หลวงพ่อตอบปัญหา

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา

  ผู้มีราตรีเดียวนั้นแปลว่าอะไร - ผู้อ่าน 14854
ผู้มีราตรีเดียวนั้นแปลว่าอะไร ผู้มีราตรีเดียวหมายถึงบุคคลใดก็ตามเมื่อมีงานในหน้าที่มาถึง จะไม่ยอมผัดวันประกันพรุ่ง ปล่อยให้งานการคั่งค้างเสียหาย เหมือนคนเกียจคร้าน แต่จะรีบทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เพราะเคยทำผิดทำชั่วไว้มากหรือเปล่าฟ้าดินถึงไล่ตะเพิดอย่างนี้ - ผู้อ่าน 15253
เพราะเคยทำผิดทำชั่วไว้มากหรือเปล่าฟ้าดินถึงไล่ตะเพิดอย่างนี้ จะทำอย่างไรดีเพราะติดกัญชามานานก่อนบวช แม้ตอนบวชเป็นพระแล้วก็ยังดูด ต่อมาก็ตัดสินใจเลิก พยายามล้างบาป โดยเข้าไปนอนในวิหารเก่าแก่คนเดียว จนครบกำหนดวันลาสิกขา อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนพูดเป็น - ผู้อ่าน 19323
ทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนพูดเป็น คนพูดเป็น คือ คนที่คิดให้รอบคอบ มีสติก่อนที่จะพูด หรือกลั่นกรองคำพูดให้ละเอียดอ่อนเสียก่อน แล้วค่อยพูด เพราะคำพูดยิ่งละเอียดอ่อนลึกซึ้งเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเจาะใจคนฟังได้ลึก และประทับใจได้นานเท่านั้น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  หลักธรรมในการแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป - ผู้อ่าน 19203
หลักธรรมในการแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป เมื่อคนเรามีปัญหา จะมีหลักธรรมประการใดบ้าง ที่จะยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้หมดสิ้นไป โดยที่เป็นหลักธรรมที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีที่สุด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าเราถูกนินทาโดยไม่มีมูลความจริงควรทำอย่างไร - ผู้อ่าน 20509
ถ้าเราถูกนินทาโดยไม่มีมูลความจริงควรทำอย่างไร ทุกครั้งที่คุณถูกกล่าวร้าย ก็ไม่ควรเดือดร้อนอะไร ทำตามอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำให้ดูเป็นแบบแผน คือก้มหน้าก้มตาทำความดีต่อไป ไม่สนใจต่อคำนินทาว่าร้ายนั้น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ธรรมะบทที่ควรนำไปสอนประชาชนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด - ผู้อ่าน 17704
ธรรมะบทที่ควรนำไปสอนประชาชนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด ธรรมะบทไหน ในหนังสือนวโกวาทที่เหมาะสมสำหรับนำไปสอนประชาชนให้นำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้มากที่สุด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คนที่ทำมาหากินไม่ขึ้นเกิดจากกรรมใด - ผู้อ่าน 104956
คนที่ทำมาหากินไม่ขึ้นเกิดจากกรรมใด ผู้ที่ทำมาหากินไม่ขึ้น นอกจากจะเกิดจากกรรมในปัจจุบันชาติแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ที่กรรมในอดีตชาติส่งผลหนุนมาด้วย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พอจะมีธรรมะแบบสรุปสั้นๆบ้างหรือไม่ - ผู้อ่าน 15766
พอจะมีธรรมะแบบสรุปสั้นๆบ้างหรือไม่ ธรรมะทั้งหมดที่พระองค์ตรัสไว้ตลอด 45 พรรษา รวมแล้วได้ 84,000 ข้อ มีปรากฏในพระไตรปิฎก แต่เมื่อสรุปแล้วเหลือเพียง 1 ข้อ คือ ความไม่ประมาท อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การเป็นคนโกรธง่ายจะแก้ไขด้วยวิธีใด - ผู้อ่าน 19308
การเป็นคนโกรธง่ายจะแก้ไขด้วยวิธีใด ความโกรธมักจะเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ดังใจเราต้องการ เช่นเวลาขอให้คนอื่นช่วยทำงานให้ พอเขาทำไม่ได้ดังใจเข้า เราก็ชักจะโกรธแม้ในเวลาทำอะไรให้ตัวเอง แต่ไม่ได้ดังใจต้องการ ก็ยังโกรธตัวเอง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การสอนให้มองโลกในแง่ร้าย อะไรก็ไม่เที่ยง ไม่ยินดียินร้ายใดๆ - ผู้อ่าน 15009
การสอนให้มองโลกในแง่ร้าย อะไรก็ไม่เที่ยง ไม่ยินดียินร้ายใดๆ สอนให้สุนทรีไม่มีสมบัติเกินจำเป็น มองโลกในแง่ร้าย อะไรก็ไม่เที่ยง ฝืนธรรมชาติไม่มีเมีย ไม่มีความรู้สึก ไม่ยินดียินร้ายใดๆ ข้อความทั้งหมดนี้จริงหรือไม่ ถ้าจริงคนเราก็ควรมาอยู่วัดให้หมด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การเกิดเป็นคนนั้นยากจริงหรือ - ผู้อ่าน 13994
การเกิดเป็นคนนั้นยากจริงหรือ หลวงพ่อเคยเทศน์ว่าการได้เกิดเป็นคนนั้นยากแสนยาก ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง เหตุใดจึงมีการรณรงค์เพื่อให้มีการคุมกำเนิดกันเกือบทุกมุมโลก อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าฮวงซุ้ยดีจะทำให้ลูกหลานมีความเจริญจริงหรือ - ผู้อ่าน 15567
ถ้าฮวงซุ้ยดีจะทำให้ลูกหลานมีความเจริญจริงหรือ คนจีนเชื่อกันว่าถ้าฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษอยู่ในที่ๆ ดี จะทำให้ลูกหลานมีความเจริญก้าวหน้าร่ำรวย หากฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษอยู่ในที่ที่ไม่ดีหรือไม่เป็นมงคล ลูกหลานจะประสบกับความหายนะ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  อานิสงส์ของการสวดมนต์มีอะไรบ้าง - ผู้อ่าน 22773
อานิสงส์ของการสวดมนต์มีอะไรบ้าง การที่ชาวพุทธสวดมนต์ ก็เพื่อเป็นการทบทวนพระโอวาท ที่เป็นข้อธรรมะ เมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะของพระองค์ ก็ได้ชื่อว่า เคารพในพระรัตนตรัย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร - ผู้อ่าน 41036
หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคืออะไร เนื่องจากมีเพื่อนชาวคริสต์หลายคน เพื่อนๆ เหล่านี้เคยถามลูกว่า แก่นแท้หรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนามีอย่างไร ลูกตอบไม่ได้ จึงขอเรียนถามหลวงพ่อค่ะ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  สภาธรรมกายสากลของวัดพระธรรมกายทำไมหลังคามุงด้วยใบจาก - ผู้อ่าน 14668
สภาธรรมกายสากลของวัดพระธรรมกายทำไมหลังคามุงด้วยใบจาก สภาธรรมกายสากลของวัดพระธรรมกายก่อสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแรง แต่ว่าทำไมหลังคาจึงใช้ใบจากมุง ทั้งๆ ที่ถ้าใช้กระเบื้องก็คงจะแข็งแรงทนทานกว่าและไม่ร้อนด้วย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การสวดมนต์สวดเฉพาะคำแปลภาษาไทยได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 15574
การสวดมนต์สวดเฉพาะคำแปลภาษาไทยได้หรือไม่ การสวดมนต์ทำวัตรเย็น ถ้าไม่ท่องเป็นภาษาบาลี แต่ท่องเฉพาะคำแปลที่เป็นภาษาไทยจะได้หรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมคำนำหน้าที่ใช้เรียกเจ้าอาวาสแต่ละวัดจึงไม่เหมือนกัน - ผู้อ่าน 22324
ทำไมคำนำหน้าที่ใช้เรียกเจ้าอาวาสแต่ละวัดจึงไม่เหมือนกัน พระภิกษุโดยทั่วไปไม่มีสมณศักดิ์ ถ้าเป็นเจ้าอาวาสท่านให้เรียกว่าพระอธิการทุกวัด ถ้ามีสมณศักดิ์ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมณศักดิ์ให้แล้วจึงจะมีคำนำหน้า เช่น เป็นพระครู เป็นพระปลัด จนกระทั่งเป็นพระราชาคณะ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า ท่านเจ้าคุณ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พอเลิกไหว้ศาลพระภูมิแล้วรู้สึกกังวลใจควรทำอย่างไรดี - ผู้อ่าน 20831
พอเลิกไหว้ศาลพระภูมิแล้วรู้สึกกังวลใจควรทำอย่างไรดี หลวงพ่อเคยบอกว่าไม่ให้ไหว้ศาลพระภูมิ เพราะไม่เคยสอนธรรมะให้เราเลย ผมก็เลิกไหว้แต่ยังกลัวๆ อยู่ เนื่องจากเคยไหว้ แต่ว่าผ่านทีไรรู้สึกกลัวๆ ทำอย่างไรดีครับ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  วัดในสมัยพุทธกาลมีเมรุเผาศพหรือไม่ - ผู้อ่าน 18704
วัดในสมัยพุทธกาลมีเมรุเผาศพหรือไม่ ในประเทศอินเดียเรื่องของเมรุเผาศพ ไม่ได้มีอยู่ในวัด ไม่ว่าในสมัยพุทธกาล หรือสมัยปัจจุบัน แม้ในเมืองไทยเรา แต่ก่อนนี้เขาก็ไม่ได้มีเมรุในวัด เขาเผากันกลางทุ่ง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมวัดพระธรรมกายจึงเปิดเพลงก่อนเริ่มพิธี - ผู้อ่าน 14514
ทำไมวัดพระธรรมกายจึงเปิดเพลงก่อนเริ่มพิธี ทำไมที่วัดพระธรรมกายถึงได้เปิดเพลงในตอนเช้าๆ ก่อนพิธีด้วย จะเปลี่ยนเป็นเทศนามงคลชีวิต หรือบทเทศน์อื่นๆ ได้ไหม? อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ถูกต้องเป็นอย่างไร - ผู้อ่าน 35031
การแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่ถูกต้องเป็นอย่างไร เวลาสวดบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวย้ำตอนท้ายว่า “พุทโธ เม นาโถ, ธัมโม เม นาโถ, สังโฆ เม นาโถ” ไม่ถือว่าเป็นการกล่าวว่าเราขอเป็นพุทธมามกะหรือคะ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งสูงสุด - ผู้อ่าน 13845
ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นที่พึ่งสูงสุด ชาวพุทธเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสูงสุด เพราะพระองค์เป็นมนุษย์ที่เลิศด้วยพระปัญญาธิคุณ ปราบกิเลสได้ด้วยพระองค์เอง และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ สอนวิธีปราบกิเลสให้คนทั้งโลก เหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ - ผู้อ่าน 20632
พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตนั้นนับไม่ถ้วน แต่ในกัปนี้ โลกมนุษย์เรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นผ่านไปแล้ว 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธะพุทธเจ้า พระโกนาคมนะพุทธเจ้า พระกัสสปะพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าในยุคของพวกเรามีพระนามว่า พระโคตมะพุทธเจ้า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การปกครองพระนั้นทำกันอย่างไร - ผู้อ่าน 13854
การปกครองพระนั้นทำกันอย่างไร แม้กรมการศาสนาจะใช้คำว่า กรมการศาสนาปกครองพระ ก็พูดได้ไม่เต็มปาก เพราะจริงๆ แล้วตามพระวินัย การปกครองสงฆ์จะอยู่ในลักษณะให้อยู่ร่วมกันด้วยความเคารพ แบบพ่อรักลูก อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไร - ผู้อ่าน 33751
พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไร พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึงอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะคล้ายมุกใส เพราะธาตุของพระองค์ถูกกลั่นบริสุทธิ์แล้วเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายก็บริสุทธิ์จนมีรัศมีแผ่ออกมารอบพระวรกายข้างละวา อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
พิธีมอบกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม