ข่าวพระพุทธศาสนา

    นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนา ภายในประเทศไทยและทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา

  ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน - ผู้อ่าน 121
ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตพื้นที่อบต.คลองสาม - ผู้อ่าน 6730
วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตพื้นที่อบต.คลองสาม วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 2 ปี ทีมงานริ้วขบวน วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 932
พิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 2 ปี ทีมงานริ้วขบวน วัดพระธรรมกาย ทีมงานริ้วขบวน วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าริ้วขบวน เพื่อใช้ในงานพระพุทธศาสนา เนื่องในวาระครบรอบ 2 ปี ทีมงานริ้วขบวน และกว่า 20 ปี กับการรับใช้งานพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย - ผู้อ่าน 1095
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทในโครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  องค์กรนานาชาติ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมส่งภาพนั่งสมาธิสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Records - ผู้อ่าน 954
องค์กรนานาชาติ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมส่งภาพนั่งสมาธิสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Records องค์กรนานาชาติ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมส่งภาพนั่งสมาธิสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Records อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Guinness World Records - ผู้อ่าน 1230
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Guinness World Records เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Guinness World Records พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไปร่วมปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นด้วย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย รับโล่สำนักเรียนบาลีดีเด่นของสมเด็จพระสังฆราช - ผู้อ่าน 1404
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย รับโล่สำนักเรียนบาลีดีเด่นของสมเด็จพระสังฆราช สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย ได้รับโล่รางวัลของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมดีเด่น อันดับที่ 1 ของคณะสงฆ์หนกลาง อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  GWR ถวายประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล - คณะสงฆ์ 10,000 รูปทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Zoom เนื่องในวันธรรมชัย - ผู้อ่าน 1478
GWR ถวายประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล - คณะสงฆ์ 10,000 รูปทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Zoom เนื่องในวันธรรมชัย GWR ถวายประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล - คณะสงฆ์ 10,000 รูปทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Zoom เนื่องในวันธรรมชัย วันที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมศีลธรรม - ผู้อ่าน 922
นักเรียนโรงเรียนบ้านตูม เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมศีลธรรม นักเรียนจากโรงเรียนบ้านตูม จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการค่ายอบรมศีลธรรม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ เนื่องในวันธรรมชัย - ผู้อ่าน 1322
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ เนื่องในวันธรรมชัย วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์การแพทย์ ดูแลพระภิกษุและสามเณรอาพาธ เนื่องในวันธรรมชัย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  นักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิ - ผู้อ่าน 1401
นักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิ นักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนองานวิจัย เกี่ยวกับวิธีการทำสมาธิ ที่งานประชุมใหญ่ครั้งที่ 19 ของสมาคมพุทธศาสตร์นานาชาติ IABS อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  โครงการค่ายอบรมศีลธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตีเต - ผู้อ่าน 656
โครงการค่ายอบรมศีลธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตีเต โรงเรียนบ้านโคกตีเต ร่วมกับศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส และชมรมพุทธศาสตร์สากล ได้จัดค่ายอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตีเต อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 50 รูป ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี - ผู้อ่าน 685
พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 50 รูป ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี ได้จัดพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 50 รูป และพิธีไถ่ชีวิตโค 9 ตัว ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - ผู้อ่าน 487
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระอาจารย์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น และวัดประชาภิรมย์ จังหวัดนราธิวาส ได้ทำหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดโครงการค่ายอบรมศีลธรรม หลักสูตรความดีสากล - ผู้อ่าน 502
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดโครงการค่ายอบรมศีลธรรม หลักสูตรความดีสากล ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา ได้จัดโครงการค่ายอบรมศีลธรรม หลักสูตรความดีสากล ในรูปแบบการจัดกิจกรรม One Day Training ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ - ผู้อ่าน 446
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และถ่ายทอดสดทางสถานี GBN เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกัน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ร่วมกับโรงเรียนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน - ผู้อ่าน 499
ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ร่วมกับโรงเรียนนราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ร่วมกับโรงเรียนนราธิวาส ได้จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 447
วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ พร้อมทั้งจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย เพื่อบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง - ผู้อ่าน 367
คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล ได้จัดอบรมศีลธรรม และได้บรรยายธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านซับชุมพล เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมศีลธรรม - ผู้อ่าน 402
นักเรียนโรงเรียนบ้านซับชุมพล เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมศีลธรรม นักเรียนจากโรงเรียนบ้านซับชุมพล จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการค่ายอบรมศีลธรรม หลักสูตรความดีสากล อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย รับบุญแกะถ่าน Led เก็บงานวันสมาธิโลก - ผู้อ่าน 524
สาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย รับบุญแกะถ่าน Led เก็บงานวันสมาธิโลก สาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย รับบุญแกะถ่าน Led เก็บงานวันสมาธิโลก ณ วิหารคด ค.31 วัดพระธรรมกาย และเพื่อเตรียมรองรับบุญการจุดประทีปในวันธรรมชัย ซึ่งตรงกับวันที่ 27 สิงหาคมนี้ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  เจ้าคณะจังหวัดไพลินและคณะสงฆ์กัมพูชา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 509
เจ้าคณะจังหวัดไพลินและคณะสงฆ์กัมพูชา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย เจ้าคณะจังหวัดไพลินและคณะสงฆ์ ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งได้ปรึกษางานการอบรมความดีสากล กับหลวงพ่อทัตตชีโว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  สื่อต่างประเทศร่วมทำข่าวพิธีจุดประทีป เนื่องในวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 533
สื่อต่างประเทศร่วมทำข่าวพิธีจุดประทีป เนื่องในวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย สื่อมวลชนต่างประเทศได้ร่วมทำข่าวพิธีจุดประทีป เนื่องในวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งนำเสนอข่าวลงทางเว็บไซต์ด้วย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดใต้ปีที่ 18 - ผู้อ่าน 597
พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดใต้ปีที่ 18 วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ ปีที่ 22, พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 159 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 124 เนื่องในวันสมาธิโลก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ 
  คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองนา - ผู้อ่าน 557
คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดอบรมศีลธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองนา คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล ได้จัดอบรมศีลธรรม และได้บรรยายธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองนา จังหวัดลพบุรี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาต่อ    ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม