ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ ข่าวโครงการตักบาตร ให้คุณไม่พลาดในทุกๆ บุญ

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์

  กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย (22 พฤษภาคม 2567) - ผู้อ่าน 0
กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย (22 พฤษภาคม 2567) กำหนดการ " วันวิสาขบูชา" วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีถวายกองทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน - ผู้อ่าน 0
พิธีถวายกองทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน พิธีถวายกองทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย และอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน "น้อมบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย" วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า - ผู้อ่าน 0
กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า กำหนดการพิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า สอบ WORLD-PEC และ IMEC 11 ภาษา 10 ประเทศ รวมนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ที่เข้าสอบ ประมาณ 1,030,000 คน วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรมกายสากล เวลา 09.30 น. อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป | วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567 - ผู้อ่าน 0
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป |  วันวิสาขบูชา พ.ศ. 2567 พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูป วันวิสาขบูชา VISAKHA PUJA DAY วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567 - ผู้อ่าน 0
พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567 พิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ปีพุทธศักราช 2567 วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  การต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน 2567) - ผู้อ่าน 0
การต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานวันคุ้มครองโลก (22 เมษายน 2567) ภาพรวมการต้อนรับพระเถรานุเถระที่เมตตาเดินทางมาร่วมงาน พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย และรับถวายมหาสังฆทาน 10,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ในวันคุ้มครองโลก วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 - ผู้อ่าน 0
กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2567 พิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัด ทั่วไทย วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัด ทั่วประเทศ (วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567) - ผู้อ่าน 0
พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัด ทั่วประเทศ (วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2567) พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 10,000 วัด ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 (วันคุ้มครองโลก) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567) - ผู้อ่าน 191
พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567) พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 21 (สามเณรเข้ารับการอุปสมบทจำนวน 9 รูป) วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ อุโบสถพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี พิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 06:30 น. เป็นต้นไป อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  ขอเชิญร่วมบุญสถาปนา สังฆรัตนะและลานเวียนประทักษิณ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี - ผู้อ่าน 4563
ขอเชิญร่วมบุญสถาปนา สังฆรัตนะและลานเวียนประทักษิณ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี ขอเชิญร่วมบุญสถาปนา สังฆรัตนะและลานเวียนประทักษิณ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (23 มีนาคม พ.ศ.2567) - ผู้อ่าน 19752
พิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป (23 มีนาคม พ.ศ.2567) กำหนดการพิธีร่วมบุญบรรพชาสามเณร 5,000 รูป วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64 - ผู้อ่าน 18635
โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64 เปิดรับสมัคร โครงการสมาธิแก้ว รุ่นที่ 64 โครงการปฎิบัติธรรมระยะยาว เส้นทางแห่งความสุข และจุดเปลี่ยนของชีวิต อบรมระหว่าง วันที่ 6-27 มิถุนายน พ.ศ.2567 ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการธุดงค์แก้ว ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี - ผู้อ่าน 1
โครงการธุดงค์แก้ว ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โครงการธุดงค์แก้ว (โครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น) สำหรับผู้รักการทำสมาธิและสั่งสมบุญ ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  ค่ายปิดเทอม Super Youth Meditation Camp 2024 - ผู้อ่าน 18388
ค่ายปิดเทอม Super Youth Meditation Camp 2024 เปิดรับสมัครน้องๆ เข้าค่ายปิดเทอม "Super Youth Meditation Camp 2024" " สัมผัสความสุข ผ่อนคลาย สบาย ท่ามกลางธรรมชาติ ควบคู่กับสมาธิ " ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2567 สถานที่ : บ้านเรือนแก้ว จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล - ผู้อ่าน 18381
โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล โครงการบรรพชา 1,250 รูป ณ แดนประสูติ สวนลุมพินี ประเทศเนปาล ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการวันมาฆบูชา 54 ปี วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 18496
กำหนดการวันมาฆบูชา 54 ปี วัดพระธรรมกาย กำหนดการวันมาฆบูชา 54 ปี วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมืองโคราช 556 ปี (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567) - ผู้อ่าน 18451
พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมืองโคราช 556 ปี (วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567) พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมืองโคราช 556 ปี วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567 - ผู้อ่าน 18888
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567 โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2567) - ผู้อ่าน 19054
ธรรมยาตราอัญเชิญ ธรรมยาตราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์ (เจดีย์อริยพุทธะ 5 พระองค์) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ. 2567 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ (วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567) - ผู้อ่าน 18501
กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ (วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567) กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) - ผู้อ่าน 18305
พิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ณ วัดพระธรรมกาย (วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีมุทิตาสักการะเลื่อนสมณศักดิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 19:00 น. ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีถวายโคมมาฆประทีป (วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) - ผู้อ่าน 18295
พิธีถวายโคมมาฆประทีป (วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567) กำหนดการพิธีถวายโคมมาฆประทีป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (พิธีเริ่ม 9.30 น.) ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย - ผู้อ่าน 18356
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 - ผู้อ่าน 18300
โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 28 นักเรียนอายุระหว่าง 14-17 ปี อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 32 - ผู้อ่าน 18327
โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 32 โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 32 นักเรียนอายุระหว่าง 10-13 ปี อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 28 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม