แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

    กฎแห่งกรรม การแก้กรรม โรคกรรม

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

  อยากฟันสวยมาทางนี้ - ผู้อ่าน 18325
อยากฟันสวยมาทางนี้ ฟันมีหน้าที่หลัก คือ ฉีก บด อาหารให้คลุกเคล้ากับน้ำลาย และเป็นส่วนสำคัญในการพูด และออกเสียง เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลิกภาพดูดี เกิดความเชื่อมั่น อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  กรรมส่งผลตอนใกล้ตาย - ผู้อ่าน 18240
กรรมส่งผลตอนใกล้ตาย คนมีอายุ 70-80 ปี ทำกรรมมาทั้งชีวิต รวมแล้วหลายแสนกรรม ทั้งกรรมดี กรรมชั่ว และกรรมไม่ดีไม่ชั่ว เมื่อวาระสุดท้ายมาถึง กรรรมที่ทำมาทั้งชีวิต จะมาส่งผลตามลำดับ โดยเริ่มจากกรรมหนัก กรรมใกล้ตาย กรรมที่ทำเป็นประจำ สุดท้าย คือ กรรมไม่เจตนา อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคตับ - ผู้อ่าน 18329
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคตับ ตับมีหน้าที่หลายอย่าง เช่น ผลิตน้ำดี เพื่อไปย่อยอาหารประเภทไขมัน กำจัดสารพิษตกค้างในร่างกาย เป็นต้น สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคตับ เกิดจาก... อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  อายุสั้น ไม่ทันเห็นกรรม - ผู้อ่าน 18198
อายุสั้น ไม่ทันเห็นกรรม ในยามกลางของคืนวันตรัสรู้ของพระมหาบุรุษ พระองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณ คือ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทรงเห็นการส่งผลของกรรม ที่เป็นตัวกำหนดรูปกาย และสถานที่อยู่ของสัตว์ที่ตายไปแล้ว อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นคนใบ้ บ้า ปัญญาอ่อน - ผู้อ่าน 18987
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นคนใบ้ บ้า ปัญญาอ่อน ใบ้ หมายถึง ไม่สามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้ บ้า คือ อาการที่แสดงถึงความคุ้มคลั่ง สาเหตุเกิดจากความเครียด ความวิตก ความเศร้า ภาวะปัญญาอ่อน หมายถึง ภาวะที่สมองหยุดพัฒนา หรือพัฒนาไม่สมบูรณ์ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคหอบหืด - ผู้อ่าน 18331
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคหอบหืด โรคหอบหืดเกิดจากทางเดินอากาศเข้า และออกจากปอด มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ไวเกินต่อสารภูมิแพ้รอบข้าง เกิดอาการแพ้ระคายเคือง และอักเสบ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  รูปวิบัติเพราะปากแท้ๆ - ผู้อ่าน 18172
รูปวิบัติเพราะปากแท้ๆ วิบัติ แปลว่า แปรปรวน คลาดเคลื่อน รูปวิบัติ หมายถึง รูปกายที่แปรปรวน คลาดเคลื่อนไปจากปกติ เช่น อ้วนมากเกินไป ตัวเตี้ย ตัวเล็ก ตัวสูงมากเกินไป สีผิวสว่าง หรือเข้มมากเกินไป เป็นต้น อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  อัศจรรย์วันพระในเทวโลก - ผู้อ่าน 18265
อัศจรรย์วันพระในเทวโลก ตลอดเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ข้างแรมจนถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ในทุกเขตของมนุษยโลก จะมีเจ้าหน้าที่เขตระดับภุมมเทวา ตรวจดูความดีของมนุษย์ แล้วบันทึกในแผ่นลานทอง รวบรวมนำเสนอหัวหน้าเขตภุมมเทวาตามสายการปกครอง อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไต - ผู้อ่าน 18679
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไต วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไต ไต เป็นอวัยวะทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด และขับออกมาพร้อมกับน้ำในรูปของปัสสาวะ โรคไตมีหลายประเภท เช่น โรคไตวายฉับพลัน โรคไตวายเรื้อรัง โรคไตอักเสบ เป็นต้น สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไต อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเลือด - ผู้อ่าน 18428
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคเลือด ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบเด็กเกิดใหม่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีละกว่า 4,000 คน ประชาชนมียีนโรคนี้แฝงอยู่ในตัวกว่า 22 ล้านคน โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ซึ่งมีการแตกตัวเร็วกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการซีด... อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคหัวใจ - ผู้อ่าน 18624
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคหัวใจ หัวใจเป็นอวัยวะที่ขยัน และทำงานหนักที่สุดของร่างกาย เพราะเริ่มทำงานตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ทำงานตลอด 24 ชม. ไม่เคยหยุดพักเลย จนกว่าเจ้าของจะหมดลมหายใจ ร่างกายเหนื่อย หยุดพักได้ แต่หัวใจเหนื่อย หยุดพักไม่ได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  คลอดก่อนกำหนดเพราะวิบากกรรมอะไร - ผู้อ่าน 18285
คลอดก่อนกำหนดเพราะวิบากกรรมอะไร ครรภ์เป็นที่อยู่ของทารกในวัยที่ก่อตัวเริ่มเจริญเติบโต ทารกส่วนใหญ่จะอยู่ในครรภ์โดยเฉลี่ยประมาณ 38-41 สัปดาห์แต่มีทาร อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไทรอยด์ - ผู้อ่าน 18542
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคไทรอยด์ ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อ อยู่บริเวณลำคอ ด้านหน้าของกล่องเสียง ติดกับฐานของคอหอย อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคตา - ผู้อ่าน 19240
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคตา ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ แต่ถ้าตาเป็นอะไรไป ก็เหมือนบ้านที่ไม่มีหน้าต่าง อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับหูและการได้ยิน - ผู้อ่าน 18682
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคที่เกี่ยวกับหูและการได้ยิน โรคที่เกี่ยวกับหู และการได้ยิน เกิดจากอะไร? อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็ง - ผู้อ่าน 20615
วิบากกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็ง มะเร็ง คือ เนื้องอกชนิดร้าย ที่เกิดขึ้นมาใหม่จากเนื้อเยื่อปกติของร่างกาย มีการเจริญเติบโตอยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย เซลล์มะเร็งจะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเป็นก้อน หรือเป็นแผลมะเร็งขนาดใหญ่ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย - ผู้อ่าน 18324
ฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตาย ประกอบด้วย ยิงตัวตาย ผูกคอตาย กระโดดตึกตาย เผาตัวตาย และกินยาฆ่าตัวตาย กรรมที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตาย อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  สรุปกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18224
สรุปกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม กรรมที่ทำให้เกิดปัญหาสังคม มีสาเหตุมาจากกรรมหลายประการ เช่น การผิดศีล ข้อ 1,ข้อ 3 ในอดีตและปัจจุบัน การคบคนพาล... อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  เกิดนอกบุญเขต-หมวดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18185
เกิดนอกบุญเขต-หมวดปัญหาสังคม เกิดนอกบุญเขต ประกอบด้วย เกิดในครอบครัวเทวนิยม ไม่เชื่อศาสนาใดเลย ย้าย / เปลี่ยนศาสนาทั้งครอบครัว หลุด / พลัดจากหมู่คณะ และเป็นผู้สั่งสอนคำสอนเทวนิยม อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  อยู่ในวงจรไสยเวท-หมวดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18236
อยู่ในวงจรไสยเวท-หมวดปัญหาสังคม อยู่ในวงจรไสยเวท ประกอบด้วย ผีเข้าสิง โดนน้ำมันพราย เป็นร่างทรง เลี้ยงรักยม ถูกคุณไสย และเห็นควายธนู อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  เพศไม่บริสุทธิ์-หมวดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18263
เพศไม่บริสุทธิ์-หมวดปัญหาสังคม เพศไม่บริสุทธิ์ ประกอบด้วย เป็นกะเทย เกย์ Q เกย์ K ทอม ดี้ และเสือใบ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ถูกข่มขืน-หมวดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18230
ถูกข่มขืน-หมวดปัญหาสังคม สาเหตุของการถูกข่มขืน 1.อดีตชาติ เคยเกิดเป็นสุนัข 2.อดีตชาติ เป็นเจ้าของซ่อง บังคับให้เด็กขายบริการ 3.อดีตชาติ อยู่ในวงจรค้าประเวณี 4.อดีตชาติ เป็นนักเลงคุมซ่อง 5.อดีตชาติ เจ้าชู้ชอบเปิดบริสุทธิ์เด็ก 6.อดีตชาติ ข่มขืนผู้หญิง อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ติดยาเสพติด-หมวดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18404
ติดยาเสพติด-หมวดปัญหาสังคม ติดยาเสพติดประกอบด้วย ติดเหล้า พิษสุราเรื้อรัง ติดบุหรี่ ติดกัญชา และยาเสพติด อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ประสบภัยสงคราม-หมวดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18166
ประสบภัยสงคราม-หมวดปัญหาสังคม ประสบภัยสงคราม ประกอบด้วย อยู่ในประเทศที่มีสงคราม เป็นเชลยศึก และอพยพไปอยู่นอกประเทศ เกิดจากวิบากกรรม... อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ประสบอุบัติเหตุ-หมวดปัญหาสังคม - ผู้อ่าน 18145
ประสบอุบัติเหตุ-หมวดปัญหาสังคม ประสบอุบัติเหตุ ประกอบด้วย ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ ตกน้ำตาย เกือบจมน้ำตาย ตกจากที่สูง และถูกไฟฟ้าช็อตตาย อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม