หลวงพ่อตอบปัญหา

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา

  พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไร - ผู้อ่าน 41379
พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไร พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึงอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีลักษณะคล้ายมุกใส เพราะธาตุของพระองค์ถูกกลั่นบริสุทธิ์แล้วเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ ธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายก็บริสุทธิ์จนมีรัศมีแผ่ออกมารอบพระวรกายข้างละวา อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ห้ามเผาศพในวันพระนั้นจริงหรือไม่ - ผู้อ่าน 35847
ห้ามเผาศพในวันพระนั้นจริงหรือไม่ วันพระ พระภิกษุทุกรูปต้องลงโบสถ์ประชุมสวดพระปาฏิโมกข์กัน คือสวดทบทวนศีลของพระ ฉะนั้นเวลาจะเผาศพ ถ้าตรงกับเวลาที่ท่านจะลงสวดปาฏิโมกข์ ท่านมาสวดบังสุกุลศพให้ไม่ได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ผู้หญิงบวชที่วัดพระธรรมกายได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 17134
ผู้หญิงบวชที่วัดพระธรรมกายได้หรือไม่ ที่วัดพระธรรมกายไม่มีการบวชชี ฝ่ายหญิงที่รับเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในวัด เรียกว่า “อุบาสิกา” คือเป็นผู้ที่ปฏิญาณตนว่ารักษาศีล 8 แต่ไม่ได้ปลงผมเหมือนแม่ชีทั่วไป อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 19045
ปัญหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปัญหาในเมืองไทยหรือปัญหาในโลกนี้ ที่เป็นประเด็นใหญ่คือ คนส่วนมากแยกไม่ออกว่า อะไรจำเป็นสำหรับชีวิต หรืออะไรเป็นของฟุ่มเฟือย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  โบสถ์วัดพระธรรมกายทำไมไม่เหมือนโบสถ์ที่วัดอื่นๆ - ผู้อ่าน 17138
โบสถ์วัดพระธรรมกายทำไมไม่เหมือนโบสถ์ที่วัดอื่นๆ ก่อนจะสร้างโบสถ์ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นศาสนสถานคู่บ้านคู่เมือง เราเลือก เอาความแข็งแรง ทนทาน เอาความประหยัด และเอาประโยชน์ของการใช้สอยเข้าไว้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การบวชเป็นพระถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไร - ผู้อ่าน 23521
การบวชเป็นพระถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างไร คนไทยเชื่อว่าบวชพระลูกชาย เป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ แต่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไร ในเมื่อก็รู้ๆ อยู่ว่าบวชแล้ว ก็ไปบิณฑบาต ไปทำความดีตามลำพัง ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบครัว อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าบวชกันหมดโลกมนุษย์คงสูญพันธ์ใช่หรือไม่ - ผู้อ่าน 14477
ถ้าบวชกันหมดโลกมนุษย์คงสูญพันธ์ใช่หรือไม่ หลวงพ่อเทศน์ว่า “แฟนน่ะ อย่ามีกันเลย มาบวชกับหลวงพ่อเถอะ” ถ้าทุกคนเชื่อหลวงพ่อ มนุษย์คงจะสูญพันธุ์ใช่ไหมครับ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ธรรมะกับพระธรรมมีความหมายการใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร - ผู้อ่าน 26667
ธรรมะกับพระธรรมมีความหมายการใช้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร คำว่า “พระธรรม” เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา หมายถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยเรื่องความจริงและความดี เกี่ยวกับโลกและชีวิต ธรรมะหมายถึงความดี ความจริงประจำโลก อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ถ้าไม่จุดธูปเทียนก่อนแต่พระสวดมนต์เลยจะผิดวินัยหรือไม่ - ผู้อ่าน 17832
ถ้าไม่จุดธูปเทียนก่อนแต่พระสวดมนต์เลยจะผิดวินัยหรือไม่ งานมงคลหรืออวมงคล ถ้าประธานไม่จุดธูปเทียนก่อน พระที่นิมนต์มาถึงก็สวดเลย ตามวินัยมุขเล่ม 2 ของนักธรรมโทและวินัยสงฆ์ พระจะผิดวินัยไหม อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เวลาใส่บาตรจำเป็นต้องถอดรองเท้าหรือไม่ - ผู้อ่าน 17546
เวลาใส่บาตรจำเป็นต้องถอดรองเท้าหรือไม่ พระภิกษุถอดรองเท้าบิณฑบาต เพราะเคารพในทานของผู้ตักบาตร ผู้ตักบาตรถอดรองเท้าในฐานะให้ความเคารพกับพระภิกษุ ซึ่งมีศีล 227 ข้อ การถอดรองเท้าเป็นการแสดงความเคารพ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ศพคนตายทำไมต้องมีดอกไม้ธูปเทียนอยู่ในมือ - ผู้อ่าน 20797
ศพคนตายทำไมต้องมีดอกไม้ธูปเทียนอยู่ในมือ ในปัจจุบัน เวลาคนทั่วๆ ไปจะตาย ส่วนมากไม่ค่อยมีสติ เห็นมีสติกันน้อยรายเต็มที พอขาดใจตายไป ญาติที่อยู่ข้างตัวอยากให้ไปดี ก็เลยเอาดอกไม้ธูปเทียนยัดใส่มือให้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  บรรพบุรุษผู้ล่วงลับสามารถรับอาหารเช่นไหว้หน้าหลุมศพได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 22546
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับสามารถรับอาหารเช่นไหว้หน้าหลุมศพได้หรือไม่ อาหารที่ไปตั้งหน้าศพ แล้วจะให้ศพลุกขึ้นมากินได้อย่างไร กินก็ไม่ได้ สูดกลิ่นก็ไม่ได้ มีแต่ว่าเราเอาอาหารนั้นไปทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ จึงอาจจะได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การบูชาพระจุดเทียนเล่มเดียวได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 23776
การบูชาพระจุดเทียนเล่มเดียวได้หรือไม่ โดยปกติเวลาบูชาพระ เราใช้เทียน 2 เล่ม ใช้ธูป 3 ดอก ธูปเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีพระคุณยิ่ง 3 ประการ เทียนเป็นการบูชาคุณของพระธรรม ซึ่งมีพระคุณ 2 ประการ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ชายสามโบสถ์หมายความว่าอย่างไร - ผู้อ่าน 36515
ชายสามโบสถ์หมายความว่าอย่างไร ชายสามโบสถ์ คือชายที่เปลี่ยนศาสนา 3 หน แต่คนไทยเอามาเรียกคนที่บวชแล้วสึก สึกแล้วบวชใหม่ บวชๆ สึกๆ ถึง 3 หน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางนั้นสมควรหรือไม่ - ผู้อ่าน 23483
การแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางนั้นสมควรหรือไม่ พระภูมินั้นเราเคารพก็ดี แต่เราควรเคารพให้ถูกตัวจริง พระภูมิตัวจริงที่เป็นเจ้าของที่ทางนั้นมีชื่ออยู่ในโฉนด อยู่ในทะเบียนบ้าน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมวัดพระธรรมกายจึงต้องโฆษณาว่าปีนี้จะมีผู้บวชไม่สึก - ผู้อ่าน 14486
ทำไมวัดพระธรรมกายจึงต้องโฆษณาว่าปีนี้จะมีผู้บวชไม่สึก ทำไมวัดพระธรรมกายจึงต้องโฆษณาว่า ปีนี้จะมีผู้บวชไม่สึก เขาวิจารณ์ว่า ตามปกติวิสัยแล้วคนทั่วไปจะไม่พูดว่าบวชไม่สึก เพราะคำนี้เป็นลักษณะของการโอ้อวด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ขายลูกสาวเพื่อเอาเงินไปบวชลูกชายจะได้บุญหรือไม่ - ผู้อ่าน 14884
ขายลูกสาวเพื่อเอาเงินไปบวชลูกชายจะได้บุญหรือไม่ การพยายามทำให้ลูกชายได้บวช มีการจัดงานใหญ่โต ล้มวัว ล้มควาย บางครอบครัวจัดงานใหญ่ไม่ได้ เพราะทุนทรัพย์ไม่พอ จึงเอาลูกสาวไปขายเพื่อเอาเงินไปบวชลูกชาย อย่างนี้จะได้บุญไหม อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คาถาต่างๆ มีกำเนิดมาอย่างไรใครเป็นผู้แต่ง - ผู้อ่าน 19511
คาถาต่างๆ มีกำเนิดมาอย่างไรใครเป็นผู้แต่ง คาถาต่างๆ เช่นชัยมงคลคาถา คาถาชินบัญชร มีกำเนิดมาอย่างไร ใครเป็นผู้แต่งคาถาเหล่านี้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เป็นผู้หญิงจะทำความสะอาดขัดพระพุทธรูปได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 17739
เป็นผู้หญิงจะทำความสะอาดขัดพระพุทธรูปได้หรือไม่ พระพุทธรูปบูชาทำด้วยทองเหลือง แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะสวยงามเหมือนเมื่อก่อน จะเอามาขัดให้สวยงามได้ไหมคะ ผู้หญิงขัดพระได้หรือเปล่า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมศพบางศพจึงไม่เน่าเปื่อย - ผู้อ่าน 20020
ทำไมศพบางศพจึงไม่เน่าเปื่อย พระภิกษุบางรูป เมื่อมรณภาพแล้ว ร่างกายท่านไม่เน่าเปื่อย ยังเก็บศพเอาไว้ให้ประชาชนเคารพบูชาอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เวลาเรามาเกิดขณะที่อยู่ในท้องแม่เราจะรู้สึกตัวหรือไม่ - ผู้อ่าน 15995
เวลาเรามาเกิดขณะที่อยู่ในท้องแม่เราจะรู้สึกตัวหรือไม่ ผู้ที่มีบุญมากพอจะเลือกพ่อแม่ได้ อาจจะรู้ตัวเมื่อก่อนจะเข้าสู่ครรภ์มารดา แต่พอเข้าไปในครรภ์แล้ว จนกระทั่งถึงวันคลอด อาจไม่รู้ตัวก็ได้ แต่ยิ่งถ้าเป็นพวกที่บุญน้อยๆ ก็จะไม่รู้อะไรเลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  บ้านที่มีวิญญาณไม่ดีอาศัยอยู่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สงบสุขจริงหรือ - ผู้อ่าน 34757
บ้านที่มีวิญญาณไม่ดีอาศัยอยู่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สงบสุขจริงหรือ ที่อยู่อาศัยบางแห่งเชื่อกันว่า มีวิญญาณที่ไม่ดีอาศัยอยู่ ทำให้ผู้อาศัยไม่สงบสุข ในกรณีเช่นนี้ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมบนสวรรค์จึงมีทั้งเทวดาและมาร - ผู้อ่าน 17446
ทำไมบนสวรรค์จึงมีทั้งเทวดาและมาร เทวดายังมีชั้น จึงไม่แปลกที่มนุษย์มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ ต้องไปแก้ที่เทวดาก่อน ถ้าแก้เทวดาไม่ตก มนุษย์ก็ยังมีชนชั้น ที่เทวดามีชั้นเพราะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่เท่ากัน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ต้นนารีผลมีจริงหรือไม่ - ผู้อ่าน 30764
ต้นนารีผลมีจริงหรือไม่ ต้นนารีผล อยู่ในป่าหิมพานต์ เวลาออกผล ลักษณะของผลเป็นผู้หญิงจริงๆ เลย เวลาผลแก่เมื่อตกถึงพื้น จะเดินได้ รูปร่างหน้าตาสวย แต่พอครบ 7 วัน ก็เหี่ยวเฉาไป อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  จุดเริ่มต้นของการกำเนิดสรรพสิ่งมาจากอะไร - ผู้อ่าน 16516
จุดเริ่มต้นของการกำเนิดสรรพสิ่งมาจากอะไร จุดเริ่มต้นของการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ มีสาเหตุมาจากอะไร ถ้าก่อนหน้านี้ไม่เคยทำความดีและความชั่วเลย คือไม่เคยเกิดมาในวัฏฏสงสารเลย แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม