บางสิ่งที่แสวงหา

    รวมบันทึกการเทศน์สอนธรรมะวันต่อวันของคุณครูไม่ใหญ่ ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตลอดช่วงเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2546

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > บางสิ่งที่แสวงหา

  เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (2) - ผู้อ่าน 18304
เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (2) นับจากวันออกพรรษาได้ 3 วันแล้ว เราได้วอร์ม ๆ ปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ในพรรษามาแล้ว บางคนก็สมหวัง บางคนก็เกือบจะสมหวัง อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1) - ผู้อ่าน 18291
เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1) พระธรรมกายเหมือนฮาร์ดแวร์ พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนซอร์ฟแวร์ อยู่ในกลางพระธรรมกาย และวิชชาธรรมกายจะศึกษากันตรงนั้นถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นได้สนุกทีเดียว มันก็เหลือแต่พวกเรานี่ออกพรรษาแล้วเราจะเอาอย่างไรดี เมื่อเราวอร์มกันมาตั้งหนึ่งพรรษาแล้ว ตอนนี้เครื่องอุ่น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  มหาปวารณา - ผู้อ่าน 18301
มหาปวารณา วันมหาปวารณา คือ วันที่พระภิกษุทุกรูป จะต้องมาปวารณาซึ่งกันและกันว่า ถ้าใครเห็น ได้ยิน หรือสงสัยว่า ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยนี้ ก็จะตักเตือนเป็นกัลยาณมิตรให้ซึ่งกันและกัน เหมือนกับไปช่วยชี้ขุมทรัพย์ให้ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  หยุดเป็นตัวสำเร็จ - ผู้อ่าน 18293
หยุดเป็นตัวสำเร็จ เหลืออีก 2 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว ใครที่มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นพรรษาที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ ก็เหลือเวลาอีก 2 วัน หลังจากที่เราทำความเพียรกันอย่างต่อเนื่องกันมา 88 วัน อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  ทำทุกอิริยาบถ - ผู้อ่าน 18269
ทำทุกอิริยาบถ หยุดเท่านั้นจึงเป็นตัวสำเร็จ ที่ทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้อย่างอื่นไม่สำเร็จ หยุดอย่างเดียว ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  พอดีเมื่อพึงพอใจ - ผู้อ่าน 18273
พอดีเมื่อพึงพอใจ เหลืออีก 4 วัน จะออกพรรษาแล้ว พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดจะเชื่อหรือไม่เชื่อ รู้หรือไม่รู้ก็ตาม ล้วนมีหมด ไม่เชื่อก็มาพิสูจน์ดู ทำให้ถูกหลักวิชชา เดี๋ยวก็เข้าถึง อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว - ผู้อ่าน 18274
ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เหลืออีก 5 วัน จะออกพรรษาแล้ว เรานับกันทุกวัน ตั้งแต่วันแรกเรื่อยมาเลย เหลืออีก 5 วันเท่านั้น พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ก็จะหมดแล้ว พรรษานี้เราตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะให้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุพระธรรมกายให้ได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  บวชไปนิพพาน - ผู้อ่าน 18263
บวชไปนิพพาน เพศนักบวชคือเพศอันประเสริฐ ไม่ใช่ว่าใครจะมาอยู่ในเพศนี้อย่างง่าย ๆต้องมีบุญมีบารมี ต้องบำเพ็ญเนกขัมมบารมีมาข้ามชาติ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์จึงจะมาบวชได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  4 ส. ช่วยให้ง่าย - ผู้อ่าน 18273
4 ส. ช่วยให้ง่าย เหลืออีก 9 วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้เรามีสิ่งดี ๆ หลายอย่างเกิดขึ้น ตั้งแต่ความตั้งใจจะงดเหล้าเข้าพรรษา ตอนนี้เหลืออีก 9 วัน ก็ออกพรรษาแล้ว เราวอร์ม ๆ งดเหล้ากันมาในช่วงเข้าพรรษา พอออกพรรษา ก็เลิกเหล้ากันเสียเลย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์ - ผู้อ่าน 18273
ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์ เหลืออีก 10 วัน จะออกพรรษากันแล้วเร็วจัง จริง ๆ เวลามันก็เดินเท่าเดิม แต่ความรู้สึกของนักสร้างบารมีจะมีความรู้สึกว่าเร็ว พรรษาหนึ่ง 90 วัน บอกกันมาตั้งแต่ต้นพรรษาแล้วว่า ต้องใช้วันเวลาทุกอนุวินาทีให้ มีคุณค่าต่อชีวิตด้วยการประพฤติธรรม สั่งสมความบริสุทธิ์กายวาจาใจเอาไว้มากๆ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  บวชแล้วได้อะไร - ผู้อ่าน 18279
บวชแล้วได้อะไร ผู้ที่บวชช่วงสั้น ๆ ถ้าบวชแล้วไม่ได้ทำกิจอะไรเลย เวลาลาสิกขาไปแล้วมักจะมีความคิดว่า บวชแล้วไม่ได้อะไร และไม่ได้คิดตามลำพัง ไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังด้วย ผู้ที่ฟังเขาก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการเป็นนักบวชแต่จริง ๆ แล้วมีสิ่งที่น่าศึกษามากมาย บวชช่วงสั้นเพียงแค่หนึ่งพรรษานี้ เราจะเรียนรู้อะไรให้มันได้เต็มที่ยังยาก เอาแค่พอสังเขปปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวพอมีหลักของใจได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  ไม่ได้ตายเถอะ - ผู้อ่าน 18267
ไม่ได้ตายเถอะ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ของเรา ตัดสินใจวันเดียว ลุยวันเดียว ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ไม่ได้ตายเถอะ นิ่งไปเลย แล้วก็ได้ค้นพบวิชชาธรรมกายหวนคืนมาอีกครั้งหนึ่ง และมีอีกประโยคหนึ่งที่ท่านพูด ซึ่งน่าสนใจ ท่านบอกว่า “ไม่ได้ตายเถอะ ไม่ตายสักที” แล้วก็ไม่ใช่ไม่ตายทีเดียว “ฉันเองสองคราว” ครั้งแรกสละชีวิต ไม่ตาย ครั้งที่สองเอาอีก ไม่ตาย ก็ยืนยันว่าไม่ตายจริง ๆ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จ - ผู้อ่าน 18274
อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านใช้คำว่า ปล้ำใจให้อยู่ เหมือนนักมวยปล้ำมีคู่ต่อสู้คือความอยาก มันจะดึงใจเราให้ออกไปข้างนอก เราต้องดึงใจกลับมาให้มันหยุด สู้กัน และก็หมั่นสังเกตดูว่า เราทำถูกหลักวิชชาไหม หยุดนิ่งเฉย ๆ หรือเปล่า อย่างนี้แค่นี้เท่านั้น เดี๋ยวเราก็สมปรารถนา อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน - ผู้อ่าน 18266
วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน เหลืออีก 15 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุพระธรรมกายให้ได้ ก็ล่วงเลยมา 75 วันแล้ว เหลืออีก 15 วัน ก็ขอให้ใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ ให้สมกับที่ได้ตั้งใจ เอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นพรรษา 15 วันนี้ ถ้าเรามีความเพียร และทำถูกหลักวิชชา เราก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  ถ้าไม่มีหลวงปู่ คิดแล้วหนาว - ผู้อ่าน 18270
ถ้าไม่มีหลวงปู่ คิดแล้วหนาว เหลืออีก 16 วัน จะออกพรรษาแล้ว วันเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วมาก เราคงจำได้ว่าเรามีเวลาเท่ากันในการสร้างบารมี ในการเติมบุญเติมบารมีเติมความบริสุทธิ์กายวาจาใจเท่ากันหมดทุกคนในโลก ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใด จะเป็นชนชั้นกลาง ชั้นล่าง ชั้นสูง จะเป็นใครก็แล้วแต่ทุกคนมีเวลาเท่ากัน อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  อีก 17 วัน จะออกพรรษา : จะซาบซึ้งต้องเข้าถึง - ผู้อ่าน 18268
อีก 17 วัน จะออกพรรษา : จะซาบซึ้งต้องเข้าถึง อีก 17 วัน จะออกพรรษาแล้ว เหลืออีกสองอาทิตย์นิดหน่อย ผ่านไปเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็มืดอีกแล้ว พรรษานี้เราตั้งใจจะให้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุพระธรรมกาย ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราและของทุก ๆ คนในโลก ไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใด จะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ล้วนมีหมด เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว สิ่งอื่นไม่ใช่เลย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  อีก 18 วัน จะออกพรรษา : ทำความดี 24 น. - ผู้อ่าน 18272
อีก 18 วัน จะออกพรรษา : ทำความดี 24 น. เหลืออีก 18 วัน จะออกพรรษากันแล้ว เวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากันสำหรับการสร้างความดี เพราะเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง หรืออย่างน้อยก็เกิดมาสร้างบารมี นี่เป็นเป้าหมายหลัก แต่ 24 ชั่วโมงต่อวันนี่ได้ไม่เท่ากัน อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  อีก 19 วันจะออกพรรษา : นั่งหลับตาคืออาชีพพระ - ผู้อ่าน 18266
อีก 19 วันจะออกพรรษา : นั่งหลับตาคืออาชีพพระ เหลืออีก ๑๙ วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว วันคืนล่วงไปเร็วเหลือเกิน เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็จะหมดเวลาของการอยู่จำพรรษากันแล้ว และก็ใกล้ จะหมดเวลาอยู่ในเมืองมนุษย์ด้วย อันนี้ไม่ได้พูดให้ทุกข์ใจ แต่พูดให้เราสะกิดใจ จะได้ไม่ประมาท ไม่ชะล่าใจว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 69 นับจากวันเข้าพรรษา : เวลาเท่ากัน ได้ไม่เท่ากัน - ผู้อ่าน 18264
วันนี้วันที่ 69 นับจากวันเข้าพรรษา : เวลาเท่ากัน ได้ไม่เท่ากัน เหลืออีก 21 วัน จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยภายในตัวของเรา เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด สิ่งอื่นไม่ใช่ เพราะสิ่งอื่นช่วยอะไรเราไม่ได้ มีแต่พระธรรมกายในตัวเท่านั้น ช่วยเราได้ทั้งในปัจจุบัน แม้ละโลกไปแล้ว จนกระทั่งช่วยให้พ้นจากวัฏสงสารก็ได้ เนื่องจากท่านมีธรรมจักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างรวมประชุมกันอยู่ภายในองค์ท่านและเป็นที่รวมหมวดหมู่แห่งธรรมด้วย ท่านเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวเท่านั้น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  อีก 22 วัน ก็จะออกพรรษา : ระบบการควบคุมชีวิต - ผู้อ่าน 18265
อีก 22 วัน ก็จะออกพรรษา : ระบบการควบคุมชีวิต เหลืออีก 22 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว เผลอประเดี๋ยวเดียวนะ พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุพระธรรมกาย เราตั้งใจกันตั้งแต่วันแรกที่เข้าพรรษาว่า จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ หรืออย่างน้อยก็เห็นพระภายในซึ่งเป็นพระในระดับที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 65 นับจากวันเข้าพรรษา : ถ้าปฏิบัติจริงต้องได้ผล - ผู้อ่าน 18265
วันนี้วันที่ 65 นับจากวันเข้าพรรษา : ถ้าปฏิบัติจริงต้องได้ผล พรรษานี้เราเหลือเวลาอีก 23 วัน อย่านึกว่านานนะ มันประเดี๋ยวเดียว เราตั้งใจไว้แล้วว่า พรรษานี้เป็น พรรษาแห่งการบรรลุธรรม อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 63 นับจากวันเข้าพรรษา : ดูละครภายในดีกว่า - ผู้อ่าน 18265
วันนี้วันที่ 63 นับจากวันเข้าพรรษา : ดูละครภายในดีกว่า เหลือเวลาอีกแค่ 25 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว เราตั้งใจว่าพรรษานี้จะปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ เพื่อให้ได้บรรลุพระธรรมกาย ที่มีอยู่ในตัวของเรา ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด สิ่งอื่นไม่ใช่ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 62 นับจากวันเข้าพรรษา : พระนิพพานอยู่ในตัว - ผู้อ่าน 18269
วันนี้วันที่ 62 นับจากวันเข้าพรรษา : พระนิพพานอยู่ในตัว นับจากวันเข้าพรรษามา 62 วัน เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนก็จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้ได้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มคือ บรรลุพระธรรมกาย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 61 นับจากวันเข้าพรรษา : คนเราเกิดมาทำไม - ผู้อ่าน 18268
วันนี้วันที่ 61 นับจากวันเข้าพรรษา : คนเราเกิดมาทำไม เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วก็จะออกพรรษา เราเริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะ พรรษานี้คือ พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มคือ บรรลุพระธรรมกาย ได้แก่ พระในตัวหรือพระรัตนตรัยในตัวซึ่งมีอยู่ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม จะเชื่อหรือไม่เชื่อ รู้หรือไม่รู้ก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายทั้งสิ้น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 60 นับจากวันเข้าพรรษา : สนุกปากลำบากตัวเอง - ผู้อ่าน 18266
วันนี้วันที่ 60 นับจากวันเข้าพรรษา : สนุกปากลำบากตัวเอง เหลืออีก 1 เดือน ก็จะออกพรรษาแล้ว เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน พรรษา นี้ได้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มก็คือ บรรลุพระธรรมกาย คือ พระ ที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใด จะรู้ หรือไม่รู้ เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายด้วยกันทั้งสิ้น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม