ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 538
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 280
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 297
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 266
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และลอยกระทงธรรม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ - ผู้อ่าน 303
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ จัดกิจกรรมลอยโคมและลอยกระทงนานาชาติ - ผู้อ่าน 1582
วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ จัดกิจกรรมลอยโคมและลอยกระทงนานาชาติ วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมลอยโคม และลอยกระทงนานาชาติ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 332
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ในกิจกรรม Sunday morning meditation session อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 345
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน - ผู้อ่าน 320
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน เพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 298
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2566 - ผู้อ่าน 333
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2566 วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 306
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดกฐิน - ผู้อ่าน 326
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดกฐิน วัดพระธรรมกายฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดพิธีทอดกฐินศักดิ์สิทธิ์เนรมิตอารามปีที่ 2 และพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ครับ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว - ผู้อ่าน 321
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญเครื่องกันหนาว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 298
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  พิธีทอดกฐินครบรอบ 19 ปี ณ วัดพระธรรมกายมองโกเลีย - ผู้อ่าน 267
พิธีทอดกฐินครบรอบ 19 ปี ณ วัดพระธรรมกายมองโกเลีย วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ครบรอบ 19 ปี แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในประเทศมองโกเลีย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายโอซาก้า - ผู้อ่าน 376
พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายโอซาก้า วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อซื้อที่ดินสร้างวัด สถาปนาวัดพระธรรมกายนางาโน่แห่งใหม่ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองบาเซิ่ล - ผู้อ่าน 399
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองบาเซิ่ล วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองบาเซิ่ล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีลอยกระทงธรรม - ผู้อ่าน 418
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีลอยกระทงธรรม วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีลอยกระทงธรรม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ - ผู้อ่าน 393
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้งานบุญพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 413
วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดป่าธรรมชาติ จัดพิธีทอดผ้าป่า 9 วัด ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย - ผู้อ่าน 495
วัดป่าธรรมชาติ จัดพิธีทอดผ้าป่า 9 วัด ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย วัดป่าธรรมชาติ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า 9 วัด ในเมืองลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 489
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกาย ร่วมทอดกฐิน ณ วัดในศรีลังกา กว่า 30 วัด - ผู้อ่าน 538
วัดพระธรรมกาย ร่วมทอดกฐิน ณ วัดในศรีลังกา กว่า 30 วัด วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีแก่วัดในประเทศศรีลังกา กว่า 30 วัด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 471
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม