หลวงพ่อตอบปัญหา

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา

  ถ้าสวดมนต์ไม่จบบทแล้วนั่งสมาธิทำแบบนี้ผิดหลักหรือไม่ - ผู้อ่าน 15298
ถ้าสวดมนต์ไม่จบบทแล้วนั่งสมาธิทำแบบนี้ผิดหลักหรือไม่ ลูกสวดมนต์ทำวัตรเช้าตามหนังสือสวดมนต์ที่วัดแจกให้ แต่สวดไม่จบ แล้วก็ทำสมาธิเลย การทำเช่นนี้ผิดหลักการประการใดหรือเปล่า จะเป็นผลต่อการนั่งสมาธิหรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  สมาธิช่วยทำให้ความจำดีได้จริงหรือ - ผู้อ่าน 14524
สมาธิช่วยทำให้ความจำดีได้จริงหรือ ความจำของคนเราจะดีได้ต่อเมื่อธาตุในตัวบริสุทธิ์ ไม่แปรปรวน ฉะนั้นพอรักษาศีลมากเข้า นั่งสมาธิมากเข้า ธาตุในตัวจะบริสุทธิ์ไปตามลำดับ เราจึงสามารถจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดีด้วย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  จะรูั้ได้อย่างไรว่าสำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนดีจริง - ผู้อ่าน 13645
จะรูั้ได้อย่างไรว่าสำนักปฏิบัติธรรมที่ไหนดีจริง ก่อนที่คุณจะเลือกสำนักปฏิบัติธรรมนั้น ถ้าจะให้ดีควรจะหาความรู้จากพระไตรปิฎกเสียก่อน เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติต่อไปในวันข้างหน้า และเป็นหลักในการเลือกสำนักด้วย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ตอนนั่งสมาธิทำไมจิตใจมักคิดถึงแต่เรื่องไม่ดี - ผู้อ่าน 15022
ตอนนั่งสมาธิทำไมจิตใจมักคิดถึงแต่เรื่องไม่ดี เราเคยสะสมความคิดไม่ดีมาก่อน พอใจสงบเข้า ก็เหมือนกรอฟิล์มภาพยนตร์ย้อนกลับ ของไม่ดีผุดขึ้นมาเหมือนคุ้ยกองขยะ พอเราทำสมาธิก็เหมือนเราโกยขยะให้หลุดออกไปจากใจ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  กระดูกจะกลายเป็นพระธาตุได้อย่างไร - ผู้อ่าน 25136
กระดูกจะกลายเป็นพระธาตุได้อย่างไร พระบรมสารีริกธาตุ คือ กระดูกหรือพระอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุ หมายถึง อัฐิของพระอริยเจ้า พระอรหันต์ลงมาจนถึงพระโสดาบัน รวมทั้งอัฐิของนักบวชที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบท่านอื่นๆ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  สมาธิเปลี่ยนนิสัยคนได้จริงหรือ - ผู้อ่าน 14062
สมาธิเปลี่ยนนิสัยคนได้จริงหรือ เราควรจะให้เด็กๆ มีอิสระในทางความคิด แต่ที่วัดพระธรรมกาย ทำไมจึงสนับสนุนให้มีการฝึกสมาธิแก่เด็กตั้งแต่อายุ ๒-๓ ขวบจะไม่เป็นการกะเกณฑ์เด็กๆ มากไปหรือเปล่า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมจึงฝันร้ายและความฝันเกิดจากสาเหตุใด - ผู้อ่าน 44273
ทำไมจึงฝันร้ายและความฝันเกิดจากสาเหตุใด การฝันของมนุษย์มีเหตุ ๕ อย่าง คือ ฝันเพราะธาตุกำเริบ ฝันเพราะความกังวล หรือมีนิวรณ์ ๕ หรือสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ฝันเพราะเทวดามาบอกเหตุ ฝันเพราะกรรมในอดีตมาบอกเหตุ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คนที่ชอบปลุกพระเข้าตัวเพื่อให้ตัวเองหนังเหนียวจะมีผลเสียอย่างไร - ผู้อ่าน 17856
คนที่ชอบปลุกพระเข้าตัวเพื่อให้ตัวเองหนังเหนียวจะมีผลเสียอย่างไร คนที่ชอบปลุกพระ นำพระเครื่อง หรือพระบูชามาอาราธนาเข้าตัว เพื่อให้พระคุ้มครอง ทางด้านเมตตา หรือทางหนังเหนียว คนที่ชอบทำแบบนี้จะมีผลเสียอย่างไรแก่ตัวเขาหรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การนั่งสมาธิโดยไม่มีครูสอนนั้นสามารถทำได้หรือไม่ - ผู้อ่าน 14352
การนั่งสมาธิโดยไม่มีครูสอนนั้นสามารถทำได้หรือไม่ ไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือทำอะไร ถ้าตราบใดยังไม่ทราบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ถูกต้อง อย่าสุ่มสี่สุ่มห้าทำไป เดี๋ยวมันจะผิดพลาดได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ต้องทราบหลักเกณฑ์เสียก่อน อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  การนั่งสมาธิแม้ว่าไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้จะมีอานิสงส์บ้างไหม - ผู้อ่าน 22526
การนั่งสมาธิแม้ว่าไม่สามารถทำใจให้นิ่งได้จะมีอานิสงส์บ้างไหม ตอนนั่งสมาธิ แม้กำหนดนิมิตไม่ได้ แต่รักษาศีลได้ครบก็ได้บุญ ถ้ากำหนดนิมิตได้ ทำใจให้นิ่งได้ก็จะได้บุญมากขึ้น แต่ถึงจะกำหนดไม่ได้ ก็ได้บุญไปตามส่วน ที่ไม่ได้เลยเป็นไม่มี อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  นั่งสมาธิแล้วชอบหลับจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร - ผู้อ่าน 15132
นั่งสมาธิแล้วชอบหลับจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร การนั่งสมาธิแล้วง่วงนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลก สาเหตุของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนทำงานหนักจึงง่วง ซึ่งถ้าเป็นเพราะเหตุนี้ก็นั่งให้หลับไปเลย ตื่นขึ้นมามันจะสดชื่น และนั่งต่อได้เอง อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำไมนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกล้วนแต่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 16862
ทำไมนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกล้วนแต่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลก แม้เขาไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎก แต่เขาใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาเอาไปปฏิบัติงานโดยไม่รู้ตัว อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ธรรมธาตุกับธรรมรังสีมีความหมายอย่างไร - ผู้อ่าน 13897
ธรรมธาตุกับธรรมรังสีมีความหมายอย่างไร ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งธรรม ถ้าไม่มีธาตุ ธรรมก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีธรรม ธาตุอยู่ไม่ได้เหมือนกัน ธาตุและธรรมอาศัยกันและกัน ตัวเราเองก็เป็นธาตุที่ตั้งแห่งธรรม ถ้าธาตุของเราถูกธรรมกลั่นมากๆ ธาตุของเราก็บริสุทธิ์ เรียกว่า “ธรรมธาตุ” อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ธรรมกายมีลักษณะอย่างไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร - ผู้อ่าน 13396
ธรรมกายมีลักษณะอย่างไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร ธรรมกายมีลักษณะเป็นมหาบุรุษครบครั้น ใสเป็นแก้วอยู่ในศูนย์กลางกาย มีลักษณะกายเนื้อของเจ้าชายสิทธัตถะทุกประการ แต่เป็นกายละเอียด อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ธรรมกายคือธรรมขั้นไหน - ผู้อ่าน 14417
ธรรมกายคือธรรมขั้นไหน ธรรมกาย คือกายที่เกิดจากการปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ได้ สมบูรณ์ พอใครปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ได้ถูกส่วนเข้า ใจจะหยุดแล้วเห็นกายภายในกายหนึ่งที่ศูนย์กลางกาย เรียกว่า “ธรรมกาย” อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  คนที่ฝันมากไปจนเหนื่อยจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร - ผู้อ่าน 17466
คนที่ฝันมากไปจนเหนื่อยจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร คนที่ฝันมากมาย แล้วพอตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยหรืออ่อนเพลีย อย่ามัวไปคิดว่าฝันดีหรือฝันร้าย หรืออาจจะหมายความว่าอย่างไรเลย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี้ - ผู้อ่าน 13617
เป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นพร้อมกันบนโลกนี้ การเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตำแหน่งผูกขาด จะมีทางเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นซ้อนกันในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันในโลกนี้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ฝึกสมาธิแล้วตัวแข็งเหมือนก้อนหินจะแก้ได้อย่างไร - ผู้อ่าน 14730
ฝึกสมาธิแล้วตัวแข็งเหมือนก้อนหินจะแก้ได้อย่างไร ก่อนนั่งสมาธิให้กำหนดใจไว้ที่หน้าท้อง แล้วเลื่อนไปกลางท้องกำหนดนิ่งๆ ตรงนั้น ปลดความกังวลทุกอย่าง วางใจเบาๆ อาการตัวแข็งจะค่อยๆ หายไป อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  เด็กที่นั่งสมาธิบ่อยทำให้เรียนเก่งจริงหรือ - ผู้อ่าน 14603
เด็กที่นั่งสมาธิบ่อยทำให้เรียนเก่งจริงหรือ เด็กที่นั่งสมาธิกำหนดดวงนิมิตได้แล้ว จะมีผลดีต่อเด็กอย่างไร และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนหนังสือประจำวันได้หรือไม่อย่างไร อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำสมาธิแบบอานาปานสติเหมือนอาโลกกสิณหรือไม่ - ผู้อ่าน 15434
ทำสมาธิแบบอานาปานสติเหมือนอาโลกกสิณหรือไม่ การฝึกสมาธิจะมีกี่วิธีก็ตาม เริ่มต้นอาจต่างกัน แต่เมื่อฝึกไปแล้วในที่สุดจะเหมือนกันคือ เมื่อถึงจุดหนึ่งจะได้เข้าดวงปฐมมรรคด้วยกันทุกวิธี จากนั้นก็เดินทางเดียวกัน คือเข้าถึงธรรมกาย อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากแค่ไหน - ผู้อ่าน 13543
ความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากแค่ไหน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีความรู้ทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ตามที่นำมาสอนสาวก ใช่หรือไม่ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขนิสัยวู่วามความเจ้าอารมณ์ของตนเองได้ - ผู้อ่าน 15974
ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขนิสัยวู่วามความเจ้าอารมณ์ของตนเองได้ คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์ คือคนที่ห้ามอารมณ์ห้ามใจตัวเองไม่ได้ เพราะสติหย่อน ใจไม่ตั้งมั่นพอ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ดื่มของที่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ของร่างกายผิดศีลหรือไม่ - ผู้อ่าน 16548
ดื่มของที่มีแอลกอฮอล์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ของร่างกายผิดศีลหรือไม่ เหล้าที่ใช้เป็นกระสายยา ก็ต้องระวังอย่าให้กลายเป็นเอายามาเป็นกระสายเหล้า แต่ไม่ว่าจะกินอย่างไร เราก็ต้องเลี่ยงต่อการติดเหล้า อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  ไม่ได้ฆ่าสัตว์เองแต่จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าถือว่าบาปหรือไม่ - ผู้อ่าน 15690
ไม่ได้ฆ่าสัตว์เองแต่จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าถือว่าบาปหรือไม่ เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง แต่จ้างหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่า จะถือว่าบาปหรือไม่ ถ้าบาปจะมีวิธีแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไร? เพราะว่ามันเป็นอาชีพ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
  สัมมาคารวะมีความหมายว่าอย่างไร - ผู้อ่าน 42490
สัมมาคารวะมีความหมายว่าอย่างไร คนมีสัมมาคารวะ คือคนที่เล็งเห็นคุณความดีที่มีอยู่จริงในตัวผู้อื่น แม้จะอายุน้อยกว่าก็ปฏิบัติตัวต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้อง จนสามารถถ่ายทอดเอาความดีของคนเหล่านั้นมาสู่ตัวเองได้ อ่านเรื่องหลวงพ่อตอบปัญหาต่อ 
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม