ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17242
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีสวดธรรมนิยาม บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17259
วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17254
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายไซตะมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 17245
วัดพระธรรมกายไซตะมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค - ผู้อ่าน 17229
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย ผ่าน Zoom - ผู้อ่าน 17235
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย ผ่าน Zoom วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันพระ ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 17236
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17252
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17242
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17244
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครบรอบ 31 ปี - ผู้อ่าน 17256
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครบรอบ 31 ปี วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด เนื่องในวาระมงคลฉลองชัย 31 ปี ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย ในประเทศญี่ปุ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายปารีส จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17262
วัดพระธรรมกายปารีส จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีบุพเปตพลี และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17232
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ - ผู้อ่าน 17261
วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17250
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลา เพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17239
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17246
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17252
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร - ผู้อ่าน 17246
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ - ผู้อ่าน 17238
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17247
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17229
วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายอิตาลี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านระบบออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17341
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช - ผู้อ่าน 17229
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีถวายคิลานเภสัช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายปารีส จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17240
วัดพระธรรมกายปารีส จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม