ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  จจ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมปลูกผักสวนครัว ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัย covid-19 - ผู้อ่าน 1016
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะสงฆ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวตำบลหันสัง ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากภัย covid-19 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 1116
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายเสนาสนะกุฏิวิหาร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 1144
วัดพุทธเวียนนา จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพุทธเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 1121
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 1265
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และผู้ล่วงลับเนื่องจากป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 1154
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 1260
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ได้จัดพิธีบุพเปตพลี และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 1263
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล - ผู้อ่าน 1364
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศแด่คุณแม่เพ็ญศรี สังวรณ์ มารดาของกัลยาณมิตรสมศักดิ์ สังวรณ์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 1384
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด - ผู้อ่าน 1530
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 1214
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ได้ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 1163
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายพรมปูพื้นห้องปฏิบัติธรรม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแก่กัลยาณมิตรผู้ที่ล่วงลับ - ผู้อ่าน 1182
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแก่กัลยาณมิตรผู้ที่ล่วงลับ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่กัลยาณมิตรผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค - ผู้อ่าน 668
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด - ผู้อ่าน 654
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม - ผู้อ่าน 1053
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมคุณแม่มีหลั่น บุญจินดาทรัพย์ กัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง - ผู้อ่าน 1011
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายกองบุญข้าวสาร - ผู้อ่าน 1010
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายกองบุญข้าวสาร วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญบำรุงวัด 20 ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกา และพิธีถวายกองบุญข้าวสาร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมวันพระ - ผู้อ่าน 851
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมวันพระ วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันพระ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหล่อหลอมประจำสัปดาห์เพื่อหล่อหลอมความสามัคคีของหมู่คณะ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายพรมปูพื้นห้องปฏิบัติธรรม - ผู้อ่าน 882
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายพรมปูพื้นห้องปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายพรมปูพื้นห้องปฏิบัติธรรม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธเวียนนา จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านไทยบอดี้วอล์ก - ผู้อ่าน 918
วัดพุทธเวียนนา จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านไทยบอดี้วอล์ก คณะสงฆ์วัดพุทธเวียนนา ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านไทยบอดี้วอล์ก ประเทศออสเตรีย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 934
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 1050
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 1042
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม