์ซึ่งพวกครุฑเข้าไปไม่ได้
 
      พวกนางนาคเมื่อตั้งครรภ์ในอุตุสมัย ก็จะพากันคิดว่า หากเราจักคลอดในบึงน้อยนี้พวกลูกๆ ของเราจักไม่อาจทนกำลังของกระแสคลื่นและครุฑที่โลดแล่นมาได้ แม่นาคเหล่านั้นจึงพากันดำลงในมหาสมุทรถึงประตูมีปากทางร่วมกัน พากันเข้าไปยังแม่น้ำใหญ่ 5 สาย แล้วไปสู่ป่าหิมวันต์ ณ ที่นั่น พวกนางนาคอาศัยอยู่ที่ถ้ำทอง ถ้ำเงิน และถ้ำแก้วมณีซึ่งพวกครุฑเข้าไปไม่ได้ จึงคลอดแล้วสอนให้ลูกนาคหยั่งลงในน้ำประมาณข้อเท้าเป็นต้น แล้วข้ามน้ำไปได้
 
แม่นาคพาลูกกลับออกจากถ้ำเมื่อลูกโตแล้ว
 
เมื่อลูกนาคโตเต็มวัยแล้วจึงพากลับคืนถิ่นอาศัยเดิม
 
     ต่อจากนั้น เมื่อใดพวกนาคเหล่านั้นข้ามแม่น้ำคงคาเป็นต้นได้โดยลำดับ สามารถข้ามไปมาได้คือข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น ข้ามจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ได้ เมื่อนั้นแม่นาคทั้งหลายรู้ว่า บัดนี้ลูกๆ ของเราสามารถทนกระแสคลื่นและกำลังครุฑได้แล้ว จึงให้เมฆใหญ่ตั้งขึ้นด้วยอานุภาพของตน ให้ฝนตกดุจทำป่าหิมวันต์ทั้งสิ้นให้มีกลิ่นหอมตลบ วิจิตรด้วยดาวทองเบื้องบน ถือเอาสุรา อาหารและดอกไม้มีกลิ่นหอมเป็นต้น แล่นไปยังมหานทีทั้งห้าด้วยเรือเหล่านั้น ถึงมหาสมุทรโดยเป็นผู้เจริญเติบโตไพบูลย์ด้วยประการฉะนี้ฯ
 
การเสพเมถุนของพญานาค
 
ลักษณะการเสพเมถุนของพญานาคหนุ่มสาว
 
     นางนาคบางตัวที่แปลงเป็นมนุษย์มาสมสู่กับมนุษย์คลอดลูกมาจะเป็นมนุษย์เชื้อสายนา แลจะเลี้ยงดุอย่างมนุษย์ ถ้านาคเพศผู้แปลงมาสมสู่กับหญิงมนุษย์ คลอดออกมาตอนแรกก็เป็นมนุษย์แต่จะกลายร่างเป็นนาคโดยมาก
 
สมัยที่นาคแปลงร่างไม่ได้
 
     ปกติพวกนาคชั้นสูง และนาคชั้นกลางแปลงร่างเป็นเทพบุตรเทพธิดา หรือแปลงเป็นมนุษย์ได้ เว้นแต่คราวสมัยทั้ง 5 นี้ที่ต้องถือเอาอัตภาพนาคนั่นแหละ คือ
 
1. ในคราวถือปฏิสนธิ คือ ตอนเกิดครั้งแรกต้องมีร่างกายเป็นนาคก่อน
2. ในคราวลอกคราบ
3. เวลาวางใจแล้วก้าวลงสู่ความหลับ
4. ในเวลาเสพเมถุนกับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน แต่ถ้าเสพเมถุนกับพวกสัตว์อื่น เช่น มนุษย์ก็สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้
5. ในเวลาจุติ (ตาย)
 
พญานาคแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้
 
ลักษณะการแปลงร่างของพญานาคมาเป็นมนุษย์
 
     ฐานะคือสมัยทั้ง 5 ประการที่พวกนาคต้องถือเอาสรีระแห่งนาคนั่นแหละแล้วลำบากอยู่ แต่สำหรับนาคเอรกปัตต์อดีตเคยเป็นภิกษุพ้นจากฐานะที่ลำบากทั้ง 5 ประการ เพราะได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมได้เพื่อเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมาณพนั่นแลตามความปรารถนา 2
 
     ปกตินาคที่แปลงร่างได้ก็มีเฉพาะนาคที่เป็นเจ้าของวิมาน นาคที่มียศใหญ่ สามารถแปลงร่างเป็นเทพหรือมนุษย์ได้ทั้งในเขตและนอกเขตนาคพิภพ ส่วนนาคบริวารย่อมแปลงร่างได้เฉพาะที่อยู่ในนาคพิภพเท่านั้น ซึ่งบางครั้งพวกนาคเหล่านั้นก็แปลงเป็นมนุษย์มาดูมหรสพปะปนกับมนุษย์ก็มี3

1 สํ.มหาวาร.อ.นาคสูตร 30/146 

2 ขุ.ธ.อ.เอรกปัตต์ 42/330 

3 ขุ.ชา.อ.กักการุชาดก 58/556 
รับชมวิดีโอ

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

พญานาค
พญานาค พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องราวพญานาคไว้หลายแห่ง ซึ่งพญานาคก็มีกำเนิดหลากหลาย มีอานุภาพ และในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา พญานาคเกี่ยวข้องกับบั้งไฟพญานาคอย่างไร
บทความที่เกี่ยวข้องกับพญานาค การเลี้ยงลูกของนาคบางประเภท

http://goo.gl/qFFD6

     
Tag : เข้าพรรษา  วิดีโอ  วันออกพรรษา  พระพุทธเจ้า  พญานาค  ฝันในฝันวิทยา  ฝันในฝัน  บั้งไฟพญานาค  บริวาร  ธรรมะ  ชาดก  

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา